360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Effektiv og grundig tærskning

At den høstede afgrøde har en høj kvalitet, er af afgørende betydning for din rentabilitet. Med L-seriens optimerede systemer til tærskning, udskillelse og rensning kan du opnå fremragende resultater under alle forhold og i alle afgrøder.

Effektiv tærskning

Tung tærskecylinder med høj inerti

Tærskecylinderens vægt er øget med 8 aksler, som er fastgjort mellem slaglerne. Den massive inerti sikrer et ensartet og jævnt forløb. Dette reducerer i betydelig grad belastningen af drevene og sænker effektbehovet og brændstofforbruget.

Avanceret tærskebro

Tærskebroen byder på differentieret trådafstand. Afstanden er dobbelt så stor bagerst på tærskebroen i forhold til det forreste område. Denne ordning sikrer et optimalt forhold mellem effektiv tærskning og høj udskillelseskapacitet. For at optimere tærskekvaliteten kan du justere tærskebroen uafhængigt for og bag inde fra kabinen.

2 systemer i ét

Multi Crop Separator (MCS) Plus tærskebroen har et enormt udskillelsesareal. Der udskilles så meget korn som muligt, før afgrøden når til halmrysteren. Det specielle ved vores MCS Plus mejetærskere er, at udskillerbroen kan drejes op over kerneudskilleren. En elektrisk motor sætter tærskebroen i den ønskede position – efter behov. Der kræves ikke noget værktøj.

Multi Crop Separator Plus

ABC-modul

Tærskebro

Indføringskæder

Power Feed Roller

MCS Plus, drejet ind

Udskillerbroen er roteret ind under Multi Crop separatoren. Denne indstilling forbedrer udskillelsen i langt halm og i våde omgivelser, så der kan opnås et stort udbytte selv under vanskelige betingelser.

MCS Plus, drejet ud

Udskillerbroen er placeret helt over Multi Crop separatoren. Denne indstilling anbefales primært til afgrøder, der kun kræver let tærskning, samt i tørre omgivelser.

Økonomisk arbejde – forskellige afgrødetyper

Udskiftelig, sektionsopdelt tærskebro

For landmænd med agerbrug og maskinstationer, som høster mange forskellige afgrøder, kan Fendt L Serien hurtig ændres med den nye sektionsopdelte tærskebro. Forreste brosektion kan hurtig afmonteres og udskiftes gennem den åbne stenfælde. Der er to forreste brosektioner til rådighed: en med 14 mm trådafstand til intensiv tærskning ved høst af korn og en sektion med 24 mm trådafstand til høst af majs, sojabønner eller solsikker. For optimal kerneudskillelse har bagerste universalbro en trådafstand på 24 mm.

Hvede

Den smalle 14-mm trådafstand på den sektionsopdelte tærskebro sikrer perfekte resultater, når der høstes korn.

Majs

Udover den sektionsopdelte tærskebro er der også et stort udvalg af udstyr til rådighed for høst af majs.

Ris – specialudgaven

Høst af ris giver specielle udfordringer for mejetærskeren, og derfor tilbyder vi en specialmodel til dette arbejde. For at mindske slitage på materialet, er mange af komponenterne til denne udgave blevet forstærket og fremstillet af utroligt holdbart materiale. Vi har udskiftet slaglerne på tærskecylinderen med bolte for at sikre skånsom håndtering af de skrøbelige riskorn. Til høst i fugtig jord er vore modeller til ris monteret med bælter.

Effektiv håndtering af halmen

Optimal udskillelse af afgrøderester

Halmrysterne på 4256 mm med hver 4 trin har en stor kapacitet og frembringer en tynd halmskår. Sammen med et højt slag og de aktive, åbne bagvægge øger dette yderligere udskillelsen. Du kan være sikker på, at selv det sidste korn udskilles effektivt. Med skånsom håndtering af afgrøden bibeholdes halmens struktur på optimal vis.

Fintsnittet materiale

Vores L-serie er som standard forsynet med en halmsnitter, der giver rene snitteresultater. De dobbelte takkede knive sikrer et rent snit og reducerer effektforbruget. Den trinløst justerbare knivbjælke, en ekstra notplade, der kan svinges ind, samt elektrisk justerbare deflektorplader garanterer komplet kontrol af kvalitet og spredning af det snittede materiale.

Let omstilling

Med kun én håndbevægelse kan du styre, om halmen skal snittes eller lægges i halmstreng. Halmen håndteres skånsomt under tærskeproceduren, så du producerer den bedste kvalitet af halm til baller, foder, strøelse eller energiproduktion.

Mosaic

Halmrystere

Trinenes aktive bagvægge fremmer en effektiv kornudskillelse. Vi har forstærket det første trin til høst af majs.

 • Mosaic

  Halmrystere

  Trinenes aktive bagvægge fremmer en effektiv kornudskillelse. Vi har forstærket det første trin til høst af majs.

 • Mosaic

  Halmsnitter

  En justerbar notplade er standard, og den sikrer en ensartet længde af det snittede halm.

 • Mosaic

  Elektrisk justerbare deflektorplader

  Der kan endvidere fås elektrisk justerbare deflektorplader som ekstraudstyr. Med dem kan du opnå jævn fordeling efter behov.

 • Mosaic

  Let at omstille

  Føreren kan hurtigt og let skifte mellem strenglægning og snitning ved bare at bevæge et greb.

Bedste kvalitet

Optimal rensning – bedste færdigvare

Kornets kvalitet er afgørende. Under udviklingen af soldkassen var der fokus på anvendelse af højkapacitetssolde for at opnå den reneste færdigvare. Den specialdesignede overflade på højkapacitetssoldene (HC solde) sikrer optimalt vind gennemstrømning og maksimal rensefunktion. For at sikre, at afgrøden bliver fordelt ensartet på soldene, er L-serien udstyret med sektionsopdelt soldkasse med høje skillerum i bunden som sikre

materialet bliver i sektionerne gennem begge solde. Retursystemet fører det materiale, som ikke er tærsket optimalt, tilbage til tærskecylinderen og garanterer således optimal gentærskning. Eftersom soldkassens bund og tærskecylinderen har samme bredde, udnyttes rensekapaciteten altid optimalt.

God plads til rent korn

Takket være den store korntank bliver høsten yderst effektiv. Med en kapacitet på 8.600 liter er den beregnet til høj produktivitet. En centralt placeret snegl fylder tanken meget ensartet. To følere giver oplysninger om niveauet i korntanken. Endvidere har du altid et godt udsyn ind i tanken fra kabinen.

Hurtig tømning af korntanken

L-seriens system med tømning ovenfra giver en tømmehøjde på 4,50 m. Den høje hastighed på 105 l/sek. (kun MSC modeller) sikrer hurtig tømning. Muliggør hurtig tømning. Korntankens dæksler kan åbnes og lukkes elektrisk fra kabinen med bare et tryk på en knap.

Tilløbsplan

Solde med høj kapacitet (HC solde)

Soldforlængelse

Blæser

Bundsnegl

Snegl til returtærsker

Nederste sold

Elektrisk justerbare solde

Du kan kontrollere de elektrisk justerbare solde fra førerkabinen.

Returføler

En føler viser returmængden i Varioterminal 7", så indstillingerne hurtigt kan justeres for at sikre en bedre kornkvalitet.

Avnespreder

En justerbar avnespreder med dobbelt rotor fås som ekstraudstyr.

Korntankens kapacitet i liter

5255 L

8.600

5255 L MCS

8.600

6275 L

8.600

6275 L MCS

8.600Næste trin til din Fendt L-serie