2022-03-04Pressemelding

Fendt leder DLG-ImageBarometer 2021/2022

Fendt oppnådde nok en gang topplasseringen i det uavhengige DLG-ImageBarometer i 2021/22. Fendt oppnådde også toppscore i de enkelte regionene.

Fendt leder DLG-ImageBarometer 2021/2022

Fendt oppnådde nok en gang topplasseringen i det uavhengige DLG-ImageBarometer i 2021/22. Fendt oppnådde også toppscore i de enkelte regionene.

En gang i året vurderer tyske bønder bevisstheten og imaget til bedrifter fra landbrukssektoren i en telefonundersøkelse. Resultatene publiseres deretter i DLG-ImageBarometer. I 2021-undersøkelsen deltok 664 gårdsledere. Med 62 poeng tok Fendt førsteplassen i undersøkelsen i sektoren landbruksmaskiner, og forbedret seg med ytterligere 3 poeng sammenlignet med året før. Dermed ligger Fendt ni poeng foran toeren.

DLG (German Agricultural Society) beskriver resultatet for landbruksmaskinsektoren slik: «Som tidligere år er Fendt også den sterkeste merkevaren i denne sektoren i 2021/22». Deltakerne i undersøkelsen evaluerer aspektene ved merkevarekunnskap (bevissthet), lojalitet (nåværende og fremtidig bruk), merkevareytelse (tilfredshet og preferanser) og generelt merkebilde. Fendt kom ut på topp i alle de fire delaspektene. Fendt scorer også godt i regionfordelingen. I sin hjemregion i sør, scoret Fendt 61 poeng, mens i regionene i vest og nord oppnådde Fendt toppscore på henholdsvis 63 og 64 poeng.

Christoph Gröblinghoff, styreleder i AGCO/Fendts styre

Kjernen i AGCOs Farmer First-strategi er kundene. For oss betyr det bønder og entreprenører som driver Fendt, sier Christoph Gröblinghoff, styreformann i AGCO/Fendt Management. "Selvfølgelig er jeg glad for å bli rangert først igjen i DLGs bildeundersøkelse - spesielt fordi vi er vurdert av de som bruker maskinene våre hele året og derfor vet hva de dømmer."

Om DLG-undersøkelsen

Deltakere i undersøkelsen kan maksimalt tildele 25 poeng per kategori, og dermed er maksimalt antall poeng i evalueringen 100 poeng totalt. I 2021 ble undersøkelsen gjennomført av DLG i månedene november og desember. Fram til 2020 var forrige undersøkelsesperiode i august og dermed midt i slaktesesongen, så den nye undersøkelsesperioden avlaster bøndene. Gjennomsnittsalderen på respondentene i år var 52 år. I gjennomsnitt hadde deltakerne en mastergrad eller en universitetsgrad og drev oppdrett på 352 hektar med konvensjonell jordbruksjord.

Downloads

Last ned dokumenter