2021-07-13Informacja prasowa

Nowości w siewniku punktowym Fendt MOMENTUM

Ze uwagi na zmieniające się warunki klimatyczne, optymalne okna czasowe dla siewu stają się coraz krótsze, a tym samym rosną wymogi związane z techniką siewu. Precyzyjny siewnik punktowy Fendt MOMENTUM ze stosowaniem płynnych nawozów sprawdził się już u klientów w Ameryce Północnej, Brazylii i Europie Wschodniej w ramach programu „Crop Tour” Fendt MOMENTUM. Dzięki dodatkowemu zestawowi do rzepaku i dodatkowemu zbiornikowi na granulat zakres zastosowań i wydajność siewnika Fendt MOMENTUM znacznie się zwiększyły.

2021-07-13Informacja prasowa

Nowości w siewniku punktowym Fendt MOMENTUM

Ze uwagi na zmieniające się warunki klimatyczne, optymalne okna czasowe dla siewu stają się coraz krótsze, a tym samym rosną wymogi związane z techniką siewu. Precyzyjny siewnik punktowy Fendt MOMENTUM ze stosowaniem płynnych nawozów sprawdził się już u klientów w Ameryce Północnej, Brazylii i Europie Wschodniej w ramach programu „Crop Tour” Fendt MOMENTUM. Dzięki dodatkowemu zestawowi do rzepaku i dodatkowemu zbiornikowi na granulat zakres zastosowań i wydajność siewnika Fendt MOMENTUM znacznie się zwiększyły.

Jeszcze dokładniejsze oddzielanie

Począwszy od lipca bieżącego roku do siewnika Fendt MOMENTUM można zamawiać specjalny zestaw do siewu rzepaku, przeznaczony na rynek wschodnioeuropejski. Dzięki temu rozwiązaniu znacznie rozszerza się dotychczasowy zasięg wysiewu kukurydzy, soi i słonecznika, zaś siewnik Fendt MOMENTUM jest w stanie wysiewać jeszcze drobniejsze nasiona.

Nowa jednostka wysiewająca

Dla różnych nasion stosowane są różne przewody wysiewające, umożliwiające optymalne transportowanie nasion ze zbiornika do miejsca ich wysiewu na polu. W celu zapewnienia sprawnej i łatwej wymiany przewodów wysiewających zmieniono konstrukcję redlicy i zawieszenia tarczy. Rozwiązanie to dodatkowo skraca czas przestojów przy zmianie wysiewanego ziarna.

Dodatkowo opcjonalnie dostępny jest zbiornik na mikrogranulat lub środek owadobójczy. Można go dodatkowo zainstalować na każdej jednostce wysiewającej, aby np. podczas siewu zastosować dodatkowo nawóz startowy.

Zawsze wyśrodkowany, nawet bez prowadzenia po torze

Zacienienie przez drzewa lub nietypowe ukształtowanie terenu może powodować zakłócenia zasięgu sygnału GPS. Dlatego do siewnika Fendt MOMENTUM dostępny jest teraz znacznik ścieżki. W ten sposób obszary są efektywnie obrabiane nawet w przypadku przerw w sygnale, a połączenia są prawidłowo pokonywane przez maszynę. Znacznik toru można również wykorzystać do kontroli podczas pracy na uwrociach.

Rozwiązanie to łączy w sobie ochronę środowiska z większą wydajnością

Równomierne wschody plonów mają krytyczne znaczenie dla maksymalizacji potencjału plonowania. Dla równomiernego wschodu plonów decydujące znaczenie ma głębokość umieszczania nasion i balastowanie adapterów wysiewających. Dzięki automatycznemu systemowi balastowania adapterów wysiewających DeltaForce siewnik Fendt MOMENTUM zapewnia równomierne umieszczanie nasion na przewidzianej głębokości. Precyzyjny agregat oddzielający vSet osiąga dokładność oddzielania nasion rzędu 99,5% nawet przy dużych prędkościach wysiewu. W ten sposób nasiona są optymalnie wysiewane.

Na Ukrainie firma AGCO przeprowadziła trwające rok badania polowe dotyczące kukurydzy w sezonie siewnym 2020 w ramach programu „Crop Tour” Fendt MOMENTUM. Wyniki testów dowodzą, iż dzięki połączeniu precyzyjnych i inteligentnych technologii siewnik Fendt MOMENTUM osiąga wzrost wydajności. Na przykład automatyczny system balastowania adapterów wysiewających DeltaForce pozwolił osiągnąć znaczne zwiększenie plonów, stosownie o 1,7 i 1,3 t/ha, w porównaniu do balastowania stałego.

Kolejnym czynnikiem zapewniającym równomierne plony jest zmniejszenie ubijania gleby. Całkowicie zautomatyzowany system zarządzania masą Load Logic w siewniku Fendt MOMENTUM zapobiega ubijaniu gleby poprzez hydrauliczną regulację rozkładu masy. W tym celu system rejestruje masę przypadającą na każdą oś i może ją regulować hydraulicznie. W zależności od obciążenia pojazdu automatycznie regulowane jest również ciśnienie w oponach. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejsza się ubicie gleby, rośliny wschodzą równomierniej i uzyskuje się wyższe plony.

W sezonie 2020 firma AGCO przeprowadziła badania polowe nad wpływem ubijania gleby na wysokość wzrostu kukurydzy w ramach programu „Crop Tour” Fendt MOMENTUM. Obszary testowe położone były w stanach Illinois, Minnesota, Ohio i Dakota Południowa. W tym badaniu polowym rośliny kukurydzy osiągnęły średnią wysokość 182 cm lub 189 cm, gdy siewnik punktowy pracował z ciśnieniem wewnętrznym opon rzędu 1 bara. W porównaniu do ciśnienia wewnętrznego w oponach siewnika punktowego wynoszącego 3,8 bara odpowiada to wzrostowi o co najmniej 10 cm. Poprzez zmniejszenie ubijania gleby podczas siewu osiągnięto znaczne zwiększenie uzyskiwanej biomasy. To z kolei przełożyło się to na wyższe zyski.

Na rynku brazylijskim siewnik punktowy jest dostępny w wersjach Fendt MOMENTUM 30 i Fendt MOMENTUM 40, odpowiednio 30 - 40 rzędowe. W Ameryce Północnej siewnik Fendt MOMENTUM jest oferowany w wariantach z 16, 24, 32, 36 i 48 jednostkami wysiewającymi. Na rynku wschodnioeuropejskim siewniki Fendt MOMENTUM 16 i Fendt MOMENTUM 24 można zamówić odpowiednio 16 i 24 rzędowe.

Materiały prasowe do pobrania