Merknad om databeskyttelse

Vi er glade for at du besøker vår hjemmeside og for den interessen du viser for vårt selskap. Beskyttelse av dine personlige data er et viktig anliggende for oss. Personopplysninger er individuelle opplysninger om personlige eller faktiske forhold hos en bestemt eller identifiserbar fysisk person. Dette omfatter for eksempel opplysninger som navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato.

Ettersom personopplysninger har spesiell beskyttelse, vil de bare samles inn, behandles og brukes av oss i den grad det er tillatt. Under forklarer vi dette nærmere.

1. Ansvarlig person

Ansvarlig person i henhold til artikkel 4 nr. 7 i EUs generelle personvernforordning (GDPR) er:

AGCO GmbH Johann-Georg-Fendt-Straße 4 D-87616 Marktoberdorf E-Mail: info.fendt@agcocorp.com Telefon: 08342 / 77-0 Telefaks: 08342 / 77-220

Du kan nå vår personvernansvarlige via e-post under DataPrivacy@agcocorp.com eller per post med tilføyelsen «Personvernansvarlig».

2. Automatisert datainnsamling og behandling i nettleseren

Du kan også besøke Internett-sidene våre uten å oppgi personlige data. På samme måte som med alle webområder samler serveren automatisk og midlertidig inn data i serverloggfilene som overføres av nettleseren. Når du besøker webområdet vårt, samler vi inn følgende data, som er teknisk nødvendig for at vi skal kunne vise deg webområdet vårt og sikre stabilitet og sikkerhet (rettslig grunnlag er artikkel 6 nr. 1. f GDPR):

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslett for forespørselen
 • Tidssoneforskjell til Greenwich middeltid (GMT)
 • Forespørselens innhold (konkret side)
 • Tilgangsstatus/HTTP-statuskode og mengde data som er overført
 • Webområdet som forespørselen kommer fra
 • Nettleser
 • Operativsystem og grensesnitt
 • Språk og versjon av nettleserprogramvaren.

3. Spesielle funksjoner på Internett-sidene

Våre internettsider gir deg ulike funksjoner, som vi bruker til å behandle personlige data. Nedenfor forklarer vi hva som skjer med disse dataene:

Demonstrasjonstjeneste

Et skjema er tilgjengelig på nettsiden vår hvor du kan sette opp en demonstrasjonsavtale for et produkt med en verksrepresentant eller en Fendt-salgspartner. Denne tjenesten er bare gyldig i Tyskland.

For dette formålet vil følgende data bli behandlet:

 • Fornavn, navn
 • Ansiennitet
 • Adresse (gate, postnummer/by)
 • E-postadresse
 • Telefon
 • Informasjon om selskapet (type selskap, produktinteresse og planlegging for nye kjøp)
 • Tidsfrist og foretrukket forhandler

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er artikkel 6 nr. 1 liste. b GDPR.

Dine personlige data vil bare bli behandlet i den utstrekning det er nødvendig for behandlingen.

Annonsering (f.eks. Fendt forsesongstilbud)

I sammenheng med gjentakende reklametiltak som Fendt forsesongstilbud, kan du sikre deg attraktive fordeler. Det finnes skjemaer tilgjengelig for deg for dette på forskjellige steder på nettstedet vårt (spesielt under «Tjenester»). Skjemaene kan inneholde følgende opplysninger:

 • Fornavn, etternavn
 • Adresse (gate, postnummer/by)
 • E-postadresse
 • Telefon
 • Ansiennitet
 • Kjøpsintensjoner
 • Annen informasjon i henhold til gjeldende skjema

Det rettslige grunnlaget for behandling og overføring av personopplysninger er artikkel 6 nr. 1 lit. a og f i GDPR. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket under kontaktopplysningene ovenfor.

Annonseringsnyhetsbrev

Hvis du uttrykkelig har samtykket til annonseringstiltak i samsvar med artikkel 6 (1) (a) av GDPR, vil vi bruke e-postadressen din til å sende deg vårt nyhetsbrev.

Abonnementet på nyhetsbrevet kan stoppes når som helst ved å klikke koblingen for stopp av abonnement på slutten av hver e-post.

Vi gjør oppmerksom på at vi vurderer brukeratferden din når vi sender nyhetsbrevet. For denne evalueringen inneholder e-postene som sendes såkalte sporingspiksler, som representerer enkeltpiksels bildefiler. For evalueringene kobler vi dataene nevnt i seksjon 2 og sporingspiksler med en individuell ID. Med dataene som er innhentet på denne måten, oppretter vi en brukerprofil for å skreddersy nyhetsbrevet til dine individuelle interesser. Vi registrerer når og hvor (basert på IP-adressen din) du leser nyhetsbrevene våre og utleder av dette hvordan vi kan forbedre nyhetsbrevet vårt for deg.

Slik sporing er ikke mulig hvis du har deaktivert visningen av bilder i e-postprogrammet som standard. I dette tilfellet vil nyhetsbrevet ikke bli vist i sin helhet, og det kan hende at du ikke kan bruke alle funksjonene. Hvis du viser bildene manuelt, skjer sporingen som nevnt ovenfor.

Fendt FOCUS-tilsending

På vår hjemmeside finner du et skjema for registrering av postlevering av Fendt FOCUS-magasin. Denne tjenesten er for tiden bare tilgjengelig i Tyskland.

For dette formålet vil følgende data bli behandlet:

 • Tittel, fornavn, etternavn
 • Land og språk
 • Ansiennitet
 • Adresse (gate, postnummer/by)
 • E-postadresse

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er artikkel 6 nr. 1 lit. a i GDPR. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket under kontaktopplysningene ovenfor.

Kontaktskjema

Dataene som angis av brukeren via vårt kontaktskjema, brukes bare til behandling av forespørsler mottatt via kontaktskjemaet. Følgende personopplysninger kreves:

 • Fornavn, etternavn
 • Adresse (gate, postnummer/by)
 • E-postadresse
 • Telefon
 • Land
 • Bransje

Det rettslige grunnlaget er artikkel 6 nr. 1 liste. b eller f GDPR. Hvis det ikke er noen lovfestede oppbevaringsperioder, slettes dataene dine etter at forespørselen er behandlet.

Arbeidssøknad (onlinesøknad)

Dataene som samles inn av brukeren som en del av nettapplikasjonen brukes bare til å eventuelt etablere et ansettelsesforhold og blir kun behandlet eller brukt til dette formålet.
Ved å legge inn dataene dine samtykker du til behandling og bruk av dataene dine av de juridiske enhetene spesifisert i den utlyste stillingen. Disse omfatter blant annet:

 • AGCO GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 4, D-87616 Marktoberdorf
 • AGCO Deutschland GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 14, D-87616 Marktoberdorf
 • AGCO Hohenmölsen GmbH, Sankt-Barbara-Straße 1, 06679 Hohenmölsen

Det rettslige grunnlaget for videreformidling og behandling av søknaden er ditt samtykke, artikkel 6 nr. 1. lit. a i GDPR. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se personvernerklæringen i vår nettbaserte søknadsportal.

Fendt kjøretøykonfigurator

Med Fendt kjøretøy-konfiguratoren har du muligheten til å konfigurere forskjellige Fendt-maskiner og lagre disse konfigurasjonene på Internett (i den såkalte «garasjen»). Dette gir deg muligheten til å revidere konfigurasjonene senere.

For å kunne bruke denne funksjonen må du først registrere deg. Følgende opplysninger kreves for dette:

 • Fornavn, etternavn
 • Ansiennitet
 • Adresse (gate, postnummer/by)
 • E-postadresse
 • Telefon

Etter registrering sendes brukeren et passord til angitt e-postadresse (rettslig grunnlag er artikkel 6 nr. 1 lit. b i GDPR).

Ved første pålogging må du angi passordet du mottok. Du kan endre dette senere i innstillingene.

Hvis du har glemt passordet til konfiguratoren for Fendt kjøretøy, kan du sende det på nytt via funksjonen «Glemt passord». Dette krever at du angir e-postadressen du brukte til å registrere deg for konfiguratoren av Fendt kjøretøy. Dataene som samles inn i konteksten til funksjonen Glemt passord, brukes bare til å sende glemte passord på nytt.

Hvis du sender konfigurasjonsforespørselen din, blir forespørselen din overført til vårt kundesystem sammen med dine data og tilordnet der til salgspartneren du har valgt. Det rettslige grunnlaget for dette er artikkel 6 nr. 1 lit b eller f i GDPR.

4. Dataoverføring/bruksbegrensning

Vi viderefører bare personlige opplysninger til tredjeparter i den grad dette er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre avtaleforpliktelser, særlig for gjennomføring av en kontrakt som er inngått. Når vi leverer webområdet vårt, sender vi også videre dataene dine til tjenesteleverandørene som er bestilt for dette formålet (f.eks. vertspartnere, byråer osv.) og vårt kundesystem «Salesforce», som utelukkende behandler personlige data på våre vegne og på våre instruksjoner. Personopplysninger overføres bare til tredjeparter med ditt samtykke, unntatt for ovennevnte formål med behandling av kontrakter og betalinger.

Hvis du gir oss personlige opplysninger i forbindelse med en forespørsel eller på grunnlag av et uttrykkelige samtykke, vil disse opplysningene bare bli brukt til det formål som omfattes av forespørselen eller samtykket. Med ditt samtykke og for å oppfylle formålet kan dine personlige data behandles i AGCO-gruppen, og kan også videreformidles til regionale salgspartnere. Du kan når som helst kontakte salgspartneren som er ansvarlig for regionen din, på webområdet vårt eller kontakte oss.

Vi lagrer bare dine personlige data så lenge dette er nødvendig eller påkrevd i henhold til lov for det tiltenkte formålet med datainnsamlingen. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Dine rettmessige interesser tas i betraktning i samsvar med lovbestemmelsene. Dersom datamottakerne befinner seg i land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), der gjeldende lovgivning ikke garanterer det samme nivået av databeskyttelse som i hjemlandet, skal vi treffe tiltak for å sikre et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse andre steder.

Mer informasjon om databeskyttelse i AGCO-gruppen kan du også finne i vår generelle personvernpolicy .

5. Statistisk vurdering av besøk på våre nettsteder

Vi bruker også dataene som din nettleser sender i samsvar med nr. 2, til kontinuerlig forbedring av vårt nettsted og til statistisk bruk.

For dette formål bruker vi produkter fra tjenesteleverandøren Google LLC eller Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland, heretter kalt «Google».

Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste som leveres av Google. Google Analytics bruker såkalte «cookies». Dette er tekstfiler som er lagret på datamaskinen, og som gjør det mulig å analysere bruken av webområdet. Informasjonen som informasjonskapselen genererer om din bruk av dette nettstedet, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Hvis IP-anonymisering er aktivert på dette nettstedet, vil imidlertid IP-adressen din på forhånd bli forkortet av Google i medlemsstatene i EU eller i andre avtalestater i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Bare i unntakstilfeller er hele IP-adressen overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne av operatøren av dette nettstedet vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, til å utarbeide rapporter om nettstedsaktiviteter og til å levere andre tjenester knyttet til bruk av nettstedet og bruk av Internett til nettstedsoperatøren.

Ifølge Googles uttalelser er ikke IP-adressen som din leser sender i området Google Analytics, slått sammen med andre data fra Google.

Du kan hindre lagring av informasjonskapsler ved å angi tilsvarende innstillinger for nettleseren. Vær oppmerksom på at i så fall kan det hende at du ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet i så stor grad som mulig. I tillegg kan du hindre Google i å samle inn data som er generert av informasjonskapselen, og som er relatert til din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din), og fra å behandle disse dataene ved å laste ned og installere en tilsvarende plugin-modul for nettleseren. Du finner koblingen under «Videregående koblinger»

Dette nettstedet bruker Google Analytics med filtypen "_anonymizeIp ()". Som et resultat blir IP-adresser viderebehandlet i forkortet form, slik at personlige referanser kan utelukkes. Hvis dataene som samles inn om deg kan knyttes til en person, vil dette bli ekskludert umiddelbart og personopplysningene slettes umiddelbart.

Vi bruker Google Analytics til å analysere og jevnlig forbedre bruken av våre nettsider. Vi kan forbedre våre tjenester og gjøre dem mer interessante for deg som bruker gjennom statistikken vi har fått.

I unntakstilfeller der personopplysninger overføres til USA, bruker Google standardkontraktsvilkår som et middel til å sikre et tilstrekkelig vern av dataoverføringen. Det rettslige grunnlaget for bruk av Google Analytics er artikkel 6 avsn. 1 lit. f i GDPR.

Google Recaptcha

På denne nettsiden bruker vi også ReCAPTCHA-funksjonen til Google. Denne funksjonen brukes først og fremst til å skille mellom om en inndata er gjort av en fysisk person eller feilaktig gjennom maskinell og automatisert behandling. Tjenesten inkluderer sending av IP-adressen og eventuelle andre data som Google krever for reCAPTCHA-tjenesten til Google. Som en del av bruken av Google ReCAPTCHA kan personopplysninger også overføres til Google LLC-servere i USA.

Hvis du vil ha mer informasjon om formålet med og omfanget av datainnsamlingen og behandlingen, kan du se i leverandørens retningslinjer for personvern. Der vil du også motta mer informasjon om dine rettigheter og innstillinger for å beskytte personvernet ditt.

Det rettslige grunnlaget for bruk av ReCAPTCHA-funksjonen i Google er artikkel 6, avsn. 1 lit. f. i GDPR.

Google Ads

Google Ads er en internettannonseringstjeneste. Annonsører kan plassere annonser i søkemotorresultater og i Googles annonsenettverk. Forhåndsdefinerte søkeord gjør det mulig å vise annonser i søkemotorresultatene når brukeren starter et søkeordrelevant søk.

For dette formålet plasserer Google en informasjonskapsel i nettleseren på enheten din, som muliggjør interessebasert annonsering ved hjelp av en pseudonym informasjonskapsel-ID og basert på sidene du har besøkt.

Denne prosessen finner kun sted hvis du har gitt ditt samtykke på forhånd (rettslig grunnlag Art. 6 avs. 1 lit. a i GDPR)

Når du besøker webområdet vårt og er logget på Google-kontoen din, kan Google koble dine personlige data til kontoen din for å tilpasse annonser. I et slikt tilfelle bruker Google dataene dine sammen med Google Analytics-data til å opprette målgruppelister for ny markedsføring på tvers av enheter.

Hvis du ikke er logget på via en Google-konto, lagrer Google Ads de innsamlede dataene med unike identifikatorer som er en kobling til nettleseren, appen eller enheten. Hvilke data som spesifikt samles inn, kan du finne ut her:

Google Ads med konverteringssporing

Som en del av bruken av Google Ads bruker vi på vår hjemmeside konverteringssporing, som også er en tjeneste fra Google. Dette gjør at vi kan måle samhandlinger med våre nettannonser. Klikker du for eksempel i annonsen vår, og gjør deretter en annen handling, for eksempel å besøke webområdet vårt, kan dette måles.

Hvis du går inn på webområdet vårt via en annonse, lagres det en konverteringsinformasjonskapsel på datamaskinen din. Dette gjør at vi og Google kan finne ut om det er gjort tilgang til en bestemt underside på nettstedet vårt. Denne informasjonskapselen mister sin gyldighet etter 30 dager og brukes ikke til identifikasjon.

Google bruker disse dataene til å utarbeide statistikk om besøket på vårt nettsted som gir indikasjoner om hvor effektive annonsene er. Vi kan derfor optimalisere bruken av slike visninger. Verken selskapet vårt eller andre annonsører i Google Ads mottar informasjon fra Google som kan identifisere deg.

Du kan når som helst bruke innstillingene for informasjonskapselen i innstillingene for webleseren og dermed også på datamaskinen din.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se her:

Denne behandlingen utføres med ditt uttrykkelige samtykke i samsvar med artikkel 6 avsn. 1 lit. a i GDPR.

Google Analytics Remarketing

Vi bruker tilbudet Google Analytics Remarketing. Dette er en funksjon i Google Ads som gjør at vi kan vise annonser til brukere som tidligere har besøkt nettstedet vårt. Integreringen av Google Remarketing gjør det derfor mulig for en bedrift å lage brukerrelatert annonsering og følgelig vise brukeren annonser som er relevante for deres interesser.

En informasjonskapsel er lagret på datamaskinen, slik at Google kan identifisere deg unikt som besøkende når du åpner nettsteder som også bruker Google Remarketing. Gjennom denne prosessen får Google tak i personlige data som IP-adressen din eller surfeatferden din. Dette gjør at Google kan vise interesserelevant reklame.

Dine lagrede personlige data vil bli overført til Google i USA og lagret der. Det er mulig at Google sender disse dataene videre til tredjeparter.

Du kan når som helst forhindre lagring av informasjonskapselen i innstillingene til nettleseren din eller protestere mot innstillingen av informasjonskapselen. Dette forhindrer også at slike informasjonskapsler settes på datamaskinen din.

Det rettslige grunnlaget for bruk av Google Remarketing er artikkel 6, avsn. 1, lit. a i GDPR.

eTracker

På denne nettsiden brukes teknologi fra eTracker GmbH for å samle inn og lagre data for markedsførings- og optimaliseringsformål. Bruksprofiler kan opprettes fra disse dataene under et pseudonym. Informasjonskapsler kan brukes til dette formålet. Informasjonskapslene gjør det mulig å gjenkjenne Internett-leseren. Dataene som samles inn med eTracker-teknologiene brukes ikke til å identifisere den besøkende på denne nettsiden personlig og slås ikke sammen med personopplysninger om bæreren av pseudonymet. Det kan når som helst gjøres innsigelse mot innsamlingen og lagringen av data med virkning for framtiden.

Vi bruker eTracker til å analysere og regelmessig forbedre bruken av webområdet vårt. Vi kan forbedre våre tjenester og gjøre dem mer interessante for deg som bruker gjennom statistikken vi har fått. De innsamlede dataene lagres permanent og analyseres pseudonym. Det rettslige grunnlaget for bruk av eTracker er artikkel 6 nr. 1, avsnitt 1, lit. a og f i GDPR.

Informasjon om tredjepart: etracker GmbH Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg http://www.etracker.com

Vennligst ekskluder meg fra eTracker-tellingen:

6. Eksternt innhold

Tilbud på sosiale medier

På våre nettsider brukes eller integreres innhold i følgende sosiale nettverk (heretter kalt «sosiale nettverk»). Vi har også online-tilstedeværelse i sosiale nettverk og plattformer for å kunne kommunisere med kunder, interesserte parter og brukere som er aktive der, og for å informere dem om våre tjenester der. Ved oppkall av de respektive nettverkene og plattformene gjelder vilkårene og retningslinjene for databehandling fra den respektive operatøren.

Enkle koblinger til operatører av sosiale medier

Våre internettsider gir enkle koblinger til Internett-sider til operatørene av sosiale medier. Datautveksling med sosiale medieoperatører finner sted bare hvis du klikker på knappen med leverandørens logo (f.eks. «f»-en til Facebook). Hvis du klikker på en slik knapp, åpnes vår firmaside (eller online tilstedeværelse) for den sosiale mediekanalen, og du er på nettsiden til den respektive sosiale medieoperatøren. Her gjelder bestemmelsene til den respektive sosiale medieoperatøren.

Med mindre annet er angitt i vår personvernpolicy, behandler vi dataene til brukerne så lenge de kommuniserer med oss ​​på sosiale nettverk og plattformer, for eksempel skriver innlegg om vår online tilstedeværelse eller sender oss meldinger. I alle andre henseender gjelder følgende særlige merknader.

Sporing av Facebook-piksel

Nettstedet vårt bruker «Facebook-piksel» fra Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA («Facebook»). Etter at du har sett eller klikket på en Facebook-annonse, kan brukeratferden din spores. Denne prosessen krever imidlertid ditt samtykke. Målet er å vurdere hvor effektiv Facebook-annonser er for statistikkformål og markedsundersøkelser, og å foreta hensiktsmessige justeringer.

Vi kan ikke trekke noen konklusjoner om brukernes identitet, siden dataene dine kommer anonymt. Facebook lagrer og behandler dataene dine. Det kan derfor opprettes en kobling til brukerprofilen din. Facebook kan bruke dataene dine til egne reklameformål. Du kan gjøre det mulig for Facebook og dets partnere å plassere annonser på og utenfor Facebook. En informasjonskapsel kan også lagres på datamaskinen til dette formålet.

Det juridiske grunnlaget for bruk av Facebook-piksel er artikkel 6, avsn. 1 lit. a i GDPR.

Du kan stille inn nettleseren din slik at ingen informasjonskapsler kan lagres på systemet ditt i fremtiden, eller informasjonskapsler som allerede er lagret blir slettet. Vær oppmerksom på at hvis du slår av slike informasjonskapsler, kan det føre til at enkelte funksjoner ikke kan utføres på vårt nettsted.

Klikk her hvis du vil ha mer informasjon:

YouTube

Vi har i vårt nettilbud integrert YouTube-videoer, som er lagret på https://www.youtube.com, og kan spilles av direkte fra nettstedet vårt. Disse er alle integrert i utvidet databeskyttelsesmodus (aktivkert ved å klikke på «Godta alle informasjonskapsler»), dvs. at ingen data om deg som bruker vil bli overført til YouTube hvis du ikke spiller av videoene. Bare når du spiller av videoene, overføres dataene nevnt i nr. 2. Vi har ingen innflytelse på denne dataoverføringen.

Ved å besøke nettstedet, mottar YouTube informasjonen du har fått tilgang til på den tilsvarende undersiden av nettstedet vårt. Dette skjer uansett om YouTube har en brukerkonto som du er logget på via, eller om det ikke finnes noen brukerkonto. Hvis du er logget på Google, tilordnes dataene direkte til kontoen din. Hvis du ikke ønsker at data skal bli tilordnet profilen din på YouTube, må du logge av før du aktiverer knappen. YouTube lagrer dataene som bruksprofiler og bruker dem til annonsering, markedsundersøkelser og/eller etterspørselsorientert utforming på webområdet sitt. En slik evaluering skjer spesielt (også for ikke-påloggede brukere) for tilbud om etterspørselsrettet reklame og for å informere andre brukere av det sosiale nettverket om aktivitetene dine på vårt nettsted. Du har rett til å protestere mot opprettelsen av disse brukerprofilene, og du må henvende deg til YouTube for å kunne utøve denne rettigheten.

Ytterligere informasjon om formålet med og omfanget av datainnsamlingen og hvordan den behandles av YouTube kan fås i merknad om databeskyttelse. Her finner du også mer informasjon om dine rettigheter og innstillinger for å beskytte personvernet ditt:

Google Maps

På denne nettsiden bruker vi tilbudet Google Maps. Dette gjør at vi kan vise interaktive kart direkte på nettsiden og at du kan bruke kartfunksjonen på en praktisk måte.

Når du besøker nettstedet, får Google informasjonen du har fått tilgang til på den tilsvarende undersiden av nettstedet vårt. I tillegg kommer bestemmelsene under nr. 2 av denne merknader. Dette skjer uansett om du er logget på Google via en eksisterende brukerkonto eller om det ikke er noen brukerkonto. Hvis du er logget på Google, tilordnes dataene direkte til kontoen din. Hvis du ikke ønsker at data skal bli tilordnet profilen din i Google, må du logge av før du aktiverer knappen. Google lagrer dataene som bruksprofiler og bruker dem til annonsering, markedsundersøkelser og/eller etterspørselsrettet design på nettstedet sitt. En slik evaluering skjer spesielt (også for ikke-påloggede brukere) for tilbud om etterspørselsrettet reklame og for å informere andre brukere av det sosiale nettverket om aktivitetene dine på vårt nettsted. Du har rett til å protestere mot opprettelsen av disse brukerprofilene, og du må kontakte Google for dette.

Hvis du vil ha mer informasjon om formålet med og omfanget av datainnsamlingen og behandlingen av denne, kan du se i leverandørens personvernerklæring. Der vil du også motta mer informasjon om dine rettigheter og innstillinger for å beskytte personvernet ditt. For å overføre data fra EØS eller Storbritannia til USA, bruker Google standard kontraktklausuler godkjent av EU-kommisjonen for å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå når data overføres utenfor EØS. Det rettslige grunnlaget for bruk av Google Maps er artikkel 6 nr. 1 avs. 1 lit. f i GDPR.

Tjenesteleverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, morselskap: Google LLC, 1600 Amfi Parkway, Mountain View, CA

LinkedIn Retargeting

Vi bruker tjenesten for omdirigering og konvertering fra LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn kan samle inn statistiske, pseudonyme data om besøket ditt og din bruk av webområdet vårt. På dette grunnlaget kan LinkedIn gi oss aggregert statistikk slik at vi kan vise deg relevante tilbud og anbefalinger etter at du har sjekket webområdet vårt for relevante tjenester, informasjon eller tilbud.

Følgende opplysninger registreres i prinsippet:

 • LinkedIn bruker-ID (Cookie ID)
 • IP-adresse
 • Metadata for besøk på nettsted (nettlesertype, besøkt side)

Bruken er basert på samtykke gitt til oss (artikkel 6 avsn. 1 lit. a i GDPR).

Hvis du er logget på LinkedIn, kan du deaktivere datainnsamlingen under følgende kobling:

7. Opplysninger om bruk av informasjonskapsler

På våre nettsider bruker vi av og til informasjonskapsler for å gjøre besøket på vårt nettsted attraktivt og for å gjøre det mulig å bruke visse funksjoner. Du kan stille inn nettleseren din etter dine ønsker slik at du er informert om innstillingen av informasjonskapsler, bestemmer deg for aksept fra sak til sak eller generelt aksepterer eller generelt utelukker aksept av informasjonskapsler. Disse innstillingene kan gjøres under «Innstillinger for informasjonskapsler». Informasjonskapsler kan brukes til ulike formål, for eksempel for å se at PC-en din allerede har hatt en tilkobling til et Internett-tilbud (permanente informasjonskapsler) eller for å lagre sist viste tilbud (øktinformasjonskapsler). Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg økt brukerkomfort. For å kunne bruke våre praktiske funksjoner anbefaler vi at du tillater godkjenning av informasjonskapsler for webområdet vårt.

Hvis du vil ha mer informasjon om vår policy for informasjonskapsler, kan du gå til følgende kobling:

8. Datasikkerhet og databeskyttelse, kommunikasjon via e-post

Personopplysningene dine lagres ved å treffe alle tekniske og organisatoriske tiltak på en slik måte at de ikke er tilgjengelige for tredjeparter. Ved kommunikasjon på e-post kan vi ikke garantere fullstendig datasikkerhet, så vi anbefaler at du bruker vanlig post for informasjon som krever høy grad av konfidensialitet.

9. Informasjon om databeskyttelse (i henhold til artikkel 13 GDPR) for videoovervåking

Vi bruker videoovervåking på eiendommen vår .

Formålet med videoovervåking og rettslig grunnlag

Vi behandler personopplysninger med det formål å forhindre og etterforske straffbare handlinger, sikre bevis eller fremskaffe bevis for straffbare handlinger, gjenkjenne uautorisert tilgang, utøve innenlandske rettigheter og fremsette krav under sivilrett. Databehandlingen tjener også til å beskytte ansatte, kunder og andre besøkende.

Rettslig grunnlag Videoovervåkingen er belyst i henhold til artikkel 6 avs. 1. lit. f i GDPR, der våre interesser kommer fra ovennevnte formål.

Mottaker/overføring av data

Dataene videresendes i forbindelse med videoovervåking til tjenesteleverandører som er bestilt av oss, og som utfører overvåkingsoppgaver for selskapet vårt.

Ved mistanke om straffbare forhold kan vi også videreformidle opplysningene til myndighetene.

Ellers sendes dataene bare videre dersom det er rettslig grunnlag for overføringen. Dette kan særlig være tilfelle dersom politiet eller andre sikkerhetsmyndigheter opptrer som en del av den såkalte fareforebyggingen og krever innsyn i videoovervåkingsdataene.

Databehandling utenfor Den europeiske union

Behandling av personopplysninger utenfor Den europeiske union finner ikke sted i forbindelse med videoovervåking.

Datasletting

Opptakene av videoovervåkingen vil bli slettet umiddelbart dersom de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålene, eller dersom interessene til de berørte personene som har behov for beskyttelse, hindrer ytterligere lagring.

10. Dine rettigheter

Når det gjelder dine personopplysninger, har du disse rettighetene:

 • Rett til informasjon
 • Rett til retting eller sletting
 • Rett til å begrense behandling
 • Rett til å protestere mot behandling
 • Rett til dataportabilitet

Send din skriftlige forespørsel til de som er nevnt på begynnelsen.

Du har også rett til å klage til en datatilsynsmyndighet på behandlingen av dine personopplysninger hos oss.

Denne personvernpolicyen oppdateres fra tid til annen. (status: 15. november, 2021)