Integrert Fendt VarioGrip dekktrykkregulering.

Riktig dekktrykk, hver gang.

Den integrerte dekktrykkreguleringen VarioGrip tilpasser lufttrykket i dekkene raskt fra 0,6 til 2,5 bar, selv under kjøring. Dette skjer på alle fire hjulene med den integrerte svivelgjennomføringen, som er konstruert for å vare ut traktorens levetid. Luft tilføres via en væskekjølt dobbel-kompressor via traktorens egne ventiler.

VarioGrip er tilgjengelig for aksler med og uten flens og utgjør grunnlaget for å justere dekktrykket med et enkelt tastetrykk, selv med tvillingdekk.

Hva er det som gjør Fendt VarioGrip så spesiell?

Her kan du se de spesielle Fendt-løsningene – våre Fendt Spotlights – som gjør en Fendt VarioGrip dekktrykkregulering så unikt.

VarioGrip er Fendts fullt integrerte dekktrykkregulering med en traktorspesifikk ventil og luftstrømningsløsning. Den komplette løsningen har en vannkjølt høyytelse-kompressor med to stempler for utmerket luftstrømning. .

Meget godt beskyttet

Det beskyttede designet gir deg et system med maksimum driftspålitelighet og levetid. Det er ikke noen fare for utstikkende luftkanaler som fører til riving.

Enkel å kontrollere på Varioterminal

Reguleringen fungerer enkelt med et tastetrykk på Varioterminalen. Du kan stille inn dekktrykket for jordarbeid og kjøring på vei separat på for- og bakaksler. Disse innstillingene er lagret i Varioterminal, slik at systemet kan regulere dekktrykket selv under kjøring.

Assistansesystemet informerer føreren om dekktrykket er for lavt eller for høyt.

Klare fordeler.

Den integrerte Fendt VarioGrip dekktrykkreguleringen er ikke bare varsom med jorden din, men reduserer også dieselforbruket, sparer tid og penger, og øker din produktivitet.

Beskyttelse av jorda og høyere avlinger

Beskytter jorda

Det vanligste tiltaket for å beskytte jorda innenfor landbruket, er å redusere kontaktarealtrykket. Mindre lufttrykk i dekket gir et større kontaktareal, og fordeler lasten over et større område.

Bedre fertilitet til jorden

Det riktige dekktrykket øker effektiviteten og overfører traktorens krefter til bakken på en mer varsom måte. Resultatet er bedre fertilitet til jorden og høyere produksjonsrater.

Fertil jord

Luft og vann lagres i porer i jorden. Fertil jord består av omtrent 40 % løse porer og 60 % faststoff.* Faststoffene bærer all belastningen i kultiveringsprosessen. Tilpasning av lufttrykket hjelper til å bygge opp og bevare den porøse strukturen.

* Kilde: Prof. Dr. Volk, Soest University of Applied Sciences

Fordelt bakketrykk

Det er velkjent faktum, et tilpasset, redusert dekktrykk øker ikke bare arealdekningen og reduserer dieselforbruket, men beskytter også jorden aktivt. Et mykere, bredere dekk øker bakkekontaktarealet for å fordele lasten bedre, og reduserer bakketrykket. Hvis dekket er smalt og hardt, vil ikke det bare kompakte den normale jordstrukturen unødvendig, men dekket vil også skade toppjordlaget ytterligere med slure-effekten, og gi større drivstofforbruk. Spor dypere enn 10 cm vil doble drivstofforbruket.*

* Kilde: Prof. Dr. Volk, Soest University of Applied Sciences

Lag de rette sporene.

Bildet viser avtrykket til det samme traktordekket, høyt oppblåst (høyre) og mindre oppblåst (venstre). Lengden på dekkavtrykket viser hvordan lufttrykket i dekket påvirker bakken. Bildet til høyre viser avtrykk av et høyt oppblåst dekk. Du kan tydelig se det kortere kontaktområdet. Vekten er mindre fordelt og dekket synker dypere ned i bakken. Bildet til venstre viser det samme dekket, mindre oppblåst denne gangen. Dekket kan ekspandere og fordele lasten bedre over bakken. Dette gjør kontaktområdet mye lengre og bredere, og reduserer bakketrykket.

Opptil 8% mindre dieselforbruk på jordet

Med VarioGrip kan du perfekt tilpasse dekktrykket for arbeid på jordet og kjøring på vei. Det tar bare noen få minutter med enkle kontroller på Varioterminalen. Ved å stille trykket til 0,8 bar (i stedet for vanlige 1,8 bar) kan redusere dieselforbruket ved arbeid på jordet med 8 % per hektar.**


** 1,8 bar antas som det vanlige gjennomsnittstrykket for både kjøring på vei og bruk på jordet, uten justering av lufttrykket.

Opptil 2% mindre dieselforbruk på veien

Selv på veien med et trykk på 2,4 bar (i stedet for 1,8 bar) med en full tilhenger, kan du redusere forbruket med 2 %.**


** 1,8 bar antas som det vanlige gjennomsnittstrykket for både kjøring på vei og bruk på jordet, uten justering av lufttrykket.

Opptil 3 % raskere på veien med samme motoreffekt

Økt dekktrykk på veien reduserer rullemotstanden og fremmer kjøresikkerheten. Dette gir deg fordelene med både lavere drivstofforbruk og sikker håndtering.


Et dekktrykk på 2,4 bar på veien i stedet for de vanlige 1,8 bar, resulterer i opptil 3 % kortere kjøretid med 2 % mindre dieselforbruk.

Lav dekkslitasje øker dekkets levetid selv ved høyere hastigheter. Med samme motoreffekt kan du forkorte transporttiden.2,4 bar dekktrykk på veien betyr:

  • 3 % mindre reisetid
  • 2 % mindre diesel

Opptil 8 % mer arealkapasitet på samme tid

Riktig dekktrykk overfører mer kraft til bakken for økt trekkraft. Ved å tilpasse dekktrykket kan du effektivt redusere sluring og rullemotstand. Og dette har en positiv effekt på arealdekningen din! Hvis du reduserer høyt dekktrykk for tungt arbeid på jordet, økes dekkets bakkekontaktareal automatisk. Den resulterende reduksjonen av sluring og økt effektivitet resulterer i opptil 8 % mer arealdekning på samme tid.

Besparelsespotensial på opptil € 50.000

Hvis du setter dekktrykket til 0,8 bar i stedet for den vanlige 1,8 bar for jorddyrking, kan du nyte 10 % mer trekkraft. Dette resulterer i en større arealdekning på 8 %, og reduserer dieselforbruket ditt med 8 % per hektar.

Hvis du utfører 500 timer med tungt trekk-arbeid per år, er det 40 færre timer du må jobbe. Omregnet til driftstimer betyr økt arealdekning og redusert dieselforbruk besparelser på opptil € 10 per time.* Forutsatt at halvparten av traktorens driftstid brukes på tungt trekk-arbeid, er det en potensiell besparelse på € 50.000 for hver 10.000 driftstimer.**

Et dekktrykk på 0,8 bar betyr:

  • Innsparing på € 10 hver time
  • € 50.000 innsparing over 5000 timer med trekk-arbeid

* South Westphalia University of Applied Sciences, Agriculture, Soest
** Basert på 10.000 driftstimer, 50 % trekk-arbeid, 5.000 driftstimer x € 10

Teknologi: Slik fungerer Fendt VarioGrip dekktrykkregulering

Radiale roterende gjennomføringer er plassert på for- og bakakslene. Med vår to-linjeløsning åpner kontrollinjen dekkventilen og oppblåsingslinjen blåser opp/tømmer dekket. De roterende gjennomføringene er utsatt for lavt belastning, ettersom de bare står under press ved oppblåsing og tømming.

Smart integrert på forakselen

Linjene til VarioGrip dekktrykkregulering går gjennom en radial roterende gjennomføring. Ventilen på dekket åpnes pneumatisk via kontrollinjen (grønn). Dekket kan raskt pumpes opp eller tømmes via oppblåsingslinjen (blå).

Oppblåsingslinje til ventil
Oppblåsingslinje - inngang ved stubbaksel
Oppblåsingslinje - inngang ved stubbaksel
Oppblåsingslinje til ventil
Oppblåsingslinje til ventil

Perfekt ballastering med Fendt Grip Assistant

Foruten dekktrykk, er ballast og kjørehastighet også avgjørende for overføring av kraft til bakken. Den nye løsningen kalles: Fendt Grip Assistant. Denne assistenten er helintegrert i Varioterminalen og bestemmer raskt riktig dekktrykk, optimal ballast og kjørehastighet. Avhengig av redskapet eller ballasten på traktoren anbefaler Grip Assistant enten frontvekter og hjulvekter eller optimal arbeidshastighet.

Grip Assistant anbefaler riktig dekktrykk og ballastering for en definert hastighet når Speed Select-modus er valgt. I Ballast Select-modus anbefaler Assistant den ideelle arbeidshastigheten samt det optimale dekktrykket for en definert ballast.

Kilde for bilder: AGCO/Fendt, Prof. Dr. Volk, Soest University of Applied Sciences