360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Automatisk sideforskyvning av frontslåmaskinen

Automatisert tilpasning av stubbehøyden i skråninger og svinger
Slicer FQ frontslåmaskin har mulighet for hydraulisk sideforskyvning på inntil 20 cm i begge retninger. ISOBUS-enheten på den bakmonterte slåmaskinen sørger automatisk for sideforskyvning dersom kombinasjonen drifter av i skråning; ved svinging tilpasser sideforskyvningen seg iht. styrebevegelsene. Dette sikrer optimal stubbhøyde, og det unngås at det danner seg striper og kostbar etterslått.
Fendt Slicer med sideskift