Bærekraft hos Fendt - Fordi vi tenker på framtiden.

Verden står overfor enorme utfordringer. Innen 2050 kommer det til å bo ti milliarder mennesker på planeten vår. For å kunne brødfø alle trenger vi innovative tekniske løsninger, og samtidig må vi bruke ressursene som finnes, så effektivt som vi kan.

Fendt bidrar allerede nå betydelig til bærekraftig landbruk globalt. I framtiden skal vi fortsette å utvikle dette engasjementet på en helhetlig måte, integrere det i virksomhetsstrategien vår og sørge for at det vi gjør som markedsaktør, stemmer overens med dette.

Produktene våre bringer oss tett på naturen, og vi gjør vårt beste for å beskytte og bevare den. Engasjementet vårt er drevet av en overbevisning om at vi, som et tradisjonsrikt selskap, må ta ansvar både for denne generasjonen og for generasjonene som kommer etter oss. Vi er overbevist om at dette er veien til økonomisk sunn og bærekraftig vekst for oss selv, for partnerne våre og for kundene våre.

De fem handlingsområdene våre:

Som en del av vår forpliktelse har vi definert fem nøkkelområder som sammenfatter vårt arbeid for bærekraft.

Produksjon

Fendt skal fremme bærekraft i sin egen produksjon. Fokuset er på energiproduksjon og energiforbruk; de fire bærebjelkene er sporing, forebygging, reduksjon og substituering.

Vi forbedrer energieffektiviteten med tiltak som å fornye lysutstyr, oppgradere energisystemene i byggene våre og bruke den beste teknologien som er tilgjengelig til produksjon. Ved å lære opp våre ansatte kan vi sørge for at alle bidrar. Bare i 2019 har vi gjennom ulike tiltak vært i stand til å spare 900 000 kWh ved anleggene våre i Marktoberdorf og Bäumenheim. Videre har vi vært i stand til å stanse vekst i den delen av produksjonen som avhenger av økt energiforbruk. I 2019 trengte vi for eksempel 1992 kWh elektrisitet per traktor vi produserte i Marktoberdorf – mer enn 200 kWh mindre enn året før.

Fordi vi er et produksjonsselskap, er det ikke mulig å redusere energiforbruket vårt til null. Derfor bruker vi også fornybar energi og genererer for eksempel varme med sagflis fra nærområdet vårt. Ikke bare genererer vi varme fra fornybare kilder, men vi skaffer altså treflis lokalt fra kundene våre i skogdriftsnæringen. I Marktoberdorf og ved tre av våre andre anlegg genererer vi vår egen elektrisitet ved hjelp av solcelleenergi og bruker 100 % grønn energi. Dette har bidratt til at CO2-utslippene fra strømforbruket ved disse anleggene er redusert til null, og på energiområdet som helhet har vi vært i stand til å redusere utslippene med 70 % i løpet av de tre siste årene.

Produkt / kunde

Innsatsen vår for et bærekraftig miljø er størst der det teller mest – produktene våre. Dette stimulerer kundene våre til å bidra i retning av en mer bærekraftig framtid.

Ved å bruke Vario-girkassen vår sparer bøndene allerede 336 millioner liter diesel i året. Dette er bare mulig takket være vår miljøvennlige teknologi; fra den behovsstyrte viftedriften til vårt lavhastighetskonsept og den separate oljetilførselen til hydraulikk og transmisjon.


Vi har et stort utvalg av løsninger som hjelper kundene våre til å ta vare på den viktigste ressursen av dem alle: jorda. Et eksempel på traktorområdet er VarioGrip-teknologien, som dynamisk justerer lufttrykket i dekkene; og presisjonssåmaskinen Fendt MOMENTUM med Precision Planting-teknologi som bidrar til større avling og mindre bruk av plantevernmiddel og drivstoff.

Med innovative digitale løsninger for smart landbruk som FendtONE blir vi mer effektive og bruker ressursene bedre.

Og vi har blikket rettet mot framtiden. Stor etterspørsel har gjort at vi nå utvikler vår allerede prisbelønte Fendt e100 Vario. Fendt e100 Vario er en helelektrisk og dermed utslippsfri traktor som ikke bare optimaliserer energiutgiftene til kundene våre, men også kostnadene til vedlikehold og service. Slik kan de også bruke elektrisitet som er generert på miljøvennlig vis (solenergi, vind, biogass), på gården.

Vi har også utviklet prosjektet Fendt Xaver med tanke på framtidens landbruk. Ved hjelp av små, svermbaserte robotenheter og en skybasert løsning kan Fendt Xaver planlegge, overvåke og dokumentere såing i maisfelt helt nøyaktig. Robotene er svært lette og kan behandle åkeren og samtidig beskytte jorda og vareta sikkerheten ved å bruke gjødsel eller plantevernmiddel mest mulig økonomisk og effektivt – døgnet rundt.

Ansatte

Våre ansatte er hemmeligheten bak Fendt-kvaliteten. Vi prøver å fremme og kontinuerlig stimulere deres tradisjonelt sterke identifikasjon med selskapet og produktene.

Helseteamet vårt hjelper de ansatte med å holde seg friske og produktive på lang sikt. Kjernen i dette arbeidet er helseerklæringen vår, som definerer det viktigste – forebygging og helsefremmende tjenester, å skape et moderne arbeidsmiljø og opprettholde en arbeidskultur preget av respekt.

I tråd med verdiene i selskapet vårt kurser vi våre mer enn 400 administrative medarbeidere i Tyskland på områder som for eksempel mangfold og inkludering, vi deltar på jentedag på skolene, arrangerer karrieredager spesielt for realfagstudenter og er i ferd med å etablere et internt fadderprogram for å rekruttere både kvinner og menn med stort potensial til ledende stillinger.

Vi vokser også på å ha en kultur som proaktivt lærer av feil. Som en del av vår interne kampanje «Jeg dummet meg ut» stimulerer vi produksjonsmedarbeiderne våre til å lære av sine egne feil – og premierer dem symbolsk. Kommunikasjonen som følger dette, fremmer forståelse av individuelle feil som en verdifull del av den kollektive læringsprosessen hos Fendt.

Leveringskjede

I en globalisert verden er det spesielt viktig å etablere en bærekraftig leveringskjede og samarbeide tett med leverandørene.

Vi stoler på vår tradisjonelle tilnærming til produksjon, som vi utvikler videre. En av de 11 komponentene vi i 2020 integrerte i produksjonskjeden ved å skjære dem ut og montere dem i Marktoberdorf, var trekkstangrammen. I framtiden vil det ikke lenger være nødvendig å transportere disse delene fra leverandøren til oss, og takket være effektiviteten og det at vi bruker fornybar energi ved produksjonsanlegget vårt, kan vi nå produsere dem utslippsfritt.

Vi prøver å skaffe produktene vi ikke produserer selv, så lokalt som mulig – 66 % av leverandørene våre har base i Tyskland, og enda 28 % er har base i andre europeiske land. Men selv når leverandørene er nær oss, vil type transport ha betydning for selskapets utslipp. I løpet av de siste fem årene har vi vært i stand til å redusere utslippene i anskaffelseskjeden med 35 % per kilo som blir transportert. Dette har vært mulig ved å kombinere transport på bane og vei bedre, ved å bruke alternative framdriftsformer som for eksempel naturgass og ved å gruppere leveransene smartere.

Sist men ikke minst prøver vi kontinuerlig å forbedre kvaliteten på delene vi leverer. Eksempelvis har vi redusert mengden avfall med mer enn 63 % fra 2016 til 2020 og dermed ytt et betydelig bidrag til ressursøkonomisering i leveringskjeden vår (klimaavtrykk).

Samfunn

Wertachtal-verkstedene

Fendt er et selskap med sterke røtter i Marktoberdorf-regionen. Selskapets samfunnsengasjement gjenspeiler også dette.

Siden 1980-tallet har vi hatt gleden av å samarbeide med de lokale Wertachtal-verkstedene. De sysselsetter mennesker som på grunn av funksjonsnedsettelser ikke kan delta i det vanlige arbeidslivet, enten permanent eller bare i en forbigående periode. Staben i disse verkstedene har en rekke oppgaver for oss. De er en uatskillelig del av produksjonsvirksomheten og hjelper regnskapsteamet vårt, iblant også på Fendts eget anlegg. Det som begynte som et lokalt samarbeid med et sosialt tilsnitt, har for lengst utviklet seg til et samarbeid som lønner seg fra alle kanter. Disse verkstedene bearbeider nå mer enn 500 ulike deler for oss, hovedsakelig i serieproduksjon, men også på reservedelområdet. Og den omsetningen staben i disse verkstedene har generert for Fendt, har vokst i årevis.