Nota wydawnicza

Wydawca:
AGCO GmbH, Fendt-Marketing

Odpowiedzialność i redakcja:
Georg Liebmann, Ina Buhl

Adres:
AGCO GmbH
Johann-Georg-Fendt-Straße 4
D-87616 Marktoberdorf
Telefon: 08342 / 77-0
Faks: 08342 / 77-220
E-mail: info.fendt@agcocorp.com

Adres pocztowy:
AGCO GmbH
Postfach 1155
D-87609 Marktoberdorf
Siedziba firmy AGCO GmbH: Marktoberdorf
Sąd rejonowy w Kempten HRB 10327
Dyrektorzy zarządzający: Ingrid Bußjäger-Martin, Christoph Gröblinghoff,
Walter Wagner, Ekkehart Gläser
Przewodniczący rady nadzorczej: Torsten Dehner
Nr NIP: DE188789493


Informacje prawne
Dziękujemy za wizytę na naszej stronie internetowej i za zainteresowanie naszymi produktami.

Własność intelektualna
Wszelkie prawa zastrzeżone. O ile nie określono inaczej, wszystkie zamieszczone na niniejszej stronie internetowej znaki towarowe, znaki firmowe, logo firmowe i symbole firmy AGCO są chronione prawnie. Teksty, obrazy, grafika, dźwięki, animacje i filmy oraz ich układ na stronie są chronione prawami autorskimi. Dlatego też zabronione jest pobieranie, kopiowanie, a także rozpowszechnianie całej strony lub jej części. Dozwolone jest kopiowanie w celu wyszukiwania w przeglądarce, jak również kopiowanie treści do użytku prywatnego. Wszelkie inne wykorzystanie treści dostępnych na tej stronie internetowej lub prawnie chronionych znaków towarowych firmy AGCO wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy AGCO.

Wyłączenie odpowiedzialności
Niniejsza strona internetowa została opracowana z najwyższą starannością. Niemniej jednak firma AGCO nie może zagwarantować, że przedstawione informacje są dokładne i pozbawione błędów. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Wszelka odpowiedzialność za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z niniejszej strony internetowej jest wykluczona, chyba że powstały one na skutek umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony firmy AGCO.
Jeśli w trakcie korzystania z niniejszej strony użytkownik zostanie przeniesiony na stronę internetową prowadzoną przez strony trzecie, firma AGCO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść na nich zawartą, jak również za szkody powstałe na skutek przeglądania tych treści. Wszystkie łącza stanowią odsyłacze do zewnętrznych stron. Użytkownik nie musi z nich korzystać. Treści zawarte na stronach zewnętrznych nie są przez nas kontrolowane. Łącza te podlegają odpowiedzialności właściciela danej witryny.