2022-02-15Pressemelding

H2Agrar modellprosjekt hedret med DLG Agrifuture Concept Award 2022

Å redusere CO2-utslipp er en av fremtidens nøkkeloppgaver – også i landbruket. I modellprosjektet H2Agrar studerer ulike partnere hvordan en hydrogeninfrastruktur for landbruksbruk kan se ut. Rollen til AGCO/Fendt er å levere hydrogendrevne traktorer. DLG (German Agricultural Society) tildeler modellprosjektet førsteplassen som banebrytende arbeid for fremtidens landbruk.

H2Agrar modellprosjekt hedret med DLG Agrifuture Concept Award 2022

Å redusere CO2-utslipp er en av fremtidens nøkkeloppgaver – også i landbruket. I modellprosjektet H2Agrar studerer ulike partnere hvordan en hydrogeninfrastruktur for landbruksbruk kan se ut. Rollen til AGCO/Fendt er å levere hydrogendrevne traktorer. DLG (German Agricultural Society) tildeler modellprosjektet førsteplassen som banebrytende arbeid for fremtidens landbruk.

I H2Agrar landbruksmodellprosjektet brukes flere prototyper av en hydrogendrevet traktor på gårder med jevne mellomrom for første gang. Målet med prosjektet er å forske på og etablere en infrastruktur for hydrogen til landbruket i modellregionen Emsland, Tyskland.

Walter Wagner, administrerende direktør for forskning og utvikling AGCO/Fendt
Walter Wagner, administrerende direktør for forskning og utvikling AGCO/Fendt

Vi er veldig glade for å ha mottatt denne eksepsjonelle fremtidige prisen fra DLG. For både Fendts pre-development team og de andre H2Agrar-partnerne er denne prisen en motivasjon til å fortsette å jobbe energisk med å forske på alternative modeller for energiproduksjon, sier Walter Wagner, administrerende direktør for forskning og utvikling AGCO/Fendt. "For maskiner med høyt effektbehov er ikke elektrisk mobilitet et alternativ til konvensjonelle energier. Her forsker vi på andre alternative løsninger, som bruk av hydrogen. Modellprosjektet H2Agrar gir de beste forutsetningene for dette."

Grønn matproduksjon med hydrogen

Modell av prosjektet H2Agrar
Modell av prosjektet H2Agrar

Forskningsprosjektet skal blant annet også studere brukbarheten og ytelsespotensialet til hydrogen for landbruksmaskiner. For dette formål utvikler Fendt hydrogendrevne prototypetraktorer med brenselceller. Disse skal brukes under reelle forhold på to landbruksprøvegårder i Haren-regionen, Tyskland over hele prosjektperioden. Innenfor prosjektet skal hydrogenforbruket til traktorene fastsettes. Samtidig skal det forskes på de tekniske kravene til en egnet hydrogeninfrastruktur for landbruket. Disse funnene vil danne grunnlaget for videre forskning på å redusere CO2-utslipp fra landbrukskjøretøyer.

Om H2Agrar-prosjektet

I fellesprosjektet H2Agrar og prosjektet Green H2 Hub-Haren finansierer delstaten Niedersachsen, Tyskland utviklingen av en hydrogeninfrastruktur i modellregionen Emsland. Det grønne hydrogenet produseres ved hjelp av grønn energi fra en lokal innbyggers vindpark. Dette skal primært brukes i mobilitetssektoren og i landbruket. Til dette bygges en infrastruktur med egen bensinstasjonspark for alternative drivstoff som hydrogen, men også e-ladestasjoner. AGCO/Fendt jobber med prosjektet sammen med CEC Haren GmbH & Co. KG, Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG, Braunschweig tekniske universitet og Emden/Leer University of Applied Sciences.

Downloads