360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Fendt Former enkelt- og samlerive

Fendt Former Samleriver med fire Rotorer med eller uten ISOBUS

Opplevd den fjerde dimensjonen av Fendt Former med en arbeidsbredde på opptil 13,80 m. Med PRO-modellene kan du, takket være den nyeste ISOBUS-redskapskontrollen, holde øye med alle viktige maskinparametre via Varioterminalen. Best ergonomi og avlastning for føreren og tid spart på veien til neste oppdrag. Transporthøyden på under 4 m, som du kan opprettholde uten å ta av tindearmene, sørger også for komfortabel og sikker veitransport.

Ledende når det gjelder komfort og effektivitet.

Fendt tilbyr den riktige løsningen for alle når det dreier seg om 4-rotors samleriver. Du har valget mellom den avanserte Fendt Former 14055 PRO-riven med opptil 13,8 m arbeidsbredde og de spesielle proConnect ISOBUS-funksjonene, den ISOBUS-styrte Fendt Former 12545 PRO med maks. 12,5 m arbeidsbredde og tilsvarende Fendt Former 12545 som standardmaskin, som styres via to eksterne hydraulikkventiler og manuelle innstillinger.


Arbeidsbredde

Antall Antall tindarmer pr. rotor

Former 12545 Gen 2

10,0 - 12,50 m

4 x 12

Former 12545 PRO Gen 2

10,0 - 12,50 m

4 x 12

Former 14055 PRO

11,50 - 13,80 m

4 x 13Den nye generasjonen slåmaskin flaggskip

Den kraftige Former 14055 PRO med det unike proCONNECT ISOBUS-systemet overbeviser med høye arbeidshastigheter med konsekvent ren rakekvalitet og maksimal effektivitet. Fendt Former 14055 PRO ble utviklet for høy arbeidshastighet med konsekvent renere fôrkvalitet og stor arbeidsbredde. Det unike Fendt proConnect ISOBUS-systemet består av funksjonene Fendt flexHIGH, gapControl. Velkjente funksjoner som jeteffekten, det justerbare kamsporet og det kardangoppheng bidrar til å produsere grøntfôr av høy kvalitet.

Vis flere detaljer

Skjer med et klikk

Sekvensstyringen skjer elektronisk via traktorens tids- og distansesignal, kan justeres individuelt og gjør det mulig å avsette perfekt utformede skår ved enden av feltet - praktisk fra traktorsetet med ISOBUS.

For nattugler

Den alternative lyspakken med fem LED-arbeidslys sørger for lyse øyeblikk under arbeidet.

Komfortabel bred

Ved hjelp av ISOBUS blir arbeids- og skårbredden justert direkte fra traktorkabinen. Skårbredden justeres til enhver tid synkront via de bakre rotorene, mens arbeidsbredden kan justeres synkront eller uavhengig for venstre og høyre side via frontrotorene. Dette gir fordeler ved hindringer på én side, som f.eks. trær.

Skånsom mot bakken

Den forbedrede fjæravlastningen sørger for kjøring som er skånsom mot bakken, selv i høy fart

myMemory - jeg skal huske det

ISOBUS-systemets myMemory funksjon er skårets hukommelse. Minnefunksjonen gjør at de sist innstilte verdiene kan hentes inn med et tastetrykk, og du kan starte.
• Automatisk innstilling av rivehøyde, arbeidsbredde og skårbredde
• Spart tid ved skifte av jorde
• Redusert feilbetjening

Komfortabel høy

Med hydraulisk komfort-rivehøydejustering er det tilstrekkelig å stille inn én rotor.
De andre rotorene justeres automatisk.

Kompakt og sikker

Det bredsporede kjøretøyet garanterer lavt tyngdepunkt og holder Former 14055 stabil i alle situasjoner - enten det er på veien eller i skråningen. Den hydrauliske, høydejusterbare akselen sørger for en transporthøyde under 4 meter med fastmonterte tinder.

gapControl - ikke la det være tomrom

gapControl-funksjonen til ISOBUS-systemet sikrer kontinuerlig
overvåking av det overlappende området til rotorene, og muliggjør dermed
effektiv utnyttelse av arbeidsbredden
• Visning av overlappingsområdet til de fremre og bakre rotor i
skjerm
• Integrert varslingsfunksjon når det kritiske området nås
• Økt ytelse ved å optimalisere arbeidsbredden

Holder seg på bakken

Rotornes fullstendige kardanoppheng sikrer kontinuerlig justering til bakkekonturen i langsgående og tverrgående helning, uavhengig av rammen. Avlingen kan dermed gjenvinnes uten tap selv i kupert terreng med redusert andel råaske.

Ser bra ut og kan noe

Den funksjonelt utformede designhetten laget av slitesterk plast er ergonomisk formet, forhindrer matavleiringer og skaper et dynamisk, moderne utseende. Alle hydraulikkomponenter ligger beskyttet innenfor dekslet. Samtidig ble det tatt hensyn til optimal adkomst for vedlikeholds- og innstillingsarbeid ved utformingen.

Riktig rakehøyde stilles automatisk

Med flexHIGH systemet kan Fendt Former 14055 PRO justeres i forhold til kjørehastigheten. Når man kjører fortere vil motstanden mot den første rotoren øke fordi den må håndtere mer fôr. Det betyr at tindene bøyes bakover og den innstilte høyden endrer seg. flexHIGH løser dette automatisk ved å senke rotoren når kjørehastigheten øker og sørger dermed for at ikke noe blir liggende igjen. Den aktuelle høyden vises kontinuerlig med posisjonssensoren i displayet. Blir man stående, heves rotoren slik at tindene ikke berør bakken.

Start

Alle de fire rotorene senkes til forinnstilt rakehøyde

Øke hastigheten

Alle de fire rotorene senkes avhengig av kjørehastigheten til forinnstilt rakehøyde

Stillstand

Alle de fire rotorene hever tidnene til over innstilt rakehøyde

Enklere kan det ikke bli: Med ISOBUS kan man styre alle Fendt Former 4-rotors samleriver med PRO-funksjon fra berøringsskjermen.

Intelligent styring

En smart rekkefølgestyring basert på tid eller kjørestrekning sørger for at rotorene løftes riktig på vendeteigene. Dessuten kan løftehøyden på vendeteigen justeres i fem nivå. Alle verdier kan endres enkelt på Varioterminalen eller andre ISOBUS kompatible terminaler. En rekke funksjoner kan styres med enkle tastetrykk eller legges inn på Fendt Vario joystick. Med den innovative Fendt VariotronicTI vendeteigsautomatikken på Fendt Vario-traktorene, blir vendeteigene håndtert på en optimal måte.

Fendt Former Senteravleggende rive med to Rotorer

Den rette maskinen når man ønsker best mulig fôr.

Fendt Former senteravleggende rive med to rotorer er en meget allsidig rive. Fra modellen Former 671 med lavt energibehov til allround-modellene Former 801/880 og 10065, samt de profesjonelle Former 8055 Pro og Former 10065 Pro, overrasker rivene kontinuerlig. De blir ikke slått når det gjelder holdbarhet og kvalitet på arbeidet.Arbeidsbredde

Antall Antall tindarmer pr. rotor

Former 671

5,80 - 6,60 m

10 / 10

Former 801

6,80 - 7,60 m

12 / 12

Former 880

7,20 - 8,00 m

12 / 12

Former 8055 PRO

7,20 - 8,00 m

12 / 12

Former 10065 PRO

8,80 - 10,00 m

15 / 15

Former 10065

8,80 - 10,00 m

15 / 15

Den riktige drivlinjen

Drivlinjen på Fendt Former har et innebygget frihjul og hver rotor har en egen slurekobling som beskytter mot overbelastning.

Drivlinjen på Fendt Former samleriver har vedlikeholdsfri frihjulskobling og slurekobling på hver rotor. Fordelene er åpenbare: Når kraftuttaket kobles ut, kan rotorene fortsatt rotere og stanse etterhvert i stedet for å måtte stoppe med et rykk. Rotorarmene kan flyttes over i transportstilling så snart kraftuttaket er slått av. Slik skånes hele drivlinjen og den rettlinjede konstruksjonen sørger for problemfri drift og lang levetid.

Enkel innstilling

Fendt Former senteravleggende rive med to rotorer er meget brukervennlig og enkel å justere. De fire arbeidsbreddene på Fendt Former 671 justeres med en spak, uten bruk av verktøy. På noen andre modeller er det standard med trinnløs hydraulisk justering. Alle andre modeller bortsett fra 8055 PRO: Transporthøyden er den samme lave uansett hvilken arbeidsbredde man har valgt.

Hydraulisk regulering av arbeidsbredden gjøres komfortabelt fra førersetet. En lettlest indikator viser den innstilte arbeidsbredden.

Den mekaniske innstillingen av arbeidsbredden gjøres i 4 trinn uten bruk av verktøy.

Ideell på vendeteigene

Fendt Former er lettkjørte og kompakte i transportstilling. Transporthastighet opp til 40 km/t.

Duken i midten bidrar til å forme en perfekt streng. For at ikke høye strenger og strengene på vendeteigen skal bli ødelagt, løftes duken opp så snart rotorarmene kommer i vendeteigsposisjon. Duken løftes naturligvis også opp når riven settes i transportstilling. En ekstra mengdefordeler (avhengig av modell) leveres som standard på enkelte modeller, hever rotorene helt synkront.

Sideavleggende rive med to Rotorer

Maksimal fleksibilitet og brukervennlighet.

Fendt Former sideavleggende rive med to rotorer er en virkelig fleksibel rive. Du kan raskt og enkelt velge å legge avlingen i en eller to strenger. Omstillingen gjøres uten verktøy. Overlappingen mellom rotorene er stor når avlingen legges i en steng. Dermed får man meget god overføring av fôret fra den ene til den andre rotoren. Det betyr perfekt raking selv under vanskelige forhold og kjøring i hjørner.

Perfekt kurvebane.

Med CamControl på vendeteigen byr Fendt Former slåmaskinr 7850 og 7850 Pro maksimal bakkeklaring. Hydraulisk justering av kamsporet. Tindene trekkes automatisk opp til vannrett på vendeteigen. Bakkeklaringen som oppnås gjør at tyngdepunktet fremdeles er lavt og skårene og vendeteigen skades ikke.

CamControl optimerer tidspunktet da tindearmene løftes til horisontal, passiv leveringsposisjon når rotorene løftes.

Løftehøyde med CamControl: Over 50cm bakkeklaring.

Slipper avlingen

En automatisk sekvenskontroll er integrert som standard for at rivene med to rotorer kan løftes og senkes perfekt på vendeteigene. Dermed løftes og senkes rotorene på ulik tid og strengen blir perfekt formet også på vendeteigene. Løfteprosessen kan justeres i forhold til kjørehastigheten og arbeidsforholdene.

Perfekt sortert

Typisk Fendt: Fendt Former er gjennomtenkt til minste detalj. Man ser det ikke minst når det kommer til hydraulikktilkoblingene. Takket være KENNFIX®- koblingene kaster man ikke bort tiden med å sortere slanger. Det er enkelt å se hvem som hører sammen.Arbeidsbredde

Antall Antall tindarmer pr. rotor

Former 1402

5,75 / 6,65 m

10 / 12

Former 1452

5,80 / 6,70 m

12 / 12

Former 1603

6,60 / 7,70 m

12 / 12

Former 7850

7,80 / 8,40 m

13 / 13

Former 7850 PRO

7,80 / 8,40 m

13 / 13

Fendt Former sideavleggende rive med to rotorer foldes sammen til en kompakt enhet og er like brukervennlige langs veien.

Sideavleggende rive med to rotorer

Allsidig og kjørevennlig.

Ren fleksibilitet

Fendt Former 1502 er en sterk lettvekter. Takket være den slepemonterte utførelsen, passer denne manøvrerbare og allsidige maskinen for store arbeidsbredder opptil 7,00 meter (avlegging på to sider) også for mindre traktorer. I tilfelle avlegging på én side kan arbeidsbredden stilles inn hydraulisk uten trinn fra 3,60 m til 6,30 m. Dette gir svært allsidige bruksmuligheter. Skreddersy avleggingen slik at den passer dine innhøstingsforhold. Takket være den standard rekkefølgestyringen blir rotorene løftet på enden av jordet i henhold til en tidsforsinkelse, noe som gir perfekte strengender.

Arbeidsbredde

3,60 - 6,30 / 7,00 m

Antall Antall tindarmer pr. rotor

12 / 12Optimal tilpasning

Selv under de vanskeligste forhold kan du alltid stole på perfekt marktilpasning, takket være det pendlende rotoropphenget og den vridbare rammen. Ettersom rotorene er uavhengig av rammen, kan de justeres nøyaktig både i lengderetning og diagonalt. Dette hindrer forurensing av fôret og griper altpå en ren måte. Selv avlingen som havner i fordypningene, blir presset uten å bli borte. Du kan enkelt stille inn den horisontale hellingen av rotorene ved hjelp av kamboltene, noe som gir enda mer presis raking. Kambanen kan justeres separat for å optimalisere avleggingen, uavhengig av fôrtypen.

Garantert jevn drift

De store 18/8.50-8-dekkene sørger for ekstremt jevn kjøring. Det garanterer ikke bare at du kan arbeide effektivt og komfortabelt, men sikrer også trygg transport hvor hver rotor går på 4 hjul. Av hensyn til størst mulig sikkerhet er drivlinjen utstyrt med frihjul og overbelastningsvern som standard.

Frontrotoren har 4 hyper balloon-hjul 18/8.50-8. Støttehjul i samme størrelse kan også monteres til venstre og høyre.

Det er lett å stille inn rotorenes horisontale helling ved å løsne låsebolten og deretter vri på kamboltene.

Den bakre strengformeren kan også styres hydraulisk.

Fendt Former Samlerive med en Rotor

Riven som gjør en stor jobb: selv bak små traktorer.

Den lette og stabile konstruksjonen, og lavt effektbehov, betyr at Fendt Former en-rotors samlerive også er ideell for store arbeidsbredder med små traktorer. Når det gjelder hva den leverer, så ligger rivene med én rotor ikke noe bak de større modellene: Garantert ren raking – selv i hellinger. Rivene følger traktoren takket være slepedraget, og man har alltid full oversikt over strengen som legges på høyre side av riven.


Arbeidsbredde

Antall Antall tindarmer pr. rotor

Former 351 DS3,60 m 10

Former 351 DN

3,60 m

10

Former 391 DN

3,80 m

10
Former 400 DN3,80 m10

Former 426 DN

4,20 m

12

Former 456 DN

4,50 m

12


Til tross for sitt kompakte design har Fendt Former samleriver med én rotor en bred sporvidde. Derfor følger den underlaget så nøye, selv i hellinger. Tandemaksel kan leveres på forespørsel for å bedre terreng- og rakeegenskapene ytterligere. Rivens helling i lengderetningen justeres med traktorens trekkstenger eller høyden på støttehjulet. Rivens helling på tvers av kjøreretningen justeres med en skrue.

Strengens bredde justeres ved å endre oppsamlerdukens posisjon. Justeringen er trinnløs. Når man går fra arbeids- til transportstilling eller motsatt, foldes samleduken helt enkelt opp eller ned. Den fjærbelastede duken og vernebøylen gjør det enkelt. Hydraulisk regulering av oppsamlerduken kan leveres som tilleggsutstyr og da styres det hele fra førersetet.

Arbeidshøyden justeres sentralt. Raskt og enkelt.

Det neste steg på vegen til din Fendt Former

Experience in Hay

Et århundre med kompetanse Tradisjon, innovasjon og lidenskap er oppskriften på den suksessen man har oppnådd ved grovfôrsenteret i Feucht i Tyskland.