Fendts integrerte ledelsessystem

Våre tiltak for kvalitet, energieffektivitet samt vern av helse, miljø og sikkerhet utgjør grunnpilarene i vårt integrerte ledelsessystem. Alle i fellesskap er den uttalte forpliktelsen til kontinuerlig forbedring av prosessene (KVP):

1. Sertifisert system for kvalitetsledelse iht. DIN•EN•ISO 9001
For over to tiår siden begynte vi å samle de enkelte kvalitetssystemene i ett system slik at vi kunne oppnå en mer virkningsfull totalstruktur for å planlegge og sikre kvaliteten til produktet og de delaktige prosessene. I 1995 ble Fendts kvalitetssystem for første gang sertifisert av en akkreditert uavhengig organisasjon. At kravene for dette nivået er oppfylt, har deretter blitt påvist årlig i forbindelse med en flere dager lang ekstern revisjon. I årenes løp har de offentliggjorte oppdateringene av standarden medført flere bruksområder samt større krav. Det er obligatorisk å gjennomføre planlagte systemrevisjoner i løpet av året.

2. Sertifisert ledelsessystem for arbeidsmiljø OHSAS 18001
Våre forberedelser for å oppnå et styringssystem for arbeidsmiljøet som både er virkningsfullt og gjennomsiktig, ble i 2008 belønnet med sertifisering i henhold til standarden OHSAS 18001. Det blir kontrollert årlig at systemet blir overholdt.

3. Energiledelsessystem iht. DIN•EN•ISO 50001
Energiforbruk og reduksjon av dette er et relativt ungt bevissthetsdannende bedriftsmål i mange industrier. Fra 2014 har Fendt oppnådd den offisielle standarden iht. ISO 50001 og kan bevise dette ved hjelp av årlige eksterne kontroller.