360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Grundlaget for perfekte baller

Den nye OptiFlow pickup er specialudviklet til Fendt Squadra 1290 UD's nye kapacitet. Takket være de 5 fjederrækker og sammenlagt 80 fjedre kan du sætte nye standarder med den nyudviklede pickup. Med det højere antal fjedre og en arbejdsbredde på op til 2,25 m sørger den styrbare pickup for suveræn afgrødeopsamling, selv ved høj hastighed, og håndterer også uregelmæssige skår uden problemer. Rulletilholderen giver større ydelse og effektivitet ved at presse skåret ensartet og understøtter samtidig pickuppens transportørfunktion. Samspillet mellem rulletilholderen og skrabepladen reducerer friktionen og sikrer et jævnt afgrødeflow.

Standardrulletilholderen og den aktivt drevne, flydende fremføringsvalse sikrer perfekt afgrødeopsamling.

Med en samlet pickupbredde på 2,98 m er det ikke nødvendigt at afmontere pickuphjul før transport på offentlig vej.

Takket være højdestyringen med støttehjul aflastes den styrbare pickup af integrerede fjedre, hvilket giver optimal opsamling af alle skår.

I drift har pickuphjulene og pickuppen altid den optimale højde pga. de integrerede fjedre og kan justeres manuelt.

Perfekt klargøring:
Processerne efter forkomprimeringskammeret skal være effektive. To indføringssnegle i begge sider sikrer, at afgrøden bliver komprimeret effektivt fra starten, og selv de store og uregelmæssige skår bliver fordelt ensartet. Den jævne og aktivt drevne indføringsmekanisme kører i hele pickuppens bredde og understøtter indføringen af det største skår til de 6 pakkertænder. Kombinationen af den nydesignede pickup, fjedrene og den drevne fremføringsvalse øger din ydelse med 20 procent.

Gennemtænkt teknisk design:
Fendt Squadra er specifikt konstrueret til at arbejde renere og beskytte jorden. Takket være brugen af plastikskrabere var det muligt at konstruere en pickup med lavere vægt. Plastikskraberne sikrer yderst ren afgrødeopsamling. Friktionseffekten er altid lav, uanset om betingelserne er våde eller tørre, og de individuelle skraberbælter er mindre sårbare over for kontaminering. Pickuppens reducerede vægt og højden, som er justeret til at passe til den nye indføringssnegls omdrejningspunkt, forbedrer egenskaberne i ujævnt terræn og beskytter jorden under arbejdet. Strammefjederen, som indstiller pickuppen og rulletilholderens kontakttryk optimalt, sikrer en bedre samlet justering i henhold til de pågældende jordforhold.

Ultra drevet til ultrakomprimerede baller.

I en klasse for sig.

Mere vægt pr. balle betyder større besparelser på transportomkostningerne. Det nyudviklede hoveddrev med ultrapresningsgrad (UD – ultra density) og den innovative drivlinjekonstruktion komprimerer den maksimale mængde materiale i en balle og sikrer en mere effektiv kraftoverførsel. Med en suveræn komprimeringskraft på 760 kN sikrer denne yderst effektive kombination en presningsgrad på op til 245 kg/m³ for halmballer. Takket være overbelastningskoblingerne hører blokerede ballepressere fortiden til.

Momentum i kasseform

Selvom det er lettere end Fendt 1290 XD-storballepresserens svinghjul, har det nye svinghjul på 500 kg i Fendt Squadra betydeligt mere energi. Traktorens PTO-omdrejninger er øget fra 1.000 omdr./min. til 1.500 omdr./min. ved hjælp af en step-up gearkasse på ballepresseren. Denne stigning på 50 % genererer 130 % mere svinghjulsenergi sammenlignet med den eksisterende Fendt storballepresser og er samtidig langt mere støjsvag.

Ultra hoveddrev:
Den helstøbte gearkasse er konstrueret så robust, at den leverer de enorme drejningsmomenter, der skal til for at presse højt komprimerede baller i hele ballepresserens levetid. I selve Ultra-hovedgearkassen fordeles drivmomentet på et mellemtrin til to tandhjul med samme omdrejningstal og kombineres igen i stemplets store drivhjul. Denne momentfordeling i hovedgearkassen giver mulighed for overførsel af dobbelt så meget kraft med praktisk talt samme hovedgearkassevægt og -størrelse som i den eksisterende Fendt storballepresser.

Ekstra tung:
Fendt Squadra genererer suveræn ydelse og robuste baller takket være det nydesignede stempel. Med en øget stempelhastighed på 50 slag/minut og et betydeligt tungere stempel opnår storballepresseren en maksimal pressekraft på 760 kN, så du får tunge, optimalt pressede og ensartede baller.

Svinghjulet drives af en vidvinklet drivaksel og en mellemgearkasse. Det sikrer, at ballepresseren kører ensartet og støjsvagt og med stor kraftoverførsel.

Takket være mellemgearkassen kan startmomentet reduceres, og føreren kan betjene den med den normale PTO-kobling uden hydraulisk starthjælp.

Robust fra start til slut:
Det nye Optiform™ Ultra-ballekammer er specialudviklet til at sikre maksimal ballepresningsgrad og den perfekte balleform hver gang. Dette er muligt på grund af Fendt Squadras 4,0 m lange ballekammer, som kan generere mere friktion med sin optimale udformning af pressevæggen og derfor producerer flotte baller med lige kanter. Når dagen er omme, kan du tømme pressekanalen for rester ved hjælp af balleudtrækket med valgbar længde.

Fuld fart fremad:
Mere kraft for maksimal ballevægt og presningsgrad ved lav belastning. Fendt Squadra klarer dette ved hjælp af den robuste ramme med de store pressecylindre, der har en samlet diameter på 178 mm. For at sikre en ensartet ballepresningsgrad under vidt forskellige høstbetingelser, måles belastningen i stemplets cylindre for hvert af de 50 stempelslag pr. minut. Den elektroniske pressekraftregulator justerer automatisk modstanden i ballekammeret, når den målte belastning ikke svarer til den forhåndsindstillede værdi. Pressecylindrenes pressekraft i ballekammerets lemme øges. Desuden registreres de forskellige belastningsfordelinger i ballekammeret. Derfor viser terminalen føreren, om han skal køre til højre eller venstre for at producere ensartede baller.

Forkomprimeringskammeret fyldes ensartet af pakkeren og forkomprimeres på første trin. Når komprimeringen i forkomprimeringskammeret er afsluttet, udsættes lemmen for tryk, og pakkerenheden aktiveres. Holdefingrene forhindrer afgrøden i at komme ind i hovedpressekanalen med det samme.

Pressecylindrene, som er 55 % (samlet diameter 178 mm) større end dem i den aktuelle Fendt XD-storballepresser, genererer tilstrækkelig kraft til at opnå den maksimalt mulige ballevægt.

De færdige baller udkastes via de 5 ruller i den hydrauliske ballesliske. Støttekæderne er erstattet af bånd. Det gør din presser lettere og får den til at køre mere støjsvagt, uden den tidligere raslen fra kæderne.

Næste skridt mod din Fendt Squadra 1290 UD

Fendt Squadra 1290 UD

Fendt Squadra 1290 UD

Informationsmateriale