Informacja o ochronie danych

Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę internetową i interesujesz się naszą firmą. Ochrona danych osobowych jest dla nas ważną sprawą. Dane osobowe to indywidualne informacje o okolicznościach osobistych lub faktycznych konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to na przykład takie informacje jak nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia.

Ponieważ dane osobowe są objęte szczególną ochroną, są one gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez nas wyłącznie w dozwolonym zakresie. Poniżej wyjaśniamy to bardziej szczegółowo.

1. Podmiot odpowiedzialny

Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu art. 4 nr 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”) to:

AGCO GmbH Johann-Georg-Fendt-Straße 4 D-87616 Marktoberdorf e-mail: info.fendt@agcocorp.com telefon: 08342 / 77-0 faks: 08342 / 77-220

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataPrivacy@agcocorp.com poczty tradycyjnej przez nasz adres pocztowy z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

2. Automatyczne gromadzenie i przetwarzanie danych przez przeglądarkę

Użytkownik może odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania żadnych danych osobowych. Podobnie jak w przypadku każdej witryny internetowej, nasz serwer automatycznie, tymczasowo gromadzi dane w plikach logu serwera, które są przesyłane przez przeglądarkę. Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • Adres IP
 • Data i godzina zapytania
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT)
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Status dostępu/kod statusu HTTP i ilość przesłanych danych
 • Witryna internetowa, z której pochodzi żądanie
 • Przeglądarka internetowa
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

3. Specjalne funkcje stron internetowych

Nasze strony internetowe oferują różne funkcje, przy korzystaniu z których przetwarzamy dane osobowe. Poniżej wyjaśniamy, co dzieje się z tymi danymi:

Usługa prezentacji

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz w celu uzgodnienia z przedstawicielem przedsiębiorstwa lub partnerem handlowym Fendt terminu prezentacji produktu. Usługa ta jest dostępna tylko w Niemczech.

W tym celu przetwarzane są następujące dane:

 • Imię, nazwisko
 • Nazwa przedsiębiorstwa
 • Adres (ulica, kod pocztowy/miejscowość)
 • Adres e-mail
 • Telefon
 • Informacje dotyczące eksploatacji (rodzaj eksploatacji, zainteresowanie produktem oraz planowanie zakupu nowego produktu)
 • Preferowany termin i preferowany partner handlowy

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów przetwarzania.

Działania reklamowe (np. wcześniejszy zakup Fendt)

W ramach powtarzających się działań reklamowych, takich jak wcześniejszy zakup Fendt, można uzyskać atrakcyjne korzyści. W tym celu w różnych miejscach naszej strony internetowej dostępne są formularze (w szczególności w rubryce „Usługi”). Formularze mogą zawierać następujące informacje:

 • Imię, nazwisko
 • Adres (ulica, kod pocztowy/miejscowość)
 • Adres e-mail
 • Telefon
 • Nazwa przedsiębiorstwa
 • Zamiar zakupu
 • Inne informacje zgodnie z bieżącym formularzem

Podstawę prawną przetwarzania i przekazywania danych osobowych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

Newsletter w ramach działań reklamowych

Jeżeli w ramach działań reklamowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO użytkownik podał wyraźną zgodę, wykorzystujemy jego adres e-mail do przesyłania naszego newslettera.

Subskrypcję newslettera można anulować w dowolnym momencie, klikając na link do anulowania subskrypcji, podany na końcu każdej wiadomości e-mail.

Informujemy, że w ramach wysyłki newslettera analizujemy zachowanie użytkownika. W celu tej analizy wysyłane wiadomości e-mail zawierają tzw. piksele śledzenia, czyli pliki obrazów wielkości jednego piksela. W celu analizy łączymy dane wymienione w pkt. 2 i piksele śledzenia z indywidualnym identyfikatorem. Dzięki uzyskanym w ten sposób danym tworzymy profil użytkownika, który dostosowuje newsletter do indywidualnych zainteresowań użytkownika. Rejestrujemy, kiedy i gdzie (na podstawie adresu IP) użytkownik czyta nasze newslettery i na tej podstawie określamy, jak możemy ulepszyć nasz newsletter.

Takie śledzenie nie jest możliwe, jeśli domyślnie wyłączono wyświetlanie obrazów w programie pocztowym. W takim przypadku newsletter nie zostanie wyświetlony w całości i korzystanie ze wszystkich funkcji może być niemożliwe. Jeśli użytkownik ręcznie aktywuje wyświetlanie obrazów, nastąpi opisane powyżej śledzenie.

Wysyłka Fendt FOCUS

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz, za pomocą którego można zamówić otrzymanie magazynu Fendt FOCUS drogą pocztową. Usługa ta jest obecnie dostępna tylko w Niemczech.

W tym celu przetwarzane są następujące dane:

 • Tytuł, imię, nazwisko
 • Kraj i język
 • Nazwa przedsiębiorstwa
 • Adres (ulica, kod pocztowy/miejscowość)
 • Adres e-mail

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

Formularz kontaktowy

Dane wprowadzone przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego są wykorzystywane tylko do przetwarzania zapytań otrzymanych za pośrednictwem formularza kontaktowego. Wymagane są następujące dane osobowe:

 • Imię, nazwisko
 • Adres (ulica, kod pocztowy/miejscowość)
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Kraj
 • Branża

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1. b lub f RODO. W przypadku braku ustawowych okresów przechowywania dane zostaną usunięte po ostatecznym przetworzeniu zapytania.

Kariera – zgłoszenie (aplikacja online)

Dane gromadzone w związku z aplikacją online przez użytkownika służą wyłącznie do ewentualnego nawiązania stosunku pracy i są przetwarzane lub wykorzystywane wyłącznie do tego celu. Podając swoje dane użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych przez osoby prawne wymienione w ramach oferty pracy. Obejmują one między innymi:

 • AGCO GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 4, D-87616 Marktoberdorf
 • AGCO Deutschland GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 14, D-87616 Marktoberdorf
 • AGCO Hohenmölsen GmbH, Sankt-Barbara-Straße 1, 06679 Hohenmölsen

Podstawą prawną przekazywania i rozpatrzenia zgłoszenia użytkownika jest jego zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Więcej informacji podano w polityce prywatności w naszym portalu dla kandydatów.

Konfigurator maszyn Fendt

Konfigurator maszyn Fendt umożliwia skonfigurowanie różnych maszyn Fendt i zapisywanie tych konfiguracji online (w tzw. „garażu”). Dzięki temu można później zmienić konfigurację.

Aby korzystać z tej funkcji, najpierw należy się zarejestrować. W tym celu wymagane są następujące informacje:

 • Imię, nazwisko
 • Nazwa przedsiębiorstwa
 • Adres (ulica, kod pocztowy/miejscowość)
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

Po zarejestrowaniu na podany adres e-mail użytkownika zostaje przesłane hasło (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przy pierwszym logowaniu należy podać przesłane hasło. Można je zmienić później w ustawieniach.

Jeśli użytkownik nie pamięta hasła do konfiguratora maszyn Fendt, może je otrzymać ponownie, korzystając z funkcji „Nie pamiętam hasła”. Wymaga to podania adresu e-mail użytego do rejestracji w konfiguratorze maszyn Fendt. Dane zgromadzone w ramach funkcji „Nie pamiętam hasła” są wykorzystywane tylko do ponownego wysyłania zapomnianych haseł.

Po przesłaniu zapytania o konfigurację jest ono przekazywane razem z danymi użytkownika do naszego systemu klienta i tam zostaje przypisane do wybranego przez niego partnera handlowego. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO.

4. Datenweitergabe / Zweckbindung

Wir geben personenbezogene Daten nur an Dritte weiter, soweit dies für uns zur Erfüllung unserer Vertragsverpflichtungen, insbesondere zur Abwicklung eines geschlossenen Vertrages, notwendig ist. Bei der Bereitstellung unserer Internetseite geben wir Ihre Daten auch an die hierzu beauftragten Dienstleister (z.B. Hostingpartner, Agentur etc.) und unser Kundensystem ‚Salesforce‘ weiter, die personenbezogene Daten ausschließlich im Auftrag und auf Weisung von uns verarbeiten. Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte findet außer zu den genannten Zwecken der Vertrags- und Zahlungsabwicklung nur mit Ihrer Einwilligung statt.

Wenn Sie uns personenbezogene Daten im Rahmen einer Anfrage bzw. aufgrund einer ausdrücklichen Einwilligung zur Verfügung stellen, werden diese Daten nur für den Zweck genutzt, welcher durch die Anfrage oder die Einwilligung gedeckt ist. Mit Ihrer Einwilligung und zur Erfüllung des Zwecks können Ihre personenbezogenen Daten innerhalb der AGCO-Gruppe und auch an regionale Vertriebspartner weitergegeben werden. Den für Ihre Region zuständigen Vertriebspartner können Sie jederzeit auf unserer Website selbst abfragen oder bei uns erfragen.

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur so lange speichern, wie dies für den vorgesehenen Zweck der Datenerhebung notwendig oder gesetzlich vorgeschrieben ist. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Ihre schutzwürdigen Belange werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt. Befinden sich Datenempfänger in Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in welchen das anwendbare Recht nicht das gleiche Datenschutzniveau wie in Ihrem Heimatland gewährleistet, ergreifen wir Maßnahmen, um ein angemessenes Datenschutzniveau anderweitig sicherzustellen.

Weitere Informationen zum Datenschutz innerhalb der AGCO-Gruppe können Sie auch unserer allgemeinen Privacy-Policy entnehmen.

5. Analiza statystyczna wizyt na naszych stronach internetowych

Udostępnione przez przeglądarkę dane użytkownika zgodnie z pkt. 2 wykorzystujemy także w celu nieustannego udoskonalania naszej strony internetowej i do celów statystycznych.

W tym celu korzystamy z produktów od usługodawcy Google LLC lub Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia, zwanego dalej „Google”.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google. Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „cookie”. Są to pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeżeli jednak na tej stronie internetowej aktywowano anonimizację adresów IP, adres IP użytkownika jest wcześniej skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług wobec operatora strony internetowej związanych z korzystaniem ze strony internetowej i korzystaniem z Internetu.

Zgodnie z oświadczeniem Google adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi z Google.

Użytkownik może zablokować przechowywanie plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej może być niemożliwe w pełnym zakresie. Istnieje także możliwość zablokowania gromadzenia przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP użytkownika) oraz przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiedniej wtyczki do przeglądarki. Link jest dostępny w zakładce „Pozostałe linki”.

Ta witryna internetowa korzysta z usługi Google Analytics z rozszerzeniem „_anonimizacja()”. Zapewnia ona przetwarzanie adresów IP w wersji skróconej, co pozwala wykluczyć możliwość identyfikacji osoby. Jeżeli zgromadzone dane dotyczące użytkownika umożliwiają przyporządkowanie ich do osoby, zostanie to natychmiast wykluczone, a dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.

Wykorzystujemy Google Analytics do analizy korzystania i nieustannej optymalizacji naszej strony internetowej. Dzięki uzyskanym statystykom możemy ulepszać nasze usługi i uczynić je bardziej interesującymi dla użytkowników.

W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google stosuje standardowe klauzule umowne jako środek zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony przy przekazywaniu danych. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Google Recaptcha

Na tej stronie internetowej korzystamy również z funkcji reCAPTCHA firmy Google. Funkcja ta służy przede wszystkim do rozróżnienia, czy wpis dokonywany jest przez osobę fizyczną, czy też przez systemy przetwarzania maszynowego i automatycznego. Usługa ta obejmuje wysyłanie do Google adresu IP i ew. innych danych wymaganych przez Google do usługi reCAPTCHA. W ramach korzystania z Google reCAPTCHA dane osobowe mogą być również przekazywane do serwerów Google LLC w USA.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania można znaleźć w polityce prywatności obowiązującej u dostawcy. Znajdują się tam także dodatkowe informacje o prawach i możliwościach ustawień mających na celu ochronę prywatności.

Podstawą prawną korzystania z funkcji Google reCAPTCHA jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Google Ads

Google Ads to internetowa usługa reklamowa. Operatorzy mogą umieszczać reklamy w wynikach wyszukiwarek oraz w sieciach reklamowych Google. Wstępnie zdefiniowane słowa kluczowe umożliwiają wyświetlanie reklam w wynikach wyszukiwarki, gdy użytkownik uruchamia wyszukiwanie według określonego słowa kluczowego.

W tym celu Google używa pliku cookie w przeglądarce użytkownika, który umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach za pomocą pseudonimizowanego ID pliku cookie oraz na podstawie odwiedzanych stron.

Proces ten ma miejsce tylko wtedy, gdy wcześniej użytkownik wyraził zgodę (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową i jest zalogowany na swoim koncie Google, Google może połączyć jego dane osobowe z jego kontem w celu personalizacji reklam. W takim przypadku Google wykorzystuje dane użytkownika wraz z danymi Google Analytics do tworzenia list grup docelowych w celu remarketingu między urządzeniami.

Jeśli użytkownik nie jest zalogowany na swoim koncie Google, usługa Google Ads przechowuje zebrane dane z jednoznacznymi identyfikatorami, które stanowią powiązanie z przeglądarką, aplikacją lub urządzeniem użytkownika. Informacje o tym, jakie konkretnie dane są gromadzone można pobrać tutaj:

Google Ads ze śledzeniem konwersji

W ramach korzystania z Google Ads korzystamy z funkcji śledzenia konwersji, która także jest usługą Google. Dzięki temu możemy analizować interakcje z naszymi reklamami online. Jeżeli przykładowo użytkownik kliknie na naszą reklamę, a następnie wykona inne działanie, np. odwiedzi naszą stronę internetową, sytuacja ta może zostać zarejestrowana.

Jeśli użytkownik trafi na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy, na jego komputerze zostanie umieszczony plik cookie konwersji. Dzięki temu zarówno my, jak i Google możemy określić, czy została odwiedzona określona podstrona na naszej stronie internetowej. Ten plik cookie traci ważność po 30 dniach i nie jest używany do identyfikacji użytkownika.

Google wykorzystuje te dane do tworzenia statystyk dotyczących odwiedzania naszej strony internetowej, które dostarczają informacji na temat skuteczności naszych reklam. Dzięki temu możemy optymalizować stosowanie takich reklam. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google Ads nie otrzymują od Google informacji, które umożliwiałyby identyfikację użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili trwale zablokować stosowanie pliku cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej i tym samym na swoim komputerze.

Więcej informacji podano tutaj:

Te czynności przetwarzania są przeprowadzane za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Google Analytics Remarketing

Korzystamy z oferty Google Analytics Remarketing. Jest to funkcja Google Ads, która umożliwia wyświetlanie reklam użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową. Integracja Google Remarketing umożliwia przedsiębiorstwu tworzenie reklam dopasowanych do użytkownika i tym samym prezentowanie użytkownikowi reklam związanych z jego zainteresowaniami.

Na komputerze użytkownika umieszczany jest plik cookie, który umożliwia firmie Google jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika jako odwiedzającego, gdy odwiedza on strony internetowe, które także korzystają z usługi Google Remarketing. W ten sposób firma Google uzyskuje dane osobowe, takie jak adres IP użytkownika lub aktywność użytkownika w Internecie. Dzięki temu Google może wyświetlać reklamy dopasowane do zainteresowań użytkownika.

Przechowywane dane osobowe użytkownika są przesyłane do Google w USA i tam przechowywane. Istnieje możliwość przekazywania tych danych przez Google osobom trzecim.

Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zapisywanie pliku cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej lub sprzeciwić się zapisywaniu pliku cookie. Zapobiegnie to zapisywaniu takich plików cookie na komputerze użytkownika.

Podstawą prawną korzystania z Google Remarketing jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

etracker

Ta strona internetowa wykorzystuje technologie firmy etracker GmbH w celu gromadzenia i przechowywania danych do celów marketingowych i optymalizacyjnych. Na podstawie tych danych możliwe jest tworzenie pseudonimizowanych profili użytkowania. W tym celu mogą być stosowane pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej. Dane zgromadzone przy użyciu technologii eTracker nie są wykorzystywane do identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową i nie są łączone z danymi osobowymi właściciela pseudonimu. W każdej chwili można sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość.

Korzystamy z programu eTracker w celu analizowania i regularnej optymalizacji korzystania z naszej strony internetowej. Dzięki uzyskanym statystykom możemy ulepszać nasze usługi i uczynić je bardziej interesującymi dla użytkowników. Zgromadzone dane są trwale przechowywane i analizowane w sposób pseudonimizowany. Podstawą prawną korzystania z eTracker jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a i f RODO.

Informacje dotyczące zewnętrznego usługodawcy: etracker GmbH Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg http://www.etracker.com

Proszę o wyłączenie mnie z analizy eTracker:

6. Treści zewnętrzne

Oferty mediów społecznościowych

Na naszych stronach internetowych wykorzystywane są lub są z nimi zintegrowane treści następujących serwisów społecznościowych (zwanych dalej „serwisami społecznościowymi”). Posiadamy również profile w serwisach i na platformach społecznościowych, aby móc w ten sposób komunikować się z obecnymi tam klientami, zainteresowanymi osobami i użytkownikami oraz informować ich o naszych usługach. Przy korzystaniu z poszczególnych serwisów i platform zastosowanie mają warunki handlowe i wytyczne dotyczące przetwarzania danych określonych operatorów.

Proste linki do operatorów mediów społecznościowych

Nasze strony internetowe zawierają proste linki do stron internetowych operatorów mediów społecznościowych. Wymiana danych z operatorami mediów społecznościowych odbywa się tylko po kliknięciu na przycisk z logo dostawcy (np. „f” Facebooka). Kliknięcie na taki przycisk powoduje otwarcie strony naszej firmy (lub profilu) na kanale mediów społecznościowych i tym samym użytkownik znajduje się na stronach internetowych określonego operatora mediów społecznościowych. Obowiązują przepisy określonego operatora mediów społecznych.

O ile w naszej polityce prywatności nie stwierdzono inaczej, przetwarzamy dane użytkowników w zakresie, w jakim komunikują się oni z nami w serwisach społecznościowych i na platformach, np. umieszczając wpisy na naszym profilu lub wysyłając nam wiadomości. W pozostałym zakresie obowiązują poniższe wskazówki szczegółowe.

Śledzenie pikseli na Facebooku

Nasza strona internetowa używa „piksela Facebooka” firmy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook”). Po wyświetleniu lub kliknięciu przez użytkownika na reklamę na Facebooku możliwe jest śledzenie jego zachowania. Proces ten wymaga jednak zgody użytkownika. Celem jest ocena skuteczności reklam zamieszczanych na Facebooku do celów badań statystycznych i rynkowych oraz dokonanie odpowiednich korekt.

Nie jesteśmy w stanie poznać tożsamości użytkowników, ponieważ dane trafiają do nas w formie zanonimizowanej. Facebook przechowuje i przetwarza dane użytkowników. Dlatego możliwe jest powiązanie z profilem użytkownika. Facebook może wykorzystywać dane użytkownika do własnych celów reklamowych. Istnieje możliwość zablokowania Facebookowi i jego partnerom umieszczania reklam na Facebooku i poza nim. Ponadto w tym celu na komputerze użytkownika może zostać zapisany plik cookie.

Podstawą prawną korzystania z piksela Facebooka jest art. 6 ust. 1. lit. a RODO.

Istnieje możliwość dokonania takich ustawień w przeglądarce internetowej, aby w przyszłości żadne pliki cookie nie mogły być zapisywane w systemie użytkownika lub pliki cookie, które są już zapisane, zostały usunięte. Należy pamiętać, że wyłączenie takich plików cookie może spowodować, że niektóre funkcje naszej strony internetowej będą niedostępne.

Więcej informacji na ten temat podano tutaj:

YouTube

Z naszą stroną internetową zintegrowane są filmy YouTube, które są zapisane na stronie https://www.youtube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Są one zintegrowane w trybie rozszerzonej ochrony danych (aktywowanym po kliknięciu przycisku „Akceptuj wszystkie pliki cookie”), dzięki czemu żadne dane użytkownika nie są przekazywane do YouTube, jeśli użytkownik nie odtwarza filmów. Dane, o których mowa w ust. 2, są przesyłane tylko w przypadku odtwarzania filmów. Nie mamy wpływu na przekazywanie tych danych.

W związku z wizytą na stronie internetowej YouTube otrzymuje informację o otwarciu odpowiedniej podstrony naszej witryny internetowej przez użytkownika. Odbywa się to niezależnie od tego, czy usługa YouTube udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego użytkownik jest zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany w serwisie Google, jego dane są bezpośrednio przyporządkowywane do jego konta. Aby uniemożliwić przypisanie profilu użytkownika w serwisie YouTube, należy się wylogować przed naciśnięciem przycisku. YouTube przechowuje dane użytkowników jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub projektowania swojej strony internetowej pod kątem potrzeb użytkowników. Taka analiza ma miejsce w szczególności (nawet w przypadku użytkowników niezalogowanych) w celu oferowania reklam dostosowanych do potrzeb użytkowników oraz informowania innych użytkowników serwisu społecznościowego o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowania. Aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z YouTube.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności. Podano tam również więcej informacji na temat praw i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności:

Mapy Google

Na tej stronie internetowej korzystamy z usługi Mapy Google. Umożliwia ona wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na stronie internetowej i wygodne korzystanie z funkcji mapy.

W przypadku wizyty na stronie internetowej firma Google otrzymuje informację o tym, że użytkownik odwiedził określoną podstronę naszej witryny internetowej. Ponadto przekazywane są dane wymienione w pkt. 2 niniejszej polityki prywatności. Odbywa się to niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany w Google za pośrednictwem istniejącego konta użytkownika, czy też nie posiada konta użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany w serwisie Google, jego dane są bezpośrednio przyporządkowywane do jego konta. Aby uniemożliwić przypisanie do profilu użytkownika w serwisie Google, należy się wylogować przed naciśnięciem przycisku. Google przechowuje dane użytkowników jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub projektowania swojej strony internetowej pod kątem potrzeb użytkowników. Taka analiza ma miejsce w szczególności (nawet w przypadku użytkowników niezalogowanych) w celu oferowania reklam dostosowanych do potrzeb użytkowników oraz informowania innych użytkowników serwisu społecznościowego o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profilów użytkowania. Aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z Google.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Znajdują się tam także dodatkowe informacje o prawach i możliwościach ustawień mających na celu ochronę prywatności. Przy przekazywaniu danych z EOG lub Wielkiej Brytanii do USA Google stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony przy przekazywaniu danych poza EOG. Podstawą prawną korzystania z Map Google jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA

Usługa retargetingu LinkedIn

Korzystamy z usługi retargetingu i konwersji firmy LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Usługa LinkedIn umożliwia gromadzenie statystycznych, pseudonimizowanych danych dotyczących wizyty użytkownika i korzystania z naszej witryny internetowej. Na tej podstawie serwis LinkedIn może dostarczać nam zagregowanych danych statystycznych, dzięki którym możemy wyświetlać odpowiednie oferty i propozycje po sprawdzeniu przez użytkownika, czy na naszej stronie internetowej znajdują się odpowiednie usługi, informacje lub oferty.

Zasadniczo gromadzone są następujące informacje:

 • LinkedIn User ID (Cookie ID)
 • Adres IP
 • Metadane wizyty na stronie internetowej (typ przeglądarki, odwiedzona strona)

Korzystanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeśli użytkownik jest zalogowany w LinkedIn, może dezaktywować gromadzenie danych za pomocą następującego linku:

7. Informacje dotyczące korzystania z plików cookie

Na naszych stronach internetowych korzystamy z plików cookie, aby uczynić odwiedzanie naszej strony atrakcyjną i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji. Użytkownik może dokonać ustawień w swojej przeglądarce według własnego życzenia, aby otrzymywać informację o zapisywaniu plików cookie, decydować o akceptacji plików cookie w pojedynczych przypadkach, zaakceptować wszystkie pliki cookie lub całkowicie zablokować akceptację plików cookie. Ustawień tych można dokonać w zakładce „Preferencje dotyczące plików cookie”. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, np. w celu ustalenia, czy komputer miał już połączenie z ofertą internetową (stałe pliki cookie) lub zapisania ostatnio wyświetlanych ofert (sesyjne pliki cookie). Używamy plików cookie, aby oferować użytkownikowi większy komfort użytkowania. W celu korzystania z naszych funkcji ułatwienia dostępu zalecamy, aby zezwolić na akceptację plików cookie naszej witryny internetowej.

Więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej plików cookie podano pod poniższym linkiem:

8. Bezpieczeństwo danych i ochrona danych, komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej

Dane osobowe użytkownika są przechowywane przy zastosowaniu wszelkich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby nie były one dostępne dla podmiotów trzecich. W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego zalecamy, aby informacje wymagające zachowania wysokiego poziomu poufności przesyłać pocztą tradycyjną.

9. Informacje dotyczące ochrony danych (zgodnie z art. 13 RODO) dotyczące monitoringu wideo

Na używanych przez nas nieruchomościach korzystamy z monitoringu wideo .

Cel monitoringu wideo i podstawa prawna

Przetwarzamy dane osobowe w celu zapobiegania przestępstwom i ich ścigania, zabezpieczania dowodów lub udowodnienia przestępstw, rozpoznawania nieuprawnionego dostępu, wykonywania prawa właściciela nieruchomości i dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych. Przetwarzanie danych służy również ochronie pracowników, klientów i innych gości.

Podstawą prawną monitoringu wideo jest art. 6 ust. 1. lit. f RODO, przy czym nasze interesy wynikają z wyżej wymienionych celów.

Odbiorcy/przekazanie danych

W ramach monitoringu wideo dane są przekazywane dostawcom zlecanych przez nas usług, którzy wykonują zadania związane z monitoringiem na rzecz naszego przedsiębiorstwa.

W przypadku podejrzeń o popełnienie przestępstwa możemy również przekazać dane organom ścigania.

W pozostałych sytuacjach dane są przekazywane tylko wtedy, gdy istnieje podstawa prawna do ich przekazania. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy policja lub inne organy bezpieczeństwa działają w ramach tak zwanej ochrony przed niebezpieczeństwem i żądają dostępu do danych z monitoringu wideo.

Przetwarzanie danych poza Unią Europejską

W ramach monitoringu wideo nie następuje przetwarzanie danych osobowych poza Unią Europejską.

Usuwanie danych

Nagrania z monitoringu wideo zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie będą już konieczne do osiągnięcia celów lub jeżeli wymagające ochrony interesy osób, których dane dotyczą uniemożliwiają dalsze przechowywanie.

10. Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych

 • prawo do informacji
 • prawo do sprostowania lub usunięcia
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych

Prosimy o przesłanie pisemnego wniosku do podanych na początku osób odpowiedzialnych.

Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych dotyczącej przetwarzania przez nas jego danych osobowych.

Niniejsza informacja o ochronie danych jest regularnie aktualizowana. (stan: 15.11.2021)