360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Fendt Former - Skårlægger med en eller flere rotorer

Fendt Former Rive med fire Rotorer med eller uden ISOBUS

Oplev den fjerde dimension af Fendt Former med op til 13,80 m arbejdsbredde. Ved PRO-modellerne har du, takket være den mest moderne ISOBUS-redskabsstyring alle vigtige maskinparametre i blikket via varioterminalen. Det betyder bedste ergonomi og den størst mulige aflastning for føreren, og det sparer tid på vej til den næste indsats. Transporthøjden på under 4 m, som du kan overholde uden at fjerne tandarmene, er med til at sikre en komfortabel og sikker vejtransport.

Et skridt foran hvad angår komfort og effektivitet.

Fendt tilbyder den rigtige løsning til enhver, når det drejer sig om høriver med 4 rotorer. Du kan vælge mellem Fendt Former 14055 PRO i den øverste ende med en arbejdsbredde på op til 13,8 m og de specielle proConnect ISOBUS-funktioner, den ISOBUS-styrede Fendt Former 12545 PRO med en arbejdsbredde på maks. 12,5 m og den tilsvarende Fendt Former 12545 som standardmaskine, der styres med to hydrauliske kontrolenheder og manuelle indstillinger.


Arbejdsbredde

Antal Tandarme pr. rotor

Former 12545 Gen 2

10,0 - 12,50 m

4 x 12

Former 12545 PRO Gen 2

10,0 - 12,50 m

4 x 12

Former 14055 PRO Gen2

10,50 - 13,80 m

4 x 13Den nye generation af rivenes-flagskib

Den slagkraftige Former 14055 PRO med det enestående proCONNECT ISOBUS-system overbeviser ved høje arbejdshastigheder ved ensartet ren rivekvalitet og størst mulig slagkraft. Fendt Former 14055 PRO fer udviklet til en høj arbejdshastighed ved ensartet ren foderkvalitet og stor arbejdsbredde. Det enestående Fendt ProConnect ISOBUS-system består af funktionerne Fendt flexHIGH, gapControl. Kendte funktioner som Jet-effekten, den indstillelige kuruvebane og den kardanske ophængning af rotorerne bidrager til at fremstille grønfoder af høj kvalitet.

Vis flere detaljer

Folgt auf Klick Styres ved klik

Sekvensstyringen foregår automatisk via traktorens tids- og vejsignal, kan tilpasses individuelt og tillader dermed at fralægge perfekt formede skår i markenden, komfortabelt fra førersædet - takket være
ISOBUS.

Til natarbejde

Den valgfrie belysningspakke med fem LED-arbejdslys giver lyse arbejdstider.

Komfortabel bredde

Ved hjælp af ISOBUS indstilles arbejds- og slåbredden direkte fra traktorens førerhus. Her indstilles rivebredden altid synkront via den bageste rotor, mens arbejdsbredden kan indstilles både synkront og uafhængigt for venstre og højre side via den forreste rotor. Dette er fordelagtigt ved forhindringer på en side, som f.eks. træer.

Jordvenlig

Den optimerede fjederaflastning sørger for en jordskånsom kørsel selv ved høje hastigheder

myMemory - det husker jeg

ISOBUS-systemets myMemory funktion er rivens hukommelse. Via hukommelsesfunktionen hentes de senest indstillede værdier med et tryk på knappen, og du kan starte.
• Automatisk indstilling af rivehøjde, arbejdsbredde
og rivebredde
• Tidsbesparelse ved skift af mark
• Reduceret fejlbetjening

Komfortabel højde

Med den hydrauliske komfort rivehøjdeindstilling er idet nok at indstille en rotor .
De øvrige rotorer tilpasser sig automatisk.

Kompakt og sikker

Det brede chassis garanterer et lavt tyngdepunkt og holder Former 14055 PRO stabil i alle
positioner - på vejen og ved skråninger. Den hydraulisk indstillelige aksel sørger for en transporthøjde under 4 meter med påsatte tænder.

gapControl - ingen tomme steder

ISOBUS-systemets gapControl funktion sørger for en løbende
overvågning af rotorernes overlapningsfunktion og tillader således at arbejdsbredden udnyttes optimalt
• Visning af overlapningsområderne på de forreste og bageste rotorer på displayet • Integreret advarselsfunktion når det kritiske område er nået
• Øget effekt pga arbejdsbreddens optimering

Forbliver på jorden

Rotorernes kardanophængning garanterer en konstant og rammeuafhængig tilpasning til jordkonturen i langs- og tværretning. Materialet kan derfor også høstes i kuperet terræn med reduceret andel af råaske.

Ser godt ud og er effektiv

Den funktionelle designafdækning af slidstærk plast er ergonomisk formet, forebygger aflejring af foder og skaber en dynamisk-moderne fremtræden. Alle hydrauliske komponenter føres beskyttet inden for afdækningen. Samtidigt er der ved designet taget hensyn til optimeret tilgængelighed ved vedligeholdelses- og indstillingsarbejder.

Automatisk den rigtige rivehøjde

Med flexHIGH-systemet er det muligt at justere Fendt Former 14055 PRO efter arbejdshastigheden. Når du kører hurtigere, øges modstanden på rotoren foran af den større mængde foder. Det betyder, at tænderne kan blive bøjet tilbage, og at den indstillede arbejdshøjde ikke bevares. Det problem løser flexHIGH ved at sænke rotoren lidt ved højere hastigheder og dermed sikre, at der ikke efterlades materiale. Den aktuelle position vises hele tiden på displayet via positionsføleren. Når der holdes stille, løftes rotoren, så tænderne ikke skraber mod underlaget.

Opstart

Alle fire rotorer sænkes indtil lige før den forindstillede rivehøjde

Forøgelse af kørehastighed

Alle fire rotorer sænkes afhængigt af kørehastigheden under den forindstillede rivehøjde

Stilstand

Alle fire rotorer hæver tænderne over den indstillede rivehøjde

Det bliver ikke lettere: Med ISOBUS styrer du alle funktioner på Fendt Former PRO-høriven med 4 rotorer med et tryk på en skærm.

Intelligent styring

En perfekt forager sikres med en smart sekvenskontrol, der overvåger rotorernes løft baseret på tid eller traktorens signal. Du kan endvidere justere løftehøjden på forageren i fem trin. Alle værdier kan let ændres med Varioterminalen eller andre ISOBUS-kompatible skærme. Det er desuden let at aktivere funktionerne med et tryk på en knap, eller de kan tilknyttes Fendt Vario-joysticket. Med den innovative Fendt VariotronicTIforagerautomatik på Fendt Vario-traktorerne klares forageren på ingen tid.

Fendt Former Rive med to Rotorer

Styrken kommer indefra.

Fendt Former rive med to rotorer og centerskår er klar til at håndtere enhver høstsituation. Den overbeviser i alle ydelsessegmenter - fra basismodellen Former 671 med lille effektbehov til allround-modellerne Former 760 C, 860 C og 920 C, samt de professionelle maskiner Former 860 PRO, 920 PRO og 1000 PRO. De alsidige maskiner kendetegnes specielt ved deres rivekvalitet, de mange anvendelsesmuligheder, udvalget af varianter, og den intuitive betjening.

Skårlægning med Fendt traktor - enestående ISOBUS teknologi.

Integrationen af ISOBUS i denne rivekategori er en milepæl. Den tillader automatisk tilpasning af arbejdsprocesser direkte fra førersædet. Med den nye, intuitive brugerflade bliver betjeningen til en leg. Den nye Fendt Former rive med to rotorer og centerskår repræsenterer en betydelig videreudvikling, for effektiv og produktiv administration af græsmarker.


Arbejdsbredde

Antal Tandarme pr. rotor

Former 671

5,80 - 6,60 m

10 / 10

Former 760 C

6,90 - 7,60 m

12 / 12

Former 860 C

7,60 - 8,60 m

13 / 13

Former 860 C PRO

7,60 - 8,60 m

13 / 13

Former 920 C

8,00 - 9,20 m

14 / 14

Former 920 C PRO

8,00 - 9,20 m

14 / 14

Former 1000 C PRO

8,80 - 10,00 m

15 / 15
Det rette drev

I drivlinjen på Fendt Former er der integreret et friløbshjul, og hver enkelt rotor er forsynet med en separat overbelastningsbeskyttelse.

Drivlinjen på Fendt Former høriven har vedligeholdelsesfrit friløbskobling og en slipkobling for hver rotor. Fordelene er helt tydelige: Ved frakobling af PTO stopper rotorerne ikke i ryk, men standser gradvist. Desuden kan rotorarmene derved sættes i transportposition umiddelbart efter frakobling af PTO. Det beskytter drivlinjen, og det er ikke alt – den lige drivlinje sikrer lang levetid.

Meget let at justere

Som standard har Fendt Former høriven med to rotorer og udkast i midten let justering af arbejdsbredden. De fire arbejdsbredder på Fendt Former 671 indstilles med et greb, uden behov for værktøj. På nogle af de øvrige modeller er en hydraulisk justering af arbejdsbredden standard. Alle andre modeller undtagen 8055 PRO: Transporthøjden forbliver lav, uanset hvilken arbejdsbredde du har indstillet.

Med den hydrauliske justering af arbejdsbredden er det muligt at justere arbejdsbredden uden at forlade kabinen. På den letlæselige indikator kan du se den aktuelt indstillede arbejdsbredde.

Den mekaniske justering af arbejdsbredden kan udføres i 4 trin – uden behov for værktøj.

Perfekt til forageren

Fendt Formere er manøvredygtige og kompakte i transportpositionen. Det betyder, at der let kan opnås en transporthastighed på op til 40 km/t.

Midterskårdugen er med til at forme det perfekte skår. For at høje skår og skårene på forageren ikke trækkes fra hinanden unødvendigt, klapper skårdugen automatisk op, når rotorarmene bevæger sig til foragerposition. Skårdugen klappes selvfølgelig også op i transportposition. En flowdeler som ekstraudstyr (afhængigt af modellen), der leveres som standard på nogle modeller, løfter rotorerne perfekt synkroniseret.

River med to Rotorer

Maksimal fleksibilitet med let håndtering.

Med Fendt Former riverne med to rotorer og sideudkast får du den fleksibilitet, du har behov for i dit daglige arbejde. Uden brug af værktøj kan du kan hurtigt og let bestemme, om du vil have et eller to skår. Med et enkelt skår er overlapningen af de to rotorer meget stor. Det giver en ren overførsel af foderet fra den første til den anden rotor og dermed optimale resultater, selv under vanskelige forhold og ved vendinger.

Perfekt kulissestyr.

Fendt Former river 7850 og 7850 Pro yder et maksimum af frihøjde på forageren, takket være CamControl. CamControl er den hydrauliske justering af kurvebanen. På forageren køres riverne automatisk op til vandret stilling. Gennem den frihøjde, der opnås her, forbliver tyngdepunktet stadig lavt og de eksisterende skår på forageren beskadiges ikke.

CamControl optimiert den Aushebezeitpunkt der Zinkenarme in die waagrechte, passive Abgabeposition beim Ausheben der Kreisel.

Aushubhöhe mit CamControl: Mehr als 50cm Bodenfreiheit.

Effektiv placering

En automatisk sekvensstyring er integreret som standard, så høriven med to rotorer løfter perfekt på forageren. Det sikrer, at rotorerne løftes og sænkes forskudt. Resultatet er et perfekt skår, selv på forageren. Løfteprocessen kan derfor justeres, så det passer til kørehastigheden og arbejdsforholdene.

Perfekt sorteret

Typisk Fendt: Hver en detalje på Fendt Former riverne er gennemtænkt, og det ses tydeligst på hydraulikudtagene. Takket være KENNFIX®-stikket er det ikke længere nødvendigt at bruge lang tid på at sortere slanger, da det umiddelbart fremgår, hvilket udtag der hører til hvilken slange.Arbejdsbredde

Antal Tandarme pr. rotor

Former 1402

5,75 / 6,65 m

10 / 12

Former 7850 PRO

7,80 / 8,40 m

13 / 13


Fendt Former riverne med to rotorer og sideudkast er desuden hurtige og sikre på vejen, da de kan klappes ind til en kompakt enhed.

Fendt Former Rive med enkelt Rotor

Fantastisk præstation: små traktorer kan selvfølgelig, også udføre godt arbejde.

Fendt Former høriven med enkelt rotor er meget let og stabil. Desuden betyder det lave brændstofbehov, at høriven også er perfekt til store arbejdsbredder med små traktorer. Når det drejer sig om kvalitetsarbejde, lader riverne med enkelt rotor ikke noget tilbage at ønske i forhold til de store modeller: Ren rivning er garanteret, også på skråninger. Ophænget med bugseringsenhed sikrer, at riven følger traktorens spor, og skårlægningen i højre side giver dig et konstant overblik over dine resultater.


Arbejdsbredde

Antal Tandarme pr. rotor

Former 351 DS3,60 m10

Former 351 DN

3,60 m

10

Former 391 DN

3,80 m

10
Former 400 DN3,80 m10

Former 426 DN

4,20 m

12

Former 456 DN

4,50 m

12
Trods deres kompakte størrelse har Fendt Former riverne et meget bredt chassis. Det sikrer den bedst mulige jordfølgning også på skråninger. Der kan som ekstraudstyr fås en tandemaksel, der øger frihøjden og stabiliteten endnu mere. Hældningen i længdegående retning justeres med traktorens trækarme eller følerhjulets højde. Den diagonale hældning justeres med en skrue.

Skårbredden bestemmes af skårdugens position. Dennes position kan justeres trinløst og bekvemt. Når du skifter fra transport- til arbejdstilstand klapper dugen op eller ned. Den fjederafbalancerede skårdug og beskyttelsesbøjlen gør det let. Som ekstraudstyr kan skårdugen klappes ud hydraulisk og bekvemt fra førersædet.

Arbejdsdybden kan justeres hurtigt og let ved hjælp af den lineære højdejustering.

Næste skridt mod din Fendt Former

Erfaring med ensilering

Hundrede års erfaring med ensilering Tradition, fornyelse og passion – det er opskriften på succes på vores "Centre of expertise" for ensileringsmaskiner i Feucht. 2 Perfektion til sidste strå. Fendt Slicer-skiveslåmaskiner. Perfekt