2020-10-07Informacja prasowa

Aktualny stan rozwoju Fendt e100 Vario

Fendt opracowuje praktyczny, akumulatorowy ciągnik elektryczny. Obecny stan rozwoju kompaktowego ciągnika Fendt e100 Vario jest niezwykle obiecujący i umożliwia osiąganie wysokiej wydajności przy jednoczesnej ochronie zasobów.

2020-10-07Informacja prasowa

Aktualny stan rozwoju Fendt e100 Vario

Fendt opracowuje praktyczny, akumulatorowy ciągnik elektryczny. Obecny stan rozwoju kompaktowego ciągnika Fendt e100 Vario jest niezwykle obiecujący i umożliwia osiąganie wysokiej wydajności przy jednoczesnej ochronie zasobów.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat przeprowadzono dalsze badania możliwych obszarów zastosowania maszyny Fendt e100 Vario i stworzono specjalne profile wymagań. W związku z tym Fendt e100 Vario przeszedł liczne testy praktyczne pod kątem różnych wymogów i zakresów zastosowań. Począwszy od zastosowań w rolnictwie po zastosowania komunalne, w tym utrzymanie dróg zimą. W oparciu o poprzednie wyniki Fendt e100 Vario został dopracowany pod kątem technicznym, a tym samym dalej udoskonalony.

Ciągnik Fendt w szklarni z truskawkami

Proste ładowanie bez dodatkowych inwestycji

Gniazda do szybkiego ładowania DC (Supercharger) nie zostały jeszcze wprowadzone w gospodarstwach rolnych i w sektorze komunalnym. W związku z tym Fendt e100 Vario jest obecnie wyposażony w gniazdo ładowania typu 2 zamiast gniazda CCS. Ponadto ciągnik wyposażony jest w przewód ładowania do gniazd o napięciu 400 V o mocy do 32 A, co odpowiada mocy ładowania rzędu 22 kW. W ten sposób bateria akumulatorowa może zostać całkowicie naładowana w ciągu 5 godzin. Funkcja szybkiego ładowania DC jest oczywiście nadal dostępna.

Udoskonalone zarządzanie termiczne

W trakcie dalszego opracowywania maszyny badano różne systemy baterii. Są one obecnie intensywnie testowane w różnych testach polowych i na stanowiskach badawczych. Dzięki zmianie zarządzania termicznego możliwe jest teraz wstępne podgrzanie akumulatora w ciągu kilku minut do temperatury roboczej w zimie i odpowiednie schłodzenie go latem. Analogicznie kabina może być ogrzewana lub chłodzona.

Ciągnik Fendt przy pracy

Zastosowania w różnych obszarach

Do tej pory Fendt e100 Vario był przekonujący w praktycznym zastosowaniu. W różnych testach polowych z tradycyjnymi narzędziami napędzanymi przez WOM, takimi jak przetrząsacze, zgrabiarki, a nawet pojazdy do mieszania pasz, jak również narzędziami napędzanymi hydraulicznie, takimi jak zamiatarka lub elektryczny rozrzutnik soli do zimowych prac konserwacyjnych, wykazano wydajność i uniwersalne możliwości zastosowania Fendt e100 Vario. Oznacza to, że Fendt e100 Vario może być używany zarówno z istniejącymi jak i nowymi, zelektryfikowanymi narzędziami.

Ostrożne korzystanie z zasobów

W przedsiębiorstwach rolnych zajmujących się również produkcją energii elektrycznej, energia ta może być wykorzystana przez ciągnik Fendt e100 Vario w zamkniętym obiegu energetycznym. W ten sposób zmniejsza się zużycie paliw kopalnych i ogranicza się emisję CO2 przez gospodarstwo. Tam Fendt e100 Vario może na przykład znajdować zastosowanie jako ciągnik zagrodowy. W optymalnym wykorzystaniu zasobów pomaga też wysoka wydajność napędu akumulatorowego. Pełny moment obrotowy WOM jest dostępny już podczas postoju ciągnika Fendt e100 Vario.

Zasilany akumulatorowo ciągnik Fendt e100 Vario będzie nadal dopracowywany w przyszłości. Jest on obecnie na etapie projektu związanego z elektryfikacją technologii rolniczych w kontekście strategii przedsiębiorstwa.

Materiały prasowe do pobrania