360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

FendtONE to Twoja przyszłość — wejdź na pokład.

Do tej pory praca w polu była całkowicie oddzielona od pracy w biurze. Choć te dwie czynności są ze sobą powiązane, odbywają się one oddzielnie i z wykorzystaniem różnych systemów. W rezultacie ludzie często myślą, że rozpoczęcie pracy z automatycznym i opartym na systemie dokumentowaniem wymaga zbyt dużego wysiłku — zamiast tego wolą zapisywać zadania na papierze. Wprowadzając FendtONE, firma Fendt wyznacza nową koncepcję przyszłości. Koncepcja ta łączy pracę biurową z czynnościami wykonywanymi w polu. Proste i intuicyjne rozwiązanie.

FendtONE to system obsługi, który ułatwi Ci pracę w przyszłości:

 • Pierwsze na rynku holistyczne podejście operacyjne
 • Umożliwia unikatowe połączenie pracy w maszynie z pracą poza nią
 • Bezprzewodowy transfer danych
 • Lokalne i całodobowe zarządzanie danymi na różnych urządzeniach
 • Identyczna logika działania na maszynie i w biurze
 • Optymalizacja całego procesu pracy
 • Otwarty system zapewniający przyszły dostęp i połączenie z innymi systemami (np. FMIS) poprzez interfejsy

Połącz swoją pracę polową i biurową.

FendtONE do pracy w polu (onboard):

Dzięki nowemu stanowisku pracy kierowcy FendtONE* możesz uczynić swoją pracę w polu jeszcze bardziej efektywną:

 • Dodatkowe obszary wyświetlania
 • Większa łatwość obsługi
 • Możliwość dostosowania do własnych potrzeb

* Dostępne po raz pierwszy w nowych ciągnikach Fendt 200 Vario, Fendt 300 Vario i Fendt 700 Vario.

FendtONE do codziennych zadań biurowych (offboard).

FendtONE Offboard uzupełnia dostępne w maszynie aplikacje o praktyczne funkcje. Na przykład system Fendt Task Doc, który rejestruje dane agronomiczne / wartości wyjściowe podczas wykonywania prac polowych (Onboard), został wzbogacony o funkcję planowania pracy i zarządzania nią w systemie Fendt Task Doc (Offboard). Dzięki temu można szybko wykorzystać dane ciągnika i osprzętu, już wyeksportowane i zapisane przez maszynę, do tworzenia raportów. Daje to możliwość rolnikom i usługodawcom wykorzystania swojego czasu w bardziej wydajny i produktywny sposób.

 • Zarządzanie pracą polową, maszyną i zespołem z biura lub w drodze za pośrednictwem dowolnego urządzenia mobilnego
 • Tworzenie zadań i przesyłanie ich do terminala ciągnika
 • Zarządzaj danymi pola
 • Dostęp do raportów dotyczących zadań

Nigdy nie było to tak proste.

Niezależnie od tego, czy znajdujesz się na pokładzie maszyny, czy też pracujesz poza nią — FendtONE ma te same symbole i interfejs na wszystkich urządzeniach. Odznacza się dzięki temu wyjątkowo dużą łatwością obsługi i intuicyjnością. Doskonale odnajdziesz się w systemie, nawet gdy przejdziesz z jednego urządzenia na drugie.

Terminal FendtONE w kabinie jest podzielony na sześć mniejszychpól.
Tablet z FendtONE na ekranie, sfotografowany w kuchni. Również tutaj ekran jest podzielony na 6 mniejszych części.

Bezprzewodowy transfer danych w czasie rzeczywistym.

Rozwiązania Offboard i Onboard. Dzięki FendtONE Twoja maszyna będzie przez cały czas połączona z komputerem lub tabletem. Dane dotyczące Twojej maszyny są przesyłane za pomocą telefonii komórkowej w czasie rzeczywistym z terminala ciągnika do Twojego urządzenia końcowego.

 • Lokalny i całodobowy dostęp do danych
 • Niekompletne lub powielone wpisy należą do przeszłości
Florian Langenbuch stoi obok ciągnika Fendt i spogląda w kamerę

„Wizja firmy Fendt to ułatwienie pracy dzięki produktom cyfrowym, aby rolnicy z przyjemnością korzystali z nich każdego dnia. Dopiero gdy to osiągniemy, będziemy mogli stwierdzić, że osiągnęliśmy nasz cel”.

Florian Langenbuch

Specjalista Fendt ds. produktów cyfrowych

*Dostępność FendtONE: DE, GB, FR. Inne kraje w przyszłości.

Fendt Smart Farming — kolejne kroki

Fendt Smart Farming

Fendt Smart Farming

Materiały informacyjne