360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Om det er nett eller folie, Fendts runballepresser legger det på med stor pålitelighet.

VarioNet

Med Fendt rundballepresser har du alt du trenger når det gjelder nettbinding. Nettbindingen VarioNet er utformet for å passe til alle standard nettbredder. Den har en nettbrems som kan justeres ved hjelp av strammefjærer. Takket være den intelligente utformingen av nettbindesystemet, blir nettet trukket automatisk over hele bredden. Følgelig er ballene også perfekt utformet på sidene, og godt beskyttet. Dette gjør også lagringen enklere.

Foliebinding som tilvalg

Med Rotana F Combi har du mulighet til å bestille med foliebinding. Da blir ballene presset og pakket med kun bruk av folie. Dette reduserer fortap som kan oppstå ved nett som fryser inn i ballen. Dessuten øker dette ekstra laget beskyttelsen av ballen. Filmlaget gir en oksygenbarriere som forbedrer ensileringsprosessen. Dette reduserer fôrtap grunnet dårlig mugg og øker fôrkvaliteten. Posisjoneringen av rullene gir mulighet for en hurtig skift mellom folie- og nettbinding. Slik at man raskt kan endre mellom de to, for ekempel ved overgang fra silofôr til halm.

Veldig lett oppsett

For å gjøre det enklere for deg har vi fokusert sterkt på brukervennlighet. Dette fremgår tydelig av de logiske betjeningselementene: Blant annet kan du stille inn tid for aktiv nettforsyning på terminalen. Dette er spesielt nyttig hvis man presser tørr halm. Antall runder med nett og retardasjon kan justeres raskt og enkelt på terminalen.

Skifting av nett er gjort enkelt

Takket være EasyLoad-systemet kan nettene på alle Fendt rundballepresser skiftes veldig enkelt. Alt du trenger å gjøre er å sette nettrullen inn i EasyLoadSystem og lukke igjen. En sentreringsspindel bringer deretter nettrullen automatisk i den ideelle posisjonen. Dekselet mellom rotor og nettbinding gjør at det ikke kommer skitt og støv inn i nettet. Derfor blir du ikke skitnet til når du skifter netting.

EasyLoadSystem

EasyLoadSystem gjør det mulig å legge inn nettruller på kortest mulig tid.

Nettbindingssystemet VarioNet kan brukes med alle standard nettbredder fra 1,18 til 1,35 m.

Nettspredningsenheten gjør at ballene også holdes perfekt sammen i kantene. Dette minimaliserer tap og gjør lagring enklere.

Velg den beste betjeningen for din fastkammerpresse.

Logiske terminaler

Betjeningsterminalene som er tilgjengelige for Fendt fastkammerpressene er logiske og gjør det enkelt å betjene og justere pressen. Manuelle terminaler installeres enkelt og raskt i førerhuset. LCD-skjermene er lette å avlese, selv i direkte sollys, og er brukervennlige gjennom de klare symbolene på knappene.

E-Link Control

E-Link Control-terminalen gjør pressen enda mer effektiv og brukervennlig. Den ergonomiske utformingen og fargeskjermen gjør håndteringen lettere. Du kan også velge mellom ulike standardinnstillinger for høy, halm eller ensilering, eller stille inn ballepressen til myk eller hard kjerne. Terminalen tilbyr 10 forskjellige tetthetsinnstillinger og sender ut et lydsignal når maksimal ballediameter er nådd. Den har også innstillingsalternativer for knivgrupper, ballestørrelse og nettbinding. Telleren for jorde og totalt antall baller forsyner deg med enkel registrering.

E-Link Pro

Fendt 130 F Xtra fastkammerpressen kan også utstyres med E-Link Pro-terminalen eller ISOBUS-terminalen. E-Link Pro-betjeningspanelet ble utviklet for profesjonell ballepressing. Det har en ISOBUSbetjeningsenhet og en berøringsskjerm i farger for

økt brukervennlighet. Ved å bruke grunnfunksjonene til E-Link Control-terminalen kan du justere nett innstillingene og du får informasjon om kammerets fyllnivå og de enkelte funksjonenes aktuelle status

Det neste steget på veien til din Fendt Rotana fastkammer rundballepresser