360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Komprimeret effekt – time efter time

Fendt har udstyret sine pressere med en meget effektiv og stærk hovedgearkasse for at opnå optimal driftssikkerhed under arbejdet. Derudover garanterer den nye V-formede rotorsnitter med 3 rækker tænder et højt flow og perfekt snittekvalitet. Det unikke pressesystem med mekanisk styret forpressekammer sikrer konstant ensartede baller med høj presningsgrad. Ballekammeret sørger for tæt komprimering.

Ensartede baller

Ensartet form og presningsgrad

Den afgørende faktor for ensartede, kompakte baller er forkomprimeringskammeret. Det fyldes løbende af pakkeren. Først når forkomprimeringskammeret er fyldt, trykkes følerlemmen i bunden af kammeret nedad. Samtidig trækkes modholdet bagud, så adgangen til hovedpressekanalen er fri.

Garanteret høj kapacitet

Den forkomprimerede flage presses til en meget kompakt balle i pressekammeret. I hovedpressekanalen sørger fingre og klapper for tilstrækkelig modstand. Stemplets hastighed på 47 slag i minuttet (33 slag for 12130) sikrer høj kapacitet og jævnt forløb.

Konstant, optimal presningsgrad

For at garantere en ensartet presningsgrad under alle typer høstforhold måles belastningen i stempelarmene for hvert stempelslag. Hvis den målte belastning f.eks. er for lav i forhold til den forudindstillede værdi, øges modstanden i pressekammeret automatisk ved forøgelse af olietrykket i de hydrauliske cylindre til pressekammerets porte. Presningsgraden styres derfor helt automatisk. Føreren kan nøjes med at indstille den ønskede belastning for cylindrene og derefter bare køre afsted. Samtidig informeres føreren automatisk, hvis det er nødvendigt at køre længere til højre eller venstre for at producere ensartede baller.

Høj kapacitet – ganske enkelt økonomisk

Ballerne er tunge pga. den enestående høje presningsgrad. Desuden har firkantede baller altid den samme rektangulære form, der gør dem nemme at stable.

Pakker

Pakkeren transporterer afgrøden til forkomprimeringskammeret.

Følerlem

Når komprimeringen i forkomprimeringskammeret er afsluttet, udsættes lemmen for tryk, hvilket aktiverer pakkerarmen.

Forkomprimeringskammer

Pakkeren sikrer ensartet fyldning af kammeret, hvor afgrøden gennemgår første stadie af komprimering.

Modholdet

Fingrene forhindrer afgrøden i at komme ind i hovedpressekanalen med det samme.
Ballepresseren er udstyret med sit eget indvendige hydraulikkredsløb. Pumpen forsyner pressekammerets porte og tværstrømsblæseren med olie.
Pressekammerets porte styres automatisk af de dobbeltvirkende hydrauliske cylindre i pressekanalen.

Du bestemmer, hvor kort det skal være

ProCut – for det helt rigtige snit …

Det nye ProCut snitteværk med optimal præstation: Kombinationen af en nyudviklet rotorsnitter og en let tilgængelig knivskuffe gør presseren mere præcis, hurtigere og utrolig effektiv. Resultatet er perfekt materiale til foder eller strøelse.

Variabel snittelængde

Der er 26 knive (17 knive for 990 S) til rådighed, hvilket giver den perfekte snittelængde på 43,5 mm til halm og ensilage. Med et tryk på en knap kan antallet af knive halveres og gruppetilkoblingen af knive, som svinger hver anden kniv frem og tilbage hydraulisk, styres via Varioterminalen. Dette giver en snittelængde på 88 mm. Alle knivene er hærdet med wolframkarbid og kan udskiftes individuelt.

Hurtig udskiftning

Hvis man ønsker at ændre antallet af knive eller udskifte en kniv, skal man blot åbne knivskuffen. Derefter sænkes knivbunden og skuffen kan trækkes ud med en enkelt hånd. Den dobbelte, hydrauliske knivbeskyttelse i begge sider med to hydraulikcylindre, garanterer optimal sikkerhed. Om nødvendigt kan rotortænderne afmonteres og udskiftes.

Hjertet i snitteværket: rotorsnitteren

Mosaic

Med det V-formede design af rotortænderne bliver afgrøden arrangeret perfekt til snitning – med et ensartet, effektiv snitteforløb uden spidsbelastninger. Den nye rotorsnitter arbejder ved 120 omdr/min. og har 3 rotortænder pr. ring. Dette sikrer høj snittefrekvens og øget flow gennem maskinen, hvilket reducerer brændstofforbruget. Rotortænderne er kulhærdede for ekstra styrke og holdbarhed.

 • Mosaic

  Med det V-formede design af rotortænderne bliver afgrøden arrangeret perfekt til snitning – med et ensartet, effektiv snitteforløb uden spidsbelastninger. Den nye rotorsnitter arbejder ved 120 omdr/min. og har 3 rotortænder pr. ring. Dette sikrer høj snittefrekvens og øget flow gennem maskinen, hvilket reducerer brændstofforbruget. Rotortænderne er kulhærdede for ekstra styrke og holdbarhed.

 • Mosaic

  V-formet rotorsnitter med boltede rotortænder. De høje omdrejninger på 120 omdr/min. giver en høj snittefrekvens for øget tærskepræstation og optimal snittekvalitet.

 • Mosaic

  Den sænkede knivskuffe kan trækkes ud i venstre side af maskinen for udskiftning af knive.

Den perfekte brugerflade

En betjeningsterminal skal frem for alt være: Brugervenlig. Den er optimalt integreret i det overordnede betjeningskoncept, så du kan betjene Fendt storballepresser via Fendt Vario terminalen. Den overskuelige menu er logisk opbygget og er derfor yderst enkel at håndtere. Menuen til storballepresseren indlæses automatisk via ISOBUS-teknologi, så du kan begynde at arbejde med det samme.

Styr på det hele med Varioterminal

Præcis som med Vario terminalen kan ballepresserens menu vises på fuld skærm eller i opdelte skærmbilleder. Her kan målværdierne for stempelbelastningen indstilles. Derefter styrer maskinen automatisk pressekammerets porte. En elektrisk enhed til justering af ballelængde fås som ekstraudstyr. Føreren indstiller den ønskede længde for ballen, og derefter udløser den automatiske funktioner bindingen, når ballen når den angivne længde. Elektrisk justering giver mulighed for hurtige ændringer mellem forskellige længder, hvilket er særligt vigtigt ved udførelse af maskinstationsarbejde. Ved hjælp af terminalen kan føreren også indstille smøreintervallet for systemet til smøring af bindeapparatet samt oprette job, aflæse antallet af baller og betjene pressekammeret manuelt.

En elektrisk ballevægt fås som ekstraudstyr. Det fortæller føreren i realtid, om den ønskede ballevægt er nået. Hvis dette kombineres med AgCommand telemetrisystemet, kan kunderne eller medarbejdere se antallet, vægten og placeringen af ballerne på deres pc. Varioterminal 9 er den standardmonterede terminal. Hvis ingen ISOBUS-kompatibel traktor er tilgængelig, eller føreren foretrækker en ekstra terminal, er der altid Varioterminal 9 at falde tilbage på. Alle funktionerne er også tilgængelige på denne terminal.

Parat til start med ISOBUS

Mosaic

The Fendt square balers are compatible with the ISOBUS as standard. This allows the baler to be operated directly through the Varioterminal or a terminal of an ISOBUS-compliant tractor. You only need to connect one cable and your familiar user interface already appears on the monitor in the cab. Additional control units can further simplify machine operation, depending on the tractor.

 • Mosaic

  The Fendt square balers are compatible with the ISOBUS as standard. This allows the baler to be operated directly through the Varioterminal or a terminal of an ISOBUS-compliant tractor. You only need to connect one cable and your familiar user interface already appears on the monitor in the cab. Additional control units can further simplify machine operation, depending on the tractor.

 • Mosaic

  Med ISOBUS kompatibel er det nemt at styre maskinen i Fendt Varioterminal.

 • Mosaic

  Varioterminal 9 er standardmonteret. Hvis traktoren ikke er ISOBUS kompatibel, eller føreren ønsker en separat terminal, er der altid Varioterminal 9 at falde tilbage på.

Næste skridt mod din Fendt storballepressere