360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

ISOBUS redskapsstyrning

Fordi én terminal er nok

Traktorer og redskaper er utviklet til en enhet, der traktoren utgjør prosessorenheten for alle prosedyrer. ISOBUS redskapsstyring er perfekt integrert i betjeningskonseptet Fendt Vario, der du nå bare trenger én terminal. SectionControl muliggjør automatisk seksjonsstyring via GNSS posisjon.

Redskapet er under full kontroll

Perfekt for alle arbeidsoppgaver

For Fendt Variotronic er ISOBUS grensesnitt den avgjørende linken til redskaper. Innstillingene for alle redskaper som er kompatible med ISO 11783 kan gjøres ved bruk av ISOBUS redskapskontroll på Fendt Varioterminal. Videre tilbyr Variotronic ulike muligheter til å tilpasse betjeningselementene til den bestemte arbeidsoppgaven. F.eks. for å kontrollere funksjoner med Variospaken eller hente frem forhåndsprogrammerte innstillinger.

ISOBUS redskapsstyring i Varioterminal

Med en ISOBUS redskapsstyring, overføres redskapet drifts-data til Varioterminalen, hvor de vises tydelig. På den store Varioterminalen, kan føreren velge mellom flere forskjellige visninger: Enten todelt skjerm stående eller liggende, eller full skjerm med menylinjer på høyre eller separat på begge sider.

De viktigste funksjonene er på Variospaken

Den unike Variospaken er en ekte multifunksjons joystick – ergonomisk, intuitiv og praktisk. Om ISOBUS støtter dette, kan ofte brukte funksjoner tildeles knappene på Variospaken – rett i hånden. Opptil 10 funksjoner kan tildeles ved å klikke i Varioterminalen. Det tydelige displayet gir oversikt over aktuelle oppdrag på et øyeblikk.

ISOBUS redskapsstyring

ISOBUS redskapsstyring er perfekt integrert i 7“ og 10,4” Varioterminal og i 10,4“/10-B Varioterminal (ikke på Power-versjonen). Redskapet styres med terminalen og Variospaken – ekstra terminal er ikke nødvendig. I fullskjermvisning, blir Varioterminal en fullverdig ISOBUS-terminal.

Tildeling for knapper på Variospaken

Etter behov, kan funksjoner for redskapsstyring og vendeteigsautomatikk legges til Variospaken. Hver maskinfører finner sin perfekte betjeningsergonomi. I kombinasjon med sporfølgingssystemet VarioGuide, kan vendeteigsautomatikken VariotronicTI utføre alle mulige relevante sekvenser på vendeteigen.

SectionControl

Presisjon under gjødsling og sprøyting

Redskapsstyringen har automatisk seksjonsstyring. Når du arbeider med sprøyter, gjødselspredere eller luftassisterte såmaskiner, gir SectionControl mulighet for ytterligere reduksjon av innsatsmidler som f.eks. gjødsel eller plantevernmidler. Dette har en positiv effekt på både kostnader og for miljøet.

Funksjonalitet i terminalen

SectionControl slår seksjoner på og av på vendeteigen eller i kantene på feltet for å hindre uønsket overlapping. Systemet er optimalt integrert i Variotronic betjeningsgrensesnittet.

Assistent om bord

Foruten benevnelsen og geometri til redskapet, blir også forsinkelsesparametere for å slå seksjoner på og av også overført til traktoren når et ISOBUS-redskap som støtter SectionControl tilkobles. Disse standard-verdiene, som er blitt tildelt for redskapsprodusenten må tilpasses under drift. Fendt har utviklet en assistent som veileder føreren gjennom prosessen med å sette opp rett innstilling for disse korreksjonsverdiene, basert på resultatene av arbeidet.

Bruk av SectionControl

Betjeningselementene for SectionControl er integrert i Varioterminalen, og er enkle og lette å forstå. Logisk oppbygging gir enkel bruk.

SectionControl

Den nye funksjonen SectionControl kan gi helautomatisk kontroll via GNSS-signal, avhengig av ønsket grad av overlapping på ISOBUS-kompatible sprøyter, gjødselspredere og såmaskiner. Dette gir nøyaktige arbeidsresultater og sparer frø, gjødsel eller plantevernmidler ved å hindre overlapping eller behandlinger av områder utenfor feltet. Og det gjør arbeidet lettere for føreren, dag og natt.

Assistant SectionControl

Mosaic

Valg på og av

I praksis – f.eks. under første oppstart – må forsinkelse for på- og av justeres. Frem til nå har en grovt anslått korreksjonsverdi blitt lagt inn og benyttet. Denne er deretter tilpasset i løpet av de påfølgende sporpasseringene, gjennom en trinnvis tilnærming.

 • Mosaic

  Valg på og av

  I praksis – f.eks. under første oppstart – må forsinkelse for på- og av justeres. Frem til nå har en grovt anslått korreksjonsverdi blitt lagt inn og benyttet. Denne er deretter tilpasset i løpet av de påfølgende sporpasseringene, gjennom en trinnvis tilnærming.

 • Mosaic

  "Pop-up vindu" for å velge "for tidlig" eller "for sent"

  En meny i Fendt Assistant hjelper føreren til å gjøre rett innstilling, basert på resultatene av arbeidet. Assistant har to funksjoner: en for aktivering av innkoblingstidspunkt, og en for aktivering av utkoblingstidspunkt.

 • Mosaic

  Innstilling for utkoblingstidspunkt

  Føreren behøver bare å bestemme lengden av åpningen eller det området som er blitt bearbeidet for mye, og legge i dette tallet. Ved hjelp av kjørehastigheten fastsettes de riktige forsinkelsesverdier og legges automatisk inn i menyen.

AEF konformitets-test for ISOBUS-redskaper

AEF har utviklet en konformitetstest for ISOBUS-redskaper. Denne testen sjekker AEF-funksjoner som går utover ISOBUS-standarden og viser omfanget av funksjonene som ISOBUS-komponenter tilbyr. Bare redskaper som har bestått denne testen er sertifisert og bærer AEF-etiketten.

AGCO/Fendt er en av grunnleggerne av AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation). Initiativet er en uavhengig, internasjonal bransjeorganisasjon. Som en brukerplattform, gir det ressurser og erfaring for utvidet bruk av elektronikk i landbruket. Fokuset er for tiden på viktige temaer vedrørende ISOBUS.

www.aef-online.org