360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Den optimale motoren for din gård.

Høyt dreiemoment, effektiv og ren

Med opptil 687 Nm (516 Vario) er den dynamiske 4-sylindrede motoren med høyt dreiemoment utprøvd og testet for all slags arbeid i dette segmentet med en maksimal effekt på 131 til 171 hk. Teknologien med fire ventiler og common rail-innsprøytning gir store krefter med et lavt drivstofforbruk. Fendt 500 Vario samsvarer med den nyeste utslippsstandarden Stage 5/Tier 4 Final med kombinasjonen av SCR eksosetterbehandling og CSF passivt dieselpartikkelfilter og har et særdeles økonomisk diesel- og AdBlue-forbruk. Aluminiumsstemplene har også en omsmeltet skålkant for maksimal stabilitet og robusthet.

Kraftig avkjøling gir flere krefter

Områder som produserer mye varme, må kjøles ned tilsvarende. Radiator, ladeluftkjøler, transmisjonsolje og drivstoffkjøler sørger for en svært effektiv kjøleenhet for en effektiv og kraftig motor. De kraftige vannpumpene forsyner 312 l/min for optimal kjøling av motoren. Den ekstra drivstoffkjøleren gir enda mer effektivt energiforbruk, ettersom kjøligere drivstoff produserer mer effekt. Sammen med motoroljevarmeveksleren går motoren med ekstra lave temperaturer. Dette betyr at Fendt 500 Vario leverer høy ytelse, selv ved ekstremt høye temperaturer.

Kraftig, stillegående og effektiv i den nøytrale Profi-testen (7-2017):
Sammen med DLG har de nøytrale kontrollørene i landbruksmagasinet utsatt 514 Vario for omfattende testing. Og bedømmelsen: "Med 4,1 l er den 4-sylindrede motoren kraftig, stillegående og effektiv. DLGs dynamometertest viste fram den beste siden til 514-traktoren. Av en nominell motoreffekt på 99 kW kunne nesten 94 kW tas ut på kraftuttakstappen. Med maksimal hastighet var effekten på anstendige 101 kW." Og kontrollørenes bedømmelse av dieselforbruket? "259 g/kWh eller også nesten 232 g/kWh på kraftuttaket er fenomenalt, også med kun 10 g/kWh AdBlue i tillegg".

Effektiv eksosteknologi:
Eksosetterbehandlingen og dieselpartikkelfilteret rengjør eksosen på pålitelig vis, reduserer AdBlueforbruket og sikrer lang levetid med lave driftskostnader. Den utvendige eksosresirkuleringen (EGRex) reduserer mengden nitrogenoksid allerede før den når eksosanlegget, slik at det kreves mindre AdBlue. Det passive dieselpartikkelfilteret CSF (Coated Soot Filter) fjerner ubrente hydrokarboner og partikler fra eksosen. Det integrerte varmekontrollsystemet regenererer dieselpartikkelfilteret (CSF) automatisk mens du kjører.

Det effektive luftfilteret i Fendt 500 Vario har lang levetid takket være et forfilter og er enkelt å få tilgang til for vedlikeholdsarbeid. Det har en særlig effektiv plassering i det støvbeskyttede området bak kjølerenheten.

Fendt 500 Vario når topphastigheten på 50 km/t ved et lavt turtall på 1700 o/min. 40 km/t blir nådd ved stillegående 1400 o/min.

500 Vario har en dieseltank på 298 l som kan arbeide lenge uten stans. AdBlue-tanken er helt integrert i dieseltanken og har plass til 31 liter. Begge tankene kan fylles opp fra samme side.

Rask informasjon – f.eks. via forbruksindikatoren på terminalen.

Motorkarakteristikker – Fendt 516 Vario

687 Nm dreiemoment, 171 hk maksimal effekt ved 1900 o/min.

Dra glede og nytte av mer kraft fra Vario.

Mer kraft fra Vario – opptil 7 % besparelse av arbeidstid og opptil 9 % mindre diesel

Den ekstra kraften i Fendt Vario kommer av at den alltid arbeider med perfekt hastighet og optimal effekt for maksimal kapasitet. Den har kraftreserver som vanlige hurtiggirkasser ikke kan måle seg med. Uavhengige tester* viser at dette sparer deg opptil 7 % i arbeidstimer* og opptil 9 % diesel* sammenlignet med mekaniske girkasser, avhengig av type gårdsbruk. For en landbrukseiendom på 100 ha betyr dette opptil 46 arbeidstimer over 6 arbeidsdager og 14 500 liter diesel** spart på 7 000 driftstimer. De økonomiske fordelene med det trinnløse systemet er på over €30 000**! Stol på ekspertisen som kommer av over 250 000 monterte transmisjoner.

* Landwirtschaftliches Wochenblatt Westfalen-Lippe, 5-2001; 100 ha landbrukseiendom; ** Egne beregninger: 165 hk traktor, 700 driftstimer årlig – kjøretid 10 år/7000 driftstimer; gjennomsnittlig dieselforbruk 25 l diesel/driftstime; innsparte driftskostnader: Leiekostnader for en 165 hk traktor – €20/driftstime *** (priser for maskinringjustering 165 hk – http://www.mr-bayreuth.de/ images/inhalte/ verrechnungsheft2018.pdf; 460 driftstimer = €15 360/7000 driftstimer

Perfekte kjøreegenskaper: Trinnløst i 20 m/t:
Helt fra 20 m/t opp til 50 km/t. Arbeid med trinnløs kraftoverføring uten girskift. Selv i bratt terreng kan du stanse jevnt takket være den aktive stoppkontrollen – og akselerere forsiktig og uten rykk. Dette beskytter både deg og jordlaget.

Revers uten å skifte gir, og med 2 cruisekontroller:
Trinnløs, slitasjefri revers for enda enklere håndtering – valgfritt via kjørespaken til høyre eller vendegirbryteren med integrert Stop & Go-funksjon under rattet til venstre. Svært god støtte, særlig under lastearbeid. Med 2 cruisekontroller kan du lagre 2 hastigheter og hente dem opp igjen når som helst.

Kjørepedal eller kjørespak: Kjøremodusen kan velges individuelt: Hastigheten kan styres med enten pedalen eller Variospaken. Endre kjøreretning enten med kjørespaken eller med vendegirbryteren med integrert "Stop & Go"-funksjon.

Slitasjefri revers med nøytral og "Stop and Go". Konstant kraftoverføring – for jevn akselerasjon som beskytter underlaget.

Eksklusivt og ekstra praktisk: Indikatortilbakestillingen har 3 triggerinnstillinger: styrevinkel, tid og hastighet.

3-hastigheters kraftuttak bak med 1000E økonomihastighet

Den direkte drivlinjen fra motoren til kraftuttakstappen betyr at 500 Vario, med sine 3 kraftuttakshastigheter, overfører effekten til kraftuttaket på en svært effektiv måte. Valgfritt 1000E kraftuttak – gir 1000 o/min med kun 1540 motoromdreininger – du kan spare 7 % drivstoff.

Tre kraftuttakshastigheter med igangsettingskontroll og løftehøydeavhengig automatisk kraftuttaksmodus – enkel elektrohydraulisk forhåndsinnstilling på membrantastaturet, igangsettingskontrollen sikrer myk, redskapsvennlig igangsetting. Automatisk kraftuttaksmodus er enda en fordel, denne slår av og på kraftuttaket avhengig av løftehøyden.

Fendts Vario-transmisjon er en kombinasjon av hydrostatisk og mekanisk drift. Kraftuttaket roterer fritt.

Den perfekte duoen: TMS og automatisk grenselastregulering 2.0

Traktorstyringssystemet TMS kontrollerer motoren og transmisjonen slik at de alltid gjør sitt beste uten problemer. Du må bare angi ønsket hastighet. I tillegg kommer den automatiske grenselastreguleringen som regulerer motoreffekten etter behovet. Dette betyr at motoren jobber med perfekt turtall. Førere kan justere grenselastverdien manuelt. Med kickdown-modus kan du starte som i bil med automatgir.

Du kan enkelt justere transmisjonens funksjoner på armlenet, f.eks. kjørepedalens utvekslingsforhold med dreiekontrollen. TMS, 4WD og kraftuttakshastighet aktiveres med et trykk på tastaturet. Forhåndsinnstilling for kraftuttak samt autofunksjoner er merket med gult.

Foran resten på flere måter.

Den overlegne kjøre- og arbeidskomforten som i en lastebil:
Den intelligente kombinasjonen av tre systemer garanterer maksimal kjøre- og betjeningskomfort: forakselfjæringen med automatisk nivåregulering og anti-roll-kontroll, det støy- og vibrasjonsdempede førerhuset og den aktive sjokkdempingen.

Sikker kjøring selv med høy nyttelast
500 Vario er basert på en robust halvramme, noe som gjør det mulig med en tillatt totalvekt på opptil 10 500 kg og en nyttelast på over 4000 kg. Det plassbesparende halvramme-designet skaper plassen som kreves for den nye fjæringen med langsgående arm. Systemet gir spesielt høy kjørekomfort.

Forakselfjæring – Opptil 7 % bedre kapasitet som ikke kunne vært enklere.

Den selvnivellerende forakselfjæringen med 80 mm fjæring garanterer optimal trekkraft og øker kapasiteten med opptil 7 %. Den alltid kraftige Vario-drivlinjen gir best kjøresikkerhet, også i bakker eller ved bruk av frontlaster.

Selvnivellerende med full kontroll:
Den innebygde, automatiske nivåreguleringen med posisjonssensor garanterer vedvarende fjæringskomfort for all slags last. Fjæringen kan deaktiveres fullstendig ved å trykke på en knapp for arbeid som krever stor nøyaktighet og presisjon, som f.eks. lasting.

Smart 4WD og automatisk differensialsperre:
Det automatiske styrings- og hastighetsavhengige systemet for 4-hjulsdrift og den bakre flerskives differensialsperren er til stor hjelp på vendeteigen. Avhengig av kravene blir begge systemene slått av eller på i henhold til styrevinkel eller hastighet. Resultatet er optimal trekkraft og jordbeskyttelse med full manøvreringsevne.

Den automatiske låsingen av styrehjulene på tilhengere med selvstyrende aksler åpnes i en forhåndsinnstilt hastighet. På rette strekninger sikrer låst styreaksel på tilhengeren stabile kjøreegenskaper. Førerne trenger ikke å låse den selvstyrende akselen manuelt utenfor det forhåndsvalgte hastighetsområdet eller ved rygging.


*Valgfri

Overlegen manøvreringsevne: Landbruksmagasinet Profi har omtalt den uovertrufne svingradiusen på kun 11,10 m i rosende ordelag (utgave 7/2017).

Stor nyttelast på nesten 4 tonn: Takket være den robuste halvrammen er det tillatt med en samlet vekt på 10,5 tonn, hvorav 8,5 tonn på bakakselen. I henhold til testresultatene fra Profi 7/2017 gir dette rom for en "imponerende nyttelast på 3,9 t".

Den integrerte sjokkdemperen hindrer traktoren og redskapene fra å gynge. Den motvirker aktivt bevegelsene ved hjelp av hydraulikken. Dette reduserer duvende bevegelser og gir forbedret styresikkerhet og kjørekomfort.*

*Standard

Smarte assistenter for enda mer sikkerhet

500 Vario har 2 aktive assistenter for retardasjon og bremselys for enda bedre kjøresikkerhet. All retardasjon av kjøretøyet, også uten at du bremser, starter bremselysindikatoren og gjør at trafikken bak deg oppdager dette raskere. Ved å detektere drivkraft bistår retardasjonsassistenten med å øke kjørestabiliteten i tillegg til å justere retardasjonen når du kjører med tilhenger. Dette sikrer også mindre belastning av drivlinjen og lang levetid.

Fendt Reaction-styring for sikker kjøring framover: Dette eksklusive Fendtstyresystemet muliggjør ekstra følsom og sikker styring og responderer svært godt for sikker kjøring fremover.

På vendeteigen eller under arbeid med frontlasteren drar du nytte av VarioActive styring, hvor du kan nå full svingvinkel med kun én rattomdreining. Opptil 8 km/t er styresystemet ubegrenset, fra 8 til 18 km/t er effekten lineær.*


*Valgfri

Det neste steg på vegen til din Fendt 500 Vario