2023-11-12Pressemelding

En ny serie med Fendt Slicer-slåmaskinkombinasjoner


Skiftende vær gir ofte trange tidsvinduer for slått, slik at arealer må høstes stadig raskere og mer effektivt. Fendt har utviklet en ny serie butterfly spesielt for entreprenører og store gårder. Den nye serien på 12 modeller har den kraftige Streamline slåttebjelken som standard. I tillegg kommer utstyrsmuligheter som de nyutviklede transportbeltet og ISOBUS-funksjoner, som hastighetsavhengig kontroll av kontakttrykket, automatiseringer for stengelbehandleren og sideforskyvningen eller Section Control.

En ny serie med Fendt Slicer-slåmaskinkombinasjoner


Skiftende vær gir ofte trange tidsvinduer for slått, slik at arealer må høstes stadig raskere og mer effektivt. Fendt har utviklet en ny serie butterfly spesielt for entreprenører og store gårder. Den nye serien på 12 modeller har den kraftige Streamline slåttebjelken som standard. I tillegg kommer utstyrsmuligheter som de nyutviklede transportbeltet og ISOBUS-funksjoner, som hastighetsavhengig kontroll av kontakttrykket, automatiseringer for stengelbehandleren og sideforskyvningen eller Section Control.

Den nye Fendt Slicer-modellserien slåmaskinkombinasjoner er tilgjengelig i to arbeidsbredder: Fendt Slicer 960 og Fendt Slicer 1010, hver med stengelbehandler. 960 står for en maksimal arbeidsbredde på 9,60 meter og 1010 for en maksimal arbeidsbredde på 10,10 meter. Modeller med suffikset KC er utstyrt med en tindebehandler, mens RC-betegnelsen refererer til valsebehandleren. Pro-suffikset indikerer ISOBUS-funksjoner, mens B-betegnelsen står for samlebelter (“Grouper”) Serien inkluderer følgende butterfly:

Med stengelbehandler

Fendt Slicer 960 KCFendt Slicer 960 RCFendt Slicer 1010 KCFendt Slicer 1010 RC

Med stengelbehandler og ISOBUS

Fendt Slicer 960 KC ProFendt Slicer 960 RC ProFendt Slicer 1010 KC ProFendt Slicer 1010 RC Pro

Med stengelbehandler, ISOBUS og samlebelte

Fendt Slicer 960 KCB ProFendt Slicer 960 RCB ProFendt Slicer 1010 KCB ProFendt Slicer 1010 RCB Pro


Takket være en pendelvandring på -19° til +26°, arbeider maskinen nøyaktig også i kupert terreng. Ved hjelp av to stifter plasseres enhetene 15 cm lenger inn eller ut, uten å forkorte kraftoverføringsakselen, for å overlappe optimalt med den fremre enheten. Dette gjør at slåmaskinkombinasjonen kan kobles sammen med ulike frontmonterte slåmaskiner. I kombinasjon med Fendt Slicer 960 passer en frontmontert slåmaskin perfekt med en arbeidsbredde på 3,10 meter. Fendt Slicer 1010 kjøres sammen med en frontmontert slåmaskin på 3,60 meter arbeidsbredde, slik som Fendt Slicer 360 FQ.

Totalt 12 nye modeller erstatter Fendt Slicer 9314 TLKCB og 991 TLKC-modellene. Dette lar kundene velge nøyaktig den riktige modellen for sine behov.

Slåttebjelke med tannhjulsdrift med store skiver – fleksibel og slitesterk

Streamline sylindrisk såttebjelke er allerede kjent fra kombinasjonen Fendt Slicer 860 og 960, den bakmonterte Fendt Slicer TLX og de frontmonterte modellene Fendt Slicer F og FQ. Ved utviklingen av sylindrisk slåttebjelke var det fokus på holdbarhet, høy effektivitet og flatt design. Den robust utformede slåttebjelken gir høy gjennomstrømning av fôr selv under utfordrende forhold.


Drivkonseptet, som er utformet for effektiv bruk av kreftene, gjør det mulig med et redusert kraftuttaksturtall på 850 o/min under gode forhold. Overbelastningsbeskyttelsen og det integrerte frihjulet i girkassen forhindrer skade på maskinen. Disse funksjonene sparer drivstoff, beskytter komponenter og miljøet.

“Flytende” kutt med TurboLift

Utviklet for et bredt spekter av forhold og testet internasjonalt: Alle modellene av de nye Fendt Slicer butterfly-maskinene har TurboLift hydropneumatisk avlastningssystem og spesialformede forlengelsesarmer for større bevegelsesfrihet. Det flytende kuttet reduserer kontakttrykket og leder slåmaskinen nøyaktig langs konturene. Med TurboLift kan føreren justere slåmaskinen kontinuerlig direkte fra førerhuset tilpasset forholdene. Dette beskytter slåtten og reduserer både forurensning i fôret og drivstofforbruket. I tillegg kalibrerer systemet seg igjen og igjen på vendeteigen, og reduserer dermed arbeidet for føreren.

TurboLift-system med hastighetsavhengig tilpasning

En ny funksjon for Fendt Slicer Pro-modeller med ISOBUS er valgfri hastighetsavhengig tilpasning av kontakttrykket. Dette gir spesielt presis føring Denne kontrollen supplerer den kjente TurboLift hydropneumatiske slåttebjelkeavlastningen – orientert etter arbeidshastigheten. Den gir til enhver tid det nødvendige kontakttrykket og regulerer slåmaskinens innstillinger nøyaktig for et rent snitt, selv når arbeidshastigheten endres. Hvis arbeidshastigheten øker, øker også kontakttrykket – maskinen følger fortsatt presist bakkekonturene. Dette forhindrer mulige “hopp” på grunn av ujevne bakkekonturer og forhindrer skade på grastorven. Hvis arbeidshastigheten synker, for eksempel på grunn av tett avling, avlastes trykket på slåttebjelken. Etter å ha lagt inn en målverdi kan trykket endres i tre nivåer. I det første nivået økes kontakttrykket med 0,35 bar per km/t fra den angitte målverdien, middels nivå er på 0,8 bar per km/t og det høye nivået er på 1,25 bar per km/t.

Kontrollen for hastighetsavhengig marktrykk er tilgjengelig for Fendt Slicer-kombinasjoner og Fendt Slicer FQ frontmonterte slåmaskiner. Denne funksjonen reduserer også mengden råaske i fôret, og øker dermed fôrkvaliteten, samtidig som drivstofforbruket reduseres.

Tinde- og valsebehandlere for Fendt-slåmaskiner

Fendt Slicer 960/1010 KC og KCB med tindebehandler gir en luftgjennomtrengelig fôrstruktur, krever lav hastighet og er dermed spesielt drivstoffeffektiv. Fendt Slicer 960/1010 RC og RCB er utstyrt med valsebehandler. Bønder og maskinentreprenører kan nå velge mellom gummi- eller stålvalser for å bedre dekke forskjellige forhold og behov.

Begge er spesialdesignet for skånsom stengelbehandling av bladrike avlinger som kløver eller alfalfa. Fendt Slicer 960 og 1010 RC og RCB har direktedrevet RC DUO Drive som standard. RC DUO Drive driver begge valsene og oppnår høy gjennomstrømning selv i tunge og fuktige avlinger.

Automatisert behandlingsintensitet for butterfly- og frontmonterte slåmaskiner

I korte perioder med godt vær forkortes visnetiden betydelig ved å bruke stengelbehandler. De nye stengelbehandlerne er allerede introdusert med Fendt Slicer 860 KC og 860 RC. Nå kan førere av Fendt Slicer 960 KC Pro- og 1010 KC Pro-modeller med tindebehandler – også de med strengleggerbelte, også kontrollere intensiteten på behandlingen direkte fra førerhuset. Som en ekstra bekvemmelighet kan justeringen av motkammen gjøres automatisk enten ved hjelp av en sensor, eller ved bruk av satellittdata og tildelingskartene som er hentet fra dem. Via ISOBUS-funksjonen styrer den bakre slåmaskinen også behandlingsintensiteten på den frontmonterte slåmaskinen, f.eks. Fendt Slicer FQ. De tre enhetene kan reagere individuelt på ulike forhold over hele arbeidsbredden. Dermed kan intensiteten av stengelbehandlingen av den frontmonterte slåmaskinen avvike fra den til de bakre enhetene, akkurat som intensiteten til de to bakre enhetene kan reguleres forskjellig.

Hvis sensoren brukes, registrerer den biomassen i sanntid. Ved hjelp av sensordataene styrer en lineær motor kontinuerlig intensiteten av stengelbehandlingen. Når den brukes med satellittbaserte tildelingskart, får stengelbehandler-enheten tilgang til dataene fra den overførte biomassen. Målet: En mer homogen tørking av fôret for høyere fôrkvalitet. På grunn av den mer homogene tørkingen når fôret ønsket tørrstoffinnhold på et jevnt tidspunkt. Dette fører til en jevn og høy fôrkvalitet og er avgjørende for økonomisk vellykket fôring av melkekyr.

Nydesignede samlebelter for fleksible skårbredder

Slåmaskiner med samlebelter brukes vanligvis i kombinasjon med store finsnittere eller lessevogner. Ved at samlebeltet samler graset, øker kapasiteten til finsnitter eller lessevogn. Samlebeltet til Fendt Slicer-serien er videreutviklet nettopp for denne prosessen, dette muliggjør mer fleksible skårbredder med den velkjente BeMove-funksjonen. Føreren kan bruke BeMove til å kontinuerlig justere skårbredden og arbeidshastigheten til beltene. Med denne funksjonen er det mulig med skårbredder på 1,60 m – 3,00 m, som passer nøyaktig til arbeidsbredden til etterfølgende maskiner.

Den nye robuste hydraulikkmotoren driver en drivrull med økt diameter, slik at beltet kan jobbe raskere enn før. Skårbredden reduseres takket være høyere arbeidshastighet. Dersom det benyttes lessevogn er dette optimalt. Alternativt kan beltene brukes til å legge skår eller plassere materialet nær markgrensene. På denne måten kan en større arbeidsbredde realiseres med riven – og dermed langt større kapasitet.

Samlebeltene er nå i en flatere vinkel til klippeenheten. På grunn av den nye arbeidsstillingen mates det jevnere over hele beltebredden. Dette optimerer fôrtransporten. Nyutviklede todelte plaststenger gir aggressiv fôroppsamling, noe som øker kapasiteten. En kantbeskytter på bakveggen letter rengjøringen, unngår opphopning av fôr på beltet og sørger også for jevn mating. I tillegg hindrer en ramme at smuss kommer inn i mellomrommet, og avstrykere på yttersidene letter rengjøringen ytterligere.

Nye vinkelsensorer registrerer posisjonen til samlebeltene og balanserer dem i henhold til maskinens tyngdepunkt. Spesielt hvis du først slår med aktivert samlebelte, men i den påfølgende operasjonen med beltet opp, forskyver BeMove beltet automatisk for optimal balanse.

Automatisk sideforskyvning på Fendt Slicer

Hvis maskinene foran og bak ikke er optimalt tilpasset, kan det lett etterlates striper, spesielt ved slått i skråninger eller i kurver. Disse blir enten stående igjen, eller må slås på nytt i en annen passering. For å forhindre denne stripedannelsen har Fendt utviklet en automatisk sideforskyvning for Fendt Slicer frontmonterte slåmaskiner, kontrollert av den bakre slåmaskinen.

Automatisk sideforskyvning er tilgjengelig for Fendt Slicer FQ i forbindelse med en ny ISOBUS-aktivert Fendt Slicer-modell. Kontrollen er basert på dataene fra den bakre slåmaskinen, og endrer automatisk den fremre slåmaskinen. For å gjøre dette, registrerer sensorer helningsvinkelen til den bakre slåmaskinen og styrevinkelen på traktoren. Basert på denne informasjonen forskyves frontmaskinen sideveis med opptil 20 cm om gangen. Dette sikrer tilstrekkelig overlapping og eliminerer behovet for manuell justering. Den automatiske sideforskyvningen forhindrer glipper samt kjøring over stående avling, og avlaster føreren spesielt ved høye arbeidshastigheter. I tillegg elimineres doble passeringer på grunn av ny slått. Dette tilsvarer en tidsbesparelse på rundt ti prosent og sparer drivstoff. En annen fordel: Mindre forurensning i fôret. Disse faktorene reduserer også kostnaden per hektar og skåner jorda. Ved rygging løftes slåmaskinen automatisk. Dette forhindrer kjørefeil og avlaster føreren ytterligere. Etter arbeid blir front-slåmaskinen automatisk sentrert for veitransport og oppfyller dermed alle lovkrav.

Seksjonskontroll for slåmaskinkombinasjoner

Seksjonskontroll er tilgjengelig som et tilvalg for Fendt Slicer Pro. Seksjonskontroll registrerer områdene som slås, og løfter automatisk opp maskinen så snart områder som allerede er slått, for eksempel vendeteigen passeres. Dette reduserer forurensning av fôret, slitasje på maskinen, avlaster føreren og øker effektiviteten.

Alle Fendt Slicer-modeller er utstyrt med en trippel arealmåler. Dette lar maskinentreprenører automatisk registrere arealproduksjonen for opptil tre kunder parallelt. Funksjonen reduserer dokumentasjonsarbeidet og letter faktureringen.

Raskt og enkelt vedlikehold

Utformingen og konstruksjonen av disse slåmaskinene er bygget for holdbarhet samt enkelt og raskt vedlikehold. Den intelligente utformingen av den generelle strukturen reduserer opphopning av skitt. Om nødvendig kan maskinen blåses ren raskt og enkelt. Den nye slangeføringen er plassert under dekslet. Alle slanger ligger godt beskyttet mot vær og andre ytre påvirkninger. Indikatorer for arbeidshøyde og transportlås er lett synlige fra førerhuset. I tillegg reguleres transporthøyden med en kjetting. Funksjoner som automatisk sammenleggbare lysholdere og ergonomisk lett tilgjengelige smørepunkter, samt en smørebank for alle vanskeligere tilgjengelige smørepunkter, gjør vedlikeholdet enklere.

Sikkerhetsvernet på Fendt Slicer 960/1010 kan betjenes hydraulisk (tilvalg) og dermed enkelt foldes sammen fra førerhuset. Dette forkorter oppstillingstiden i felt betraktelig. Føreren kan låse frontbeskyttelsen i forskjellige posisjoner med en spak. Dette letter tilgang til slåttebjelken for raske bladskift og gjør vedlikeholdsarbeidet enkelt.

Alle butterfly-ene er som standard utstyrt med verktøykasse og et hurtigskifteverktøy. Verktøyet holder knivskiven uavhengig i åpen stilling, slik at kniven kan skiftes raskt og enklelt. Dette øker arbeidssikkerheten og komforten.

Sikkerhet i felt og transport

Fendt Slicer 960 og 1010 er også designet for profesjonell bruk når det gjelder sikkerhet. Butterfly-ene Fendt Slicer 960 og 1010 er bygget for profesjonell bruk når det gjelder sikkerhetstiltak.

Et ekstra støttehjul for veitransport reduserer aksellasten og øker kjørekomforten ved veikjøring. Støttehjulet kan foldes hydraulisk direkte fra førerhuset eller kan foldes sammen manuelt raskt og enkelt.

En LED-lyspakke (tilvalg) sikrer arbeidssikkerheten selv under dårlige lysforhold. De lyser opp alle viktige arbeidsområder. Kundene kan velge mellom fem og syv stykker, avhengig av modell.

Det patenterte Fendt SafetySwing mekaniske påkjøringsvernet forhindrer skader forårsaket av kumlokk, steiner eller andre hindringer. Hvis slåttebjelken kolliderer med en hindring, utløses det sensorovervåkede påkjøringsvernet. I prosessen svinger slåttebjelken(e) bak- og oppover – uavhengig av hverandre og passerer dermed over hindringen. Den lange armen reduserer mulig skade på slåttebjelken. Slåttebjelken foldes deretter tilbake til arbeidsstilling slik at arbeidet kan fortsette. Hvis Fendt SafetySwing utløses, vises en melding direkte i traktorterminalen slik at føreren kan sjekke for skader.

De nye modellene av Fendt Slicer 960 og 1010 vil være tilgjengelig for bestilling fra sommeren 2024.

Innovasjoner på Fendt Slicer-serien

Retningen på knivskivene bestemmer skårets form, bredde og høyde. For å lette etterfølgende arbeid vil retningen på skivene endres på spesialmodeller fra halvpars til senter med umiddelbar virkning. Denne endringen gjelder for følgende modeller:

  • Fendt Slicer F/F KC/F RC

  • Fendt Slicer FQ/FQ KC/ FQ RC

  • Fendt Slicer TLXKC/TLXRC

  • Fendt Slicer 860 KC/860 RC

Nytt design på motstålet

Motstålet på den nye slåttebjelken er endret og har nå en “ambolt”. I tillegg er fjæren for hurtigskift av kniver nå utstyrt med avskraper. Disse holder avstanden mellom skiven og motstålet liten og dermed ren. Kombinasjonen av ambolt og avskraper sikrer et enda renere og mer jevnt snitt.

Denne innovasjonen er tilgjengelig som standard på alle Fendt Slicer-modeller fra september 2023. Eksisterende maskiner kan utstyres med det nye motstålet via et ettermonteringssett.

Downloads