360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Effektiv tresking – øker avkastningen.

Tung slager med stor treghet

Vekten av slageren er økt ved hjelp av 8 vektstenger som er festet mellom raspejernene. Det store rotasjonsmomentet sikrer jevn drift. Det reduserer belastningen på drivverket, effektbehovet og drivstofforbruket betraktelig.

Smart bro

Broen har differensiert trådavstand. Åpningen i bakre broseksjon er dobbelt så stor i forhold til foran. Denne løsningen sikrer et optimalt forhold mellom høy treskekapasitet og god utskilling. For å optimalisere treskekvaliteten, kan brua justeres uavhengig foran og bak fra førerhuset.

2 systemer i ett

Multi Crop Separator (MCS) Plus-broen har et stort utskillingsareal. Så mye korn som mulig skilles ut før avlingen når halmristerne. Det som også er spesielt med MCS Plus-treskere, er at separatorbrua kan svinges opp over rotorseparatoren. En elektrisk motor fører brua i ønsket stilling etter behov, og verktøy er ikke nødvendig.

Separatorbrua

Perfekt åpning både foran og bak: fremre og bakre broåpning kan justeres uavhengig av hverandre og elektrisk. Du kan tilpasse treskeenheten til mulige høsteforhold fra komforten i førerhuset.

MCS Plus, innkoblet

Separatorbrua er svinget inn under Multi Crop-separatoren (MCS). Denne innstillingen øker utskillingsgraden med lang halm og under fuktige forhold, noe som gir høy kapasitet uansett forhold.

MCS Plus, utkoblet

Brua under separatoren svinges opp over Multi Cropseparatoren. Denne innstillingen anbefales først og fremst for avlinger som kun krever lett tresking under tørre innhøstingsforhold.

Optimale kutte – og sprederesultater

håndtering av restkorn og halm

Optimal utskilling av restkorn

De lange halmristerne på vår C-serie har 4 falltrinn hvert med "aktive bakvegger". De vertikale seksjonene med 210 mm falltrinn har åpne rister. Du kan være sikker på at selv det siste kornet skilles effektivt. Skånsom behandling av avlingen opprettholder optimal halmstruktur.

Halmkutter med 6 knivrekker er standard

For redusert jordbearbeidingen og direktesåing, er svært kort oppkuttet materiale avgjørende for å sikre rask nedbryting av halmen. Den nye 6-raders halmkutteren har blitt spesialutviklet og gir optimale kutte- og sprederesultater. De takkede knivene sikrer et rent kutt og reduserer drivstofforbruket. De trinnløst stillbare motknivene, en ekstra hullplate som kan svinges inn, og elektrisk justerbare ledeplater garanterer fullstendig kontroll over kvaliteten og spredning av det oppkuttede materialet.

Ditt valg

Med kun én håndbevegelse kontrollerer du om halmen skal legges i en luftig ranke eller kuttes opp. Halmen håndteres forsiktig under treskeprosessen slik at du kan produsere den beste halmkvaliteten for baller, fôr, strø eller til energiproduksjon.

Hochleistungssiebe
600 mm Dreschtrommel
Wendetrommel
Multi Crop Seperator Plus
Dreschkorb
Mosaic

Halmristere

De aktive bakveggene i ristertrinnene fremmer effektiv utskilling av korn. Vi har forsterket det første trinnet for høsting av mais.

 • Mosaic

  Halmristere

  De aktive bakveggene i ristertrinnene fremmer effektiv utskilling av korn. Vi har forsterket det første trinnet for høsting av mais.

 • Mosaic

  Halmkutter

  En justerbar knottplate er standard og sikrer en ensartet lengde på den oppkuttede halmen.

 • Mosaic

  Elektrisk justerbare ledeplater

  Elektrisk justerbare ledeplater leveres som tilleggsutstyr. Du kan alltid justere distribusjonen fra førerhuset.

 • Mosaic

  Rankelegging

  Med en spak er det enkelt å stille om fra kutting til rankelegging.

Økonomisk drift – ulike vekster.

Økonomisk drift – ulike vekster.

Utskiftbar seksjonert bru

For bønder og entreprenører som har behov for å høste mange forskjellige typer vekster, kan Fendt C-serien omstilles på et øyeblikk med den nye seksjonerte brua. Fremre brusegment kan lett fjernes og skiftes ut gjennom den åpne steinfellen. Det finnes to brusegmenter foran, et med 14 mm spileavstand til intensiv tresking av korn, og et brusegment med 24 mm spileavstand for tresking av mais, soyabønner eller solsikke. For forbedret utskilling av korn, har universalsegmentet en spileavstand på 24 mm bak.

Ris – spesialutgaven

Siden høsting av ris gir helt spesielle utfordringer for en skurtresker, tilbyr vi deg vår egen modell for dette arbeidet. For å minimere materialslitasjen er mange komponenter på her blitt forsterket og produsert i svært slitesterkt materiale. Vi har skiftet slagjernene på slageren ut med pinner for å sikre skånsom behandling av de sensitive riskornene. For høsting på svært fuktig jord, er våre rismodeller utstyrt med belter istedenfor hjul.

Mosaic

Hvete

Den 14 mm smale spileavstanden i den seksjonerte broen gir perfekte treskeresultater ved høsting av korn.

 • Mosaic

  Hvete

  Den 14 mm smale spileavstanden i den seksjonerte broen gir perfekte treskeresultater ved høsting av korn.

 • Mosaic

  Mais

  Foruten utskiftbar seksjonsbru, leveres også et maisaggregat for høsting av mais.

 • Mosaic

  Ris

  Siden høsting av ris gir helt spesielle utfordringer for en skurtresker, tilbyr vi deg vår egen modell for dette arbeidet. For å minimere materialslitasjen er mange komponenter på her blitt forsterket og produsert i svært slitesterkt materiale. Vi har skiftet slagjernene på slageren ut med pinner for å sikre skånsom behandling av de sensitive riskornene. For høsting på svært fuktig jord, er våre rismodeller utstyrt med belter istedenfor hjul.

 • Mosaic

  Oljevekster

  Oljevekstskruen (tilleggsutstyr) øker avlingsstrømmen bakover til loelevatoren i lang avling og bidrar til økt kapasitet.

Høst den beste kvaliteten.

Best rensing – det reneste kornet:
Kornkvaliteten avgjør ditt utbytte. Ved utviklingen av renseverket var fokuset derfor på bruk av høykapasitetssåld for å kunne høste det reneste kornet. Den spesielle overflaten på høykapasitetssåldene (HC-såld) gir optimalisert luftstrøm og den høyeste rensekapasiteten. For å sikre at avlingen holder seg jevnt distribuert på såldene også i hellinger er det høye skillevegger på oversåldet. Retursystemet transporterer det materialet som ikke har vært optimalt tresket, tilbake til slageren. Fra returelevatoren fordeles returmassen jevnt over hele slagerbredden via en tverrgående skrue.

Stor korntank som tømmes raskt:
Korntanken har stor kapasitet, 9000 liter i standardversjonen og 8600 liter i ParaLevel-versjonen. Tømmehastigheten, 105 l/sek, er en av de høyeste i denne klassen. Fra plattformen har du enkel tilgang til kornprøve. For ekstra kvalitetskontroll har du også et stort vindu i Skyline-førerhuset der du ser direkte inn i korntanken.

Kornplate

Vifte

Kornskrue

Returskrue

Undersåld

Såldforlenger

Høykapasitetsåld (HC-såld)

Elektrisk justerbare såld

Du kan kontrollere de elektrisk justerbare såldene komfortabelt fra førerhuset.

Retursensor

En sensor måler returvolumet som vil vises på den 10.4" store Varioterminalen, og muliggjør rask korrigering av innstillingene.

Under meget fuktige innhøstingsforhold sikrer en ren kornplate alltid høy gjennomstrømningshastighet og optimalt treskekvalitet. Derfor er kornplaten på Fendt C-serien enkel og praktisk å ta ut.

Agnspreder

En justerbar agnspreder med dobbel rotor leveres som tilleggsutstyr.

Returkameraet kan brukes til å spore treskekvaliteten til enhver tid, og til å reagere raskt og enkelt på de skiftende høsteforholdene.

Intelligent avvatring.

Optimale karakteristikker både på jordet og på vegen

Foruten de klassiske fordelene med et avvatringssystem, tilbyr ParaLevel-systemet flere nyttige funksjoner. Føreren kan f.eks. velge mellom et arbeidsmodus og et transportmodus. I arbeidsmodus øker stabiliteten og sikkerheten i bakket terreng da den ytre bredden er økt. I transportstilling er forakselen derimot senket og ytterbredden redusert. Det betyr at både 5275 C PL* og 6335 C PL** treskermodellene med en totalbredde på 3,50 meter, overholder gjeldende trafikkbestemmelser (markedsavhengig).

* 5 halmristere med 800/65 R32 dekk. ** 6 halmristere med 650/75 R32 dekk.

Integrale – ekstra avvatring i lengderetningen

Mens ParaLevel foraksel kompenserer for sideveis avvatring, kompenserer Integrale bakaksel for avvatring i lengderetningen. Systemet kompenserer for hellinger opptil 30% oppover og 10% nedover. Med kombinasjonen av ParaLevel og Integrale, kan maskinen holdes helt vannrett, selv i svært bratte bakker. Dette garanterer optimal, jevn avlingsflyt i innmatingen, i treskeverket og på halmristerne, og rensesystemet garanterer høy treskekvalitet og ren kornprøve. Med våre treskere oppnår du den samme høye produktiviteten i de bratteste bakkene som på flat mark.

Meget effektivt – selv i bakker

Treskermodellene Fendt 5275 C og Fendt 6335 C leveres i en ParaLevel-versjon. Systemet er basert på et parallellogram og kompenserer for hellinger opp til 20 %. Treskesystemet og hele utskillings- og rensesystemet forblir horisontalt, og full kapasitet er tilgjengelig under innhøstingen. ParaLevel-treskere kan utstyres med 4WD og gir mer trekkraft og større sikkerhet i bakker.

Drivakslene og sluttdrevene er koblet til hverandre gjennom et parallellogramsystem. Hydraulikksylindere som er plassert på sidene av forakselen endrer parallellogrammets posisjon. Dette hever eller senker forakselen og nivået til treskeren i skråninger.

bakker beveges parallellogrammet oppover eller nedover. Dette kan kompensere fullt ut for hellinger opp til +/– 20%.

Den langsgående avvatringen av maskinen gjøres med 2 kraftige hydraulikksylindre, som er koblet til den separate bakakselrammen.

Det neste steg til din Fendt C-serie