360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Fendt Agronomy er en løsning for å samle inn og behandle dataene dine.

I en allerede hektisk hverdag er ikke papirarbeidet til å komme unna – irriterende, men nødvendig. Den gode nyheten er at Fendt-maskinen din hjelper deg med å dokumentere arbeidet på åkeren på best mulig måte.
Jobbrelatert dokumentasjonssystem

Fendt Task Doc

+ Del data uavhengig av produsent

agrirouter

+ Behandle data uavhengig av produsent

NEXT Machine ManagementSpar tid på kontoret - VarioDoc, VarioDoc Pro / Fendt Task Doc.

Med det ordrebaserte dokumentasjonssystemet VarioDoc eller VarioDoc Pro / Fendt Task Doc samler traktoren inn alle nødvendige data mens du arbeider. Du kan deretter overføre data til et skiftekart.

Grunnleggende dokumentasjon perfeksjonert – VarioDoc

Med kjørecomputeren kan Fendt-maskinen dine samle inn ulike typer data under arbeidet. I VarioDoc kan du bruke slike data til enkelt å dokumentere arbeidet som en del av en jobb i gårdsstyringssystemet. Du kan gjøre alle endringer i dokumentasjonsinnstillingene via skjermen:

 • Jobbnavn, skiftenavn og nåværende avling
 • Adresse til selskapet/kunden
 • Plantevernmiddel brukt og påføringsmengde
 • Nåværende fører
 • Redskap brukt
 • Gjeldende værforhold

Alternativt kan du opprette en jobb i en av de mange kompatible skiftedatabasene og laste den opp til terminalen din via USB minnepinne eller Bluetooth. På samme måte overfører du jobben du skal behandle, til åkerdatabasen som en standardisert ISO XML-fil.

Alle Fendt-maskiner med Varioterminal på 10,4" er utstyrt med VarioDoc som standardutstyr.

Avansert dokumentasjon: VarioDoc Pro / Fendt Task Doc

VarioDoc Pro / Fendt Task Doc legger maskinparametere og posisjonsdata til informasjonen som kommer fra kjørecomputeren. Sporfølgingssystemet VarioGuide / Fendt Guide vil da få tilgang til disse dataene. Posisjonsbasert informasjon blir registrert og lagret hver femte meter. VarioDoc Pro / Fendt Task Doc danner grunnlaget for den områdespesifikke applikasjonen Fendt Variable Rate Control.

 • Send data via mobilnettverket eller USB
 • Perfekt for entreprenører og maskinlag med et delt datastyringssystem
 • Filer behandlet i ISO-XML-format og tildelingskart i Shape-format; for Shape tildelingskart, skjer dataoverføring kun via USB

Utveksle data på tvers av produsenter med agrirouter.

Løsningen på et kjerneproblem.

Etter hvert som digitaliseringen går sin gang, blir landbruksmaskiner stadig smartere. Traktor og redskap kommuniserer med hverandre – takket være ISOBUS på samme språk. I senere år har en rekke typer landbruksprogramvare, f.eks. apper, digitale gårdsdatabaser og avanserte gårdsstyringsløsninger, blitt mer og mer omfattende, og grensesnittene du kan bruke til å dele landbruksdata på gården, blir stadig flere. Denne økende kompleksiteten kan fort medføre vanskeligheter. Det kreves mer innsats for å kalibrere og vedlikeholde grensesnittene, og kompatibilitetsproblematikken fører til at det ofte oppstår ekstra hindringer. På bakgrunn av dette gikk flere produsenter av landbruksteknologi – inkludert AGCO/Fendt – sammen om å utvikle den produsentovergripende, uavhengige datautvekslingsplattformen agrirouter. agrirouter gjør det mulig å utveksle mobildata mellom maskiner og landbruksprogramvare fra alle produsenter*. Dette reduserer behovet for å bruke flere grensesnitt til et minimum.

Slik kan du dra nytte av agrirouter:

 • Tilgjengelig dataoverføring mellom maskiner og landbruksprogramvare som brukes på gården din, selv med ulike maskiner*
 • Ukomplisert datautveksling med kunder og tjenesteleverandører: Hvis du kobler sammen to agrirouter-kontoer, kan data deles veldig raskt og sikkert
 • Åpenhet og dataovervåking: Du bestemmer selv hvilke kanaler du ønsker å bruke til å overføre data
 • Databeskyttelse: Dine data blir ikke lagret

Finn ut mer

Uten agrirouter:
Jo flere kommunikasjonsgrensesnitt, desto mer kompleks datautveksling: økt risiko for kompatibilitetstrøbbel, større innsats for å kalibrere og vedlikeholde grensesnittet.

Med agrirouter:
Agrirouter fungerer som en sentral datautvekslingsplattform som en lang rekke deltakere kan bruke til sømløst å dele informasjon. Antall grensesnitt reduseres til et minimum.

Bruk FendtONE utenfor maskinen sammen med agrirouter

Grensesnittet mellom FendtONE utenfor maskinen og agrirouter utvider alternativene dine: Fremover vil du også kunne kartlegge blandede flåter* i FendtONE og bruk dem i ordrebehandlingen. Du kan også koble andre landbruksløsninger* til FendtONE offboard-applikasjonen. Bruk først FendtONE som en enkel innledning til arbeidsspesifikk dokumentasjon, og overfør senere data fra FendtONE til avanserte systemer for lanbruksforvaltning for videre behandling.

*Forutsatt at produsenten av landbruksmaskinene eller programvaren er registrert hos agrirouter.

Behandle data uavhengig av produsent – NEXT Machine Management.

Bruke dine maskiner smart

Agrirouter sikrer sømløs dataoverføring mellom maskin- og gårdsstyringssystem fra ulike leverandører. Spørsmålet er hvilket system du ønsker å bruke til best mulig å evaluere maskindata på tvers av leverandører – slik at også virksomheten din får nytte av det. På denne bakgrunnen har flere produsenter på landbruksområdet, inkludert AGCO/Fendt, gått sammen om å utvikle plattformen NEXT Machine Management. I mobilappen NEXT Machine Management kan du bruke data som blir sendt via agrirouter, til effektiv planlegging, produksjon og dokumentasjon med maskiner fra ulike leverandører.

Hvordan du kan dra nytte av NEXT Machine Management:

 • Send jobbdata trådløst til maskinene dine
 • Benytt maskinene dine effektivt ved å få mest mulig ut av din blandede flåte
 • Spar tid ved å dokumentere handlingene dine automatisk
 • Fremtidsrettet med høyeste datasikkerhet

Fendt Smart Farming – dine neste trinn