2023-11-12Pressemelding

Et gjennomtenkt, bærekraftig system – en e-kombinasjon av traktor, “Range Extender” samt en unik elektrisk drevet radrenser.

"Farm to Fork"-strategien til European Green Deal kombinerer tre mål: Redusere bruken av plantevernmidler med 50 prosent, drastisk kutte CO2-utslipp og øke antallet økologiske virksomheter med 25 prosent innen 2030. For å la bøndene nå disse målene, har Fendt utviklet den batterielektriske Fendt e100 Vario med "Range Extender” – en brenselcelle drevet av metanol som utvider rekkevidden, samt en elektrisk drevet presisjons-radrenser. Ved å bruke Grønn Energi og med minimale CO2-utslipp reduseres samtidig bruken av plantevernmidler betydelig. Fendt har utviklet enheten bestående av traktor og elektrisk drevet presisjons-radrenser sammen med Lauwen Agro Engineering. “Range Extender”ble utviklet i et partnerskap mellom AGCO Power og BlueWorld. Det overordnede konseptet for kombinasjonen danner også grunnlaget for fremtidig autonom drift.

Et gjennomtenkt, bærekraftig system – en e-kombinasjon av traktor, “Range Extender” samt en unik elektrisk drevet radrenser.

"Farm to Fork"-strategien til European Green Deal kombinerer tre mål: Redusere bruken av plantevernmidler med 50 prosent, drastisk kutte CO2-utslipp og øke antallet økologiske virksomheter med 25 prosent innen 2030. For å la bøndene nå disse målene, har Fendt utviklet den batterielektriske Fendt e100 Vario med "Range Extender” – en brenselcelle drevet av metanol som utvider rekkevidden, samt en elektrisk drevet presisjons-radrenser. Ved å bruke Grønn Energi og med minimale CO2-utslipp reduseres samtidig bruken av plantevernmidler betydelig. Fendt har utviklet enheten bestående av traktor og elektrisk drevet presisjons-radrenser sammen med Lauwen Agro Engineering. “Range Extender”ble utviklet i et partnerskap mellom AGCO Power og BlueWorld. Det overordnede konseptet for kombinasjonen danner også grunnlaget for fremtidig autonom drift.

Store krav til kapasitet betyr stort batteri og dermed høy vekt: Dette stiller høye krav ved utvikling av batterielektrisk drevne landbruksmaskiner. For å holde marktrykket så lavt som mulig, kan ikke vekten til e-traktoren være vesentlig høyere enn for en traktor med forbrenningsmotor. Følgelig begrenser dette kravet størrelsen på batteriet og dermed også traktorens driftstid. For eksempel oppnår den nyutviklede Fendt e100 Vario en driftstid på ca. 4-6 timer med en enkelt rotorrive som arbeider med halv belastning. Et utgangspunkt for å optimalisere og fremme praktisk bruk er å forlenge kjøretøyets arbeidstid med en rekkeviddeforlenger – Range Extender.

Fendt e100 Vario er utviklet for bruk til spesialvekster, som frukt- og grønnsaksdyrking, på gårder med husdyr samt på landbruksbedrifter som produserer sin egen energi, eller til for eksempel park- og hage. Drivlinjen på Fendt e100 Vario består av batteri med elektrisk motor og Fendt Vario-transmisjonen. Traktoren har tre forskjellige driftsmoduser – Eco Mode med 50 kW, Dynamic Mode med 55 kW kontinuerlig effekt og Dynamic Mode + med kortsiktig toppytelse på opptil 66 kW (90 hk). Innovasjoner som Stop & Start eller en fotbryter for økt restitusjon utnytter energien spesielt effektivt.

Dobbelt så lang driftstid

En rekkeviddeforlenger med en kapasitet på ca. 100 kWh dobler driftstiden. Dette betyr at traktoren kan kjøre med en redskap, for eksempel en elektrisk drevet spesial-radrenser med dellast en hel arbeidsdag uten å måtte stoppe for lading. Rekkeviddeforlengeren Range Extender er utviklet sammen med BlueWorld og inkluderer deler som brenselcelle og metanoltank. Kjemiske reaksjoner i Range Extender genererer elektrisk energi fra metanol. Ved å kombinere en brenselcelle og grønn metanol reduseres utslippene betydelig.

Range Extender er fullt ISOBUS-kompatibel og styres direkte fra førerhuset via terminalen i traktoren. Den kan monteres foran eller bak på traktoren og forsynes via AEF-grensesnittet til traktorens likespenningskrets med opptil 15 KWh energi per driftstime. Dette betyr at traktoren direkte bruker energien som genereres av Range Extender. Det er ingen tap forårsaket av mellomtrinn som lading av batteriet – energien brukes optimalt.

Den skiller seg også ut takket være mer brukervennlighet sammenlignet med en klassisk diesel nødgenerator, og det vil også være mulig å bruke den som en strøm-til-nett-løsning i fremtiden. Derfor kan den brukes direkte som energikilde, og kan i tillegg til e-traktoren også levere strøm til en annen landbruksmaskin, for eksempel en melkerobot i tilfelle strømbrudd. Denne løsningen vil redusere avhengigheten av strømnettet.

Helt elektrisk drevet spesialradrenser

For vellykket mekanisk luking er samspillet mellom bruk av spesialiserte maskiner til rett tidspunkt i løpet av et kort tidsvindu helt avgjørende. I tillegg til bakgrunnen for Farm to Fork-strategien er kravet om Co2-nøytrale drivstofftyper. Fendt e100 Vario forsyner den elektrisk drevne og modulære spesial-radrenseren direkte via ett AEF-støpsel, og konverterer de 700 volt som leveres av kjøretøyet til 24 volt likespenning ved hjelp av en DC-DC-omformer. Dette eliminerer klassiske konverteringstrinn, som å generere nødvendig elektrisk effekt gjennom en hydraulikkmotor med en dynamo, og de tilhørende store energitapene.

Med ren elektrisk drift bruker traktoren og redskapen den tilgjengelige energien svært effektivt. Den totale effektiviteten til kombinasjonen stiger til opptil 92 prosent, og tapene reduseres drastisk. Dette gjenspeiles spesielt i antall driftstimer. På denne måten kan en kombinasjon med en batteri-elektrisk traktor og en hydraulisk drevet spesial-radrenser oppnå en driftstid på opptil åtte timer. En kombinasjon av en batteri-elektrisk traktor og en elektrisk drevet spesial-radrenser kan oppnå en driftstid på opptil 10 timer i det nedre dellastområdet. Hvis traktoren i tillegg har en rekkeviddeforlenger med optimert effektivitet i dellastområdet til brenselcellen, øker driftstiden til kombinasjonen uforholdsmessig opptil 25 time! Pauser for lading reduseres til et minimum og korte tidsvinduer utnyttes optimalt. Dette skaper nødvendige forutsetninger for fremtidig autonom drift.

Autonom kontroll av radrenseren

Mekanisk luking krever spesifikk spesialistkunnskap fra føreren når det gjelder botanikk, maskindrift og gjenkjennelse av ugras. Landbruket sliter med å finne arbeidere som kan utføre tidkrevende mekanisk luking på riktig måte. For å hjelpe føreren, oppnå gode arbeidsresultater og bruke energi så effektivt som mulig, styres radrenseren autonomt og helelektrisk. To kameraer kontrollerer og overvåker to radrenser-moduler hver. Det fremre kameraet identifiserer plassering og type plante, og skiller mellom avlinger og ugras. Det bakre kameraet overvåker arbeidsresultatet av lukingen. Med dobbel kamerakontroll arbeider radrenseren målrettet kun på de punktene der ugras må fjernes, både mellom og innenfor radene. Systemet arbeider ved hjelp av automatisk bildegjenkjenning. Dette avlaster føreren, øker kvaliteten på arbeidet, og kan eliminere bruk av plantevernmidler. Bruk av avanserte sensorer vil danne grunnlaget for fullt autonome operasjoner av kombinasjonen traktor og “lukemaskin” i fremtiden, fordi det andre kameraet tar hånd om førerens kontrollfunksjon.

Downloads