360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Rozwiązania Fendt Agronomy do gromadzenia i przetwarzania danych.

W i tak już pracowitej codzienności nie da się uniknąć tej papierkowej roboty - irytującej, ale niezbędnej. Dobra wiadomość jest taka, że Twoja maszyna Fendt pomoże Ci udokumentować Twoją pracę w terenie w najlepszy możliwy sposób.
System do dokumentowania pracy

Fendt Task Doc
+ Udostępniaj dane niezależnie od producenta agrirouter
+ Przetwarzaj dane niezależnie od producentaNEXT Machine ManagementOszczędzaj czas w biurze – VarioDoc, VarioDoc Pro / Fendt Task Doc.

Dzięki systemowi dokumentacji opartemu na zleceniach Fendt TaskDoc ciągnik gromadzi wszystkie niezbędne dane podczas pracy. Następnie można przenieść te dane na mapę pola.

Podstawowa dokumentacja dopracowana do perfekcji – VarioDoc

Dzięki wbudowanemu komputerowi Twoja maszyna Fendt może zbierać różne dane dotyczące pracy. Możesz wykorzystać te dane z VarioDoc i wygodnie udokumentować je w systemie zarządzania gospodarstwem jako część zlecenia. Na ekranie można dokonać wszystkich ustawień dokumentacji:

 • Nazwa zadania, nazwa pola i aktualna uprawa
 • Adres firmy/klienta
 • Zastosowany środek ochrony roślin i wielkość aplikacj
 • Aktualny kierowcar
 • Użyty osprzęt
 • Aktualne warunki pogodowe

Istnieje również możliwość tworzenia zadań w jednej z wielu kompatybilnych baz danych pola i przesyłania ich do terminala poprzez pamięć USB lub moduł Bluetooth. Przetworzone zadanie jest w ten sam sposób importowane do bazy danych pola jako standardowy plik ISO XML.

Każda maszyna Fendt z 10,4-calowym terminalem jest standardowo wyposażona w system VarioDoc.

Zaawansowana dokumentacja: VarioDoc Pro / Fendt Task Doc

Na tablecie są widoczne różne obszary, które mogą zostać rozszerzone przez Fendt Task Doc.

System VarioDoc Pro / Fendt Task Doc dodaje do informacji podawanych przez wbudowany komputer parametry maszyny i dane pozycji. Dostęp do tych danych można następnie uzyskać za pośrednictwem systemu śledzenia VarioGuide / Fendt Guide. Te specyficzne dla danej lokalizacji informacje są dostarczane i rejestrowane co pięć metrów. System VarioDoc Pro / Fendt Task Doc stanowi podstawę dla specyficznej dla danego segmentu pola aplikacji Fendt Variable Rate Control.

 • Wysyłaj dane przez sieć komórkową lub USB
 • Idealne rozwiązanie dla usługodawców i grupy maszyn dzięki współdzielonemu systemowi zarządzania danymi
 • Pliki przetworzone w formacie ISO-XML i mapy aplikacji w formacie Shape; w przypadku map aplikacji Shape transfer danych odbywa się wyłącznie przez USB

Wymiana danych różnych producentów dzięki systemowi agrirouter.

Rozwiązanie kluczowego problemu.

Wraz z postępującą cyfryzacją maszyny rolnicze stają się coraz inteligentniejsze. Ciągnik i podłączone narzędzie komunikują się ze sobą — w tym samym języku — dzięki ISOBUS. W ostatnich latach gama oprogramowania rolniczego, tj. aplikacje, cyfrowe bazy danych gospodarstw rolnych i zaawansowane rozwiązania w zakresie zarządzania gospodarstwem, staje się coraz obszerniejsza, a liczba interfejsów umożliwiających wymianę danych agronomicznych w gospodarstwie rośnie. Ta rosnąca złożoność może szybko prowadzić do trudności. Każdy interfejs wymaga większego wysiłku w zakresie konfiguracji i utrzymania, a problemy z kompatybilnością często stwarzają dodatkowe przeszkody. W tym właśnie kontekście różni producenci technologii rolniczych — również tu, w AGCO/Fendt — połączyli swoje siły, aby stworzyć międzyproducencką, niezależną platformę wymiany danych z agrirouterem. Agrirouter umożliwia mobilną wymianę danych pomiędzy maszynami a oprogramowaniem rolniczym dowolnego producenta*, minimalizując liczbę interfejsów, z których musi korzystać Twój zespół.

Korzyści płynące z używania agriroutera:

 • Dostępne przesyłanie danych pomiędzy maszynami i oprogramowaniem rolniczym używanym w gospodarstwie, nawet w przypadku maszyn mieszanych*
 • Nieskomplikowana wymiana danych z klientami i usługodawcami: Połączenie dwóch kont agrirouter umożliwia bardzo szybkie i bezpieczne udostępnianie danyc
 • Przejrzystość i monitorowanie danych: Tylko Ty definiujesz trasy, na których chcesz przesyłać swoje dane
 • Ochrona danych: Twoje dane nie będą przechowywane

Dowiedz się więcej

Grafika transmisji danych przez agrirouter. Liczne linie łączą pracowników i ich zadania w mało czytelny sposób.
Zadania i pracownicy są połączeni wspólnie poprzez agrirouter i tam są zbierane wszystkie informacje.

Bez systemu agrirouter:
Im więcej interfejsów komunikacyjnych, tym bardziej złożona jest wymiana danych: zwiększone ryzyko problemów z kompatybilnością, większy wysiłek wymagany do skonfigurowania i utrzymania interfejsu.

Z systemem agrirouter:
Agrirouter funkcjonuje jako centralna platforma wymiany danych, na bazie której szerokie grono uczestników może płynnie współdzielić informacje. Liczba interfejsów zostaje zminimalizowana.

Używaj FendtONE Offboard z systemem agrirouter

Interfejs między FendtONE Offboard a systemem agrirouter poszerza Twoje możliwości: W przyszłości możliwe będzie również mapowanie flot mieszanych* w FendtONE i wykorzystanie ich w zarządzaniu zamówieniami. Do aplikacji FendtONE Offboard można również podłączyć inne rozwiązania z zakresu oprogramowania rolniczego. FendtONE należy najpierw wykorzystać jako łatwe wprowadzenie do dokumentacji specyficznej dla danego zlecenia, a następnie przenieść dane z FendtONE do zaawansowanych systemów zarządzania gospodarstwem w celu dalszego przetwarzania.

*Pod warunkiem, że producent maszyn rolniczych lub oprogramowania jest zarejestrowany w agrirouterze.

Przetwarzaj dane niezależnie od producenta – NEXT Machine Management.

Inteligentne wykorzystanie maszyny

Agrirouter zapewnia bezproblemowy przesył danych pomiędzy maszyną a systemami zarządzania gospodarstwem różnych producentów. Teraz pytanie brzmi, z którego systemu chcesz skorzystać, aby jak najlepiej ocenić dane dotyczące maszyn różnych producentów, by skorzystała na tym również Twoja firma. W związku z tym różne firmy z sektora rolniczego, w tym AGCO/Fendt, połączyły swoje siły i dzięki swojej wiedzy specjalistycznej opracowały platformę NEXT Machine Management. W aplikacji mobilnej NEXT Machine Management dane przesyłane za pomocą agroutera są wykorzystywane do efektywnego planowania, produkcji i dokumentowania z maszynami różnych marek.

Korzyści płynące z używania NEXT Machine Management:

 • Bezprzewodowe przesyłanie danych dotyczących pracy do maszyn
 • Efektywne eksploatowanie maszyn poprzez optymalne wykorzystanie floty mieszanej
 • Oszczędzanie czasu poprzez automatyczne dokumentowanie wykonywanych czynności
 • Rozwiązanie zorientowane na przyszłość z najwyższym poziomem bezpieczeństwa danych

Fendt Smart Farming — kolejne kroki

Fendt Smart Farming

Fendt Smart Farming

Materiały informacyjne