2023-11-12Presseoplysninger

Et gennemtænkt, bæredygtigt system – en e-kombination af traktor, rækkeviddeforlænger og avanceret radrenser

"Fra jord til bord"-strategien i den europæiske grønne pagt kombinerer tre mål: at reducere brugen af plantebeskyttelsesmidler med 50 procent, drastisk reduktion af CO2-udledninger og at øge antallet af økologiske virksomheder med 25 procent inden 2030. For at give landmændene mulighed for at nå disse mål har Fendt udviklet en kombination af den batterielektriske Fendt e100 Vario med en rækkeviddeforlænger og en eldrevet, avanceret radrenser. Ved at anvende grøn energi og med minimal CO2-udledning reduceres brugen af plantebeskyttelsesmidler samtidig betydeligt. Fendt har udviklet enheden bestående af traktor og radrenser i samarbejde med Lauwen Agro Engineering. Rækkeviddeforlængeren er fremstillet i et partnerskab mellem AGCO Power og BlueWorld. Kombinationens overordnede koncept danner også grundlag for fremtidig uafhængig drift.

2023-11-12Presseoplysninger

Et gennemtænkt, bæredygtigt system – en e-kombination af traktor, rækkeviddeforlænger og avanceret radrenser

"Fra jord til bord"-strategien i den europæiske grønne pagt kombinerer tre mål: at reducere brugen af plantebeskyttelsesmidler med 50 procent, drastisk reduktion af CO2-udledninger og at øge antallet af økologiske virksomheder med 25 procent inden 2030. For at give landmændene mulighed for at nå disse mål har Fendt udviklet en kombination af den batterielektriske Fendt e100 Vario med en rækkeviddeforlænger og en eldrevet, avanceret radrenser. Ved at anvende grøn energi og med minimal CO2-udledning reduceres brugen af plantebeskyttelsesmidler samtidig betydeligt. Fendt har udviklet enheden bestående af traktor og radrenser i samarbejde med Lauwen Agro Engineering. Rækkeviddeforlængeren er fremstillet i et partnerskab mellem AGCO Power og BlueWorld. Kombinationens overordnede koncept danner også grundlag for fremtidig uafhængig drift.

Høj driftskapacitet og den deraf følgende batterivolumen og vægt stiller store krav til udviklingen af batterielektriske landbrugsmaskiner. For at holde trykket på jorden så lavt som muligt, må vægten af e-køretøjet ikke være væsentligt højere end vægten af et køretøj med forbrændingsmotor. Derfor begrænser dette krav batteriets størrelse og dermed også traktorens driftstid. For eksempel opnår den nyudviklede Fendt e100 Vario en driftstid på ca. 4-6 timer med en enkelt rotorrive, der arbejder ved halv belastning Et udgangspunkt for at optimere og fremme anvendeligheden er at forlænge køretøjets driftstid med en rækkeviddeforlænger..

Fendt e100 Vario er udviklet til brug i specialafgrøder, såsom frugt- og grøntsagsdyrkning, på gårde med dyrehold samt på landbrugsbedrifter, der producerer deres egen energi, eller som også til brug af kommuner. Drivlinjen i Fendt e100 Vario består af batteriet med en elektrisk motor og Fendt Vario-transmissionen. Maskinen har tre forskellige driftstilstande - Eco Mode med 50 kW, Dynamic Mode med 55 kW kontinuerlig ydelse og Dynamic Mode + med kortvarig spidseffekt på op til 66 kW (90 hk). Innovationer som en Stop & Start-funktion eller en trædeknap til øget regenerering udnytter energien ekstra effektivt.

Fordobling af driftstiden

En rækkeviddeforlænger med en kapacitet på ca. 100 kWh fordobler driftstiden. Det betyder, at traktoren kan køre med et redskab, f.eks. en elektrisk drevet radrenser med delvis belastning, i en hel arbejdsdag uden at skulle stoppe for at lade op igen. Rækkeviddeforlængeren er udviklet sammen med BlueWorld og omfatter dele som en brændselscelle og en metanoltank. Kemiske reaktioner i rækkeviddeforlængeren genererer elektrisk energi ud af metanol. Kombinationen af en brændselscelle og grøn metanol reducerer udledningen betydeligt.

Rækkeviddeforlængeren er fuldt ISOBUS-kompatibel og styres direkte fra kabinen via terminalen i traktoren. Den kan monteres foran eller bag på traktoren og forsynes via AEF-interface med op til 15 KWh energi pr. driftstime fra køretøjets DC-spændingskredsløb. Det betyder, at traktoren direkte forbruger den energi, der genereres af rækkeviddeforlængeren. Der er ingen tab forårsaget af mellemliggende trin såsom opladning af batteriet, og energien bruges optimalt.

Den udmærker sig også ved at være mere brugervenlig end en klassisk diesel-nødgenerator, og det vil også være muligt at bruge den som en strøm-til-net løsning i fremtiden. Så rækkeviddeforlængeren kan bruges direkte som energikilde og kan ud over e-traktoren også drive en anden landbrugsmaskine sikkert, f.eks. en malkerobot i tilfælde af strømafbrydelse eller klimaanlæg til husdyr. Denne løsning vil reducere afhængigheden af elnettet.

Fuldt elektrisk drevet radrenser

Det afgørende for mekanisk ukrudtsbekæmpelse er samspillet mellem brugen af specialiserede maskiner på det rigtige tidspunkt i et kort tidsvindue. På baggrund af jord til bord-strategien er der også krav om CO2-neutrale drivsystemer. Fendt e100 Vario forsyner den elektrisk drevne og modulopbyggede radrenser direkte via et AEF-stik, der konverterer de 700 volt fra køretøjet til 24 volt jævnspænding ved hjælp af en DC-DC-konverter. Dermed undgår man de klassiske konverteringstrin, som f.eks. at generere den nødvendige elektriske effekt gennem en hydraulikmotor med en generator, og det dermed forbundne meget større energitab.

Med et rent elektrisk drev udnytter traktoren og redskabet den tilgængelige energi særdeles effektivt. Kombinationens samlede effektivitet stiger til op til 92 procent, og tabene reduceres drastisk. Det afspejler sig især i driftstiderne. På denne måde kan en kombination med en batterielektrisk traktor og en hydraulisk drevet radrenser mellem rækkerne opnå en driftstid på op til otte timer. En kombination af en batterielektrisk traktor og en elektrisk drevet radrenser kan opnå en driftstid på op til 10 timer i det nederste delbelastningsområde. Hvis traktoren også har en rækkeviddeforlænger med optimeret effektivitet i brændselscellens delbelastningsområde, stiger kombinationens driftstid uforholdsmæssigt meget til op til 25 timer. Pauser til opladning reduceres til et minimum, og korte arbejdsvinduer udnyttes optimalt. Det skaber de nødvendige forudsætninger for fremtidig selvstændig drift.

Automatisk kontrol af radrenseren

Særligt mekanisk ukrudtsbekæmpelse kræver specifik specialviden fra føreren med hensyn til botanik, maskinbetjening og identifikation af uregelmæssigheder i afgrøderne. Landbrugsvirksomheder får stadig færre uddannede medarbejdere, der kan udføre den tidskrævende mekaniske ukrudtsbekæmpelse korrekt. For at hjælpe førerne, samtidig med at de opnår gode arbejdsresultater og bruger energien så effektivt som muligt, styres radrenseren autonomt og fuldt elektrisk. To kameraer styrer og overvåger hver to radrensermoduler. Det forreste kamera identificerer planternes position og type og skelner mellem afgrøder og ukrudt. Det bageste kamera overvåger resultatet af lugearbejdet. Med dobbelt kamerastyring arbejder radrenseren målrettet kun på de steder, hvor der skal fjernes ukrudt, både mellem og inden for rækkerne. Dette kontrolsystem ved hjælp af automatisk billedgenkendelse hjælper føreren, øger kvaliteten af arbejdet og undgår brug af afgrødebeskyttelsesmidler. De omfattende sensorer vil i fremtiden danne grundlag for fuldstændig autonom drift af kombinationen af traktor og radrenser, fordi det andet kamera overtager førerens kontrolfunktion.

Downloads