360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

ÉN TING ER ENKELT: FendtONE

Når kontor og jorde blir ett

Med det velutviklede betjeningsystemet FendtONE er maskinene alltid oppdaterte. Med kontinuerlige oppdateringer og funksjonstillegg kan vi reagere raskt og fleksibelt på tilbakemeldinger fra kundene og nye krav fra samfunn og myndigheter. FendtONE vokser med deg, og gir mulighet for programvareoppdateringer både "on- og offboard", for å sikre at maskinene alltid er i forkant av teknologien.

Enda mer fleksibel

For FendtONE finnes det nå supplerende oppdateringer og nyheter for sporføring og maskinstyring siden AGRITECHNICA 2023. Her finner du ut hvordan klok digitalisering kan gjøre arbeidsprosessene enklere.

FendtONE onboard

Med FendtONE blir betjeningen av maskinene enklere enn noen gang. De nye oppdateringene av sporføringen gjør det enklere å arbeide i skråninger og ute på jordet. For maskinstyringen får du nå muligheter for å automatisere spredningsmengden, anlegge optimale sporlinjer og la traktoren styres fra redskapen. Skaff deg overblikk over alle nyheter og oppdateringer.

Sporføring
Når presisjon og avlasting kommer sammen

Maskinstyring
Når traktor og redskap blir ett

Punktsprøyting med Variable Rate Control

Den nye oppdateringen av ISOBUS-funksjonen Variable Rate Control sammen med Section Control-funksjonen gjør det mulig å spontant redusere spredningsmengden til null - dette er spesielt nyttig ved flekksprøyting. Føreren anlegge soner der det ikke skal tildeles middel for å minimere mulig problem
med sen nedregulering av tildeling/dosering. Dette er spesielt nyttig når offentlige pålegg skal overholdes i nærheten av f.eks. våtmarker eller boligområder - og bidrar også til generell reduksjon i bruken av plantevernmidler.

Optimale sporlinjer med Tramline Control

Den gratis oppdateringen i funksjonspakken for "Fendt Section Control" for ISOBUS-kompatible maskiner: Med Tramline Control støttes informasjonsutveksling mellom traktor og såmaskiner/plantemaskiner for å anlegge optimale sporlinjer. Hvis arbeidsbredden på redskap som sprøyte eller gjødselspreder ikke er tilpasset bredden på såmaskinen, kan sporlinjene beregnes automatisk utfra posisjonsdataene for traktoren - forutsetningen er at redskapen har Tramline Control. Først og fremst gir denne oppdateringen fordeler når sporlinjene skal beregnes.

Automatisk styring av traktoren med TIM

Med Tractor Implement Management (TIM) overtar rdskap som har denne funksjonen styringen av traktoren, slik at kombinasjonen alltid arbeider optimalt. Med de kostnadsfrie supplementene TIM Hitch og TIM PTO, kan redskapen nå også styre trepunksthydraulikken og kraftuttaket - og f.eks. tilpasse arbeidsdybden automatisk iht. tildelingskart. Dyp jordbearbeiding foretas da kun der det trengs. Dette skåner jordsmonnet og sparer drivstoff.

Flere høydepunkter fra Fendt

En Fendt 600 Vario-traktor står på jordet og løfter en siloballe. Maur kan sees i forgrunnen.

Produktnyhet

Fendt 600 Vario - naturlig overlegen

Med vår nyeste innovasjon, Fendt 600 Vario, bringer vi natur og teknikk sammen i perfekt harmoni. Denne allround-traktoren i middelklassesegmentet blir for første gang presentert live på AGRITECHNICA 2023.
Mystisk visning av Fendt e100 V Vario traktor

Produktnyhet

Fendt e100 V Vario: Think ePossible

Endelig var dagen kommet: Med Fendt e100 V Vario presenterte vi på AGRITECHNICA 2023 den første elektriske traktoren fra Fendt. Utslippsfri, sterk, kompatibel – vær blant de første til å se de nye mulighetene dette gir for landbruket og en bærekraftig framtid. Få den første informasjonen om nye Fendt e100 V og la deg overbevise!
Fendt Slicer 960/1010

Produktnyhet

Fendt Slicer 960/1010 slåmaskiner

Fendt Slicer slåmaskiner leverer topp resultater ned til siste strå, med nøyaktig kuttehøyde og imponerende fôrkvalitet. Utvidelsen av produktporteføljen vår, spesielt for Fendt Slicer, viser bredden i tilbudet og innoveringen av fôrhøstingen. Få høre direkte hva kunder og medarbeidere har å si om Fendt slåmaskiner - og la deg overbevise.
Grønne klappstoler med påskriften "Your Fendt IDEAL Story".

Your IDEAL Story

Skurtresker-kunder fra hele verden forteller sin IDEAL Story

Fordyp deg i spennende historier fra prosjektet vårt "Your IDEAL story". Kunder fra hele verden forteller om IDEAL-erfaringer og hvordan denne skurtreskeren har revolusjonert treskingen. Sammen med våre kunder og eksperter har vi utvekslet ideer og samlet inn verdifulle tilbakemeldinger for å kunne gjøre den enda mer effektiv.
Bilde av en bonde, Fendt maskiner og naturen med slogan "Leaders drive Fendt"

Agritechnica 2023

Leaders drive Fendt.

En investering i Fendt innebærer en investering for fremtiden. For oss heter det ikke bare "Leaders drive Fendt" - det er en begeistring som nok en gang vil vises opp på årets Agritechnica 2023. Vær med på å forme fremtiden sammen med oss.