360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Bærekraft hos Fendt

Fendt har i mange år bidratt vesentlig til bærekraftig jordbruk. Dette engasjementet har vi stadig videreutviklet. Med Fendts bærekraftstrategi som ble innført i mars 2022 integrerer vi temaet bærekraft i vår foretaksstrategi og følger dette konsekvent når vi handler.
Grafikk som viser at verdens befolkning stadig vokser mens jordbruksområdene stagnerer.

Globale utfordringer: Innovasjon er nøkkelen


Verden står overfor store utfordringer- og jordbruket spiller en sentral rolle oppi dette. I 2050 vil det være ca. ti milliarder mennesker på vår planet. Det kreves innovative løsninger for å kunne ernære verdens befolkning og samtidig bruke resursene som foreligger mest mulig effektivt, også med tanke på de forestående ringvirkningene som klimaendringen fører med seg. Ved økende etterspørsel etter jordbruksprodukter er effektivitet og lang levetid for de brukte maskinene en måte å øke matvareproduksjonen på en miljøvennlig og ressursbesparende måte.

Grafikk Tiltakende klimaendring og regjeringens tiltak

Politisk ramme: Den europeiske unions Green Deal


Ifølge estimater fra FNs klimapanel er kostholdet vårt ansvarlig for rundt 20 til 35 prosent av de globale klimagassutslippene. Denne andelen kan til og med øke betydelig etter hvert som menneskeheten vokser hvis menneskeheten ikke fundamentalt endrer måten mat produseres over hele verden. Politikere har reagert på denne spesielle utfordringen de siste årene: Med EUs Green Deal og den tyske klimabeskyttelsesloven formulerer de ambisiøse mål for reduksjon av klimagassutslipp, men også for skogplanting, reduksjon av plantevernprodukter eller utvidelse av organisk landbruk. Klimagassutslippene fra landbruket skal reduseres med 20 prosent innen 2030 – dette tilsvarer om lag 14 millioner tonn CO2.

Målet og en konflikt:

Våre kunder, agronomene, står oppi en målkonflikt på bakgrunn av den globale utviklingen: På den ene siden må de øke produktiviteten betydelig for å kunne ernære en voksende verdensbefolkning, på den andre siden skal de overholde pålegg og bestemmelser for å beskytte klimaet og verden. Hos Fendt har vi tatt på oss oppgaven å støtte kundene med å løse denne målkonflikten og bidra med global bærekraftig utvikling.

Våre produkter ligger nær naturen. Vår målsetting er å være først valg for bærekraftige og innovative teknologiløsninger i agrarteknikken med beste kvalitet. Vi ønsker at kunder, forretningspartnere og medarbeidere skal anse Fendt som et ansvarsbevisst foretak og en pålitelig partner og drivende kraft for fremtidsorientert og bærekraftig jordbruk. Vi er bevisst på: At Fendt kun er en av mange aktører i agrarverdikjeden som går fra åker til spisebordet. Vårt mål er å bidra med bærekraftig utvikling og endring av jorbruket gjennom direkte innflytelse og konkrete tiltak.


Ved bruk av Fendt teknologier kan for eksempel våre kunder allerede i dag spare opp til 50 prosent av utslippene i agrarpoduksjonen. Vi ønsker å ta med oss kundene våre og andre aktører i forsyningskjeden på vei til målet, ved å støtte dem med våre løsninger og vårt know-how. For vi er sikker på dette: Vi kan bare imøtekomme dagens og fremtide3ns krav hvis vi går denne veien sammen.

Fendt bærekraftstrategi

Fendts bærekraftsstrategi ble opprettet i mars 2022, og dette gir vårt engasjement klare rammer. På denne måten integrerer Fendt bærekraft sentralt i sin foretaksstrategi. Ved å gjøre dette koordinerer vi med morselskapet AGCO og bidrar konkret til AGCOs prioriteringer når det gjelder bærekraft. Vi har definert seks sentrale handlingsområder der vi samler våre bærekraftaktiviteter. Handlingsfeltene omfatter temaene leverandørkjede, produksjon, ansatte, produkter, partnerskapsforpliktelse og samfunn. For hvert handlingsfelt utarbeider vi kontkrete mål med høye ambisjoner.