360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Fendt Machine Control - forbindelsen din mellom traktoren og redskapet.

Kommunikasjon mellom traktoren og redskapet er den eneste måten du kan frigjøre maskinens fulle potensial. Og det gjør arbeidet ditt så uanstrengt som det kan bli.
Standardisert system for deling av data mellom traktor og redskap

ISOBUS

+ Automatisk seksjonsstyring for å unngå overlapping

Fendt Section Control

+ Maksimalt avlingsutbytte med områdespesifikk tildeling av innsatsfaktorer

Fendt Variable Rate Control

+ Mulighet for å få redskapet til å kontrollere visse traktorfunksjoner automatisk

Fendt Implement Management (TIM)Øk maskinens effektivitet – Variotronic redskapsstyring / Fendt ISOBUS.

Elektroniske funksjoner gjør landbruksmaskiner smartere. Med ISOBUS kan traktorer og redskaper kommunisere på samme språk – noe som gjør dem tryggere, mer presise og mer effektive. Med riktig utstyr overtar oppkoblingen visse funksjoner helt automatisk. Dette betyr mindre oppgaver for føreren og øker produktiviteten.

ISOBUS – hjernen bakom alt

ISOBUS er et standardisert dataoverføringssystem mellom traktoren og redskapet. Systemet er standardisert på grunnlag av ISO-standarden 11783. Alle signal, inkludert hastighet og PTO-hastighet, er tilgjengelige i standardisert form.

ISOBUS for enhver jobb

ISOBUS-systemet består av ulike komponenter, inkludert traktoren, terminalen og utstyret. Alt avhenger av hva terminalen og redskapet er i stand til å gjøre. I sin tur avhenger dette av hvilke ISOBUS-funksjoner som er tilgjengelige og aktiverte på de enkelte komponentene i ISOBUS-systemet. Bare funksjoner som alle de involverte komponentene omfatter, kan deles. Hvis du for eksempel ønsker å bruke den automatiske seksjonskontrollen, Fendt Section Control, må TC-SC være aktivert på terminalen og det seksjonsstyrte redskapet må være kompatibelt.

Tractor Implement Management (TIM)

Ved hjelp av TIM-standarden kan redskapet automatisk styre bestemte funksjoner på traktoren, så som kjørehastigheten eller traktorens hydraulikkventiler.

Task Controller Section Control (TC-SC)

Automatisk styring av seksjoner f.eks. når du arbeider med plantemaskiner, åkersprøyter eller gjødselspredere, avhengig av graden av overlapping du ønsker.

Task Controller geo-based (TC-GEO)

Sammenlignet med TC-BAS kan du også samle posisjonsbaserte data eller stedsspesifikke oppgaver, for eksempel ved hjelp av en database. TC-GEO er en forutsetning for Fendt Variable Rate Control.

Task Controller basic (TC-BAS)

Dokumenterer endelige verdier som er spesifikke for arbeidet du har utført. Disse kommer fra redskapet. Overføringen av data mellom Task Controller og skiftedatabasen skjer vha. dataformatet ISO-XML.

Basic Tractor ECU (TECU)

Tractor ECU (Electronic Control Unit) er kjørecomputeren i traktoren. Denne standarden viser data (f.eks. hastighet, PTO-hastighet) og deler dem med andre komponenter som er koblet til ISOBUS-systemet.

Auxiliary Control (AUX-N / AUX-O)

Bruk andre betjeningselement (f.eks. betjeningsspak) som gjør det lettere å betjene komplekse redskaper. Fendt multifunksjonsspak er fullt ut ISOBUS-kompatibel.

Universal Terminal (UT)

Med ISOBUS-standarden kan du betjene redskap fra alle terminaler og bruke terminalen til å betjene flere redskap.

Presisjon som lønner seg – Fendt Section Control.

Å slå såmaskinen eller gjødselsprederen av og på på riktig tidspunkt på vendeteigen krever en del trening. Jo lengre ekvipasjen er, desto vanskeligere er riktig timing. Åkere og kanter med ujevn fasong kan også stå i veien for pent arbeid. Jo større arbeidsbredde på redskapet, desto større unødvendig overlapp. Svaret er Fendt Section Control.

Med Fendt Section Control

Presise forbindelser selv på skifter med uregelmessig former.

Uten Fendt Section Control

Overlappende såing, sprøyting og gjødsling medfører unødvendig ressursbruk. Avlinger som er for tette, fører også til ujevn vekst og ugras.

Slik kan du dra nytte av Fendt Section Control:

 • Spar opptil 15 % av dine ressurser ved å unngå uønskede overlappinger
 • Reduser sykdommer, skadedyr og ugresspress ved å unngå altfor tette bestander og svake punkter
 • Mindre arbeid for føreren, som kan fokusere fullt ut på å overvåke utstyret
 • Forbedre resultatene med presise forbindelser ved vendeteigen
 • Vendeteigs-modus: mulighet for å arbeide på den indre delen av skiftet først og deretter vendeteigen

Områdespesifikk tildeling, maksimer avlingsutbyttet – Fendt Variable Rate Control.

Enhver åkerlapp er unik, og ingen skifter er like. Ulik tetthet og jordtype betyr at plantene ikke blir likt forsynt, noe som i sin tur kan føre til ujevn vekst på et og samme skifte. For å få best mulig avling må du derfor tilpasse tiltakene i henhold til forholdene i jorda. Fendt Variable Rate Control er den rette funksjonen til dette formålet.

Utnytt jordens fulle potensial

Variable Rate Control regulerer tildelingsmengden (såkorn, plantevernmidler, gjødsel) for hver del av åkeren. For å dra nytte av denne smarte løsningen trenger du VarioDoc Pro / Fendt Task Doc, Fendt Section Control og en ISOBUS TC-GEO-standardlisens.


Fordelene med Fendt Variable Rate Control:

 • Øk effektiviteten: Få størst mulig avling samtidig som du sparer ressurser
 • Spar tid: Bruk jobbrapporten som et rapportgrunnlag for å oppfylle juridiske krav (f.eks. gjødselbestemmelser)
 • Fleksibilitet: Kompatibel med ISO XML- og Shape-filer

Hvordan det fungerer

 • Funksjonen Fendt Variable Rate Control er basert på et tildelingskart som viser de beste mengdene for de forskjellige delene av skiftet
 • Du setter disse opp i et skifteplanprogram (som NEXT Machine Management) før jobben starter
 • Trekk veksler på din egen kunnskap om jordene eller bruk data fra jordprøver, satellittdata osv.
 • Så er det bare å laste opp det jobbrelaterte kartet som en standardisert ISO-XML- eller Shape-fil til maskinen via USB eller mobilnettverket.
 • Task Controller TC-GEO justerer automatisk de angitte tildelingsmengdene, avhengig av din posisjon
 • Etter at du har ferdigbehandlet området ditt, kan du sende en jobbrapport tilbake til gårdsstyringssystemet med de faktiske mengdene frø, gjødsel eller plantevernmidler påført
 • Bruk Fendt Variable Rate Control for å tildele opptil fem forskjellige produkter samtidig.

Når maskinen styrer traktoren – Variotronic / Fendt Implement Management (TIM).

Med Tractor Implement System (TIM) kan redskapet styre visse traktorfunksjoner automatisk, som for eksempel kjørehastighet og hydraulikkventiler. Så lenge både traktoren og redskapet er utstyrt med ISOBUS-modulen TIM, kan du bruke dette. Fordi redskapet automatisk optimaliserer sin egen drift, sikrer dette at sjåføren blir mindre sliten, og ekvipasjen jobber mer produktivt. Per i dag, er denne ISOBUS-standarden i de siste stadiene av utviklingen, før den må bestå ISOBUS-samsvarstesten fra AEF. Variotronic Implement Management er tilgjengelig som ekstrautstyr på Fendt traktorer fra Fendt Vario 500 ProfiPlus og oppover. På redskapssiden er TIM i første omgang brukt på lessevogner (Fendt Tigo XR).

TIM har din Fendt Vario under kontroll – Fendt Tigo XR er klar for TIM

Med Variotronic Implement Management (TIM) kan kjøringen med Fendt Tigo XR nå helautomatiseres. Kombivognen regulerer traktorens kjørehastighet i forhold til pickup-volumene. Avhengig av skårtykkelsen sender en sensor kontinuerlige tilbakemeldinger om pickupens dreiemoment. Med TIM justerer Fendt Tigo XR- og Fendt Vario-kombinasjonen seg selv for konstante, produktive resultater. Denne smarte assistenten er også til stor hjelp for føreren, som kan konsentrere seg fullstendig om lasteprosessen.

Fendt Smart Farming – dine neste trinn

Fendt Twister

Fendt Smart Farming

Informasjonsmateriale