2021-07-13Pressemelding

En ting er enkelt: FendtONE - Den nye generasjonen Fendt 500, 900 og 1000 Vario

Korte tidsvinduer under innhøstning, skiftende klimatiske forhold og juridiske restriksjoner stiller økende krav til bønder over hele verden og dermed også til jordbruksteknologien. Det nye og fremtidsrettede betjeningskonseptet FendtONE tilbyr enkle løsninger for lettere å kunne imøtekomme disse kravene. FendtONE introduserer nå de tre nye generasjonene i Fendt 500, 900 og 1000 Vario-serien. I tillegg til Smart Farming-funksjonene (presisjonslandbruk), er det gjort andre tekniske innovasjoner i serien, som et selvrensende luftfilter (tilleggsutstyr) for de store traktorene og forbedringer for frontlasteroppgaver med Fendt 500 Vario.

En ting er enkelt: FendtONE - Den nye generasjonen Fendt 500, 900 og 1000 Vario

Korte tidsvinduer under innhøstning, skiftende klimatiske forhold og juridiske restriksjoner stiller økende krav til bønder over hele verden og dermed også til jordbruksteknologien. Det nye og fremtidsrettede betjeningskonseptet FendtONE tilbyr enkle løsninger for lettere å kunne imøtekomme disse kravene. FendtONE introduserer nå de tre nye generasjonene i Fendt 500, 900 og 1000 Vario-serien. I tillegg til Smart Farming-funksjonene (presisjonslandbruk), er det gjort andre tekniske innovasjoner i serien, som et selvrensende luftfilter (tilleggsutstyr) for de store traktorene og forbedringer for frontlasteroppgaver med Fendt 500 Vario.

FendtONE støtter deg i utfordringer innen landbruket

Mann som sitter ved pulten foran FendtONE-nettapplikasjonen og Fendt-traktorer i bakgrunnen

De juridiske kravene til dokumentasjon øker stadig, i tillegg til kravene til et bærekraftig landbruk eller prispresset på landbruksproduktene. Dette øker også presset på bønder og landbruksentreprenører over hele verden for å produsere økonomisk og dermed effektivt. Grunnlaget for en økonomisk vellykket virksomhet er inngående kunnskap om nøkkeltallene i din egen drift. Disse nøkkeltallene er også relevante for å demonstrere bærekraftig forvaltning.


Ytterligere utfordringer er økende avstander mellom gården og åkrene, et økende antall arealer på gårdene og behovet for å måtte bruke midlertidige maskinførere i de korte høsteperiodene som ikke har tilstrekkelig lokalkunnskaper Disse faktorene gjør det vanskelig å organisere og dele inn arbeidet på gårdene. Streng planlegging og forberedelse gir derfor et enormt potensial for å øke effektiviteten når du utfører arbeid.

Mann ser på iPad med en Fendt-traktor i bakgrunnen
Begge sider i Fendt 724 Vario og kroker på FendtONE-terminalen og kroppen er kjent i merket

FendtONE - Maskin og kontor blir ett

FendtONE tar nettopp disse utfordringene: Med den digitale plattformen FendtONE ombord tilbyr Fendt et system slik at den som leder arbeidet på gården kan administrere maskin og agronomiske data, og holde øye med dem til enhver tid. Personal- og maskinoppdrag samt arbeidsordre kan planlegges, organiseres og dokumenteres bedre, og samtidig spares verdifull arbeidstid ute i felten. Hvis f.eks. arealgrenser og kjørespor med et optimalisert bearbeidingsmønster allerede er tilgjengelig i maskinen, kan alle mulighetene hos maskin og evt. redskap benyttes fra første minutt.

Samtidig tilbyr FendtONE mange løsninger for å øke maskinens effektivitet mens du sitter i maskinen. Presisjonslandbruk med funksjoner som sporfølging, arealspesifikk jordbearbeiding eller optimalisering av traktor - redskap reduserer forbruket av drivstoff og utstyr på lang sikt, sparer tid og reduserer belastningen på føreren.

Dokumentasjon enklere enn noensinne

To bønder sjekker dataene fra Fendt Rogator 300 bak seg på iPaden hos FendtONE.

Når du bruker en mineralgjødselspreder eller en gjødselvogn, må mengden påførte næringsstoffer registreres og kunne spores nøyaktig. Dette kan gjøres veldig enkelt ved å bruke den jobbrelaterte dokumentasjonen med Fendt Task Doc på maskinen. Profi + utgaven er utstyrt med Fendt Task Doc som standard. Arbeidsoppgaven blir planlagt i FendtONE på kontoret og sendt til en maskin via mobilnettet. Mens arbeidet utføres, registrerer Fendt Task Doc on board de agronomiske dataene som f.eks. den faktiske spredemengden. Etter at arbeidet er fullført blir en ordrerapport tilgjengelig i FendtONE offboard. Dette danner grunnlaget for dokumentasjonen av bærekraftig tilføring av næringsstoffer. Omfattende dokumentasjon støtter også overholdelse av standardene i næringsmiddelindustrien.

Hytteutsikt over Fendt 1000 Vario med FendtONE-terminal


Den nye betjeningen med FendtONE onboard gjør arbeidet lettere under arbeidet ute på åkrene. På den 12” store terminalen montert i armlenet og den 12" store terminalen oppunder førerhustaket (tilleggsutstyr) kan førere sette sammen feltene i skjermbildene individuelt. Applikasjonsskartet for bruk med Fendt Variable Rate Control vises på terminalen i armlenet, mens ISOBUS-funksjonene til redskapene vises i takterminalen. Føreren har alltid oversikt over alle relevante funksjoner. Med Fendt Variable Rate Control påføres frø, gjødsel og plantevernmidler effektivt og etter behov, samtidig som ressursene og miljøet beskyttes.

Slagkraftige traktor- og redskapskombinasjoner og effektivt arbeid med TIM

FendtONE gjør betjeningen av komplekse redskapskombinasjoner enda enklere. Både traktor- og ISOBUS-funksjonene kan styres via multifunksjonsspaken. I tillegg kommer den helt nyutviklede 3L-joysticken. Dette kan tildeles fritt med opptil 27 ISOBUS-funksjoner på tre nivåer. Med 3L joysticken kan komplekse ISOBUS-styrte redskaper betjenes. Eksterne betjeningsspaker er ikke nødvendig hvis det aktuelle redskapet støtter AUX-N-standarden.

Grafikk TIM for å justere hastigheten i henhold til høstingskrav

En annen intelligent løsning for å optimalisere effektiviteten hos redskapene er TIM (Tractor Implement Management). Ved hjelp av TIM tilpasser traktoren seg perfekt til redskapenes krav og øker produktiviteten til traktor - redskap kombinasjonen. I forbindelse med et TIM-forberedt redskap som f.eks. Fendt Tigo XR lessevogn, styrer redskapet visse traktorfunksjoner som kjørehastighet for å optimalisere innmatingsprosessen i forhold til høsteforholdene. Med stort volum i rankene reduseres traktorens hastighet automatisk og økes igjen når ranken blir mindre. Som et resultat fungerer pick-up’en alltid optimalt, kombinasjonen traktor og lessevogn er alltid fullt beskjeftiget, og føreren kan konsentrere seg fullstendig om å overvåke lesseprosessen.

Arbeid nøyaktig ned til centimeteren

Maskiner som har Power + og Profi + utstyr har grunnpakken for sporfølging som standard og er derfor forberedt for Fendt Guide. Ekstra sporfølgingsfunksjoner som Fendt Contour Assistant, Fendt TI Auto eller fra november, Fendt TI Headland kan fritt velges som tilleggsutstyr for presist arbeid ute på åkrene.

Fendt TI Headland er en funksjonspakke for profesjonell vendeteigsautomatikk og består av funksjonene Fendt TI Auto og Fendt TI Turn Assistant. Med Fendt TI Auto utløses sekvensene av arbeidstrinn straks vendeteiglinjen krysses; manuell aktivering via joystick’en er ikke lenger nødvendig. Med Fendt TI Turn Assistant svinger traktoren og redskapet uavhengig i forhold til de tidligere beregnede vendeprosessene. Arealet bearbeides effektivt og presist og unødvendige kryssinger og ekstra overkjøringer unngås. Forbruket av drivstoff og innsatsmidler som gjødsel eller frø reduseres og jorden blir spart.

Hele funksjonspakken Fendt TI (Teach In) Headland kan bestilles fra november 2021. Kunder med FendtONE førerplass som allerede har bestilt Fendt TI Auto kan oppgradere til Fendt TI Headland gratis i 2022.

Full tilkobling med Fendt Connect

Bonde som sitter i bilen og ser på mobiltelefonen sin med en Fendt-traktor i bakgrunnen


Det sentrale telemetrisystemet Fendt Connect muliggjør stedsuavhengig flåtestyring og optimalisering av maskindriften. Fendt Connect kan lese ut maskindata som maskinens posisjon og omfattende CAN-bussdata som drivstofforbruk og AdBlue-nivå, maskinutnyttelse, hastighet og arbeidstid for maskinen. Disse dataene vises deretter i app’en eller nettapplikasjonen som hører med. Arbeidslederen har alltid oversikt over maskinene sine og kan f.eks. sørge for at maskiner får drivstoff eller AdBlue direkte ute i felten om nødvendig. Hele funksjonen til FendtONE offboard, inkludert visning av sanntidsdata på et kart, er bare mulig i kombinasjon med Fendt Connect.

I tillegg kan forhandleren også få tilgang til maskindataene etter samtykke. Den posisjons-uavhengige analysen av feilkoder og kommende serviceintervaller kan uønsket stopptid redusere eller helt unngås, og serviceavtaler kan planlegges på en intelligent måte. Maskinrelaterte data blir verken lagret eller overført. Hele prosessen er underlagt de strenge retningslinjene i European General Data Protection Regulation (GDPR). Fendt Connect er tilgjengelig som standard i alle traktorer i Fendt 500 Vario til Fendt 1000 Vario-serien med utstyrsvarianten Profi+.

Nyheter på Fendt 900 og 1000 Vario

Fendt 900 og 1000 Vario brukes på store gårder rundt om i verden. Med nyheter som et selvrensende luftfiltersystem og ekstra dekkalternativer, oppfyller de to seriene de globale kravene hos store profesjonelle driftsenheter og entreprenører enda bedre.

Selvrensende luftfilter med piler som forklarer hvordan det fungerer

Selvrensende luftfilter

For bruk i regioner med spesielt høye støvnivåer, som Sør-Amerika eller Australia, er Fendt den første produsenten som tilbyr et selvrensende luftfilter fra fabrikken som tilleggsutstyr. Filtersystemet kombinerer kontinuerlig støvavsug med aktiv rengjøring av filteret i 30-sekunders rensesykluser. Rentblåsing av filteret skjer mens kjøretøyet er i bevegelse, så det er ingen stopptid for manuell filterrengjøring. Under rengjøringssyklusen blåses filteret rent to ganger, med ti sekunders mellomrom. Filteret har sin egen trykkluftbeholder med 12 bars trykk. Trykkluften styres av en magnet- eller pulsventil. Rett før du blåser ut, økes viftehastigheten og fortsetter å gå et kort tidsrom. Dette øker effekten. Rengjøringen kunngjøres via et popup-vindu på terminalen og kan utføres manuelt eller, hvis ønskelig, helt automatisk. Filteret har en levetid på rundt to år. En spesialutviklet filterpatron kreves for systemet.

CGI-representasjon Tverrsnitt av radavling med doble hjul

Row Crop: Nye dekk og VarioGrip for Fendt 1000 Vario

Sporvidde på 60” (Row-Crop) er vanlig i Nord-Amerika, Australia og Sør-Afrika. Sammen med Trelleborg har Fendt utviklet et eget dekk med en diameter på 2,35 meter spesielt for kjøring i radavlinger med Fendt 1000 Vario. 480/95R54 dekk kan kombineres fra fabrikk som tvillingdekk med integrert VarioGrip dekktrykkregulering. Denne unike løsningen i 500 hk-segmentet gjør det mulig for kundene å utnytte maskinens fulle potensial med Fendt 1050 Vario og øke kontaktflaten til dekket og dermed beskyttelse av jorden med VarioGrip.

Fendt 1000 Vario kjøring i overskyet vær med feste på jordet

Støysvakt førerhus

Førerhusene på Fendt 900 og 1000 Vario er nå utstyrt med laminert sikkerhetsglass som standard. Dette ledsages med varmetråder i vinduene som standard. Det laminerte glasset isolerer støy og reduserer støynivået i førerhuset. I tillegg splintres ikke laminert glass, slik at arbeidssikkerheten økes ytterligere. Enkeltvinduer er fremdeles tilgjengelig som et alternativ.

Nyheter på Fendt 500 Vario

Fendt 500 Vario kombinerer kompakt størrelse med ytelse og allsidighet på åkrene, gressletter og transport samt som en gårdstraktor. Med alle FendtONE-funksjoner tilbyr den kompakte serien også en enkel introduksjon i sporfølging og systemstøttet dokumentasjon for de litt mindre familiebrukene.

Fendt traktor med Fendt Tigo i feltet
Fendt traktor med slåmaskiner klipper gress

Laster – raskt, kraftig og praktisk

Fendt 500 Vario er allsidig og kraftig når det gjelder frontlasteroppgaver. Med kombinasjonen av 3L joystick og Fendt frontlaster med en 3. ventil kan tre funksjoner for første gang utføres samtidig. Balleklemmen kan f.eks. lukkes, trekkes inn og løftes samtidig. Den nye vendegirsknappen på 3L-joystick’en muliggjør raskt og komfortabelt arbeid selv med hyppige endringer av kjøreretningen. Det er ikke nødvendig å flytte hendene.

Det leveres også en ISOBUS-kontakt foran til Fendt 500 Vario. For profesjonelt frontlasterarbeid kan kundene velge mellom frontlasterne Fendt Cargo og Fendt CargoProfi med Cargo Lock koblingssystem og parallellføring med Z-geometri.

Fendt traktor i aksjon

Nye førerhusalternativer

Når det gjelder førerhuset kan kundene velge mellom VisioPlus-førerhuset med delt frontrute og dør til høyre og venstre, og panoramautgaven med en heldekkende frontrute og dør på venstre side. Et nytt alternativ er panoramautgaven med heldekkende frontvindu og med en dør på venstre og høyre side.

Downloads