2020-10-07Informacja prasowa

Fendt MOMENTUM – Next level of planting.

Dzięki elastycznej ramie i dopracowanemu w każdym calu systemowi rozdzielającemu wielkopowierzchniowy siewnik punktowy Fendt MOMENTUM precyzyjnie i równomiernie umieszcza nasiona w glebie, maksymalizując potencjał plonu. Czujniki Fendt MOMENTUM rejestrują, oceniają i wyświetlają dane dla każdego agregatu wysiewającego w czasie rzeczywistym, dzięki czemu siew jest nieustannie optymalizowany.

2020-10-07Informacja prasowa

Fendt MOMENTUM – Next level of planting.

Dzięki elastycznej ramie i dopracowanemu w każdym calu systemowi rozdzielającemu wielkopowierzchniowy siewnik punktowy Fendt MOMENTUM precyzyjnie i równomiernie umieszcza nasiona w glebie, maksymalizując potencjał plonu. Czujniki Fendt MOMENTUM rejestrują, oceniają i wyświetlają dane dla każdego agregatu wysiewającego w czasie rzeczywistym, dzięki czemu siew jest nieustannie optymalizowany.

W 2019 roku marka Fendt zaprezentował po raz pierwszy w Brazylii wersję nowego siewnika punktowego przeznaczoną na rynek południowoamerykański. W sezonie wysiewu w roku 2020 północnoamerykańskie i wschodnioeuropejskie siewniki punktowe pracowały na polach Ameryki Północnej i Europy Wschodniej. Już podczas Fendt MOMENTUM Crop Tour klienci mogli na własne oczy zobaczyć innowacyjne technologie zastosowane w wielkopowierzchniowym siewniku punktowym do precyzyjnego siewu nawet przy dużych prędkościach roboczych.

Jeżeli chodzi o rynek wschodnioeuropejski, siewnik punktowy można zamówić w dwóch wariantach. Fendt MOMENTUM 16 ma 16 rzędów, a szerokość jego ramy wynosi 12 metrów, natomiast Fendt MOMENTUM 24 ma 24 rzędy, a szerokość jego ramy wynosi 18 metrów. W obu maszynach rozstaw rzędów wynosi 70 cm, pojemność dwóch zbiorników na ziarno 4 581 litrów a pojemność opcjonalnego zbiornika na płynny nawóz 3 785 litrów.

Szybko i precyzyjnie - ziarno po ziarnie w idealnej odległości

Precyzja w oddzielaniu i dokładnym umieszczaniu nasion ma znaczący wpływ na wynik zbiorów. W siewniku do siewu punktowego wykorzystano również technologie precyzyjne opracowane przez firmę Precision Planting® w ramach grupy AGCO. Fendt MOMENTUM z agregatem rozdzielającym ziarno vSet®, napędem oddzielającym vDrive® i rurkami do wysiewu nasion SpeedTube® oznacza precyzję w oddzielaniu i umieszczaniu ziarna, również przy dużych prędkościach.

Różne nasiona, takie jak kukurydza, słonecznik czy soja, są oddzielane i selektywnie umieszczane przez agregat rozdzielający ziarno vSet® za pomocą podciśnienia. Agregat rozdzielający ziarno vSet® pracuje z dokładnością 99,5 procent również przy dużych prędkościach siewu. Dzięki technologii precyzyjnej unika się błędnego lub podwójnego pokrycia. Elektryczny napęd oddzielający vDrive® napędza niezawodnie agregat oddzielający ziarno vSet®, a wszystkie parametry nastawcze są wprowadzane bezpośrednio. Dodatkowo na ramie zamontowany jest żyroskop umożliwiający inteligentne sterowanie napędem oddzielającym również na zakrętach. Żyroskop reguluje prędkość obrotową napędu oddzielającego w taki sposób, że nasiona są precyzyjnie oddzielane nawet na zakrętach.

Żyroskop steruje na zakrętach również opcjonalnymi rurkami wysiewającymi SpeedTube®. W ten sposób nasiona są zawsze umieszczane w optymalnej odległości. Rurki wysiewające SpeedTube® do kukurydzy i soi umożliwiają siew z prędkością do 16 km/h lub wyższą. Tym samym optymalnie wykorzystywane są wąskie okna czasowe siewu.

MOMENTUM może być opcjonalnie wyposażony w gwiazdy oczyszczające. Gwiazdy oczyszczające optymalizują wysiew w przypadku delikatnej uprawy gleby. Gwiazdy oczyszczające usuwają z bruzdy pozostałości roślin lub ciała obce, takie jak grudy. Zapewnia to bardziej równomierną kontrolę głębokości. Czysta bruzda zapewnia szybsze nagrzewanie się gleby oraz szybsze i bardziej równomierne kiełkowanie. Ponadto usuwanie resztek roślinnych zmniejsza ryzyko stosowania środków grzybobójczych, a nasiona umieszczane są tak, by miały kontakt z glebą.

Optymalne dostosowanie do warunków i konturów podłoża

Nierówne podłoże na gruntach ornych, jak również pagórkowaty teren mogą stanowić wyzwanie dla siewników na dużych powierzchniach, ponieważ muszą one optymalnie dostosować się do warunków glebowych i terenowych na całej szerokości roboczej. Z tego powodu Fendt MOMENTUM wyposażony jest w opcję Vertical Contouring Toolbar (VCT), jak również funkcję automatycznego balastowania rzędów DeltaForce.

Rama Fendt MOMENTUM jest podzielona na trzy niezależne sekcje, co umożliwia idealne dostosowanie maszyny do warunków panujących na polu i w glebie. Każda sekcja zawiera dwuczęściową ramę składającą się z ramy głównej i ramy wysiewającej, do której przymocowane są agregaty rzędowe. Czujniki położenia na ramie i agregatach rzędowych ustalają zarówno ustawienie agregatów rzędowych w stosunku do ramy wysiewającej jak i ustawienie ramy wysiewającej w stosunku do ramy głównej. Dzięki temu agregaty rzędowe i rama dostosowują się elastycznie do nierównego terenu nawet podczas jazdy, co gwarantuje, że agregat rzędowy jest zawsze prowadzony równolegle do podłoża.

Najlepszą kontrolę głębokości osiąga się, gdy agregat rzędowy pracuje równolegle do podłoża. Jeśli rząd nie jest już ustawiony równolegle do podłoża z powodu nierówności podłoża, siłowniki hydrauliczne ustawiają pozycję ramy wysiewającej tak, aby agregat rzędowy ponownie pracował równolegle. W ten sposób Fendt MOMENTUM osiąga bardzo równomierne rozmieszczenie nasion.

Agregaty rzędowe umieszczają nasiona na idealnej głębokości tylko wtedy, gdy mają równomierny kontakt z glebą. Aby zapewnić zachowanie styczności z glebą nawet przy nierównym podłożu lub regulację prędkości siewu, system balastowania rzędowego DeltaForce® automatycznie reguluje nacisk balastu. W tym celu ustala się istniejący nacisk na koło sterujące głębokością przy 200 hz. Jeśli odchylenie to wynika z mniejszego styku z podłożem, nacisk balastu jest zwiększany aż do osiągnięcia pożądanego kontaktu. Dzięki współdziałaniu VCT i DeltaForce® siewnik punktowy jest w stanie skompensować nierówności podłoża sięgające 1,65 metra.

Innowacyjne podwozie tandemowe poprawia również dostosowanie do podłoża. Podwozie tandemowe jest zawieszone na osi wahliwej. Dzięki osi wahliwej podwozie tandemowe może się doskonale dostosować do wszystkich warunków podłoża. Podwozie tandemowe umożliwia wykorzystanie na polu właściwości podobnych do podwozi gąsienicowych bez utraty właściwości typowych dla opon stosowanych do transportu.

W pełni automatyczna ochrona podłoża dzięki systemowi zarządzania wagą Load Logic

Zastosowanie technologii chroniących glebę zapobiega jej ubijaniu. Zapobiega to szkodom wzrostu powodowanym przez ślady linii toru jazdy i sprzyja równomiernemu wschodzeniu roślin. Z tego powodu Fendt MOMENTUM wyposażono w opcjonalny system zarządzania ciężarami Load Logic dla lepszej ochrony podłoża z różnymi opcjami rozkładu ciężaru.

System zarządzania ciężarem Load Logic obejmuje hydrauliczny rozdział ciężaru oraz system kontroli ciśnienia w oponach. W celu inteligentnego rozkładu ciężaru system Load Logic wykorzystuje czujniki wagi do określenia istniejącego ciężaru naciskającego na oponę i reguluje hydraulicznie rozkład ciężaru.

System Load Logic obsługuje trzy tryby rozkładu ciężaru. W trybie Balanced ciężar jest rozkładany na całą szerokość roboczą siewnika punktowego. W przypadku trybu Controlled traffic ciężar jest centralizowany od skrzydełek do środka maszyny. Indywidualne balastowanie może odbywać się w trybie ręcznym. System zarządzania ciężarem Load Logic może być również wyłączony.

Dla zapewnienia większego komfortu pracy w pełni automatyczny system kontroli ciśnienia w oponach Fendt MOMENTUM jest aktywowany bezpośrednio przy składaniu. Automatycznie dostosowuje on wewnętrzne ciśnienie w oponach w zależności od prędkości i obciążenia maszyny oraz trybu jazdy po polu i po drodze. Ogniwa obciążnikowe na osiach określają ciśnienie wywierane przez obciążenie każdej opony, a ciśnienie wewnętrzne w oponach i hydrauliczny rozkład ciężaru są odpowiednio regulowane. Układem regulacji ciśnienia w oponach można również sterować ręcznie za pomocą przycisku w kabinie ciągnika.

Dla zapewnienia większej stabilności siewnik punktowy wyposażony jest w koła podporowe. Koła podporowe Fendt MOMENTUM są umieszczone na końcu skrzydeł ramy. Rozwiązanie to zapewnia podtrzymywanie ciężaru skrzydeł i zapobiega przejeżdżaniu przez bruzdę wysiewu. Tym samym w obszarze bruzdy wysiewu lub między rzędami nasion nie dochodzi do ubijania gleby.

Podwozie tandemowe w Fendt MOMENTUM zwiększa możliwe ładowanie materiału siewnego do 80 ha przy równoczesnej ochronie gleby. Czasy napełniania ulegają skróceniu, a wydajność powierzchni zasiewu siewnika punktowego jest znacznie zwiększona.

Nawóz - dokładnie tam, gdzie jest potrzebny

Czynnikiem decydującym o zdrowym wzroście i dobrych zbiorach jest także równomierne zaopatrzenie roślin w nawóz. W tym celu siewnik punktowy Fendt wyposażono w zaawansowany system dozowania nawozów płynnych. Dzięki bezpośredniemu umieszczeniu redlicy nawozowej na redlicy wysiewającej redlica nawozowa przebiega zawsze równolegle do rurek wysiewających i tym samym gwarantuje dokładne nakładanie nawozu na nierównym terenie, również na zakrętach.

Elektrycznie sterowane moduły vApply® są montowane na każdym agregacie rzędowym Fendt MOMENTUM. Są one wyposażone w zespół sterujący regulujący reguluje przepływ i dawkę płynnego nawozu w taki sposób, że w każdych warunkach pracy w każdym rzędzie podawana jest taka sama ilość nawozu, dzięki czemu uprawy rozwijają się równomiernie.

Wydajny siew z szybką aplikacją i inteligentnym sterowaniem

Wszystkie funkcje przygotowania do prac i transportu są zaprojektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnej wydajności. Siewnik punktowy można złożyć jednym naciśnięciem przycisku. W tym samym czasie uruchamiany jest system kontroli ciśnienia w oponach regulujący ciśnienie wewnętrzne w oponach. Nie istnieje ustalona kolejność kroków w procesie składania, gdyż wszystkie czynności robocze wykonywane są automatycznie.

Czujniki pozycji zapewniają prawidłowe złożenie maszyny. Dzięki sterowaniu Power Beyond Fendt MOMENTUM dysponuje zaworem o podwójnym działaniu dla DeltaForce® i opcjonalnie zaworem o podwójnym działaniu dla sprężarki. W ten sposób siewnik punktowy jest gotowy do pracy lub transportu w ciągu zaledwie jednej minuty.

Wszystkie funkcje ramy, takie jak zarządzanie ciężarem i dmuchawa Fendt MOMENTUM, są wyraźnie kontrolowane przez ISOBUS i obsługiwane przez układ hydrauliczny Power Beyond. Dzięki temu potrzebnych jest mniej połączeń hydraulicznych, a ilości oleju i ciśnienie oleju są zapewnione zgodnie z wymaganiami.

Inteligentne sterowanie parametrami wysiewu odbywa się za pomocą firmowego terminalu 20|20®. Fendt MOMENTUM wykorzystuje liczne czujniki, aby pozyskać z agregatów rzędowych dane na temat nacisku balastu na rzędy, kontaktu z glebą, dokładności oddzielania, umieszczania nasion, dawki wysiewu i rozdzielania nawozów płynnych, ocenia te dane i wyświetla je w czasie rzeczywistym. Dzięki tym informacjom maszyna może być stale dostosowana do warunków. W ten sposób terminal 20|20® oferuje dobry przegląd i optymalną ocenę danych maszyny.

Za pośrednictwem terminalu 20|20® można również obsługiwać funkcje takie jak SectionControl i VariableRateControl. Umożliwia to również późniejszą analizę zapisanych danych i tworzenie map aplikacji na podstawie danych z czujników maszyny.

Siewnik punktowy Fendt MOMENTUM można zamawiać na Ukrainie, w Rosji, na Białorusi, w Kazachstanie, Mołdawii, Australii, Ameryce Północnej od lipca 2020 roku, a w Brazylii od roku 2019.

Materiały prasowe do pobrania