360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Høy ytelse med ubetinget driftssikkerhet.

Den første firkantballepressen forlot fabrikken i Hesston, Kansas, for over 40 år siden. Den la grunnlaget for en av de største suksesshistoriene innen høsteteknologi. Fendt firkantballepresser har blitt produsert her i regi av AGCO Corporation siden 2000. Basert på flere ti-års erfaring innen utvikling og produksjon, er de preget av stabilitet, holdbarhet og perfeksjonert teknologi. Gjennom kontinuerlig og praktisk utvikling har Fendt nå fem høykapasitetspresser i porteføljen.


Ballestørrelse (bredde x høyde)

99080 cm x 90 cm
1270120 cm x 70 cm
1290120 cm x 90 cm
1290 XD120 cm x 90 cm
12130120 cm x 130 cm


deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360

For de høyeste kjørehastighetene og maksimal kapasitet

Siden de ble lansert i Tyskland i 2002, har Fendt firkantballepresser fått et godt rykte for sin robuste og holdbare konstruksjon, samt stor kapasitet. Ved utvikling av neste generasjon, var fokuset på ytterligere forbedring av disse positive egenskapene, optimalisering av betjening og forenkling av vedlikeholdet. En ny serie som forener disse kravene har blitt utviklet, og er også usedvanlig godt tilpasset Vario-traktorene når det gjelder designet og de tekniske spesifikasjonene deres.

Logo Fendt Foresong 2025

Fendt forsesong 2025 - Det lønner seg å være tidlig ute!

Bruk sjansen. Vi belønner din tillit til våre fôrhøstings- og slåmaskiner! Sikre deg opptil 10 % rabatt på listeprisen! Med Fendt Forsesong er du topp utstyrt for fremtiden. Ikke kast bort tiden, forsesongen gjelder kun i en begrenset periode.

Grunnlaget for perfekt pressede baller

Den 2,26 meter brede pick-up'en plukker selv de bredeste rankene svært raskt og skånsomt opp med lite tap. Den nye nedpressrullen og ledeplaten sikrer en jevn avlingsstrøm. Fire tindrekker styres på en dobbelt kamrekke og sikrer jevn mating av avling. En stor spiralfjær som brukes til å justere arbeidshøyden raskt og lett, reduserer belastningen på pick-up'en. Pick-up hjulene hindrer at pick-up'en senkes for langt ned. De kan fjernes ved transport.

Power Pickup for høyere kapasitet

Den kraftige pick-up'en er plassert lavt over bakken for utmerket plukking av rankene. En flat matevinkel tillater at avlingen ledes rett inn i pressen. Karakteristiske trekk for Fendt firkantballepresser er den store avstand mellom draget og pick-up'en, konstruert nettopp for store ranker.

Ranker plukkes fullstendig opp

Den 2,26 meter brede pick-up'en plukker selv de bredeste ranker svært raskt og varsomt opp med lite tap. Den nye presseplaten og ledeplatene sikrer jevn avlingsstrøm. Fire tindrekker styres på en dobbelt kamrekke og sikrer rent opptak av avling. En stor spiralfjær som brukes til å justere arbeidsdybden raskt og lett, reduserer belastningen på pick-up'en. Pick-up hjulene hindrer at pick-up'en senkes for langt ned. De kan fjernes ved transport.

Baller med jevn form

To sentrerende skruer på begge sider komprimerer avlingen effektivt fra begynnelsen, og mater den inn i forkomprimeringskammeret over hele bredden i matekanalen. Jevn fordeling av materialet over hele bredden betyr at ballene blir optimalt komprimert under pressingen, selv på ytterkantene.

Lengre levetid

Effektiv og robust. Det er mottoet som gjelder for hele pressen. På pick-up'en kommer dette tydelig frem på kambanen, som er opplagret og går i styringer på begge sider. Dette garanterer pålitelig og jevn drift. Tindene som hele tiden utsettes for store belastninger, er blitt ekstra forsterket og herdet. Rammen og pressekammeret har også blitt forsterket, slik at Fendt firkantpresser tåler de høyeste trykkene uten problemer.

Teknisk gjennomtenkt

Ved bruk av avstrykere av plast kunne pick-up utvikles med innsparing av vekt. Avstrykerne av polypropylen garanterer et svært rent og støyfattig opptak. Om det er fuktige eller tørre betingelser så er friksjonsvirkningen alltid lav og de enkelte stripebåndene blir mindre tilsmusset.

Mosaic

Ekstra sentreringsskruer sørger for jevn oppsamling av avling og optimal fylling av forkompresjonskammeret.

 • Mosaic

  Ekstra sentreringsskruer sørger for jevn oppsamling av avling og optimal fylling av forkompresjonskammeret.

 • Mosaic

  Senkehøyden justeres uten behov for verktøy, ganske enkelt ved å løfte pick-up'en og sette en splint inn i ønsket hull.

 • Mosaic

  Pick-up hjulene hindrer pick-up'en fra å senkes for langt ned og sikrer ren avling. De kan fjernes ved transport.

 • Mosaic

  En ny nedpressrull og en stor ledeplate sikrer jevn avlingsstrøm inn i pressen.

Xtra Density – høykapasitetspressen

35% tyngre hovedgirkasse

For å oppnå høyere ballevekt og større kapasitet, har mange løsninger blitt optimalisert på XD-utgaven. Forsterking av drivverket, som hovedgirkassen, kjeder og tannhjul var viktige elementer under utviklingen. Særlig er det nye XD-svinghjulet, som veier 545 kg, nesten dobbelt så tungt som hos standardversjonen. Nye armer på stempelet sikrer trygg overføring av de store kreftene. Totalt gjør dette det mulig å generer mer kraft på stempelet. Motstykket, pressekammeret, har også flere forbedringer som øker friksjonen. Disse inkluderer et 40 cm lengre pressekammer, sterkere hydraulikksylindre og optimaliserte pressekammerklaffer. Et annet eksempel er at vendepunktet til sideveggene har blitt plassert lenger bak for å generere mer friksjon på sidene.

Ekstra tung

Lavest mulige transportkostnader per kilo avling er en av de viktigste målebegrepene for lønnsom drift. Fendt tilbyr den perfekte løsningen for dette, nemlig de nye Xtra Density firkantballepressene. Helt forsterket drivlinje og forbedret stabilitet i pressekammeret, gjør det mulig med opptil 20% tyngre baller enn standardmodellene.

Tilfredsstill ditt behov for ytelse

Landbrukspressen roser også firkantpressen 1290 S XD for den store kapasiteten. “Tro det eller ei, vi kunne oppnå vekter på 479 til 499 kg, ved maksimalt innstilt komprimering og en ballelengde på 2,40 m! Ved tider på 31 til 33 sekunder pr. ball tilsvarer dette en toppkapasitet på opptil 57,4 tonn pr. time med en kompresjon med nesten 193 kg/m3. Oppsiktsvekkende tall! Konklusjon: Når det gjelder kapasitet og komprimering, så spiller Fendt 1290 S XD i Champions League." – profi, 03/2017

Svinghjul på 545 kg muliggjør en jevn og myk drift, og sikrer samtidig høy kraftoverføring.

En ny girkasse med høy kapasitet brukes i XD-pressen. Totalt sett er XD-girkassen 35% tyngre enn standardmodellen og kan derfor generere enda høyere pressetrykk.

Typisk Fendt – alt på plass

Hos Fendt er innovasjoner ikke bare hentet fra kjent teknologi, men også i detaljene og servicevennligheten. De store dekslene tillater perfekt adkomst til maskinen for vedlikeholdsarbeid. Når det blir mørkt vil ekstra lys under dekslene hjelpe maskinføreren. I tillegg til den varige innrettingen av kjeder og drivverk, er den automatiske knutepunkt- og kjedesmøringen også en del av firkantballepressens enkle vedlikehold.

Mosaic

Enkelt vedlikehold var hovedfokus under utviklingen av Fendt firkantballepresser. Store åpninger på sidedeksler, og forseglede lagre med fett, reduserer betydelig tid til vedlikehold.

 • Mosaic

  Enkelt vedlikehold var hovedfokus under utviklingen av Fendt firkantballepresser. Store åpninger på sidedeksler, og forseglede lagre med fett, reduserer betydelig tid til vedlikehold.

 • Mosaic

  Den styrbare tandemakselen med nye 620/40-22.5 dekk (tilleggsutstyr) garanterer en stor kontaktflate og en liten svingradius

 • Mosaic

  Den hydrauliske støttefoten tillater rask og enkel til- og frakobling til traktoren.

 • Mosaic

  Automatisk kjedesmøring på alle de viktigste drivkjedene er nytt. Smøreintervallene kan enkelt stilles inn via terminalen.

 • Mosaic

  Den hydrauliske balleutkasteren og den hydraulisk sammenleggbar ballerenna krever minimalt med tid når du bytter til transportstilling.

 • Mosaic

  Forhåndsinstallerte kabler og en kameraport i terminalen er standard. Dette gjør det mulig å montere et kamera bakerst på pressekammeret, der det gir god sikt rundt hele maskinen.

Fendt Service: Utvidet garanti i henhold til krav

I tillegg til innovativ teknologi og høy kvalitet, tilbyr Fendt også førsteklasses service for maskiner og førere. Vi bestreber oss på å tilby kundene maksimal lønnsomhet og konkurranseevne i et dynamisk marked. Derfor tilbyr vi en utvidet garanti til en maks. totalperiode på 5 år for Fendt firkantpresser. Med de nye premiene kan andre risikoer som bergning eller sleping, diagnostikk og mye mer også dekkes sammen med normale reparasjonskostnader i en komplett pakke,

Godt gjennomtenkt design

En hydraulisk balleutkaster og en sammenleggbar ballerenne letter ballehåndteringen. Med en mulig transporthastighet opp til 60 km/t kan brukeren forflytte seg raskt videre. Man kan velge en hydraulisk støttefot, som gjør til- og frakobling av pressen enda enklere.

Dekkvalg

Fendt har en løsning for reduksjon av jordpakking. Med 620/40-22,5 dekk, har maskinen en større kontaktflate med underlaget, og har fortsatt en transportbredde under 3,30 m. De store dekkene er kombinert med en styrbar aksel for raske og korte svingbevegelser. Styreakselen er også skånsom mot plantene ved svinging på grasmark.

Det neste steget på veien til din Fendt Firkantpresser