360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

FendtONE-plattform (onboard + offboard)

Sømløs forbindelse mellom maskin og kontor

Med den første helhetlige driftstilnærmingen FendtONE føyes felt- og kontorarbeidet sammen.

FendtONE onboard:
FendtONE førerplassen (onboard) gjør arbeidet enda mer effektivt: Enkel, individualiserbar betjening med sentral tilordning av alle betjeningselementer.

FendtONE offboard:
Med FendtONE offboard utvides eksisterende bruksområder på traktoren med nyttige komplementære funksjoner:

  • Agronomi: Planlegg aktiviteter i feltet og motta omfattende rapporter
  • Sporføring: Administrer feltgrenser og sporlinjer og hold dem konsistente over hele maskinparken
  • Telemetri: Overvåk maskinparkens viktigste maskindata og geo-posisjoner i feltene
Delt bilde, til venstre en arm med et nettbrett i hånden og til høyre traktorterminalen med FendtONE.