2021-07-13Pressemelding

Ny generasjon Fendt slåmaskiner og Fendt samleriver

I 2017 presenterte Fendt grashøstingsmaskinene Fendt Slicer og Fendt Former for første gang og utvidet sortimentet med forskjellige slåmaskiner og river de neste årene. Fendt introduserer nå en ny generasjon av Fendt Slicer frontmontert skiveslåmaskin og den nye butterfly-kombinasjonen med nytt design og utstyr. Samleriven Fendt Former får også en oppdatering.

Ny generasjon Fendt slåmaskiner og Fendt samleriver

I 2017 presenterte Fendt grashøstingsmaskinene Fendt Slicer og Fendt Former for første gang og utvidet sortimentet med forskjellige slåmaskiner og river de neste årene. Fendt introduserer nå en ny generasjon av Fendt Slicer frontmontert skiveslåmaskin og den nye butterfly-kombinasjonen med nytt design og utstyr. Samleriven Fendt Former får også en oppdatering.

Fendt Slicer-serien inkluderer Fendt Slicer 310 F, 310 F KC med fingerbehandler og 310 F RC med valsebehandler. 310 står for en arbeidsbredde på 3,10 m. De bakmonterte slåmaskinene Fendt Slicer 860 og 960 med en arbeidsbredde på hhv. 8,60 meter og 9,60 meter i utgaver uten stengelbehandler. Ved hjelp av to bolter kan de bakmonterte slåmaskinene plasseres lenger inne eller ute for å oppnå best mulig overlapping med frontslåmaskinen i butterfly-kombinasjon. Slåmaskinen bak kan kombineres med forskjellige frontslåmaskiner med en arbeidsbredde mellom 3 m og 3,50 m.

Både den nye generasjonen frontslåmaskiner og så vel som de bakmonterte slåmaskinene er fullstendig ombygd. Takket være det lette designet sparer Fendt Slicer 310 F opptil 60 kilo i vekt sammenlignet med forrige modell. Med den bakmonterte slåmaskombinasjonen sparer det nye designen opptil 350 kilo i vekt sammenlignet med forrige modell.

Den lave vekten reduserer effektbehovet samt marktrykk og drivstofforbruk.

Nøyaktig slått med Fendt Slicer 310 F

Frontslåmaskinen Fendt Slicer 310 F med pendlende bukk og lavt tyngdepunkt er designet for kupert terreng og bruk i bakker. Pendelbukken muliggjør en pendling på +/- 7,5 ° for optimal marktilpasning. Hydraulisk vektavlastning er tilgjengelig for Fendt Slicer 310 F KC (med fingerbehandler) og Fendt Slicer 310 F RC (med valse-behandler) som tilleggsutstyr. Dette regulerer marktrykket på hele slåmaskinen og reduserer innblanding av urenheter i avlingen ved fuktige innhøstningsforhold.

Økt sikkerhet på veien

Det leveres hydraulisk folding av sidebeskyttelse på Fendt Slicer 310 F front-slåmaskin (tilleggsutstyr). Sidebeskyttelsen kan foldes ut fra førerhuset før du kjører ut på veien uten å måtte gå ut av traktoren. For å øke sikkerheten ved uoversiktlige på-/avkjørsler eller kryssinger av vei, kan frontklipperen utstyres med speil fra fabrikken (tilleggsutstyr). Eventuelt kan også slåmaskinen være forberedt for installasjon av kameraer (tilleggsutstyr). På denne måten er enheten utstyrt for fremtidige sikkerhetskrav.


Frontbeskyttelsen låses lett i forskjellige posisjoner ved hjelp av en spak. Adkomsten for hurtig bytting av kniver og vedlikeholdsarbeid blir enklere.

De bakmonterte slåmaskinene Fendt Slicer 860 og 960 har også den nye generasjonen av Fendt SafetySwing mekanisk påkjøringsvern. Dette forhindrer alvorlig skade fra steiner eller faste hindringer.

Fleksibel stengelbehandling

Avhengig av innhøstnings- og værforhold, kan intensiteten til stengelbehandleren på Fendt Slicer frontslåmaskin justeres. Fingerbehandleren har fem behandlertrinn, mens valsebehandleren kan justeres trinnløst ved hjelp av forspenningsfjæren. På denne måten oppnås et optimalt resultat for rask visning av avlingen og dermed den høyeste fôrkvaliteten.

Stubbhøyden kan justeres fleksibelt direkte via toppstaget, noe som øker arbeids-komforten.

Driftssikkerhet og drivstoffeffektiv

Både Fendt Slicer 310 F og Fendt Slicer 860 og 960 har en knivboks for ekstra kniver og en egne nøkkel for hurtigskifting av kniver. Dette betyr at kniver kan byttes direkte ute på jordet slik at og stopptider og vedlikeholdstider reduseres. Nøkkelen holder knivskiven i åpen stilling slik at begge hendene er fri til å bytte kniven. Dette øker arbeidssikkerheten når du bytter kniver.

For å spare drivstoff kan begge slåmaskinen arbeide med redusert hastighet på 850 o/min med samme arbeidsresultat. Om nødvendig kan hastigheten økes når som helst. Slik skånes miljøet og avlingen.

Fendt Former - heve og senke med hydraulikk

Den nye generasjonen av Fendt Former 12545 og den ISOBUS-kompatible Fendt Former 12545 PRO har nå et hydraulisk senkbart chassis. Dette betyr at Fendt Former har en transporthøyde under 4 meter, selv i transportstilling, og det er ikke nødvendig å fjerne tindarmer eller tinder før transport.

Fendt Former 7850 PRO

Grashøstingsmaskiner får ofte mange års bruk og påvirkes i stor grad fra direkte sollys. Derfor har Fendt Former-rivene fått et nytt lakkonsept og maskindesign. Dette går hånd i hånd med en omfattende endring innen områdene montering, lakkprosess og klargjøring av forsendelse fra Feucht-anlegget, samt nye kvalitetsporter. Eksempelvis benyttes en ny lakkeringsprosess som blant annet øker UV-motstanden til lakken. Dette opprettholder fargeglansen selv i sterkt sollys og i mange år med bruk.

Downloads