2024-06-06Pressemelding

Profesjonelle funksjoner for Fendt Rotana Combi rundballepresser

Maksimal fôrkvalitet og enklere fakturering takket være nøyaktig registrering av vekt og fuktighet: Fendt Rotana Combi presse/pakke-kombinasjoner vil i fremtiden være tilgjengelige med profesjonelle funksjoner som fuktighetsanalyse og veiefunksjon. Automatiserte applikasjoner er tilgjengelige som Fendt Loadsensing-Profi og Fendt TIM-Profi-løsninger.

Profesjonelle funksjoner for Fendt Rotana Combi rundballepresser

Maksimal fôrkvalitet og enklere fakturering takket være nøyaktig registrering av vekt og fuktighet: Fendt Rotana Combi presse/pakke-kombinasjoner vil i fremtiden være tilgjengelige med profesjonelle funksjoner som fuktighetsanalyse og veiefunksjon. Automatiserte applikasjoner er tilgjengelige som Fendt Loadsensing-Profi og Fendt TIM-Profi-løsninger.

Markedslanseringen av den velprøvde Profi-funksjonspakken for Fendt Rotana Combi gir kundene et bredt spekter av automatiserte prosesser og data for dokumentasjon. Som allerede kjent fra Fendt Rotana singelpresser, kan kundene bestille de såkalte Profi-funksjonene som en pakke:

  • Veiefunksjon
  • Fuktighetsanalyse
  • Automatisk stopp etter innbindingsprosessen (kun med Tractor Implement Management System, TIM)
  • Automatisering av balleutkastingen
  • Automatisk rengjøring av knivsporene
  • LED-arbeids- og vedlikeholdsbelysning
  • Funksjon for å styrke ballekantlaget

Uavhengig av totalpakken kan kundene velge veie- eller fuktighetsmålefunksjon som et individuelt tilvalg for Fendt Rotana Combi rundballepresser.

Nøyaktig registrering av vekt og luftfuktighet

Frem til nå har egenskaper som avlingstype, størrelse, antall kniver, nettlag og antall rundballer vært avgjørende for å evaluere arbeidsomfanget og for fakturering av kontraktsarbeidet. Med Profi-funksjonspakken for rundballepresser kan kundene nå få direkte tilgang til parametere som spesifikk ballevekt og fuktighet. Balleveiingssystemet fungerer pålitelig og kalibreringsfritt. Resultatet er at rundballene kan planlegges for fôring eller salg i henhold til gjennomsnittlig tørrstoffinnhold.

Under presseprosessen måler to sensorer på innsiden av pressekammeret kontinuerlig fuktigheten i det pressede materialet. Hvis den individuelt justerbare fuktighetsgrensen - for eksempel 14 prosent overskrides i mer enn tre sekunder, utløses et akustisk signal. Denne sensorbaserte fuktighetsalarmen forhindrer lagring av for fuktig høy eller halm. Dette minimerer risikoen for egenoppvarming og reduserer risikoen for selvantennelse betydelig. Baller med kritisk fuktighetsinnhold kan tørkes separat på jordet og lagres senere. Alternativt kan brukeren la kritiske områder av jordet med for høyt fuktighetsinnhold tørke ut og høstes på et senere tidspunkt.

Optimaliser bruken av gjødsel til spesifikke områder

Gjødsle etter behov, spar kostnader og øk avlingene: Kunden kan bestemme tørrstoffet (TS) som høstes ut fra den faktiske ballevekten og det nøyaktige fuktighetsinnholdet. Dette øker planleggingssikkerheten for fôrrasjonene, og han kan utlede gjødselbehovet for sine arealer for å optimalisere avlingen. Fendt Rotana lagrer de feltspesifikke dataene i Fendt Task Doc. Takket være ISO XML-formatet kan datapostene også leses ut i en blandet maskinpark.

Jevnt presset kort halm

Kortkuttet halm egner seg spesielt godt som strø eller som en verdifull råfiberkilde i fôret. Kortkuttet halm gir brukeren en stor utfordring: Stabilitet under transport og lagring. Funksjonen for optimalisering av kantlag forhindrer at baller med kortkuttet halm blir ustabile. Føreren kan stille inn hvor stor prosentandel av ballens kantlag som skal forbli usnittet direkte i førerhuset. Dette har den fordelen at stabiliteten forblir konstant selv med varierende ballediameter.

Høyere produksjon takket være automatisert balleutkast

Hvert minutt teller under innhøstingen. Spesielt for leiekjøring og gårder med en høy grad av egenmekanisering, er dette avgjørende. Fendt Rotana Combi rundballepresser fungerer nesten helautomatisk. Den automatiserte balleutkastingen sparer tid, avlaster føreren og øker effektiviteten. TIM Auto Stop-funksjonen er også tilgjengelig for TIM-kompatible traktorer. Når ballen når ønsket størrelse og tetthet, stopper traktoren automatisk. Ballen bindes, overføres, pakkes inn og legges på plass uten at føreren trenger å gjøre noe. I mellomtiden kan føreren aktivere joysticken, og maskinen fortsetter å kjøre.

Automatisk rengjøring av knivspaltene og automatisk smøring av alle rullelagrene gjør Fendt Rotana Combi spesielt vedlikeholdsvennlig. Under nettbindingsprosessen trekkes de utsvingte knivene automatisk inn og svinges deretter ut igjen. Denne funksjonen gjør det enkelt å veksle mellom snittet og usnittet. Spesielt maskinentreprenører, som ofte skifter mellom ulike felt og vekster, sparer tid fordi det ikke lenger er nødvendig med den tidkrevende omstillingen til blindkniver.

Fra juli 2024 kan de nye Profi-funksjonene bestilles som enten Loadsensing Profi- eller TIM Profi til Fendt Rotana 130 F Combi og 160 V Combi rundballepresser.

Downloads