2021-07-13Pressemelding

AGCO / Fendt - Positive utsikter for 2021

Etter et spesielt år 2020 vil nok 2021 fortsatt være sterkt påvirket av den globale koronapandemien, spesielt innen varestrømmen og leveringssituasjonen. Likevel utvikler det tyske og også det internasjonale markedet for landbruks-teknologi seg veldig positivt. Dette betyr også gode utsikter for Fendt.

AGCO / Fendt - Positive utsikter for 2021

Etter et spesielt år 2020 vil nok 2021 fortsatt være sterkt påvirket av den globale koronapandemien, spesielt innen varestrømmen og leveringssituasjonen. Likevel utvikler det tyske og også det internasjonale markedet for landbruks-teknologi seg veldig positivt. Dette betyr også gode utsikter for Fendt.

Aktuell situasjon hos Fendt

“Vi er nå i den 17. måneden av Corona-pandemien, og ingen av oss forventet det som har skjedd med oss -​så langt. Økonomien er kommet ut av kontroll. Pandemien rammet oss også”, sier Christoph Gröblinghoff, styreleder i AGCO / Fendt-styret, og beskriver den vanskelige situasjonen i internasjonale forsyningskjeder.

Så langt har Fendt klart å svare godt på disse stadig skiftende utfordringene. De tapte produksjonsdagene blir tatt inn igjen. “Vi oppnår dette gjennom vårt gode forhold til underleverandører og den høye gjennomføringsevnen vi har her på de tyske anleggene. Det er et sterkt team bak Fendt - våre forhandlere og verkstedmedarbeidere er vår styrke. Jeg er veldig stolt av det vi har oppnådd sammen, "bekrefter Christoph Gröblinghoff, men advarer også: "La oss ikke lure oss selv: Situasjonen vil forbli så vanskelig i hvert fall i dette året“.

Fendt-sjefen er desto mer fornøyd med den økende vaksinasjonsgraden over hele verden og i sitt eget konsern. Fendt vaksinerer sine medarbeidere for tiden på Marktoberdorf, Asbach-Bäumenheim, Feucht og Wolfenbüttel. "Vår helseledelse gjør en utmerket jobb her," sier Christoph Gröblinghoff.

Generelt vurderer styrets leder den nåværende situasjonen i Fendt og i landbruket som positiv: “Bransjen er sunn, og vi har fulle ordrebøker. Vi er veldig takknemlige for det. Bønder er viktigere enn noen gang i slike vanskelige tider. Det er de som bringer maten på bordet."

CEMA forretningsbarometer med positiv utvikling

Bransjen har kommet seg opp igjen fra et lavpunkt i april 2020 til der vi er nå. “Vi kan si at bransjen vår i utgangspunktet ikke er påvirket av konsekvensene. 3/4 av de spurte vurderer sin nåværende situasjon som veldig positiv og forventer at salget vil øke. En svekkelse i oppgangen er ennå ikke i sikte.

Ikke så rart: Prisene på hvete og oljefrø er høyere enn noensinne, og bøndene tjener gode penger. Dette fører til høy investeringsvilje, noe som vil resultere i en markedsvekst på rundt 7 % i hele Europa."

Fendt utvider sin markedsandel i Europa

“Etterspørselen på traktormarkedene i Europa har økt kraftig, slik at vi forventer et salg på 188 000 traktorer i år”, sier Christoph Gröblinghoff. Dette betyr at markedet nesten har nådd nivået i 2012, et rekordår for det europeiske traktormarkedet. For 2021 forventer han en positiv utvikling på traktormarkedet i Europa (unntatt Tyrkia): “Her opprettholder vi den høye markedsandelen på over 10 %”. Det globale salgsmarkedet for Fendt-traktorer øker igjen sammenlignet med året før, slik at det kan forventes produksjon på over 20 000 traktorer i år.

Rundt 6300 ansatte i Fendt

I midten av 2021 har Fendt rundt 6300 ansatte på alle seks anleggene i Tyskland (Marktoberdorf, Asbach-Bäumenheim, Waldstetten, Feucht, Hohenmölsen og Wolfenbüttel). Det er over 300 flere enn i samme periode for et år siden. Bare på hovedkvarteret i Marktoberdorf jobber det over 4000 mennesker.

Forskning og utvikling fokuserer på digitale produkter

“Innovativ teknologi er kjernekompetansen vår. Vi sysselsetter rundt 500 ingeniører som arbeider med landbruksmaskiner samt forskning innen digitalisering“, sier Fendt-sjefen.

I april 2021 flyttet selskapet inn i det nye utviklingsbygget i Marktoberdorf med rundt 140 nye arbeidsplasser innen elektronikk, programvare og digitalisering. "Dette teamet jobber med den digitale fremtiden for landbruket."

Global vekst

Til tross for omstendighetene kan Fendt se tilbake på et meget bra 2020. “Vår suksess er også høyt verdsatt i konsernet. Den globale veksten til varemerket Fendt er en av de viktigste initiativene hos AGCO. Vi er varemerket som vokser i konsernet“. “Fendt Global Growth” er mulig fordi vi tilbyr maskiner som er etterspurt over hele verden, men også på våre europeiske markeder. Vi legger dermed grunnlaget for fremtiden."

Merkevaren Fendt og Fendt-produktene blir stadig mer etablert i Nord-Amerika, Brasil, Sør-Afrika, samt Australia og New Zealand. I Nord-Amerika og Brasil vinner Fendt nye kunder i segmentet med store traktorer. Fendt IDEAL skurtresker og presisjonssåmaskinen Fendt MOMENTUM er også overbevisende her.

“Kunder i det nordamerikanske markedet rapporterer om eksepsjonelle ytelser når det gjelder drivstofforbruk, kornkvalitet og kapasitet sammenlignet med konkurrerende maskiner. Fendt MOMENTUM fullførte også sin første plantesesong i Nord-Amerika“, rapporterer Christoph Gröblinghoff. Den store skurtreskeren ble vellykket lansert i Sør-Afrika i år.

I Australia og New Zealand økte innkommende bestillinger for store traktorer betydelig i 2020. Men også grashøstingsteknologien, som Fendt rundballepresser, utvikler seg positivt: “Her oppnådde våre kolleger en ordreøkning på 80 % sammenlignet med året før."

FendtONE som svar på utfordringer i landbruket

"FendtONE er vårt svar på de nye utfordringene i landbruket", sier Christoph Gröblinghoff. På den ene siden muliggjør FendtONE presis kunnskap og oversikt over nøkkeltallene, og på den annen side en enkel introduksjon i dokumentasjonen. “Den sentrale, digitale datainnsamlingen vil være det grunnleggende kravet til Farm2Fork, oppfyllelsen av Green Deal-retningslinjene og sporbarheten til produksjonskjeder.

FendtONE er et av svarene våre på bærekraftig landbruk. Landbruket må bli mer gjennomsiktig for samfunnet, fordi samfunnet har et behov for å lære mer om produksjon av mat.

Mange forbrukere ønsker å bli informert for å kunne ta riktige valg ved kjøp.


Bærekraftig landbruk er en byrde og en mulighet samtidig, fordi det også her er et stort potensial for større lønnsomhet og effektivitet, forklarer Fendt-sjefen.

Endringer i landbruket på mange områder

“Vi er en del av en stor digital omdannelse, og vi spiller en nøkkelrolle i utformingen av denne prosessen. Vi er klar over dette ansvaret - og vi ønsker det også velkommen”, rapporterer Christoph Gröblinghoff om prosjektet innen alternative drivverkteknologier.

Fendt e100 Vario at the Fraunhofer ISE research project
Fendt, partner of the "H2Agrar" joint project

Som prosjektpartner for Fraunhofer ISE, tester Fendt et helhetlig konsept for bruk av Agri-photovoltaik på Fendt e100 Vario. I modellprosjektet tilføres den genererte strømmen blant annet el-traktoren som brukes i fruktdyrking. I tillegg er Fendt Partner i “H2Agrar” fellesprosjektet - finansiert av staten Niedersachsen, som innebærer å bygge en hydrogeninfrastruktur med fokus på landbruk.

Downloads