360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Gelijkmatig dorsen, goed scheiden.

Dorstrommel met grote capaciteit:
De dorstrommel van onze L-serie heeft een grote doorsnede van 60 cm, die een grote capaciteit levert. Het resultaat: perfect dorsen, weinig korrelbreuk, schone korrels. Dankzij het zware vliegwiel loopt de dorstrommel ook onder moeilijke oogstomstandigheden bijzonder stabiel. Zowel het graan als het stro worden daardoor uitermate zorgvuldig behandeld.

Een slimme dorskorf:
De dorskorf wordt gekenmerkt door verschillende maaswijdten. De maaswijdte is aan de achterkant tweemaal zo groot als aan de voorzijde. Dat zorgt voor een optimale verhouding tussen dorsen en scheiding. De resultaten van deze beide processen zijn uitstekend. Om de dorskwaliteit te optimaliseren kunt u het voorste en achterste gedeelte van de dorskorf afzonderlijk instellen – eenvoudig vanuit de cabine.

Multi Crop Separator Plus
ABC-module
Dorskorf
Invoerketting Invoerkettingen
Power Feed Roller

De ABC-module (Active Beater Concave-module), een uitbreiding van de dorskorf aan de keertrommel, komt in de standaarduitvoering erg tot zijn recht. De module verbetert de scheidingsresultaten en het stro komt rechtstreeks en zeer gelijkmatig op de schudders terecht.

Extra’s in de MCS Plus-uitvoering

De maaidorsers van de L-serie in deze uitvoering zijn uitgerust met een Power Feed Roller (PFR) en een Multi Crop Separator Plus (MCS Plus). De PFR zorgt voor een perfecte gewasstroom van het maaibord naar de invoer. De PFR is direct aan het begin van de opvoerband geplaatst en neemt met 267 omwentelingen per minuut ieder gewas gelijkmatig mee over de gehele invoerbreedte. De MCS Plus-scheidingskorf heeft een zeer groot scheidingsoppervlak. Zo wordt zoveel mogelijk graan van het maaigoed gescheiden voordat dat de stroschudders bereikt. De MCS Plus-maaidorsers zijn bovendien bijzonder, omdat de scheidingskorf boven de roterende separator kan worden gedraaid. De korf wordt met een elektromotor in de gewenste positie gebracht. Gereedschap is daarbij niet nodig.

Elektrische dorsmachine

Vóór perfect, achter ook: met de onafhankelijk van elkaar

elektrisch instelbare dorskorfopeningen voor en achter

past u uw dorsinstallatie comfortabel vanuit de cabine aan

alle mogelijke oogstomstandigheden aan.

MCS Plus, swing in

De scheidingskorf is onder de Multi Crop Separator (MCS) gedraaid. Met deze instelling kunnen de korrels bij lang stro onder vochtige omstandigheden beter afgescheiden worden, zodat het onder moeilijke omstandigheden toch mogelijk is om een grote doorvoer te realiseren.

MCS Plus, uitgeschoven

De scheidingskorf bevindt zich volledig boven de Multi Crop Separator. Deze instelling is vooral raadzaam bij gemaaid gewas dat snel uitdroogt, en onder droge omstandigheden, omdat hierdoor de structuur van het stro behouden blijft.

In zeer verschillende gewassen toch altijd rendabel.

Exchangeable sectional concave

Voor loonwerk- en landbouwbedrijven die veel verschillende gewassen oogsten, is het handig dat zij hun Fendt L-serie-machine met de nieuwe modulair opgebouwde dorskorf in een handomdraai kunnen ombouwen voor gebruik in een ander gewas. Het voorste dorskorfsegment kan gemakkelijk worden gedemonteerd en via de geopende stenenvanger worden vervangen. Er zijn twee verschillende dorskorfsegmenten beschikbaar: een segment met maaswijdte 14 mm voor graansoorten met een intensieve dorsing, en een segment met maaswijdte 24 mm voor maïs, sojabonen en zonnebloemen. Het universele segment achteraan heeft een maaswijdte van 24 mm, voor een betere korrelafscheiding.

Rice – the special version

Rijst – de speciale uitvoering

Omdat het oogsten van rijst bijzondere eisen stelt aan een maaidorser, hebben we hiervoor een speciaal model ontwikkeld. Hierin zijn vele componenten extra versterkt en van bijzonder slijtvast materiaal vervaardigd, zodat slijtage tot een minimum beperkt blijft. Om de tere rijstkorrels niet te beschadigen, zijn in de dorstrommel de dorslijsten vervangen door pennen. Bovendien is het model voor rijst speciaal uitgerust met een rupsonderstel, zodat de machine ook op deze nog zeer vochtige ondergrond uit de voeten kan.

Mosaic

Tarwe

Perfecte dorsresultaten dankzij de geringe maaswijdte van 14 mm van de in secties verdeelde dorskorf.

 • Mosaic

  Tarwe

  Perfecte dorsresultaten dankzij de geringe maaswijdte van 14 mm van de in secties verdeelde dorskorf.

 • Mosaic

  Maïs

  Voor de maïsoogst is niet alleen een modulaire dorskorf leverbaar, maar ook een omvangrijke maïsuitrusting

 • Mosaic

  Rijst

  Om slijtage door vervuiling zoveel mogelijk tegen te gaan, zijn in onze voor de rijstoogst ontwikkelde maaidorser zeer slijtvaste materialen toegepast, met name voor die componenten die in direct contact komen met het geoogste materiaal.

Efficiënt strobeheer

Optimale afscheiding van restkorrels

De stroschudders met 4 trappen en hun grote capaciteit van 4256 mm produceren een dunne stromat. De combinatie van hoog opwerpen en de actieve, geopende achterwanden leidt tot verdere verbetering van de afscheiding. Zo mag u erop rekenen dat ook de laatste graankorrels efficiënt worden afgescheiden. Omdat het gemaaide product bij deze behandeling gespaard wordt, blijft de structuur van het stro optimaal behouden.

Fijngehakseld materiaal

Onze L-serie is standaard voorzien van een strohakselaar die perfecte resultaten levert. De dubbel getande messen snijden zuiver af, terwijl er minder vermogen nodig is. De installatie is voorzien van een traploos instelbaar tegenmes en bovendien van een inzwenkbare noppenplaat en een elektrisch verstelbare strogeleidingsplaat. Zo hebt u de volledige controle over de kwaliteit en de verdeling van het gehakselde stro.

Gemakkelijk om te schakelen

Met één simpele handeling bepaalt u of het stro op een zwad wordt gelegd of dat het gehakseld wordt. Doordat het stro tijdens het dorsen voorzichtig wordt behandeld, hebt u de beste kwaliteit stro voor balen, voer, strooisel of energieopwekking ter beschikking.

Mosaic

Straw walkers

De actieve achterwanden van de valtrappen bevordereneen effectieve korrelafscheiding. Voor de maïsoogst hebben we de eerste trap extra versterkt

 • Mosaic

  Straw walkers

  De actieve achterwanden van de valtrappen bevordereneen effectieve korrelafscheiding. Voor de maïsoogst hebben we de eerste trap extra versterkt

 • Mosaic

  Straw chopper

  Een verstelbare noppenplaat is standaard en zorgt voor een gelijkmatige lengte van het gehakselde stro.

 • Mosaic

  Elektrisch verstelbare verdeelplaten

  Als optie zijn ook elektrisch verstelbare verdeelplaten leverbaar. Daarmee stelt u de verdeling steeds optimaal

  vanuit de cabine in.

 • Mosaic

  Easy to switch over

  Door een hendel om te zetten kan de bestuurder snel en gemakkelijk kiezen tussen zwad neerleggen en hakselen.

Oogst de beste kwaliteit.

Optimaal scheiden – schone korrels

De graankwaliteit is van doorslaggevend belang. Bij het ontwikkelen van de zeefkast hebben wij daarom zeven met een grote capaciteit toegepast, omdat die de schoonste korrel opleveren. Het speciale oppervlak van de HighCapacity-zeven (HC-zeven) zorgt voor een optimale windgeleiding en een maximale reinigingscapaciteit. Om ervoor te zorgen dat het gewas ook op steile hellingen gelijkmatig over de zeven verdeeld blijft, hebben wij de voorbereidingsbodem en boven- en onderzeef van de maaidorsers van de L-serie met hoge profielen uitgerust. Het retoursysteem transporteert materiaal dat nog niet optimaal gescheiden is terug naar de dorstrommel en garandeert zo dat het effectief wordt nagedorst. Doordat de voorbereidingsbodem en de dorstrommel dezelfde breedte hebben, wordt altijd de maximale scheidingscapaciteit gebruikt.

Veel plaats voor een schoon product

Dankzij de grote graantank kunt u de in het drukke oogstseizoen beperkt beschikbare tijd toch optimaal benutten. De tank heeft een inhoud van 8600 liter en is daarmee geschikt voor grote productiviteit. De centraal gepositioneerde vulvijzel vult de tank gelijkmatig. Twee sensoren geven aan hoeveel graan zich in de tank bevindt. Ook kunt u vanuit de cabine steeds goed in de tank kijken.

Vlot legen van de graantank

Met de bovenlosser van de L-serie is een afstorthoogte van 4,50 m mogelijk. De lossnelheid van 105 liter per seconde spaart tijd bij het legen van de tank. Vanuit de cabine kunt u de graantank met behulp van de elektrische tankkleppen met een druk op de knop openen of sluiten.

Voorbereidingsbodem
High-Capacity-zeven (HC-zeven)
Zeefverlenging
Ventilator
Korrelvijzel
Omkeervijze
Onderzeef

Elektrisch verstelbare zeven

De elektrisch verstelbare zeven kunt u comfortabel vanuit de cabine bedienen.

Omkeringssensor

De omkeerhoeveelheid wordt door een sensor geregistreerd en op de 7-inch Varioterminal weergegeven. De machine kan snel op realisatie van de beste korrelkwaliteit worden ingesteld.

Kafverdeler

Als optie is een meervoudig verstelbare kafverdeler met dubbele rotor leverbaar.

Voorbereidingsbodem

Vooral bij zeer vochtige oogstomstandigheden zorgt een schone voorbereidingsbodem ervoor dat de doorvoer steeds groot blijft en de dorskwaliteit optimaal. Daarom is de voorbereidingsbodem van de Fendt L-serie gemakkelijk en eenvoudig uitneembaar.

Camera bij de omkering

Dankzij de omkeercamera hebt u steeds zicht op de dorskwaliteit en kunt u snel reageren op wisselende oogstomstandigheden.

Volume van de graantank (liter)

ModelLitres

5255 L

8.600

5255 L MCS

8.600

6275 L

8.600

6275 L MCS

8.600Slimme hellingcompensatie.

Ook op hellingen veilig en efficiënt werken:
Onze maaidorsers Fendt 5255 L PL en Fendt 6275 L PL worden in ParaLevel-uitvoering geleverd. Dit systeem heeft een parallellogram als basis en compenseert hellingen van maximaal 20%.* Zo blijven de dorsinstallatie en de complete afscheidings- en reinigingssystemen ook in heuvelachtige omgeving waterpas en is de volledige capaciteit beschikbaar voor de oogst. Machines met ParaLevel kunnen ook worden voorzien van vierwielaandrijving, voor nog meer grip en veiligheid op hellingen.

Optimale eigenschappen voor op het land en op de weg:
Het ParaLevel-systeem biedt naast de hellingcompensatie ook nog andere voordelen. Zo kunt u schakelen tussen transportmodus en werkmodus. In werkmodus rijdt de machine op hellingen stabieler en veiliger dankzij de grotere buitenafmetingen. In de transportmodus wordt de vooras verlaagd, wat een minder grote buitenbreedte oplevert. Beide maaidorsermodellen 5255 L PL** en 6275 L PL*** voldoen met een buitenbreedte van 3,50 meter aan de voorschriften voor rijden op de openbare weg.

* De prestaties kunnen variëren afhankelijk van de bandconfiguratie en het oogsthulpstuk. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor meer informatie. **5 schudders, banden 800/65 R32 *** 6 schudders, banden 650/75 R32

De volgende stap naar uw Fendt L-Series