Personvernerklæring

Takk for at du besøker nettsiden vår og interesserer deg for oss. At personopplysningene dine beskyttes på riktig måte er svært viktig for oss. Personrelaterte opplysninger er enkeltopplysninger om faktiske eller personlige forhold som kan bidra til å identifisere en naturlig person. Det kan dreie seg om opplysninger som navn, adresse, telefonnummer eller fødselsdato.

Personopplysninger underligger spesielle krav til sikkerhet. Derfor samler, behandler og bruker vi dem med spesiell omhu. Nedenfor går vi nærmere inn på dette.


1. Ansvarlig

Ansvarlig iht. art. 4, nr. 7 i EUs personvernforordning (GDPR) er:

AGCO GmbH
Johann-Georg-Fendt-Straße 4
D-87616 Marktoberdorf
E-post: info.fendt@agcocorp.com
Telefon: 08342 / 77-0
Faks: 08342 / 77-220

Bedriftens personvernansvarlige kan kontaktes på DataPrivacy@agcocorp.com eller per brev til postadressen vår. Vennligst merk brevet med "der Datenschutzbeauftragte".


2. Automatisert datainnsamling og -behandling i nettleseren

Du kan gjerne besøke nettsidene våre ut å oppgi noen personopplysninger. Som på alle nettsider, registrerer også vår server automatisk midlertidige opplysninger i loggfiler som nettleseren din sender - hvis du ikke har deaktivert denne funksjonen. Hvis du går inn på siden vår, registrerer vi følgende data som er teknisk nødvendige for å presentere nettsiden vår på en stabil og sikker måte (lovhjemmel i art. 6, avsn. 1 s.1 - f GDPR):

 • IP-adresse
 • dato og tid for pålogging
 • tidsforskjell til Greenwich Mean Time (GMT)
 • innhold i forespørsel (konkret side)
 • tilgangsstatus/HTTP-statuskode
 • overført datamengde
 • nettsiden du kom til oss fra
 • nettleser
 • operativsystem og grensesnitt
 • språk og nettleserversjon.


3. Spesielle funksjoner på nettsiden

Nettsiden våre gir deg tilgang til forskjellige funksjoner som krever at du oppgir personopplysninger som vi registrerer, behandler og bruker. Nedenfor beskriver vi hva som skjer med disse opplysningene:


Nyhetsbrev

Opplysningene som du skriver inn i registreringsskjemaet for nyhetsbrevet vårt bruker vi kun til å sende ut nyhetsbrevet som inneholder informasjon om tjenestene vi tilbyr. Etter registreringen får du en bekreftelse-e-post. Først etter klikk på lenkene der er registreringen avsluttet (double-opt-in). Vi bearbeider dine oppgitte data kun med formål å sende ut nyhetsbrevet (lovhjemmel er art. 6 avs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO). Nyhetsbrevet kan avbestilles til en hver tid ved å klikke på avloggings-lenker.

Vi gjør oppmerksom på at vi analyserer bruken din når vi sender deg nyhetsbrevet. For denne analysen inneholder e-posten du mottar såkalte sporingspiksler - én-piksels-bildefiler. For analysen sammenholder vi dataene i punkt 2 og sporingspikselen med en individuell ID. Utfra disse dataene oppretter vi en brukerprofil for å tilpasse nyhetsbrevet til dine individuelle interesser. Vi registrerer når og hvor (basert på IP-adressen din) du leser nyhetsbrevet for å trekke slutninger om hvordan vi kan gjøre nyhetsbrevet mer tilpasset dine behov.

Slik sporing er ikke mulig hvis du har deaktivert bruk av bilder i e-post programmet ditt. I så fall vi du ikke se nyhetsbrevet ordentlig og kan ikke bruke alle funksjonene Hvis du tillater bilder manuelt, vil sporingen gjennomføres.


Kontaktskjema:

Personopplysningene brukerne skriver inn i kontaktskjemaet bruker vi kun for å behandle forespørsler som kommer inn gjennom dette skjemaet (lovhjemmel i art. 6, avsn. 1 s.1 - b GDPR). Dataene slettes umiddelbart når forespørselen er ferdigbehandlet, forutsatt at det ikke finnes lovpålagte oppbevaringsfrister.


Karrière – jobbsøknader (søknader på nett):

Personopplysninger som fremkommer i forbindelse med en jobbsøknad på nett brukes utelukkende i sammenheng med et eventuelt ansettelsesforhold og behandles og brukes kun til dette formål. Når du gir opplysningene sier du deg inneforstått med at dataene behandles og brukes av følgende juridiske personer:

 • AGCO GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 4, D-87616 Marktoberdorf, Tyskland
 • AGCO Deutschland GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 14, D-87616 Marktoberdorf, Tyskland

(Lovhjemmelen for formidling og behandling av søknaden er samtykket ditt, art. 6 avs. 1 lit.a DSGVO)


Fendt kjøretøykonfigurator:

Med Fendt kjøretøykonfigurator kan du konfigurere forskjellige Fendt kjøretøy og lagre dem online. Det gir deg mulighet til hente fram konfigurasjonen på et senere tidspunkt igjen.

Du må registrere deg for å kunne bruke denne funksjonen. Opplysning om e-post adresse er obligatorisk i denne sammenheng. Andre personopplysninger kan oppgis og evt. senere endres - men dette er frivillig. Etter registreringen får bruker tilsendt et passord til e-post adressen som ble oppgitt (lovhjemmel i art. 6, avsn. 1 s.1 - b GDPR).

Hvis du glemmer passordet til Fendt kjøretøykonfigurator kan du be om å få det tilsendt ved å klikke på "glemt passord". Da må du oppgi e-post adressen du brukte da du registrerte deg for Fendt kjøretøykonfigurator.

Dataene som registreres når du klikker "glemt passord" brukes utelukkende til å sende et glemt passord på nytt.


4. Dataformidling / formålsbinding

Vi videreformidler personopplysninger til tredjeparter bare når det er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser, spesielt for å avslutte en inngått avtale. For å klargjøre nettsidene våre gir vi også personopplysninger videre til tjenesteleverandørene våre (f.eks. hosting-partner, reklamebyrå osv.) som utelukkende behandler dataene på oppdrag og instruksjon fra oss. Videreformidling av personopplysninger til tredjepart finner ikke sted utenom de nevnte tilfeller av avtale- og betalingsavvikling og kun med ditt samtykke.

Hvis du stiller personlige opplysninger til disposisjon i forbindelse med en forespørsel eller på grunnlag av et uttrykkelig samtykke, blir disse dataene bare brukt til det formålet som dekkes av forespørselen eller samtykket. Med ditt samtykke og for å oppfylle formålet kan personopplysningene dine også videreformidles internt i AGCO-gruppen og til regionale forhandlere. Forhandleren som er ansvarlig for din region finner du selv på her.

Vi lagrer personopplysningene dine bare så lenge det er nødvendig utfra formålet med registreringen eller så lenge som loven krever det. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt. Vi tar hensyn til dine rettmessige ønsker i tråd med gjeldende lovbestemmelser. Hvis mottakeren av persondataene befinner seg utenfor EØS-området, i et land der anvendt rett ikke garanterer samme personvernnivå som i ditt hjemland, treffer vi tiltak for å sikre et adekvat personvernnivå på annen måte.

Mer informasjon om personvern i AGCO-gruppen finner du i vår "Privacy Policy".


5. Statistisk evaluering av brukertrafikk på nettsidene

Dataene som nettleseren din formidler iht. punkt 2 bruker vi dessuten til kontinuerlig forbedring av online-tilbudet vårt og til statistiske formål


Google-Analytics:

Denne nettsiden bruker Google Analytics, en nettanalyseløsning fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker "cookies", dvs. informasjonskapsler som lagres på computeren din og gjør det mulig å analysere hvordan du bruker nettsiden. Informasjonen Google samler om bruken av denne nettsiden med hjelp av informasjonskapslene overføres til en Google-server i USA og lagres der. I EU eller EØS-området vil Google avkorte IP-adressen din før den sendes hvis IP-anonymisering er aktivert på denne nettsiden. Kun i unntakstilfeller vil hele IP-adressen sendes til en Google-server i USA før den avkortes der. På oppdrag fra oss vil Google bruke denne informasjonen til å vurdere hvordan du bruker nettsiden, sette sammen rapporter om trafikken på nettsiden og utføre andre tjenester som står i sammenheng med bruken av nettsiden og internett generelt.

Den IP-adressen som nettleseren din sender til Google Analytics vil, i følge Google, ikke sammenholdes med andre data hos Google.

Du kan hindre at informasjonskapslene lagres ved å gjøre innstillinger i nettleseren din. Vi gjør oppmerksom på at dette kan påvirke hvilke funksjoner du får tilgang til på nettsiden. Du kan også hindre at opplysningene om nettsidebruken din som genereres i informasjonskapslene (inkl. IP-adressen) registreres og behandles av Google ved å laste ned og installere en plugin som du finner på denne lenken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Denne nettsiden bruker Google Analytics med utvidelsen „_anonymizeIp()“. Dette sikrer at behandlingen av IP-adresser skjer i avkortet form for å hindre at personer identifiseres. Så langt dataene som samles inn om deg har en personlig referanse, blir disse umiddelbart ekskludert og personopplysningene blir slettet umiddelbart.

Vi bruker Google Analytics for å analysere og utvikle nettsiden vår. Statistikkene vi får fra dette bruker vi til å forbedre tilbudet vårt og gjøre det mer interessant for deg som bruker. For unntakstilfeller der personopplysninger overføres til USA, er Google underlagt EU-US Privacy Shield, se https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Bruken av Google Analytics er hjemlet i art. 6, avsn. 1 s. 1 - f i GDPR.

Informasjon fra vår eksterne partner: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Faks: +353 (1) 436 1001 Bruksbetingelser: https://www.google.com/analytics/terms/no.html, om datasikkerhet: http://www.google.com/intl/no/analytics/learn/privacy.html, samt personvernerklæringen: http://www.google.de/intl/no/policies/privacy.


etracker:

På denne nettsiden samler og lagrer vi data til markedsførings- og optimaliseringsformål med teknologi fra etracker GmbH (http://www.etracker.com). Disse dataene kan brukes til å opprette pseudonymiserte brukerprofiler. Til dette kan det brukes informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettleseren din lagrer på harddisken til den som besøker siden.. Informasjonskapslene gjør det mulig å gjenkjenne nettleseren. Dataene som samles inn med eTracker-teknologi brukes ikke til å identifisere besøkerne på denne nettsiden uten at det gis spesielt samtykke til det. De sammenholdes ikke med personlige opplysninger om pseudonymet. Datainnsamling og -lagring kan når som helst trekkes tilbake med fremtidig virkning.

Vennligst utelat meg fra eTracker-registreringen:


Vennligst hold meg utenfor etracker-tellingen

Vi bruker eTracker for å analysere og utvikle nettsiden vår. Statistikkene vi får fra dette bruker vi til å forbedre tilbudet vårt og gjøre det mer interessant for deg som bruker. De registrerte dataene lagres permanent og analysert i pseudonymisert form. Bruken av eTracker er hjemlet i art. 6, avsn. 1 s. 1 - f i GDPR.

Informasjon fra vår eksterne partner: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg; https://www.etracker.com/en/data-privacy/. Bruken av eTracker er hjemlet i art. 6, avsn. 1 s. 1 - f i GDPR.


6. Eksternt innhold

Enkle lenker til operatører av sosiale media

Nettsidene våre gir tilgang til nettsidene til sosiale media. Datautveksling med operatører av sosiale media skjer bare hvis man klikker på symbolknappen (f.eks. Facebook-"f"). Hvis du klikker på en slik knapp, åpnes en side hos operatøren av det sosiale mediet i et popup-vindu, og du befinner deg på nettsiden til det aktuelle sosiale mediet. Her gjelder bestemmelsene til operatøren av det aktuelle sosiale mediet.


Social plug-ins, sosiale media-tilbud

På nettsidene våre bruker vi såkalte sosiale plug-ins og innhold fra sosiale nettverk (nedenfor "sosiale nettverk"). Vi har egne profiler på sosiale nettverk og plattformer for å kommunisere og å informere de av kundene våre som bruker disse mediene. Når du kaller opp et slikt nettverk eller plattform gjelder betingelsene og personvernretningslinjene til den aktuelle operatøren.

Så fremt ikke annet fremgår av personvernerklæringen vår, behandler vi data vi får tilgang til gjennom at brukerne kommuniserer med oss på sosiale nettverk og plattformer, f.eks. i form av kommentarer til noe vi legger ut eller meldinger de sender oss. Ellers gjelder disse merknadene:


Facebook:

Vi bruker Social Graph og andre systemer fra Facebook („Facebook Plugins“); Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA („Facebook“), som forbinder denne nettsiden med Facebooks sosiale nettverk og viser Facebook-innhold på vår side. Mer informasjon om hvordan Facebook plug-ins ser ut og fungerer finner du på http://developers.facebook.com/plugins.

Når du aktiverer (se punkt 4) Facebook plug-ins setter nettleseren din opp en direkte forbindelse med serverne til Facebook. Innholdet i Facebook plug-ins formidles direkte fra Facebook til nettleseren din. Samtidig overføres bestemte data fra din nettleser til Facebook. Dette skjer uavhengig av om du har klikket på Facebook plug-in eller ikke. Vi har ikke mulighet til å påvirke omfanget av dataene som Facebook samler på denne måten. Per i dag dreier det seg om disse opplysningene:

 • siden med Facebook plug-in som du besøker på nettsiden vår
 • de dataene som nettleseren din generelt formidler (IP-adresse, nettlesersystem og -versjon, operativsystem, tidspunkt),
 • for registrerte og innloggede Facebook-brukere, Facebook ID-nummer.

For informasjon om hvilke data som Facebook samler og hvordan de brukes samt hvilke rettigheter og muligheter du har til å beskytte din privatsfære finner du i Facebooks personvernanvisninger: https://www.facebook.com/about/privacy/ . Du har rett til å nekte Facebook at det dannes eventuelle brukerprofiler. Bruken av Facebook plug-ins er hjemlet i art. 6, avsn. 1 s. 1 - f i GDPR.

Hvis du har en Facebook profil, men ikke ønsker at Facebook skal samle opplysninger om deg via nettsiden vår og sammenholde dem med dataene som allerede er lagret hos dem, må du logge deg ut av Facebook før du går inn på siden vår og eventuelt også slette eksisterende informasjonskapsler fra Facebook. Med bruk av add-ons kan Facebook blokkeres i nettleseren din. Mer informasjon om dette finner du på add-on sidene i nettleseren din.


YouTube:

For videoene våre bruker vi tjenester fra YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“).

For å garantere så omfattende sikring av dataene dine som mulig, bruker vi tekniske løsninger som krever en aktiv handling fra din side før det overføres data til YouTube. Først etter at du har klikket på "Aktivere sosiale media" for å aktivere deaktiverte plug-ins, blir du bedt om å samtykke til at det formidles data til YouTube. Med enda et klikk kan du f.eks. starte en video, legg ut en anbefaling på det sosiale nettverket el.lign. Hvis du allerede er logget inn på et sosialt nettverk når du går inn på sidene våre, kommer det ikke opp noen ny innloggingsdialog.

Ved å klikke på "Aktivere sosiale media" gir du ditt samtykke til at visse opplysninger formidles til YouTube.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket for framtiden ved å klikke på "Aktivere sosiale media".

Hvis det ligger YouTube-videoer på nettsiden vår, og du allerede har aktivert YouTube slik det beskrives ovenfor, blir innholdet i videoene sendt direkte fra YouTube til nettleseren din. Samtidig overføres bestemte data fra din nettleser til YouTube. Dette skjer uavhengig av om du klikker på videoen eller ikke. Bruken av YouTube`s leverte tjenester er hjemlet i art. 6, avsn. 1 s. 1 - f i GDPR. Vi har ikke mulighet til å påvirke omfanget av dataene som YouTube samler på denne måten. Så vidt vi vet dreier det seg om disse opplysningene, spesielt for å vise de YouTube videoene som ligger på siden:

 • siden med en video som du besøkte på nettsiden vår,
 • de dataene som nettleseren din generelt formidler (IP-adresse, nettlesertype og -versjon, operativsystem, tidspunkt),
 • for registrerte og påloggede YouTube- og Google-brukere; Google bruker-ID.

YouTube videoer som ligger på sidene kan skjules med nettleser-add-ons, så YouTube ikke samler inn noen data.


Google Maps:

På denne nettsiden bruker vi Google Maps. Med Google Maps kan vi tilby deg interaktive kart med komfortable kartfunksjoner på nettsiden vår.

Når du går inn på siden informeres Google om at du har gått inn på en underside av nettsiden vår. De opplysningene som står oppført i punkt 2 formidles. Det skjer uavhengig av om du er logget inn på en eksisterende brukerkonto hos Google eller om det ikke finnes noen slik konto. Hvis du er logget inn på Google, tilordnes personopplysningene dine kontoen direkte. Hvis du ikke ønsker tilordning til Google-profilen din, må du logge deg ut før du klikker på knappen. Google lagrer dataene dine som brukerprofiler og bruker dem til reklameformål, markedsforskning og/eller interessebasert utforming av nettsiden deres. En slik evaluering skjer spesielt (også for ikke-påloggede brukere) for å lage interessebasert reklame og å informere andre brukere av det sosiale nettverket om aktiviteten din på nettsiden vår. Du har rett til å nekte at slike brukerprofiler dannes, men du må hendende deg til Google.

Mer informasjon om formål og omfang av plug-in-tilbyderens datainnsamling og bearbeiding finner du i personvernerklæringen til den enkelte tilbyderen. Der finner du også mer informasjon om hvilke rettigheter og innstillingsmuligheter du har for å beskytte privatsfæren din: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler personopplysningene dine også i USA og har forpliktet seg til EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Bruken av Google Maps er hjemlet i art. 6, avsn. 1 s. 1 - f i GDPR.


Instagram:

Som en del av online-tilbudet vårt bruker vi funksjoner og innhold fra Instagram; Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Dette kan f.eks. være innhold som bilder, videoer eller tekster og menyknapper som brukerne kan "like" et innhold eller abonnere på forfattere eller bidrag fra oss. Hvis brukerne har en Instagram-profil, kan Instagram tilordne oppkallingen av innhold og funksjoner til brukerprofilene de har lagret. Instagrams personvernerklæring: http://instagram.com/about/legal/privacy/.


Annet eksternt innhold:


Adobe Typekit:

På nettsidene våre bruker vi skrifttypen „Myriad pro“ fra „Adobe Typekit“ fra Adobe Systems Incorporated, 345 Park Ave, San Jose, CA 95110, USA. Det settes eller brukes ikke informasjonskapsler i forbindelse med at Typekit-tjenesten stiller denne skrifttypen til rådighet. Bruken av Adobe Typekit er hjemlet i art. 6, avsn. 1 - f i GDPR.

Denne informasjonen registreres av Adobe i forbindelse med bruke av Typekit:

For at Typekit skal kunne fungere, kan Adobe samle informasjon om hvilke skrifttyper som finnes på serveren vår. Informasjonen brukes til avregning og overholdelse av forskrifter og kan inneholde følgende:

 • tilgjengelige skrifttyper
 • settets ID
 • konto-ID
 • tjenesten som tilbyr skrifttypen (f.eks. Typekit eller Edge Web Fonts)
 • programmene skrifttypene krever (f.eks. Adobe Muse)
 • serveren som tilbyr skrifttypen (f.eks. Typekit-Server eller Enterprise CDN)
 • servernavn for siden der skrifttypene lastes opp
 • tiden nettleseren trenger for å laste ned skrifttypene
 • tiden fra skrifttypene er lastet ned med nettleseren til skriften er i bruk

Mer informasjon om personvernbestemmelsene for dette verktøyet finner du på denne lenken: http://www.adobe.com/de/privacy/typekit.html


7. Om bruk av informasjonskapsler (cookies)

På nettsidene våre bruker vi av og til informasjonskapsler for å gjøre besøket mer attraktivt, og for å sikre bruken av bestemte funksjoner. Du kan selg gjøre innstillinger på nettleseren så at du informeres om at det settes informasjonskapsler, bestemme fra gang til gang om du vil akseptere dem, eller om du prinsipielt vil akseptere eller prinsipielt avvise bruken av informasjonskapsler. Informasjonskapsler kan brukes til forskjellige formål, f. eks. for å vite om PC-en din allerede har hatt forbindelse med et Internettilbud (varige kapsler) .eller for å lagre de siste tilbudene du har sett på (økt-kapsler). Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen din bedre Vi anbefaler at du tillater bruk av informasjonskapsler så du kan nyte godt av komfortfunksjonene vi tilbyr på siden vår. Mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler, finner du på: http://www.agcocorp.com/cookies.html


8. Personvern og datasikkerhet, kommunikasjon på e-post

Vi utnytter alle tekniske og organisatoriske muligheter for å lagre personopplysningene dine på en slik måte at de ikke er tilgjengelige for utenforstående. Ved kommunikasjon på e-post kan vi ikke garantere 100 % sikkerhet, så hvis det dreier seg om svært sensibel informasjon, anbefaler vi bruk av tradisjonell post.


9. Personvern (iht. art 13 DSGVO) angående videoovervåkning

På grunnstykkene vi bruker har vi en videoovervåkning.

Formål for videoovervåkning og lovhjemmel

Vi behandler personopplysninger med det formål å forebygge og avklare straffbare forhold, bevare bevis eller bevis på straffbare forhold, oppdage uautorisert tilgang, utøvelse av husretten samt påstand om sivilrettslige påstander. Bearbeidelse av data brukes i tillegg til å beskytte medarbeidere, kunder og andre gjester.

Lovhjemmel for videoovervåkningen er art. 6 avs. 1 lit. f) DSGVO, der våre interesser oppstår for de nevnte formål.

Mottaker / videre formidling av data

En overføring av dataene i forbindelse med videoovervåking skjer til tjenesteleverandører som er bestilt av oss, som utfører overvåkningsoppgaver for vårt selskap.

I tilfelle mistanke om kriminelle handlinger, kan vi også gi dataene videre til politimyndighetene.

Ellers blir data kun gitt videre, dersom det finnes en lovhjemmel for videre formidling. Dette kan særlig være tilfelle når politiet eller andre sikkerhetsmyndigheter handler innenfor rammen av såkalt sikkerhet og krever tilgang til videoovervåkningsdata.

Bearbeidelse av data utenfor den Europeiske Union

Behandling av personopplysninger utenfor EU foregår ikke innenfor rammen av videoovervåking.

Sletting av data

Videoovervåkingsopptakene vil bli slettet umiddelbart hvis de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet, eller hvis den gjeldendes interesser er i konflikt med ytterligere lagring.


10. Dine rettigheter

Med hensyn til personopplysninger har du krav på:

 • rett til innsyn,
 • rett til retting eller sletting,
 • rett til å begrense behandlingen,
 • rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen,
 • rett til dataportabilitet,

Vi ber deg ta skriftlig kontakt med en av de nevnte ansvarlige som står oppført foran i denne erklæringen

Du har også mulighet til å klage til Datatilsynet hvis du ikke er inneforstått med hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Personvernerklæringen oppdateres regelmessig. (Siste revisjon: 01.08.2019)