360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Intelligent og genial.

Fendt CargoProfi, der kan fås til frontlæssermodellerne 4X/75, 4X/80, 5X85 og 5X90, er resultatet af en kontinuerlig udvikling af traktor- og frontlæsserenheden. Frontlæsseren er forsynet med en måle- og hældningssensor samt en jobcomputer, der registrerer og behandler en række data og indstillinger. Disse indstillinger kan let justeres og ses på Varioterminal.

Yderst praktisk

CargoProfis funktioner letter arbejdet takket være de intelligente forudindstillinger. De giver førerne mulighed for at begrænse løftehøjden og tippevinklen. Dette er en afgørende sikkerhedsfaktor i lave bygninger, samt når der lastes meget høje anhængere. Med hukommelsesfunktionen kan arm- og redskabspositioner i sekvenser, der bruges ofte, gemmes og hentes ved behov.

Rystet eller dæmpet?

CargoProfi har en hurtig og effektiv rystefunktion, der sikrer, at alt fastpakket materiale tømmes helt fra skovlen. Ved løst materiale reduceres spild ved hjælp af endepositionsdæmpning. Hydraulikflowet reduceres automatisk, når frontlæsseren nærmer sig den højeste eller laveste position, så disse nås uden voldsomme ryk.

Kontrol med vægten

CargoProfis enestående vejefunktion gør det muligt at registrere enkelte skovlfulde såvel som den samlede mængde. Du har fuld kontrol over, hvor meget der er læsset på transportkøretøjet samt køretøjets samlede vægt, så du kan udnytte kapaciteten fuldt ud. Vejefunktionen, der aktiveres med en knap, er også helt integreret i Fendt Varios styrekoncept. Oplysningerne kan altid ses på Varioterminalen.

CargoProfis indstillinger kan justeres let og brugervenligt med Varioterminalen. Visning af krydsgrebets funktion, oplysninger om vejesystemets oplysninger om enkeltvægt og samlet vægt, begrænsning af svingsarmens og redskabets arbejdsområde.

To tryksensorer i tværbommen aktiverer CargoProfis vejefunktion.

Varioterminalen og jobcomputeren på frontlæsseren forbindes via CargoProfi-stikket.

Sensorerne til Cargo-funktionerne er placeret i højre side af frontlæsseren, hvor de ligger godt beskyttet.

Mere skånsom og effektiv håndtering af materialet.

Variabel dæmpning

Transporter og læs de mest sarte produkter legende let med hastighedsafhængig dæmpning. For at indstille det korrekte dæmpningsniveau til den aktuelle opgave kan du individuelt justere det pågældende hastighedsområde.

Optimalt læssearbejde

Håndter tilbagevendende opgaver hurtigt og let med Fendt CargoProfiens indbyggede hukommelsesfunktion. Med hukommelsesfunktionen kan du gemme hyppigt anvendte positioner for frontlæsserens svingarm og redskabet med et tryk på en knap, så du kan hente dem igen og igen. Brug funktionen ved læsning, så skovlen altid bevæger sig fuldstændigt parallelt med jorden, eller programmer en maksimal tippevinkel for at forhindre skader på væggene.

Sikkert, let og praktisk

Der er helt klare fordele i marken. Begræns tippevinklen, f.eks. når der læsses meget høje vogne. Slutpositionsdæmpningen sikrer, at frontlæsseren løftes forsigtigt og jævnt, og den minimerer således materialespild, der skyldes rystelser. Hukommelsesfunktionen er specielt praktisk til sekvenser, der gentages. Den kan f.eks. indstilles til automatisk at finde tilbage til den laveste vandrette position. Vejefunktionen giver dig større kontrol med den læssede vægt.

Det næste skridt til din Fendt Cargo frontlæsser

Fendt Cargo frontlæsser

Fendt Cargo frontlæsser

Informationsmateriale