Fendt ja yhtiön integroitu johtamisjärjestelmä

Laatua, energiatehokkuutta, ympäristönsuojelua sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevat toimenpiteemme muodostavat integroidun johtamisjärjestelmämme peruspilarit. Prosessien jatkuva parantaminen on jokaisen yhteinen velvollisuus:

1. Sertifioitu laadunhallintajärjestelmä DIN•EN•ISO 9001
Yksittäisten laatuelementtien yhdistäminen yhdeksi järjestelmäksi aloitettiin jo yli kaksi vuosikymmentä sitten, jotta kokonaisrakenne tukisi paremmin tuotteiden ja niihin liittyvien prosessien laadun suunnittelua ja varmistusta. Akkreditoitu riippumaton organisaatio sertifioi Fendtin laatujärjestelmän ensimmäisen kerran jo vuonna 1995. Tämän vaatimustason ylläpitäminen on todistettava vuosittain useita päiviä kestävässä ulkoisessa auditoinnissa. Sovelluslaajuus samoin kuin vaatimustaso ovat kasvaneet vuosien varrella standardin julkaistujen päivitysten myötä. Vuosiauditointien välillä on järjestettävä suunnitelman mukaisia järjestelmäauditointeja.

2. Sertifioitu työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001
Pyrkimyksemme tehokkaan ja läpinäkyvyyttä lisäävän työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän luomiseksi palkittiin vuonna 2008 OHSAS 18001 -standardin mukaisella sertifioinnilla. Järjestelmän vaatimustenmukaisuuden säilyminen tarkastetaan vuosittain.

3. Energianhallintajärjestelmät DIN•EN•ISO 50001
Energiankulutus ja kulutuksen vähentäminen ovat suhteellisen uusia ympäristötietoisuutta kasvattavia liiketoimintatavoitteita monilla aloilla. Fendtille myönnettiin vuonna 2014 virallinen ISO 50001 -standardin mukainen sertifikaatti, jonka vaatimusten noudattamisen se pystyy näyttämään toteen vuosittaisissa ulkoisissa tarkastuksissa.