2024-06-06Pressemelding

Smart og helt nyutviklet: Fendt Former C to-rotors senteravleggende samlerive

Fendt Former medium samleriver med en arbeidsbredde fra 6,90 m til 10 m er mye brukt på europeiske gårder med egen maskinpark. Serien har nå blitt fullstendig videreutviklet. Velprøvde funksjoner som den patenterte SteerGuard eller den doble armen på rotoropphenget får for første gang i dette segmentet en rekke ISOBUS-funksjoner som ProConnect, med Fendt FlexHigh- og MyMemory-funksjoner eller Section Control. Dette betyr at Fendt oppfyller behovene til ulike gårder, fra innstegsmodellen med to-rotorer til profesjonelle krav til ISOBUS og smart kontroll.

Smart og helt nyutviklet: Fendt Former C to-rotors senteravleggende samlerive

Fendt Former medium samleriver med en arbeidsbredde fra 6,90 m til 10 m er mye brukt på europeiske gårder med egen maskinpark. Serien har nå blitt fullstendig videreutviklet. Velprøvde funksjoner som den patenterte SteerGuard eller den doble armen på rotoropphenget får for første gang i dette segmentet en rekke ISOBUS-funksjoner som ProConnect, med Fendt FlexHigh- og MyMemory-funksjoner eller Section Control. Dette betyr at Fendt oppfyller behovene til ulike gårder, fra innstegsmodellen med to-rotorer til profesjonelle krav til ISOBUS og smart kontroll.

Fendt Former C-serien består av seks modeller med arbeidsbredde fra 6,90 til 10 meter. Disse Fendt Former-modellene kjennetegnes av høye arbeidshastigheter og rent fôr, et bredt utvalg av utstyrsalternativer og et stort antall valgfrie ISOBUS-funksjoner. Utvalget omfatter standardmodeller uten ISOBUS-funksjonalitet og smartmodeller for kunder med høye krav til ISOBUS-funksjoner.

I betegnelsen på Fendt Former 920 C PRO-modellen står 920 for en maksimal arbeidsbredde på 9,20 meter, C for "center delivery" – senteravleggende - og PRO for modellene med ISOBUS.

Modelloversikt Fendt Former C to-rotors senteravleggende samlerive


Arbeidsbredde

Uten ISOBUS

Med ISOBUS

6,90 – 7,60 m

Fendt Former 760 C


7,60 – 8,60 m

Fendt Former 860 C

Fendt Former 860 C PRO

8,00 - 9,20 m

Fendt Former 920 C

Fendt Former 920 C PRO

8,80 – 10,00 m


Fendt Former 1000 C PRO

ISOBUS-styringen på Fendt Former er fullt integrert i traktorens terminal. Dette betyr at funksjonene også kan tilordnes direkte til betjeningsspaken på en enkel måte. Ved hjelp av ISOBUS kan føreren stille inn arbeids- og skårbredden, intensiteten til Fendt FlexHigh eller rakehøyden direkte fra førerhuset. ISOBUS-styringen av PRO-modellene muliggjør individuelt rotorløft som standard. Elektrohydraulisk individuelt løft er tilgjengelig som ekstrautstyr til standardmodellene. Fordelene med individuelt løft: Svært presist arbeid, selv med kiler eller vinklede områder, samt på vendeteiger. I tillegg unngås overlappinger. Dette suppleres av det justerbare vendeteigsløftet. Løftehøyden på rotorene på vendeteigen kan stilles inn i fem trinn og justeres via terminalen.

Seksjonskontroll for to-rotors senteravleggende samlerive

For første gang i dette segmentet er ISOBUS Section Control-funksjonen tilgjengelig som ekstrautstyr til Fendt Former PRO-modellene. Section Control registrerer de bearbeidede områdene og løfter rotorene automatisk så snart det kjøres over områder som allerede er bearbeidet, for eksempel på vendeteigen. Dette reduserer smussinntrengning og slitasje, avlaster føreren og øker den totale effektiviteten til slåmaskinkombinasjonen.

ISOBUS for Fendt Fomer med Fendt ProConnect

Det unike Fendt ProConnect ISOBUS-systemet er kjent fra Fendt Former-serien med fire rotorer, og er for første gang tilgjengelig for to-rotors senteravleggende samleriver. Fendt ProConnect består av Fendt FlexHigh- og MyMemory-funksjoner som er spesielt utviklet for river.

Optimal rakehøyde ved høy hastighet

For å oppnå optimale resultater tilpasser Fendt Former arbeidshøyden på tindene til kjørehastigheten via den automatiske FlexHigh-høydejusteringen. Hvis traktorens kjørehastighet øker, senker det hastighetsavhengige systemet rotorene og regulerer avstanden mellom tindene og bakken. På denne måten unngås tap ved raking. Hvis kjørehastigheten synker, løfter systemet rotorene for å hindre at smuss trenger inn. Dette øker arealeffekten betydelig, selv med store fôrmengder. Det hastighetsavhengige kontrollsystemet reduserer fôrtap og fôrforurensning på samme tid.

Fendt FlexHigh-justering av rivehøyden

Når maskinen står stille, er tindene løftet helt opp. Dette intelligente styresystemet beskytter graset, reduserer smussinntrengning og forbedrer dermed fôrkvaliteten. Hvis rakehøyden optimaliseres i alle situasjoner, reduseres også slitasjen på tindene.

Innstillingsminne forkorter innstillingstiden

Det integrerte MyMemory-systemet for lagrer innstillinger som arbeidsbredde, skårbredde og rakehøyde. Ved å trykke på en knapp flyttes maskinen til den mest kompakte transportposisjonen når arbeidet er ferdig. På neste jorde hentes de tidligere lagrede innstillingene frem ved å trykke på en knapp, og maskinen går helt automatisk tilbake til de siste innstillingene. Dette minimerer antall betjeningsfeil og reduserer innstillingstiden betydelig.

Praktisk betjening

I kombinasjon med en ISOBUS-kompatibel traktor kan alle funksjoner betjenes via joysticken og traktorterminalen. Brukergrensesnittet er også fullstendig optimalisert for FendtONE. Det enkle og tydelige displayet gjør det enklere å betjene maskinfunksjonene. Ved behov er det også mulig å ettermontere en joystick. Det vedlikeholdsfrie, boltede rotorhodet og de lange vedlikeholdsintervallene for kraftuttaksakslene reduserer vedlikeholdskostnadene. En areal- og timeteller gjør det enklere å beregne utført arbeidet, og det kvalifiserer maskinen for utvidet garanti.

Beskyttede komponenter

Fôrhøsting skje vanligvis i trange innhøstingsvinduer, derfor er bøndene avhengige av maskiner med høy driftssikkerhet. De beskyttede komponentene i Fendt Former to-rotors senteravleggende samlerive bidrar på en avgjørende måte til driftssikkerheten. Den patenterte utformingen av tvangsstyringen på transporthjulene - Fendt SteerGuard - er kun tilgjengelig for Fendt-river og er unik på markedet. Styreakselen ligger godt beskyttet i hovedrammen og sikrer presis styring selv etter mange års bruk.

For å beskytte maskinen mot mulige skader er hver rotor utstyrt med separate overbelastningsbeskyttelser. Funksjoner som det nye slangeskapet med værbeskyttet elektronisk støpsel, indikator for arbeidsbredde og transportlås - begge synlige direkte fra førerhuset kompletterer maskinen.

Kombinerer jordbeskyttelse og manøvrerbarhet

Nøyaktig justering og kontroll av de ulike komponentene for markføling beskytter grastorven og forhindrer at smuss trenger inn. Fendt Former har flere funksjoner som forbedrer markfølingen. Velkjente funksjoner som jet-effekten og den doble armen for rotoropphenget bidrar til å produsere grovfôr av høy kvalitet. Rotorrammens helning på langs og på tvers kan også justeres trinnløst. Den parallelle løftingen av rotorene er nyutviklet. Takket være sofistikert kinematikk løftes begge rotorene parallelt med bakken og foldes først oppover når en viss bakkeklaring er oppnådd. Når rotorene senkes, reverseres styringen, slik at tindene ikke stikker i fôret - dette forhindrer forurensning. Kombinasjonen av store dekk og fjæravlastning for løftearmene beskytter bakken. Standard fjæravlastning på løftearmene flytter noe av vekten av rotorene over på hovedrammen, noe som gjør det lettere for rotorene å kjøre på ujevnt underlag. Dekk med et spesielt mønster er også tilgjengelig som tilleggsutstyr. Disse dekkene kombinerer høy driftssikkerhet med lang levetid.

Kambanen kan justeres raskt og enkelt uten ekstra verktøy for å tilpasse skårformen til ulike innhøstingsforhold. Dette øker gjennomstrømningskapasiteten og samtidig skjærekvaliteten på de etterfølgende høstemaskinene. En automatisk sammenleggbar skårduk er tilgjengelig som ekstrautstyr.

Aksler for Fendt Former C

De styrbare tandemakslene på rotorene øker kombinasjonens manøvrerbarhet og er tilgjengelig som ekstrautstyr fra fabrikken. Rotorens vekt fordeles over det doble kontaktområdet, de individuelle dekkene avlastes og graset beskyttes i svinger. De stive tandemakslene er standard på alle Fendt Former PRO-modeller. De gir en jevnere vektfordeling og optimal sporing i terrenget, selv i vanskelig terreng. Begge tandemakslene, stive og styrbare, er også tilgjengelige som ekstrautstyr for modeller uten ISOBUS-funksjoner.

Rask og praktisk transport

Fendt Former har nå en rekke funksjoner som forenkler transporten og minimerer klargjøringstiden. Disse gir særlige fordeler i trange innhøstingsvinduer. For eksempel er transporthøyden på Fendt Former 760 C, 860 C og 920 C, inkludert de påmonterte tindearmene, mindre enn 4 meter. I tillegg kan tre eller fire tindearmer fortsatt tas av. Det betyr at transporthøyden kan reduseres ytterligere, og at riven kan lagres i rom med lav frihøyde hvis det er nødvendig. Alle andre tindearmer er boltet fast, noe som reduserer spill og støy.

En ny funksjon er det patenterte systemet for senking av drivverket i transportstilling. Det kombinerer fordelene med lavere transporthøyde og sikrer samtidig fordelene med et lavt tyngdepunkt takket være den rette hovedrammen med lave vedlikeholdskrav. I tillegg låses riven nå hydraulisk under transport og krever ingen ytterligere arbeidstrinn.

En ny pakke med tre høytytende LED-arbeidslamper er tilgjengelig som tilleggsutstyr til Fendt Former PRO-modellene. De lyser opp rotorene og arbeidsområdet på lange innhøstingsdager, og øker dermed arbeidssikkerheten.

Downloads