360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

For dem som foretrekker presisjon – Sporfølging fra Fendt.

Etter en lang arbeidsdag på åkeren, og ennå ser du ikke slutten på det? Med Fendt sporfølging kan du alltid arbeide med den beste presisjonen – selv om kvelden og i dårlig sikt.
Presisjon og mindre belastning på føreren med sporfølging fra Fendt

Fendt Guide

+ forbedret sporfølging inne i feltet

Fendt Contour Assistant

+ komplett pakke for profesjonelle resultater på vendeteigen

Fendt TI HeadlandDine fordeler med VarioGuide / Fendt Guide:

 • Gjør jobben til sjåføren lettere: Sjåføren kan ha full konsentrasjon på redskapene og enkelt overvåke den delen av åkeren som er fullført
 • Sparepotensiale: Større arealdekning ved å utnytte arbeidsbredden fullt ut, samtidig som uønskede overlappinger minimeres og ressursbruk reduseres
 • Bærekraftig jordforvaltning: minimer jordpakking ved å redusere overlappinger og optimalisere vendeprosesser

Velg riktig mottaker for dine behov.

Utstyr sporfølgesystemet med en NovAtel eller Trimble satellittmottaker. Du kan velge blant korreksjonssignaler med ulikt nøyaktighetsnivå avhengig av arbeidet og individuelle krav. VarioGuide / Fendt Guide fungerer på samme måte uavhengig av hvem som bruker det.

Mottakere – valget er ditt.

NovAtel®-mottakere

NovAtel® standardutstyr:

 • Korreksjonssignal: SBAS (EGNOS & WAAS) ± 15-30 cm spor-til-spor-nøyaktighet; ± 150 cm repeterbar nøyaktighet

NovAtel® – skalerbare korreksjonssignaler:

 • Korreksjonssignal: TerraStar-L ± 15 cm spor-til-spor-nøyaktighet; ± 50 cm repeterbar nøyaktighet
 • Korreksjonssignal: TerraStar-C ± 2 cm spor-til-spor-nøyaktighet; ± 2 cm repeterbar nøyaktighet


RTK:

 • Korreksjonssignal: RTK ± 2 cm spor-til-spor-nøyaktighet; ± 2 cm repeterbar nøyaktighet

Trimble®-mottakere

Trimble® standardutstyr:

 • Korreksjonssignal: SBAS (EGNOS & WAAS) ± 15-30 cm spor-til-spor-nøyaktighet; ± 150 cm repeterbar nøyaktighet

Trimble® – skalerbare korreksjonssignaler:

 • Korreksjonssignal: RangePoint® RTX ± 15 cm spor-til-spor-nøyaktighet; ± 50 cm repeterbar nøyaktighet
 • Korreksjonssignal: CenterPoint® RTX og CenterPoint® RTX Fast ± 2 cm spor-til-spor-nøyaktighet; ± 2 cm repeterbar nøyaktighet

RTK:

 • Korreksjonssignal: RTK ± 2 cm spor-til-spor-nøyaktighet; ± 2 cm repeterbar nøyaktighet

Gjør sporfølging enda enklere - VarioGuide / Fendt Contour Assistant.

Effektivt og enkelt feltarbeid

VarioGuide / Fendt Guide Contour Assistant er en nyttig funksjonspakke som kommer til å gjøre arbeidet på åkeren enda lettere og mer effektivt. Contour Assistant legger til kjøresportypene Contour Segments og Single Track til sporfølgingssystemet ditt.

Sparer tid og penger – Contour Segments

Den nye kjøresportypen “Contour Segments” forenkler arbeidet og er et nyttig hjelpemiddel for å hanskes med flere typer praktiske hindringer.

 • Tidsbesparende og praktisk: rask og enkel oppretting av kjørespor, automatisk oppretting av kontursegmenter basert på skiftegrensen, jevn bruk av styresystemet selv ved vendeteigen
 • Datalagring og prosessering: mulighet til å konvertere tidligere registrerte (over mange år) kjørespor til kontursegmenter

For stressfritt vedlikeholdsarbeid - Single Track

Single Track-modus lar deg lagre et spor med fri kontur.


 • Tydelige fordeler selv for avlinger som ikke ble sådd med sporfølgingssystemet
 • Registrer enkelt hvilket som helst spor (f.eks. kjøremønster), som kan kjøres på nøyaktig samme linje flere ganger etterhverandre i sesongen

Sjef på endeteigen – VariotronicTI / Fendt TI og Fendt TI Headland.

Enkle lagre/hente/gjenta-prosesser og aktivering av disse til riktig tid

For å oppnå en ryddig vendeteig må du utføre mange håndbevegelser på riktig sted og på riktig tidspunkt – ikke helt enkelt når du konsentrerer deg om det faktiske arbeidet. Ville det ikke være fantastisk om du kunne lagre gjentagende prosesser og aktivere dem når du selv ønsker? Nå kan du gjøre dette og dermed både spare tid og få utført jobben uten stress og feil.

Avløsning med et knappetrykk – VariotronicTI / Fendt TI

Med VariotronicTI / Fendt TI kan føreren enkelt opprette den beste betjeningssekvensen manuelt ved stillstand eller gjøre opptak og lagre under kjøring. Den definerte arbeidssekvensen kan aktiveres med et knappetrykk. Som betyr at du kan vie din fulle oppmerksomhet til den faktiske oppgaven på åkeren.

Få enda mer ut av sporfølgingssystemet. Fendt TI Headland

Fendt TI Headland er en totalløsning for profesjonelle resultat på vendeteigen. Det består av de to produktene VariotronicTI automatic / Fendt TI Auto og VariotronicTI Turn Assistant.

VariotronicTI automatic / Fendt TI Auto

 • Lagre og automatisk aktivere en sekvens med arbeidstrinn på vendeteigen

VariotronicTI Turn Assistant

 • Automatisk vending på vendeteigen (i første omgang tilgjengelig med nåværende førerplass)

På rett sted til rett tid – VariotronicTI automatic / Fendt TI Auto

Med VariotronicTI automatic / Fendt TI Auto drar du ikke bare nytte av fordelene med automatisk aktivering av vendeteigssekvensen; du kan også bruke posisjonsdata som rettesnor. I kombinasjon med VarioGuide / Fendt Guide blir de enkelte sekvensene (for eksempel senking av trepunktshydraulikken bak) automatisk aktivert på grunnlag av posisjonen sporfølgingssystemet gjenkjenner på vendeteigen – du trenger ikke løfte en finger. Hvordan bruke sporfølgingssystemet mer effektivt selv på vendeteigen: Du kan alltid holde samme avstand til åkergrensen.

Automatisk vending: VariotronicTI Turn Assistant

VariotronicTI Turn Assistant legger den automatiske vendesekvensen vendeteigsautomatikken VariotronicTI automatic / Fendt TI Auto som følger med Fendt TI Headland. Du velger selv det neste sporet du ønsker å starte på, og kan enten behandle åkeren i U-Turn-modus eller teig-modus. Turn Assistant gjør jobben så lett som overhode mulig, med nøyaktighet og effektivitet. Du sparer ressurser og tid du bruker til å snu og beskytter samtidig jorda med perfekte vendinger. Den automatiske vendefunksjonen vil i første omgang være tilgjengelig med nåværende førerplass.

U-Turn-modus

U-Turn-modus er perfekt til klassisk jordarbeiding. Du bestemmer selv hvilket spor som skal være det neste.

Plottemodus

Usikre værforhold? Du kan bruke Plot-modus til å behandle skiftet i teiger.

Fendt Smart Farming – dine neste trinn