360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

VarioGrip for riktig dekktrykk

Den integrerte dekktrykkreguleringen VarioGrip tilpasser lufttrykket i dekkene fra 0,6 til 2,5 bar i løpet av kortest mulig tid, selv mens du kjører. Dette oppnås for alle hjul via den integrerte svivelventilen som er konstruert for å vare ut traktorens levetid. Luft tilføres via en væskekjølt kompressor samt traktorens egne ventiler.

Inntil 8 prosent mindre dieselforbruk på jordet.

Med VarioGrip kan dekktrykket justeres ved arbeid på jordet og ved kjøring på veien i løpet av noen minutter ved bruk av Varioterminalen. På denne måten kan dieselforbruket ved 0,8 bar (i stedet for 1,8 som er vanlig) under arbeid på jordet reduseres den med 8 prosent per hektar.**

** 1,8 bar brukes vanligvis som kompromiss når det gjelder lufttrykket på veien og på jordet når den brukes uten lufttrykksregulering

Inntil 2 prosent mindre dieselforbruk på veien.

Til og med når du kjører på veien med 2,4 bar (i stedet for 1,8) med full tilhenger, kan forbruket reduseres med to prosent.**

** 1,8 bar brukes vanligvis som kompromiss når det gjelder lufttrykket på veien og på jordet når den brukes uten lufttrykksregulering

Inntil 8 prosent mer arealdekning i løpet av samme tid

Korrekt dekktrykk gir større kraft på underlaget og dermed større trekkraft. Justert, innvendig dekktrykk gir effektiv reduksjon av sluring og rullemotstand. Og det har en positiv innvirkning på arealdekningen. Hvis dekktrykket reduseres under tung jordbearbeiding, økes dekkets kontakt med underlaget. Redusert sluring og økt effektivitet betyr inntil 8 prosent større arealdekning i løpet av samme tid.

Med 500 timer med tunge trekkoppgaver per år, betyr dette inntil 40 timer mindre arbeidstid. Beregnet per driftstime, fører dette til større arealdekning samtidig som dieselforbruket reduseres med en besparelse på inntil € 10 per time*. Hvis vi antar at traktoren brukes til tunge trekkoppgaver halvdelen av tiden, utgjør dette en mulig besparelse på € 50 000 i løpet av 10 000 driftstimer.**

* South Westphalia University of Applied Sciences, Agriculture Soest
** Basert på 10 000 timer, 59 % tunge trekkoppgaver, 5000 timer x € 10


** 1,8 bar brukes vanligvis som kompromiss når det gjelder lufttrykket på veien og på jordet når den brukes uten lufttrykksregulering

Inntil 3 prosent raskere på veien med samme motorkraft

Et større dekktrykk på veien reduserer rullemotstanden og forbedrer kjøresikkerheten. Du tjener på lavt drivstofforbruk og sikker kjøring. Lite dekkslitasje øker dekkenes levetid, selv ved høye hastigheter. Transporttiden kortes også inn, samtidig som samme mengde motoreffekt brukes.

En besparelse på inntil € 50 000 med Fendt VarioGrip

Inntil 3 % raskere

Et dekktrykk på 2,4 bar i stedet for 1,8 bar som er vanlig, på veien, korter inn kjøretiden med inntil tre prosent samtidig som dieselforbruket reduseres med to prosent.

Et dekktrykk på 2,4 bar på veien betyr:

 • 3 % kortere kjøretid
 • 2 % mindre diesel

Inntil 8 % større arealdekning

Ved jordarbeiding kan et optimalt dekktrykk på 0,8 bar i stedet for 1,8 bar som er vanlig, øke trekkytelsen med ti prosent. Dette øker arealdekningen med åtte prosent samtidig som dieselforbruket reduseres med åtte prosent per hektar. Med 500 timer med tunge trekkoppgaver per år, betyr dette 40 timer mindre arbeidstid.

Et innvendig dekktrykk på 0,8 bar betyr:

 • 10 % mer trekkraft +
 • 8 % større areal +
 • 8 % mindre diesel +
 • En besparelse på 40 timer per 500 driftstimer

En besparelse på inntil € 10 per time

Dette fører til en besparelse på € 10 per time ved tunge trekkoppgaver. Dermed kan € 50 000 spares i løpet av 10 00 driftstimer der 50 prosent er trekkoppgaver (dvs. 5000 driftstimer).**

Et dekktrykk på 0,8 bar betyr:

 • En besparelse på € 10 per time
 • En besparelse på € 50 000 i løpet av 5000 timer ved trekkoppgaver.

* South Westphalia University of Applied Sciences, Agriculture Soest
** Basert på 10 000 timer, 59 % tunge trekkoppgaver, 5000 timer x € 10


VarioGrip beskytter jorden og muliggjør store avlinger

Mosaic

Mindre jordpakking

Innen jordbruk oppnås vanligvis mindre jordpakking ved å redusere kontaktflatetrykket. Mindre lufttrykk i dekket betyr større kontaktflate. Lasten fordeles dermed over en større flate.

 • Mosaic

  Mindre jordpakking

  Innen jordbruk oppnås vanligvis mindre jordpakking ved å redusere kontaktflatetrykket. Mindre lufttrykk i dekket betyr større kontaktflate. Lasten fordeles dermed over en større flate.

 • Mosaic

  Bedre næringstilstand i jorden

  Riktig dekktrykk øker effektiviteten og muliggjør en forsiktig overføring av traktoreffekten til underlaget. Dette fører til forbedret næringstilstand i jorden og større avling.

 • Mosaic

  Fruktbar jord

  Luft og vann lagres i porene i jorden. Kjennetegnet på fruktbar jord er 40 prosent åpne porer og 60 prosent fast masse.* Den faste massen bærer hele vekten under jordarbeidingen. Et justert lufttrykk bidrar til strukturen og vedlikeholdet av porene.

  * Kilde: Prof. Dr. Volk, University of Applied Sciences Soest

Fordeling av grunntrykket

Velkjent og velutprøvd: Et tilpasset, lavere dekktrykk øker ikke bare arealdekningen og reduserer dieselforbruket, men er effektiv når det gjelder å beskytte jorden. Et mykere og bredere dekk øker kontaktflaten med overlaget slik at vekten fordeles bedre som igjen reduserer trykket på underlaget. Hvis dekket er smalt og hard, komprimeres vanlig jord mer enn nødvendig. Overflaten skades også med "sluring med kutteeffekt" * som forårsakes av dekkprofilen og det forbrukes mer drivstoff: spor med en dybde på mer enn 10 cm dobler drivstofforbruket*.

* Kilde: Prof. Dr. Volk, University of Applied Sciences Soest

La høyre spor bli igjen

Bildet viser dekksporet etter samme jordbrukstraktor, én gang med høyt (høyre) og én gang med lavt dekktrykk (venstre). Du kan se innvirkningen som lufttrykket har på jorden ved lengden på dekkavtrykket. Bildet til høyre viser dekkavtrykket ved høyt trykk. Det viser tydelig kortere kontaktflate. Vekten er ikke fordelt like bra, slik at dekkene synker dypere ned i bakken. Bildet til venstre viser samme dekk, men denne gangen med lavere lufttrykk. Dekket kan utvide seg mer og vekten fordeles bedremot bakken. Kontaktflaten er vesentlig større og bredere, slik at trykket blir mindre på jorden.

Andre overbevisende fordeler!

Optimal beskyttelse

Det beskyttende designet av systemet sikrer maksimal pålitelighet og lang levetid. Det finnes ikke noen fare for å rive av luftslanger som stikker ut.

Lite dekkslitasje

Med dekktrykk-reguleringssystemet, kan trykket raskt tilpasses forholdene. Dette gir effektiv reduksjon av dekkslitasjen.

Pumpes raskt ut

Den doble kompressoren med vannkjøling sikrer at dekkene fylles i løpet av kort tid. Den doble kompressoren har mye større kapasitet enn en standard kompressor.

Perfekt integrert – Enkel betjening med Varioterminalen

Ved bruk av Varioterminalen kan dekktrykket reguleres kun med et trykk på en knapp. Hjelpesystemet informerer traktorførerne om for lavt eller for høyt lufttrykk i dekkene.

Dekktrykk-reguleringssystem: Teknologien

VarioGrip er et fullt integrert dekktrykk-reguleringssystem fra Fendt som bruker kjøretøyets egen ventilteknologi og kanaler til føring av luften. Den komplette løsningen er basert på en vannkjølt kompressor med høy kapasitet og to stempler som sikrer svært høyt luftmengde. Det er svivelventiler på akslingen foran og bak. I denne tolednings-teknologien, åpner styreledningen dekkventilen, og dekktrykket økes og reduseres med fylledningen. Svivelventilene er utsatt for lite slitasje da disse kun er under trykk når trykket i dekkene økes eller reduseres.

En annen fordel er at det ikke slipper ut luft fra dekkene når ledningene er skadet. Dette betyr større sikkerhet. Systemet er lett å betjene fra Varioterminalen. Dekktrykket på akslingene foran og bak kan justeres hver for seg til arbeid på jordet eller på veien. Disse innstillingene lagres i Varioterminalen. På denne måten muliggjør dekktrykk-reguleringssystemet regulering av trykket under kjøring.

Intelligent integrering på forakselen.

Ledningene til VarioGrip dekktrykk-reguleringssystemet går gjennom en svivelventil. Ventilen på dekket åpnes pneumatisk via styreledningen (grønn). Lufttrykket i dekket kan raskt reduseres eller økes via luftledningen (blå).

Fylledning til ventilen

Styreledning til ventilen

Fylledning – inntak på styrespindelen

Styreledning – inntak på styrespindelen

Svivelventil på forakselen

Dekktrykk-reguleringssystemet i nøytral test

Beviset

En nøytral test foretatt av University of Applied Sciences, Agrarwirtschaft Soest gir imponerende bevis på at VarioGrips integrerte dekktrykk-reguleringssytem øker effektiviteten. Denne studien ble utført i august 2014 med en Fendt 828 Vario som var utstyrt med det integrerte dekktrykk-reguleringssystemet VarioGrip. Både effekten under tunge trekkoppgaver på jordet samt under transport, ble fastslått. Resultatene av studien viser tydelige økonomiske fordeler.

Som grunnlag for å beregne sluring ble dekkets omkrets fastslått på fast grunn med forskjellige lufttrykk.

En pulsteller ble festet til trakten på akslingen for å sikre mest mulig nøyaktig registrering av rotasjonen for å fastslå den teoretiske hastigheten.

En ekstern volumteller ble montert på dieseltilførselsledningen og returen for å måle drivstofforbruket under VarioGrip testen.

Dekktrykk-reguleringssystem – fordi det lønner seg!

Det kan være nødvendig å tilpasse dekktrykket ofte avhengig av bruken. Det integrerte dekktrykk-reguleringssystemet VarioGrip tilpasser dekktrykket under kjøring, og dermed sparer du masse tid. Takket være VarioGrip, reduseres tiden som trengs for å justere dekktrykket under kjøring og når du forlater jordet, til et minimum, og arbeidet utføres raskere.


Dekktrykkregulering under jordarbeiding


Dekktrykkregulering under forskjellige arbeidsoppgaver, som f.eks. kjøring av gjødsel

Bildekilder: AGCO/Fendt, Prof. Dr. Volk, Fachhochschule Soest

Det neste steg på vegen til din Fendt 800 Vario