360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Et trinn foran

Med VarioGuide automatiske sporfølging – egenutviklet av Fendt, kan du oppnå en bedret arealdekning på opp til 10 % – avhengig av arbeidsbredde. Dette gjør systemet til en lønnsom investering. VarioGuide kan integreres i alle de viktigste maskinene, med enhetlig funksjonalitet: Du finner den samme betjeningsfilosofien i traktorer, skurtreskere og finsnittere.

Det nye Fendt VarioGuide-veiledningssystem

Med det nye Fendt sporfølgingssystemet er du alltid klar til å motta signaler - fordi du kan velge mellom GNSS-mottakere fra NovAtel® og Trimble® med den nye versjonen av Fendt VarioGuide. En rekke forskjellige korreksjonssignaler støttes avhengig av mottakeren som f.eks. EGNOS/WAAS eller RangePointTM RTX, CenterpointTM RTX, Ntrip. Trimble® RTK-strukturer som NTRIP og radiomodul som allerede finnes, kan også fortsatt brukes. Selv om signalet blir borte pga. ugunstige mottakerforhold, vil du kunne stole på at Fendt VarioGuide fortsatt fungerer i inntil 20 minutter med stor nøyaktig ved hjelp av Trimble® xFill-teknologien.

Med den nye Fendt VarioGuide vil du alltid kunne velge løsningen som best tilfredsstiller dine krav. Den er fremdeles like lett å bruke takket være det kjente brukergrensesnittet som er integrert i Varioterminalen. Menystrukturen er alltid lik og enkel, uavhengig av hvilken mottakeren som brukes.

NovAtel®-mottaker

 • Basisnivå med EGNOS/WAAS-korreksjonstjeneste
 • Mulig å oppgradere til RTK (radio eller NTRIP)
 • Inntil 1 minutt fill-in time ved RTK-signalbrudd.

Trimble®-mottaker

 • Mottaker med enda flere funksjoner
 • Basisnivå med EGNOS/WAAS-korreksjonstjenester og RangePoint™ RTX™
 • Oppgradering til Trimble®-korreksjonstjenesten CenterPoint™ RTX™
 • Mulig å oppgradere til RTK (radio, NTRIP og Trimble® RTK-tjenester)
 • Inntil 20 minutter fill-in time ved RTK-signalbrudd (Trimble® xFill-teknologi)

Alltid på rett spor

VarioGuide – enda mer lønnsomt

VarioGuide gir god utnyttelse av maskinen: Arbeid om natten eller i dårlig sikt, i støv eller i tåke – teknologien gjør det mulig å oppnå et optimalt resultat også under slike betingelser. Samtidig blir områdedekningen økt, fordi antall glipper og overlappinger reduseres betydelig. Den svært effektive bruken av innsatsfaktorer med VarioGuide gir besparelser på fra tre til ti prosent, avhengig av arbeidsprosedyren.

Forbedret kjørekomfort

Med VarioGuide arbeider du mer økonomisk og drar nytte av betydelig forbedret førerkomfort. Traktoren kjører automatisk i rett spor, slik at føreren fullt ut kan fokusere sin oppmerksomhet på selve arbeidet. Vendeteigsautomatikken VariotronicTI tar om ønskelig automatisk hånd om repeterende sekvenser som løft, senk og annet på vendeteigen.

Alltid samme betjeningsfilosofi

Uansett hvilken Fendt-maskin du arbeider med, vil du alltid finne den samme betjeningsfilosofien i Varioterminalen. Funksjonaliteten er imidlertid tilpasset og utvidet for de spesifikke kravene til finsnittere, skurtreskere og traktorer.

VarioGuide i Fendt Katana


Hovedsiden for automatisert assistert styring av finsnittere viser tydelig innstillingene for det aktuelle feltet, skjærebord samt automatisk eller manuell linjeforskyving.

VarioGuide i Fendt skurtresker

Den automatiserte styringen i skurtreskere følger samme betjeningsfilosofi som i finsnittere og traktorer. Derfor vil enhver Fendt-fører umiddelbart føle seg hjemme – og i stand til å utnytte systemet optimalt fra starten av.

VarioGuide i Fendt traktor


VarioGuide i traktorer har tilleggsfunksjoner på vendeteigen. I kombinasjon med VariotronicTI kan repeterende sekvenser på vendeteigen automatiseres.

Pålitelig presisjon

Alltid tilkoblet

I tillegg til de amerikanske GPS-satellittene, kan VarioGuide, som betjenes med Varioterminalen, også benytte det russiske GLONASS satellittsystemet. I tillegg er VarioGuide også klar til bruk sammen med det planlagte europeiske Galileo-systemet. Parallell bruk av flere systemer garanterer at det automatiske sporfølgingssystemet er meget pålitelig.

Tre ganger mer økonomisk

Fendt tilbyr automatisert styring/sporfølging i tre nøyaktighetsklasser. Avhengig av kravene i din virksomhet, kan du velge et system med spor-til-spor nøyaktighet på helt ned til +/- 2 cm.

Kompatibel med mange korreksjonssignaler

Fendt kan bruke alle relevante korreksjonssignaler. Du kan velge mellom mange signaltyper. VarioGuide fungerer via mobile nettverk ved hjelp av satellittbaserte signaler, f.eks. EGNOS eller OmniSTAR, samt bakkebaserte RTK-signaler via radio eller mobilnettet (Ntrip). VarioGuide støtter åpne formater som RTCM.

Mosaic

VarioGuide Standard

VarioGuide Standard gjør det mulig å velge mellom gratis EGNOS korreksjonssignal og den abonnementbaserte OmniSTAR VBS som gir enestående funksjonsstabilitet. Satellittassistert drift gjør at du kan dra nytte av både korreksjonssignaler med full fleksibilitet – uansett hvor du arbeider.

 • Mosaic

  VarioGuide Standard

  VarioGuide Standard gjør det mulig å velge mellom gratis EGNOS korreksjonssignal og den abonnementbaserte OmniSTAR VBS som gir enestående funksjonsstabilitet. Satellittassistert drift gjør at du kan dra nytte av både korreksjonssignaler med full fleksibilitet – uansett hvor du arbeider.

 • Mosaic

  VarioGuide Precision

  En avgjørende faktor hos VarioGuide presisjon er at den utvider anvendelsesområdet til å omfatte såing av korn. Akkurat som VarioGuide Standard, gir signalene full fleksibilitet for oppgaver på skiftende arbeidssteder.

 • Mosaic

  VarioGuide RTK

  Med VarioGuide RTK oppnår du den størst mulige nøyaktighet og konstant presisjon hele døgnet. Den mobile RTK-stasjonen gir korreksjonssignaler uten å kreve et abonnement og dekker et område på opptil fem kilometer. Flere kjøretøyer kan bruke signalene fra én RTK basestasjon.

RTK via mobil (Ntrip)

Bruken av en RTK-løsning via mobilnettet blir mer og mer utbredt. Her er flere RTK-stasjoner forbundet med hverandre over internett. Alle tilgjengelige data er samlet på én server. Når en traktor sender sin omtrentlige posisjon til denne serveren (1), beregnes de optimale korreksjonsfaktorene for den ideelle plasseringen av traktoren (2). Dette korreksjonssignalet blir så sendt tilbake til traktoren (3), slik at den optimale nøyaktigheten oppnås. RTK-nettverk er tilgjengelig i nesten alle land.