360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Fendt Tigo (XR/VR/PR) w praktycznym teście.

Przyczepy łączone i ładunkowe Fendt regularnie przechodzą niezależne testy praktyczne. Tutaj możesz przeczytać, jaką ocenę wydały DLG TestService GmbH i specjalistyczne magazyny.

Test porównawczy Fendt/DLG z czerwca 2022

Elastyczność. Kompaktowość. Wydajność. Fendt Tigo 90 XR D

Chcemy się dowiedzieć! W teście praktycznym model Fendt Tigo 90 XR D został skonfrontowany z absolutnie porównywalnym konkurentem w identycznych warunkach i przy takich samych wymaganiach. Test praktyczny skupiał się na poniższych cechach: przepustowość, zużycie paliwa, zapotrzebowanie na moc i oczywiście jakość cięcia. Model Fendt Tigo XR D wyróżniał się w każdej kategorii absolutnie najlepszymi wynikami! Znakomita jakość cięcia, większa przepustowość, znacznie mniejsze zapotrzebowanie na moc, a tym samym znacznie mniejsze zużycie paliwa sprawiają, że Fendt Tigo jest zdecydowanym zwycięzcą w bezpośrednim porównaniu na polu. Test praktyczny został przeprowadzony przy wsparciu i pod nadzorem firmy DLG TestService.

Wyższa przepustowość dla wysokiej dziennej wydajności!

Maksymalna przepustowość ma kluczowe znaczenie dla wysokiej wydajności dziennej. Coraz krótsze okna pogodowe zbiorów stawiają wysokie wymagania zarówno dla pracowników, jak i dla technologii. Podczas testu Fendt Tigo zaimponował średnią wydajnością ładowania na poziomie 130 t ŚM/h przy maksymalnej prędkości roboczej podczas kilku przejazdów testowych . Maszyna konkurencyjna osiągnęła w tym zakresie wyłącznie wartość 118 t ŚM/h. Mimo 6% większego zagęszczenia w przestrzeni ładunkowej, przepustowość w modelu Tigo jest o 10,8% wyższa.

Znacznie mniejsze zapotrzebowanie na moc!

Aby zapotrzebowanie na moc przyczep było porównywalne, na podstawie uzyskanych danych określono teoretyczne zapotrzebowanie na moc dla określonej wydajności przyczep. Dla wydajności ustalono poziom zagęszczania 220 kg/m3 oraz przepustowość 125 t/h. W tym zakresie model Fendt Tigo wykazuje jeszcze wyraźniejszą przewagę: w porównaniu z konkurentem (246 kW), Fendt Tigo osiąga te parametry mocy przy tylko 206 kW, a zatem potrzebuje 16,6% mniej mocy.

Mniejsze zużycie paliwa!

Ze względu na znacznie mniejsze zapotrzebowanie na moc i większą przepustowość zużycie paliwa na tonę znacznie spada. Jeśli wyniki te zastosujemy do zebranej świeżej masy, zużycie paliwa w modelu Fendt Tigo wynosi tylko 0,44 l na zebraną tonę świeżej masy (konkurencyjny model: 0,49 l/t ŚM). Tigo – mimo 6% większego zagęszczenia w przestrzeni ładunkowej – ma znacznie niższe zużycie paliwa rzędu 10,4%.

Znakomita jakość cięcia!

Doskonała jakość paszy zapewnia zdrowie zwierzętom i wysoką wydajność w oborze. Decydujące znaczenie dla przyczepy mają trzy aspekty: z jednej strony jakość cięcia, z drugiej strony straty pobierania i stopień zanieczyszczenia. Fendt Tigo prezentuje bardzo dobre wyniki we wszystkich obszarach: udział długości cięcia w pożądanym zakresie 25–50 mm Tigo osiąga na imponującym poziomie 40%. Pod względem strat pobierania model Tigo przekonuje wartością wynoszącą zaledwie 0,3%, w porównaniu do wartości strat wynoszącej u konkurenta 0,9%. Stopnia zanieczyszczenia nie udało się ustalić.

Fendt Tigo – akredytacja DLG!

Znak kontrolny "DLG-ANERKANNT in Einzelkriterien" [DLG-UZNANY w kryteriach indywidualnych] jest przyznawany produktom rolnym, które pomyślnie przeszły test wartości użytkowej DLG o zmniejszonym zakresie, zgodnie z niezależnymi i uznanymi kryteriami oceny. Test ten służy podkreśleniu szczególnych innowacji i kluczowych kryteriów obiektu testowego. Niniejszy test został przeprowadzony z przyczepą Fendt Tigo 90 XR D w czerwcu 2022 roku na terenach użytków zielonych w Saksonii-Anhalt w drugim pokosie. Test został przeprowadzony w module testowym DLG „Funkcja i jakość pracy” z testów w ramach DLG dla przyczep. Na podstawie dostępnych wyników przyczepa Fendt Tigo 90 XR D otrzymuje znak kontrolny AKREDYTACJI DLG dla modułu kontrolnego „Funkcja i jakość pracy”.

Pole testowe w Saksonii-Anhalt

Kontrola wzrokowa

Pomiar pokosu testowego

Skoncentrowana kompetencja w zakresie zbioru pasz – w lokalizacji Wolfenbüttel!

W dziedzinie technologii zbioru pasz firma Fendt realizuje jasno określony cel: oferowanie profesjonalnym gospodarstwom i usługodawcom technologii, której potrzebują do produkcji pasz o najwyższej jakości. W tym zakresie firma Fendt oferuje szeroką gamę produktów od koszenia po przetrząsanie i pokosowanie, a także transport paszy. Przyczepa Fendt Tigo jest kluczowym produktem w zbiorze pasz. Konieczne jest przestrzeganie coraz węższych ram czasowych. Wymaga to innowacyjnych produktów, na których przede wszystkim można polegać. Dlatego podczas produkcji przyczep Fendt Tigo w naszym zakładzie w Wolfenbüttel nie przyjmujemy żadnych kompromisów w kwestii jakości. W tym samym miejscu powstaje również prasa rolująca Fendt Rotana. Bliska współpraca owocuje innowacyjnymi produktami, które ułatwiają ciężką codzienną pracę naszych klientów. Zakład w Wolfenbüttel jest integralną częścią sieci zakładów Fendt i w przyszłości będzie dalej rozbudowywany.

Zapewnij sobie teraz premię za nowy model Fendt Tigo

Jesteś zainteresowany nową przyczepą Fendt Tigo i chcesz skorzystać ze specjalnej premii? Zatem wypełnij teraz formularz, a lokalny partner handlowy Fendt skontaktuje się z Tobą w celu omówienia warunków rabatu.

Prasa pisze

Wszechstronny profesjonalista – Fendt Tigo PR

top agrar (05/22)

Renomowany specjalistyczny magazyn dla rolników top agrar testował w praktyce przez cały długo sezon maszynę Fendt Tigo PR 60 D.

W obszernym raporcie z testu można przeczytać, co przekonało profesjonalistów oprócz bogatego wyposażenia, zachwycającej wydajności ładowania oraz możliwości obsługi.

Następny stopień do Przyczepa Fendt Tigo

Fendt Tigo

Fendt Tigo

Materiały informacyjne