360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Presist spor, perfekt påføring, høyere avling.

Med Fendt VarioGuide kan du kjøre sikkert og nøyaktig, selv på steder med vanskelige mottaksforhold. Fendt VarioGuide tillater høyest mulig utnyttelse av maskinene dine siden du kan arbeide uten aktivt å styre, selv i mørke eller med store arbeidsbredder. Med VarioGuide opprettholder traktoren en ideell retning automatisk slik at du kan konsentrere deg om redskapet. Overlapping reduseres, og, avhengig av arbeidsmåten, kan besparelse på 3–10 prosent oppnås. Avhengig av oppgaven, kan du arbeide med to ulike nøyaktighetsnivåer: med avvik på ca. 20 cm (VarioGuide Standard) eller 2 cm (VarioGuide RTK).

VarioGuide

Unikt, fleksibelt valg av mottaker

Styresystemet VarioGuide sikrer optimale arbeidsresultater og aller høyeste komfort. Med NovAtel-mottakeren holder korrigeringssignalene SBAS, TerraStar-L & C og RTK deg på sporet. Velg en Trimble®- mottaker for å bruke SBAS, RangePoint™ RTX™, CenterPoint RTX™ og RTK. Hvis du mister RTK-signalet på grunn av terrenget, gjør Trimble®-xFill™- eller NovAtel® RTK Assist-løsningen at VarioGuide fortsetter å arbeide pålitelig opptil 20 minutter.

Nye sporlinjer med Fendt Contour Assistant

Nå kan Fendt-maskiner med Varioterminal 10,4 og VarioGuide-system med mottakerne NovAtel® eller Trimble® bruke Fendt Contour Assistant. Med de nye funksjonene Contour Segments og Single Track som er lagt til i de kjente VarioGuide sporlinjetypene, blir arbeidet ditt enda lettere og mer effektivt. Med Contour Segments kan du spille inn de ulike segmentene på åkeren med bare én runde rundt skiftet, en rask og enkel måte å legge til åkergrenser på. Med Single Track kjører du langs hele sporets lengde for å spille den inn som en så å si uendelig konturlinje.

Automatiske besparelser

Med den helautomatiske seksjonskontrollen for ISOBUS-redskaper kan du dosere frø, gjødsel og plantevernmidler uten overlappinger. Dette forhindrer dobbel behandling og områder utenfor feltgrensene. Ved hjelp av SectionControl Assistant kan du raskt og enkelt angi korreksjonsverdier for hvert redskap. Du kan stille inn nøyaktige på- og avkoblingspunkter fra starten av, noe som automatisk fører til økonomisk dosering. Ved bruk av ISOBUS-kompatible sprøyter, kunstgjødselspredere eller såmaskiner kan SectionControl nå ta hånd om inntil 36 seksjoner.

Dine Fendt VariotronicTI-fordeler: Din Fendt-programvare oppdateres når verkstedet utfører service, inkl. nye tilleggsfunksjoner.

Redskapsstyringen VariotronicTI (ISOBUS) er perfektlintegrert i Varioterminal 7" og Varioterminal 10,4". Redskapet styres med terminalen og Variospaken – ekstra terminal er ikke nødvendig.

Produktivitet med full oversikt med Fendt VarioDoc

Dokumentasjon er det viktigste grunnlaget for å administrere en driftsenhet. Med Fendt VarioDoc kan relevante data registreres med et minimum av innsats, dokumentert i skifteoversikten og deretter analysert på kortest mulig tid. Dataene overføres trådløst fra Varioterminal til skifteprogrammet ved bruk av ISOBUS-standarden TC-BAS. Dataene om mengden frø og gjødsel som påføres eller drivstofforbruket per hektar er umiddelbart tilgjengelig etter at arbeidet er fullført. Dessuten kan jobber opprettes på PC'en, og deretter sendes til terminalen.

Dataovervåkning i sanntid: Fendt VarioDoc Pro

VarioDoc Pro muliggjør også opptak av GPS-posisjonsdata og dataoverføring i sanntid. Dette gjør automatisk, sømløs utveksling med ISOXML-kompatibel skiftestyring og kartlegging mulig. Dataene for innsatsmidler som er blitt brukt overføres i henhold til TC-GEO-standarden og kan vises i Varioterminal mens du arbeider.

VarioDoc & VarioDoc Pro

Variabel påføringsmengde med VariableRateControl (VRC)

Dataoverføring med VarioDoc Pro muliggjør nå bruk av variabel påføringsmengde basert på jordens og plante- nes behov, og bidrar deretter til økt besparelse av innsatsmidler. Basert på VarioDoc Pro for dokumentasjon finnes det nå en ny løsning for presisjonsjordbruk, nemlig variabel påføringsmengde (VRC). Individuelle krav til frø, gjødsel og plantevernmidler vises på tildelingskartet. De kalles deretter opp under kjøring og gjennomføres automatisk. Den store fordelen er at innsatsmidler kan defineres og planlegges i databasen og deretter påføres med stor presisjon.

Fra skiftedatabase til jordprøvekart

VariableRateControl (VRC) er basert på ISOBUS-standarden med "TC-GEO"-funksjonen. Tildelingskartet opprettes ved hjelp av et kompatibelt skifteprogramvare og overføres til Varioterminal via VarioDoc Pro. VariableRateControl muliggjør samtidig bruk av fem tildelingskart. Dessuten opprettes det et kart med påført mengde for senere kontroll. Tankstyring er tilgjengelig for store redskaper med flere beholdere. Funksjonen kan angi om beholderne tømmes samtidig eller i en spesiell rekkefølge dersom redskapet støtter dette.

VarioDoc gir mulighet for trådløs overføring av data fra Varioterminalen til en basestasjon ute på det aktuelle arbeidsstedet. VarioDoc Pro registrerer posisjon kontinuerlig, og overføring av maskindata og andre data kan gjøres via mobilnettet.

VariableRateControl

Med VariableRateControl (VRC), kan du dyrke i henhold til stedsspesifikke tildelingskart, som er tilpasset til jordsmonn og veksttype. Slik kan du effektivt spare innsatsmidler.

VariableRateControl

En terminal for alt: 100% ISOBUS-kompatibel

Fendt Varioterminal kommuniserer med alle ISOBUS-standarder. Du kan styre alle ISOBUS-kompatible redskaper fra kun én terminal, og nyte alle de ekstra fordelene fra en rekke funksjoner, fra dokumentasjon til seksjonskontroll. Kort sagt: Du er helt fleksibel med bare én terminal.

ISOBUS

Fordeler med Fendt Smart Farming:

Din Fendt-programvare oppdateres når verkstedet utfører service, inkl. nye tilleggsfunksjoner.

Fendt Smart Farming