Zintegrowany układ regulacji ciśnienia w oponach Fendt VarioGrip.

Odpowiednie ciśnienie w oponach, zawsze.

Zintegrowany układ regulacji ciśnienia w oponach VarioGrip bardzo szybko dostosowuje ciśnienie w oponach w zakresie od 0,6 do 2,5 bara — nawet podczas jazdy. Odbywa się to na wszystkich kołach dzięki wykorzystaniu wewnętrznych połączeń obrotowych o trwałości wystarczającej na pełny okres eksploatacji ciągnika. Powietrze jest pobierane z podwójnej, chłodzonej wodą sprężarki powietrza z wykorzystaniem zaworu ciśnieniowego ciągnika.

System VarioGrip jest dostępny dla osi kołnierzowych oraz rozsuwanych u umożliwia regulację ciśnienia w oponach po dotknięciu przycisku, nawet w przypadku opon bliźniaczych.

Co sprawia, że Fendt VarioGrip jest tak wyjątkowy?

Przedstawiamy nasze szczególne rozwiązania Fendt — Fendt Spotlights — które sprawiają, że układ regulacji ciśnienia w oponach Fendt VarioGrip jest tak wyjątkowy.

Fendt VarioGrip to w pełni zintegrowany układ regulacji ciśnienia w oponach ze specjalnym dla każdego ciągnika zaworem i rozwiązaniem przepływu powietrza. Kompletne rozwiązanie jest wyposażone w chłodzoną cieczą wydajną dwutłokową sprężarkę zapewniającą doskonały przepływ powietrza.

Najlepsza ochrona

Odpowiednio zabezpieczona konstrukcja pozwala stworzyć układ o maksymalnej niezawodności i trwałości. Nie istnieje ryzyko wystawania kanałów powietrznych powodujących ścieranie.

Łatwość regulacji na terminalu Varioterminal

Układ regulacji jest łatwy obsłudze — wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk na terminalu Varioterminal. Ciśnienie w oponach można ustawić dla prac polowych i jazdy na drodze osobno na przedniej i tylnej osi. Ustawienia są zapisywane w terminalu Varioterminal, dzięki czemu układ pozwala na regulację ciśnienia w oponach nawet podczas jazdy.

Układ asystenta informuje kierowcę, jeśli ciśnienie w oponach jest zbyt niskie lub zbyt wysokie.

Wyraźne zalety.

Zintegrowany układ regulacji ciśnienia w oponach Fendt VarioGrip nie tylko zapewnia ochronę gleby, ale także ogranicza zużycie oleju napędowego, pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, a także zwiększa wydajność pracy.

Ochrona gleby i wyższe zbiory

Ochrona gleby

Głównym środkiem ochrony gleby stosowanym w branży rolniczej jest zmniejszenie nacisku powierzchni styku. Mniejsze ciśnienie powietrza w oponach powoduje zwiększenie powierzchni styku w wyniku rozłożenia obciążenia na większej powierzchni.

Wyższa żyzność gleby

Odpowiednie ciśnienie w oponach zwiększa efektywność i zapewnia delikatne przenoszenie mocy ciągnika na podłoże. Przekłada się to na wyższą żyzność gleby oraz wyższe zbiory.

Żyzna gleba

Powietrze i woda są gromadzone w porach gleby. Żyzna gleba składa się z około 40% luźnych porów oraz 60% materii stałej.* Ta materia stała przenosi całe obciążenie w procesie kultywacji. Dostosowanie ciśnienia powietrza pomaga zachować i chroni porowatą strukturę.

* Źródło: Prof. dr Volk, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Soest

Rozproszony nacisk na podłoże

Jest to dobrze znany fakt: odpowiednio dostosowane, zmniejszone ciśnienie w oponach nie tylko zwiększa pokrycie obszaru i zmniejsza zużycie oleju napędowego, ale także skutecznie chroni glebę. Bardziej miękkie, szersze opony zwiększają obszar styku z podłożem, aby lepiej rozkładać nacisk i ograniczyć nacisk na podłoże. Jeśli opona jest wąska i twarda, nie tylko niepotrzebnie zgniata normalną strukturę gleby, ale dodatkowo bieżnik niszczy górną warstwę gleby w wyniku poślizgu i zrywania*, a ponadto zwiększa to zużycie paliwa. Ślady głębsze niż 10 cm powodują dwukrotnie większe zużycie paliwa*.


* Źródło: Prof. dr Volk, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Soest

Zapewnienie odpowiednich śladów.

Obraz przedstawia ślad tej samej opony ciągnika, bardziej napompowanej (po prawej stronie) i mniej napompowanej (po lewej stronie). Długość śladu opony przedstawia wpływ ciśnienia powietrza w oponach na podłoże. Obraz po prawej stronie przedstawia ślad mocno napompowanej opony. Wyraźnie widać krótszy obszar styku. Masa jest słabiej rozłożona i opona zapada się głębiej w podłożu. Obraz po lewej stronie przedstawia tę samą oponę, tym razem mniej napompowaną. Opona może się rozszerzać i lepiej rozkłada obciążenie na podłożu. Sprawia to, że obszar styku jest znacznie dłuższy i szerszy, co ogranicza nacisk na podłoże.

Nawet 8% mniejsze zużycie oleju napędowego na polu

Układ VarioGrip pozwala idealnie dostosować ciśnienie w oponach do prac polowych i jazdy na drodze. Proces zajmuje zaledwie kilka minut i można nim łatwo sterować przy użyciu terminala Varioterminal. Ustawienie ciśnienia 0,8 bara (zamiast standardowego 1,8 bara) pozwala ograniczyć zużycie oleju napędowego podczas prac polowych o 8% na hektar.**


** Zakłada się ciśnienie 1,8 bara oznaczające wartość pomiędzy ciśnieniem do zastosowań drogowych i polowych, bez regulacji.

Nawet 2% mniejsze zużycie oleju napędowego na drodze

Nawet na drodze, przy ciśnieniu 2,4 bara (zamiast 1,8 bara), z pełną przyczepą, można ograniczyć zużycie o 2%.**


** Zakłada się ciśnienie 1,8 bara oznaczające wartość pomiędzy ciśnieniem do zastosowań drogowych i polowych, bez regulacji.

Nawet 3% wyższa prędkość na drodze przy takiej samej mocy silnika

Zwiększone ciśnienia powietrza w oponach na drodze zmniejsza opory toczenia i poprawia bezpieczeństwo jazdy. Zapewnia to podwójną korzyść — niższe zużycie paliwa oraz bezpieczną jazdę.

Ciśnienie w oponach wynoszące 2,4 bara na drodze zamiast standardowego ciśnienia 1,8 bara oznacza nawet o 3% krótsze czasy jazdy oraz o 2% mniejsze zużycie oleju napędowego.

Małe zużycie opon zwiększa ich żywotność nawet przy wyższych prędkościach. Przy tej samej mocy silnika można skrócić czasy transportu.


Ciśnienie w oponach na drodze wynoszące 2,4 bara oznacza:

  • O 3% krótszy czas jazdy
  • O 2% mniejsze zużycie oleju napędowego

Nawet o 8% większa wydajność z hektara w tym samym czasie

Odpowiednie ciśnienie w oponach pozwala przenieść większą moc na podłoże i zwiększyć siłę trakcji. Dostosowując odpowiednio ciśnienie w oponach, można skutecznie ograniczyć poślizg i opory toczenia. I ma to pozytywny wpływ na pokrycie obszaru. Zmniejszenie ciśnienia w oponach podczas ciężkich prac polowych powoduje automatyczne zwiększenie powierzchni styku opon z podłożem. Wynikające z tego ograniczenie poślizgu i zwiększenie efektywności oznacza nawet o 8% większe pokrycie obszaru w tym samym czasie.

Potencjalne oszczędności nawet do 50 000 EUR

Ustawienie ciśnienia w oponach na poziomie 0,8 bara — zamiast standardowego 1,8 bara — podczas kultywacji gleby zapewnia o 10% wyższą siłę trakcji. Przekłada się to na większe pokrycie obszaru o 8%, a także na zmniejszenie zużycia oleju napędowego o 8% na hektar.

W przypadku wykonywania 500 godzin ciężkich prac związanych z ciągnięciem przyczep rocznie oznacza to 40 godzin mniej pracy. W przeliczeniu na godziny pracy, zwiększone pokrycie obszaru i zmniejszone zużycie oleju napędowego oznacza oszczędności dochodzące do 10 EUR na godzinę*. Zakładając, że połowa czasu pracy ciągnika to ciągnięcie ciężkich przyczep, oznacza to potencjalne oszczędności na poziomie 50 000 EUR na każde 10 000 godzin pracy.**

Ciśnienie w oponach wynoszące 0,8 bara oznacza:

  • Oszczędność 10 EUR na godzinę
  • Oszczędność 50 000 EUR przez 5000 godzin prac związanych z ciągnięciem przyczep

* Uniwersytet Nauk Stosowanych Południowa Westfalia, Wydział Rolniczy, Soest
** W oparciu o 10 000 godzin pracy, 50% prac związanych z ciągnięciem przyczep, 5000 godzin pracy x 10 EUR

Technologia: Przedstawiamy zasadę działania układu regulacji ciśnienia w oponach Fendt VarioGrip

Na przednich i tylnych osiach znajdują się promieniowe obrotowe przepusty. Nasze dwuliniowe rozwiązanie umożliwia linii sterowania otwieranie zaworu opony oraz linii pompowania w celu zwiększania/zmniejszania ciśnienia w oponie. Na obrotowe przepusty działają niewielkie naprężenia, ponieważ znajdują się pod ciśnieniem tylko podczas pompowania i spuszczania powietrza.

Inteligentnie zintegrowane w przedniej osi

Linie układu regulacji ciśnienia w oponach VarioGrip przebiegają przez promieniowe obrotowe przepusty. Zawór w oponie jest otwierany pneumatycznie przez linię sterowania (kolor zielony). Ciśnienie w oponie można szybko zwiększyć lub zmniejszyć przez linię pompowania (kolor niebieski).

Promieniowy obrotowy przepust przedniej osi
Linia sterowania — wlot na zwrotnicy
Linia pompowania — wlot na zwrotnicy
Linia sterowania do zaworu
Linia pompowania do zaworu

Idealne wyważenie dzięki systemowi Fendt Grip Assistant

Poza ciśnieniem w oponach czynnikami decydującymi o skuteczności przenoszenia mocy są wyważenie i prędkość. Nasze nowe rozwiązanie nosi nazwę Fendt Grip Assistant. Asystent, w pełni zintegrowany z terminalem Varioterminal, pozwala szybko określić właściwe ciśnienie w ogumieniu, idealne wyważenie oraz prędkość jazdy. W zależności od używanego narzędzia lub zamontowanego balastu system Grip Assistant zaleca obciążenie kół przednich lub tylnych albo optymalną prędkość.

W trybie Speed Select system Grip Assistant zaleca odpowiednie ciśnienie w oponach i balast. W trybie Ballast Select zalecana jest idealna prędkość i optymalne ciśnienie dla określonego balastu.

Źródła obrazów: AGCO/ Fendt, prof. dr Volk, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Soest