Fendt og vores integrerede ledelsessystem

Vores aktiviteter inden for kvalitet, energieffektivitet, miljøbeskyttelse, arbejds- og sundhedsbeskyttelse danner søjlerne i vores integrerede ledelsessystem. Tilsammen udgør disse punkter vores erklærede forpligtelse om kontinuerlig forbedring af processerne (KVP):

1. Certificeret kvalitetsledelsessystem i henhold til DIN•EN•ISO 9001
For mere end to årtier siden begyndte vi at implementere de enkelte kvalitetselementer i et system for derved at få en samlet struktur for planlægning og kontrol af kvaliteten af produkter og de involverede processer. I 1995 blev Fendts kvalitetssystem første gang udmærket af en akkrediteret, uafhængig organisation. Siden da skal det hvert år ved hjælp af en ekstern gennemgang over flere dage kontrolleres, at kravene i denne standard overholdes. I løbet af årene er anvendelsesområdet samt kravene blevet udvidet som følge af de offentliggjorte opdateringer af standarden. Der skal gennemføres systemkontroller i henhold til planen flere gange årligt.

2. Certificeret arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001
I 2008 blev vores indledende aktiviteter med at skabe et effektivt og gennemsigtigt system til arbejds- og sundhedsbeskyttelse belønnet med certificeringen i henhold til standarden OHSAS 18001. Hvert år kontrolleres det, at systemet overholdes.

3. Energiledelsessystemer i henhold til DIN•EN•ISO 50001
Energiforbruget og reduktion af samme er i mange brancher stadig et relativt nyt bevidsthedsskabende mål. Siden 2014 har Fendt opnået den officielle standard i henhold til ISO50001, hvilket kan dokumenteres med årlige, eksterne kontroller.