Bæredygtighed hos Fendt - Fordi vi tænker på fremtiden.

For tiden står verden over for store udfordringer. I 2050 vil der leve omkring 10 milliarder mennesker på vores planet. For at kunne skaffe mad til alle har vi brug for innovative, tekniske løsninger, samtidig med at vi udnytter de eksisterende ressourcer så effektivt, som vi kan.

Fendt bidrager allerede i høj grad til globalt, bæredygtigt landbrug. Vi vil fortsat videreudvikle dette bæredygtige engagement som en helhed, integrere det i vores erhvervsstartegi og tilpasse vores forretningsaktiviteter derefter.

Vores produkter bringer os tættere på naturen, og vi gør vores bedste for at beskytte og bevare den. Vores vedvarende engagement drives af vores absolutte tro på, at vi som traditionel virksomhed ønsker at tage ansvar for denne og fremtidige generationer. Vi er overbeviste om, at det er vejen til økonomisk sundhed og bæredygtig vækst for os, vores partnere og vores kunder.

Vores 5 kerneområder:

Som en del af vores engagement har vi defineret 5 kerneområder, der understøtter vores arbejde med bæredygtigheden.

Produktion

Fendt fremmer bæredygtighed i sin egen produktion. Fokus er på energiproduktion og energiforbrug, hvor vi anvender de 4 grundpiller: Sporing, forebyggelse, reduktion og erstatning.

Vi øger vores energieffektivitet ved f.eks. at forny vores belysningssystemer, renovere energisystemerne i vores bygninger samt anvende de sidste nye teknologier i vores produktion. Ved at uddanne vores medarbejdere kan vi sikre, at alle yder deres bidrag. Alene i 2019 har vi med vores forskellige tiltag sparet 900.000 kWh energi i fabrikkerne i Marktoberdorf og Bäumenheim. Desuden har vi været i stand til at hindre, at vores produktionsvækst øger energiforbruget. I 2019 brugte vi 1.992 kWh strøm for hver traktor i vores produktion i Marktoberdorf – mere end 200 kWh mindre end året forud.

Som en produktionsvirksomhed er vi ganske enkelt ikke i stand til at reducere vores energiforbrug til nul. Derfor anvender vi også vedvarende energi og frembringer f.eks. vores varme med træspåner fra det lokale område. Vi genererer og anvender ikke kun varme fra vedvarende kilder, men vi benytter desuden træspåner fra vores regionale kunder inden for skovbrug. Vi genererer vores egen elektricitet med vores fotovoltaiske system og anvender 100 % grøn energi i Marktoberdorf og tre andre steder. Der har vi reduceret vores CO2-udledninger fra elektricitetsforbruget til nul. For hele energiområdet har vi i de sidste 3 år været i stand til at reducere udledningerne med 70 %.

Produkter / kunder

Den kraftigste effekt på den miljømæssige bæredygtighed opnår vi der, hvor det betyder noget - vores produkter. Det opmuntrer vores kunder til at bidrage positivt til en bæredygtig fremtid.

Når landmænd anvender vores Vario-gearkasse, er de allerede med til at spare 336 millioner liter diesel hvert år. Det skyldes alt sammen vores miljøvenlige teknologi, fra det behovsstyrede ventilatordrev over vores lavhastighedskoncept til separat olietilførsel til hydraulik og transmission

Vi har en lang række løsninger, der er med til at beskytte vores kunders vigtigste ressource, jorden. Eksempler herpå er vores VarioGrip-teknologi i traktorsektoren, der dynamisk justerer lufttrykket i dækkene, og Fendt MOMENTUM-præcisionssåmaskine med Precision Planting-teknologi, der øger udbyttet og reducerer forbruget af plantebeskyttelsesmidler og brændstof.

Med innovative, digitale løsninger inden for Smart Farming som FendtONE opnår vi større effektivitet og udnytter ressourcerne optimalt.

Og vi ser ind i fremtiden. På basis af en stor efterspørgsel udvikler vi den allerede prisbelønnede Fendt e100 Vario. Fendt e100 Vario er en helt elektrisk drevet og dermed emissionsfri traktor, der ikke kun optimerer vores kunders energiomkostninger, men også deres vedligeholdelses- og serviceudgifter. På deres gårde kan de desuden genbruge miljøvenligt genereret strøm (sol, vind, biogas).

Endvidere har vi udviklet vores Fendt Xaver-projekt til fremtidssikret landbrug. Ved hjælp af små, sværmbaserede robotenheder samt en cloudbaseret løsning planlægger, overvåger og dokumenterer Fendt Xaver præcist såningen i majsmarker. Robotterne er ekstremt lette og kan behandle marken, samtidig med at jorden beskyttes og sikkerheden er i top, mens der økonomisk og effektivt udbringes gødning eller plantebeskyttelsesmidler, hele døgnet, dag og nat.

Medarbejdere

Vores medarbejdere er kernen i Fendts kvalitet. Vi fremmer og udvider kontinuerligt deres traditionelt stærke identifikation med virksomheden og vores produkter.

Vores sundhedsstyring er med til at holde vores medarbejdere sunde og produktive i lang tid. Centrum for dette er vores sundhedspolitik, der definerer grundprincipperne, herunder forbyggende og sundhedsfremmende initiativer, der skaber et moderne arbejdsmiljø og opretholder en respektfuld virksomhedskultur.

I overensstemmelse med vores virksomhedsværdier vil vi undervise vores mere end 400 ledere i Tyskland i emner som mangfoldighed og inklusion, vi vil være ude i skolerne, når der holdes Girls Day, vi vil gennemføre karrieredage særligt henvendt til STEM-elever og etablere et internt mentorprogram for målrettet at sætte studerende med stort potentiale og kvindelige ledere i forbindelse med topledelsens medlemmer.

Vi arbejder med en proaktiv fejlkultur. Som en del af vores interne kampagne "Jeg fejlede." opfordrer vi produktionsmedarbejdere til tage ejeskab for deres egne fejl og belønner dem symbolsk for det. Den kommunikation, der er en del af dette, fremmer forståelsen af individuelle fejl som en værdifuld del af vores fælles læringsproces hos Fendt.

Forsyningskæde

I en globaliseret verden er det særligt vigtigt at strukturere forsyningskæden bæredygtigt og arbejde tæt sammen med leverandørerne.

Vi anvender traditionelt og udvider vores lodrette produktion. Vores liftarmsramme var en af 11 komponenter, som vi i 2020 integrerede i vores produktionskæde. De færdiggøres og samles i Marktoberdorf. I fremtiden vil det ikke længere være nødvendigt at transportere disse dele fra leverandøren til os, og vi kan producere dem uden emissioner takket være vores effektivitet og vores anvendelse af vedvarende energier i vores fabrik.

Vi prøver at finde dele, som vi ikke selv producerer, så lokalt som muligt – 66 % af vores leverandører er placeret i Tyskland, og yderligerer 28 % er placeret i andre europæiske lande. Selv om leverandører findes tæt på, har transporttypen en stor effekt på vores virksomheds emissionsregnskab. I de sidste 5 år har vi kunnet reducere vores udledninger i forsyningsleveringskæden med 35 % pr. transporteret kilo. Det skyldes en forbedret, kombineret brug af transport på skinner og vej, anvendelsen af alternative fremdriftssystemer som f.eks. naturgas samt intelligent grupperede leveringsveje.

Sidst med ikke mindst gør vi meget ud af konstant at forbedre kvaliteten af de leverede produktionsdele. Fra 2016 til 2020 reducerede vi f.eks. mængden af kasserede dele ('PPM-rate') med mere end 63 % og yder dermed et vigtigt bidrag til en ressourceskånende leveringskæde.

Samfund

Wertachtal Werkstätten

Fendt er en virksomhed, der har dybe rødder i området omkring Marktoberdorf. Det afspejles også i virksomhedens sociale engagement.

Siden 1980’erne har vi haft et aktivt samarbejde med de lokale Wertachtal-Werkstätten. Her ansættes mennesker, der som følge af deres handicaps natur og alvorlighed, ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, enten varigt eller for en periode. Personalet i disse værksteder udfører en række roller for os. De er en integreret del af produktionsafdelingen og hjælper til i regnskabsafdelingen, nogle gange direkte på stedet hos Fendt. Det, der startede som et lokalt samarbejde med et socialt initiativ, har for lang tid siden udviklet sig til et fint, økonomisk samarbejde. Disse værkstedet producerer nu mere end 500 forskellige dele til os, hovedsageligt i serieproduktionen, men også i reservedelssektoren. Tilsvarende er den omsætning, som personalet i værkstederne generer hos Fendt, blevet øget i flere år.