360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Fleksibelt tærske- og udskillelsessystem

For øget indtjening: Hjertet af Fendt C-serien er den store og tunge tærskecylinder. Sammen med den højtydende tærskebro kan mejetærskeren høste dine marker med lethed. Den producerer korn af bedste kvalitet og sikrer dermed din indtjening. Maskinen kan når som helst udstyres til høst af majs eller ris.

Effektiv tærskning

Tung tærskecylinder med høj inerti

Tærskecylinderens vægt er øget med 8 vægtstænger, som er monteret mellem slaglerne. Den massive inerti sikrer et ensartet og jævnt forløb. Dette reducerer i betydelig grad belastningen af drevene og sænker effektbehovet og brændstofforbruget.

Avanceret tærskebro

Tærskebroen byder på differentieret trådafstand. Afstanden er dobbelt så stor bagerst på tærskebroen i forhold til det forreste område. Denne ordning sikrer et optimalt forhold mellem effektiv tærskning og høj udskillelseskapacitet. For at optimere
tærskekvaliteten kan du justere tærskebroen
uafhængigt for og bag inde fra kabinen.

2 systemer i ét

Multi Crop Separator (MCS) Plus-udskillerbroen har et meget stort udskillelsesareal. Der udskilles så meget korn som muligt, før afgrøden når til halmrysteren. Det specielle ved vores MCS Plus mejetærskere er, at udskillerbroen kan drejes op over kerneudskilleren. En elektrisk motor sætter tærskebroen i den ønskede position – efter behov. Der kræves ikke noget værktøj.

Udskillelsesbro

MCS Plus, drejet ud

Udskillerbroen er placeret helt over Multi Crop separatoren. Denne indstilling anbefales primært til afgrøder, der kun kræver let tærskning, samt i tørre omgivelser.

MCS Plus, drejet ind

Udskillerbroen er roteret ind under Multi Crop separatoren. Denne indstilling forbedrer udskillelsen i langt halm og i våde omgivelser, så der kan opnås et stort udbytte selv under vanskelige betingelser.

Optimale snitte- og sprederesultater

Optimal udskillelse af afgrøderester

De lange halmrystere i vores C-serie har hver 4 trin med 'aktive bagvægge'. Den 210 mm høje, lodrette del af trinene har åbne riller. Du kan være sikker på, at selv det sidste korn udskilles effektivt. Med skånsom håndtering af afgrøden bibeholdes halmens struktur på optimal vis.

Halmsnitter med 6 rækker er standard

Ved reduceret jordbehandling og direkte såning er det essentielt at have meget kort snittet materiale for at sikre hurtig nedbrydning af halmen. Den nye halmsnitter med 6 rækker er udviklet til dette specifikke formål og leverer optimal snitning og spredning. De takkede knive sikrer et rent snit og reducerer effektforbruget. De uopslidelige, justerbare modknive, en ekstra notplade, der kan svinges ind, samt elektrisk justerbare halmdeflektorer garanterer komplet kontrol over kvalitet og spredning af det snittede materiale.

Dit valg

Med kun én håndbevægelse kan du styre, om halmen skal snittes eller lægges i halmstreng. Halmen håndteres skånsomt under tærskeproceduren, så du producerer den bedste kvalitet af halm til baller, foder, strøelse eller energiproduktion.

Mosaic

Halmrystere

Med henblik på majshøstning har vi forstærket det første trin af halmrysterne.

 • Mosaic

  Halmrystere

  Med henblik på majshøstning har vi forstærket det første trin af halmrysterne.

 • Mosaic

  Halmsnitter

  En justerbar notplade er standard, og den sikrer en ensartet længde af det snittede halm.

 • Mosaic

  Elektrisk justerbare deflektorplader

  Elektrisk justerbare deflektorplader fås som ekstraudstyr. Med dem kan du opnå jævn fordeling efter behov.

Økonomisk arbejde – forskellige afgrødetyper

Udskiftelig, sektionsopdelt tærskebro

For landmænd med agerbrug og maskinstationer, som høster mange forskellige afgrøder, kan Fendt C Serien hurtig ændres med den nye sektionsopdelte tærskebro. Forreste brosektion kan hurtig afmonteres og udskiftes gennem den åbne stenfælde. Der er to forreste brosektioner til rådighed: en med 14 mm trådafstand til intensiv tærskning ved høst af korn og en sektion med 24 mm trådafstand til høst af majs, sojabønner eller solsikker. For optimal kerneudskillelse har bagerste universalbro en trådafstand på 24 mm.

Hvede

Den smalle 14-mm trådafstand på den sektionsopdelte tærskebro sikrer perfekte resultater, når der høstes korn.

Majs

Udover den sektionsopdelte tærskebro er der også et stort udvalg af udstyr til rådighed for høst af majs.

Ris – specialudgaven

Høst af ris giver specielle udfordringer for mejetærskeren, og derfor tilbyder vi en specialmodel til dette arbejde. For at mindske slitage på materialet, er mange af komponenterne til denne udgave blevet forstærket og fremstillet af utroligt holdbart materiale. Vi har udskiftet slaglerne på tærskecylinderen med bolte for at sikre skånsom håndtering af de skrøbelige riskorn. Til høst i fugtig jord er vore modeller til ris monteret med bælter.

Bedste kvalitet

Optimal rensning – den reneste færdigvare

Indtjeningen bestemmes af kornets kvalitet. Under udviklingen af soldsystemet blev der derfor sat fokus på brug af højkapacitets solde, så der altid kan opnås den bedste renvare. Den særlige overflade på modsat roterende højkvalitets solde (HC solde) giver mulighed for optimeret vindstrøm og renseeffekt. For at sikre at afgrøden også fordeles jævnt, når der arbejdes på skråninger,

er der monteret stråskillere på tilløbsplanen. Retursystemet transporterer det materiale, der ikke er blevet tærsket optimalt, tilbage til tærskecylinderen. Dette udføres meget skånsomt og jævnt, da en snegl over cylinderen fordeler materialet over tærskeenhedens fulde bredde.

Stor korntank tømmes hurtigt

Korntankens fyldningskapacitet er på 9.000 liter i standardudgaven og 8.600 liter i udgaven med ParaLevel. Tømmehastigheden på 105 l/sek. er blandt de højeste i denne klasse. Fra platformen har du let adgang til kornet, så du kan tage stikprøver. Der er en ekstra kvalitetskontrol i form af et stort vindue i Skyline kabinen med direkte udsyn til korntanken.

Tilløbsplan

Blæser

Kornsnegl

Snegl til returtærsker

Nederste sold

Soldforlængelse

Solde med høj kapacitet (HC solde)

Elektrisk justerbare solde

Du kan kontrollere de elektrisk justerbare solde fra førerkabinen.

Returføler

En sensor viser returmængden i Varioterminalen 10,4", så indstillingerne hurtigt kan justeres for at sikre en bedre kornkvalitet.

Avnespreder

En justerbar avnspreder med dobbelt rotor fås som ekstraudstyr.

Korntank

5275 C

9.000 liter

5275 C PL

8.600 liter

5275 C PLI

8.600 liter

6335 C

9.000 liter

6335 C PL

8.600 liter
Styrke i bevægelse

I bakkede områder gør maskinnivellering en stor forskel. Det patenterede design i vores ParaLevel udligningssystem sikrer maksimal ydelse på hældninger på op til 20 procent. På vores 5275 C PLI giver Integrale bagakslen nivellering i længderetningen – til opadgående hældninger på op til 30 % og nedadgående hældninger på op til 10 %.

Højeffektiv – selv på skråninger

Vores Fendt 5275 C og Fendt 6335 C mejetærskermodeller fås i en ParaLevel udgave. Systemet er baseret på et parallelogram og kompenserer for skråninger på op til 20 %. Tærskeenheden og hele udskillelses- og rensesystemet er altid vandrette, og hele effekten kan bruges til at høste. ParaLevel maskiner kan leveres med 4WD, som sikrer ekstra trækevne og øget sikkerhed – også på skråninger.

Optimale egenskaber i marken og på vejen

Ud over de klassiske fordele ved et chassisudligningssystem giver ParaLevel systemet yderligere fordele. For eksempel kan du vælge mellem arbejdstilstand og transporttilstand. I arbejdstilstand har den bedre stabilitet og sikkerhed på skråninger, da den udvendige bredde er øget. I transporttilstand er forakslen derimod sænket, og den udvendige bredde er reduceret. Både mejetærskermodellen 5275 C PL* og 6335 C PL** – med en udvendig bredde på 3,50 meter – overholder færdselsloven.

Integrale – ekstra langsgående nivellering

Mens ParaLevel forakslen kompenserer for hældninger fra side til side, kompenserer Integrale for hældninger frem og tilbage. Denne tilføjelse til vores 5275 C PLI med 5 halmrystere virker på bagakslen. Op ad bakke kompenserer systemet for op til 30 % hældning og ned ad bakke for op til 10 %. Med kombination af ParaLevel og Integrale kan maskinen holdes helt vandret, selv på meget stejle skråninger. Dette sikrer et optimalt, jævnt afgrødeflow til indføringsområdet, tærskeenheden, halmrysterne og soldkassen.

Altid en høj tærskekvalitet og en ren færdigvare. Med vores 5275 C PLI opnår du den samme høje produktivitet på de stejleste skråninger som i fladt terræn.

* 5 halmrystere på 800/65 R32. ** 6 halmrystere på 650/75 R32.

Akslerne og slutdrevene er forbundet med hinanden ved hjælp af en parallelogramkonstruktion. Hydraulikcylindrene, der er placeret i siden af forakslen, bevæger parallelogrammet. Derved hæves eller sænkes forakslen, så mejetærskeren holdes vandret på skråninger.

På skråninger bevæges parallelogrammet op eller ned. Dette kan kompensere fuldstændigt for hældninger på op til +/- 20 %.

Maskinens langsgående hældning nivelleres med 2 stærke hydraulikcylindre, som er forbundet til den separate bagakselramme.

Næste skridt mod din Fendt C-serie