360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Nie bój się o przepływ danych. VarioDoc i VarioDoc Pro się tym zajmą. Precyzyjnie i niezauważalnie.

Wykorzystaj swój cenny czas na przyjemniejsze zadania. Fendt Variotronic zajmie się wszystkim innym za Ciebie. Nawet wtedy, gdy ma się do czynienia z dużą ilością danych, jak w przypadku dokładnej dokumentacji. Dzięki systemowi do dokumentowania VarioDoc lub VarioDoc Pro wszystkie istotne dane z pola są w pełni automatycznie rejestrowane i dokumentowane w bazie danych pola. I na odwrót — nowe zadania można tworzyć z użyciem komputera lub przed rozpoczęciem pracy bezpośrednio na polu w Varioterminalu. Dane można przesyłać przez sieć komórkową, moduł Bluetooth lub za pośrednictwem pamięci USB. I gotowe!

Podstawowa dokumentacja w należytym porządku

W przypadku zdecydowania się na system Fendt Variotronic z Varioterminalem 10,4” użytkownik otrzymuje standardowo system do dokumentowania VarioDoc. Wiąże się to z ogromną korzyścią: za pośrednictwem modułu Bluetooth lub pamięci USB można przy minimalnym wysiłku przesłać wszystkie istotne dla dokumentacji dane bezpośrednio do bazy danych pola zgodnej z ISO-XML i ocenić najważniejsze parametry, takie jak „obrobiona powierzchnia” lub „wymagany czas”. W przypadku wybrania Fendt Vario z wyposażeniem ProfiPlus i Varioterminalem 10,4" otrzymuje się w standardzie kompleksowy, przeznaczony do danego zadania system do dokumentowania VarioDoc Pro. Opryskiwacz samojezdny Rogator 600 również dysponuje takim wyposażeniem, a ponadto istnieje możliwość doposażenia w nie dużych kombajnów Fendt.

Dzięki Varioterminalowi 10,4" i systemowi VarioDoc Pro można — niezależnie od czasu i miejsca — przesyłać dane za pomocą modułu GPRS do bazy danych pola, w której są one natychmiast dostępne do dalszego przetwarzania.

Kolejną cenną zaletę stanowi 10 zintegrowanych komputerów pokładowych, za pomocą których można rejestrować dane dotyczące np. obrobionych powierzchni, czasu, zużycia oleju napędowego itp. za pomocą Varioterminalu 7” — (również bez systemu VarioDoc) oraz Varioterminalu 10,4".

Dużo więcej niż tylko „dokumentacja”

Dzięki systemowi VarioDoc/VarioDoc Pro można w pełni wykorzystać możliwości bazy danych pola. Do tej pory można było już pracować z zadaniami. Teraz, po raz pierwszy, można też przenosić swoje mapy aplikacji i rejestrować rzeczywiste ilości aplikowanych środków. Dzięki temu zarejestrowane niegdyś granice pola i linie śladu będą zawsze dostępne dla użytkownika, niezależnie od typu maszyny (również od dostawców zewnętrznych, jeśli tylko będzie kompatybilna).

Jeśli konieczne jest dokumentowanie, to należy robić to dobrze

Dokumentowanie dla przedsiębiorstw rolnych nie jest tylko obowiązkiem. Biorąc pod uwagę szerokie możliwości oceny i optymalizacji, ma ono również nieocenioną wartość pod względem ekonomicznym. System VarioDoc wspiera użytkownika w szybkim i łatwym spełnianiu nieustannie rosnących wymogów prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji. Pomaga on również w efektywnym planowaniu zarządzania zadaniami przy niewielkich nakładach, a także w znacznym obniżeniu kosztów operacyjnych. Systemy VarioDoc i VarioDocPro są w 100 procentach kompatybilne z technologią ISOBUS i obsługują standardy ISOBUS „TC-BAS” i „TC-GEO” (tylko w przypadku VarioDoc Pro). Dzięki temu rejestracja i przetwarzanie danych jest jeszcze łatwiejsze.

Wolny wybór bazy danych pola

To, jaką bazę danych pola zastosować, jest i pozostanie decyzją użytkownika. System Fendt VarioDoc współpracuje z systemami różnych producentów, dzięki czemu umożliwia natychmiastowe i uniwersalne zastosowanie. Jak w przypadku wszystkich komponentów systemu Fendt Variotronic, obsługa jest łatwa i intuicyjna. Wystarczy przesłać dane do systemu Fendt VarioDoc lub VarioDoc Pro, aby mieć do dyspozycji najważniejsze parametry.

Bazy danych pola kompatybilne z systemami VarioDoc i VarioDoc Pro

 • BASF
 • Helm
 • AGROCOM
 • FarmFacts
 • FarmWorks
 • Farmplan – GateKeeper
 • SMAG – Agreo, Atland
 • Inne*

Transfer linii śladu

Oprócz przesyłania danych dokumentacji, system VarioDoc / VarioDoc Pro oferuje również możliwość wymiany danych z systemu VarioGuide — również w przypadku systemów prowadzenia równoległego innych producentów! Dzięki temu za pomocą bazy danych pola można łatwo przenosić linie śladu, granice pola i mapy aplikacji (tylko w przypadku opcji zmiennego dawkowania VariableRateControl), z systemu VarioGuide za pomocą kompatybilnej bazy danych pola do systemów innych producentów i na odwrót.

VarioDoc Pro dla „profesjonalistów”

Opcjonalne dokumentowanie za pomocą systemu Fendt VarioDoc Pro oferuje jeszcze więcej możliwości. Dzięki rejestracji wspieranej przez system GPS i przesyłaniu określonych parametrów za pośrednictwem sieci komórkowej bez zwłoki i kompromisów dokumentowane są najważniejsze dane. Wszystko, czego potrzeba, to jedna karta SIM (NTRIP i VarioDoc Pro). Ponadto, będąc użytkownikiem systemu VarioDoc Pro, można opcjonalnie korzystać z funkcji zmiennego dawkowania VariableRateControl (VRC) i rejestrowania innych parametrów, takich jak zużycie oleju napędowego czy prędkość obrotowa.

Korzyści wynikające z użytkowania systemu VarioDoc Pro

 • Całe zadania szybko i niezawodnie docierają do i z maszyny
 • Optymalne rozwiązanie dla usługodawców i osób wspólnie użytkujących maszyny z wspólnym zarządzaniem danymi
 • Korzystanie z map aplikacji dzięki funkcji zmiennego dawkowania (VariableRateControl)
 • Możliwość przetwarzania map aplikacji w formacie ISO-XML lub Shape (tylko z użyciem pamięci USB)
 • Możliwość uzyskania dodatkowych informacji dzięki funkcji rejestracji pozycji systemu GPS

Dokładna dokumentacja i proste przesyłanie danych.

Najważniejsze dane dotyczące zadań
Przesyłanie do ciągnika przez Bluetooth lub sieć komórkową
Wybór i przetwarzanie zadań
Potwierdzenie rejestracji
Synchronizacja komputera przez Bluetooth lub sieć komórkową

Fendt Smart Farming — kolejne kroki

Fendt Smart Farming